Nieuws
Klik hier voor het nieuwsarchief
09/04/2020 - Paasgroet kardinaal Eijk

Bij gelegenheid van het bijzondere paastriduüm dit jaar heeft onze kardinaal een paasgroet geschreven. U kunt deze hier downloaden.
09/04/2020 - Paasgroet bisschoppen

Bij gelegenheid van Pasen hebben de Nederlandse bisschoppen een paasgroet uitgebracht. U kunt deze hier downloaden. Let wel: dit is een andere paasgroet dan kardinaal Eijk heeft geschreven en die u in een ander nieuwsartikel vindt.
05/04/2020 - Opening Goede Week

De Goede Week is begonnen. Een week die dit jaar waarschijnlijk anders zal verlopen dan u gewend bent. Er vinden geen vieringen plaats in de kerk. We zijn afhankelijk van het internet om de liturgische vieringen te volgen.
Misschien voelt u juist in deze week de behoefte om even langs te gaan in de kerk. Die mogelijkheid is er. De kerk is dagelijks geopend voor stil gebed of het aansteken van een kaarsje. Om te voorkomen dat het te druk wordt, zullen we van maandag 6 april tot en met vrijdag 10 april de openingstijden verruimen. Deze vijf dagen zal de kerk geopend zijn van 9.00 uur in de ochtend, tot 17.00 uur in de middag. De snelle rekenaar zal daarbij zien dat dit in totaal precies 40 uren zijn. Een kleine knipoog naar het 40-urengebed dat dit jaar geen doorgang kon vinden.
Wij vragen u om een stukje eigen verantwoordelijkheid te nemen. Als u ziet dat er al 30 mensen aanwezig zijn in de kerk, wees dan zo vriendelijk en kom op een ander moment terug. Als we hier samen zorg voor dragen, dan blijft openstelling mogelijk en krijgt ieder gelegenheid tot gebed.
Wij wensen u een goede voorbereiding op Pasen toe!
05/04/2020 - Het paastriduüm

In verband met het coronavirus vinden er momenteel geen vieringen plaats in onze kerk. Voor het paastriduüm wordt hierop geen uitzonderingen gemaakt. Toch is het mogelijk om leden van ons pastoraal team te zien voorgaan. Dankzij een live-verbinding met de St. Josephkerk in Amersfoort kunt u vanuit huis met hen meevieren.

U kunt de vieringen volgen via de Facebookpagina van RK Amersfoort.

Witte Donderdag
• donderdag 9 april om 19:00 uur eucharistieviering. Voorganger is pastor Mauricio Meneses.

Goede Vrijdag
• vrijdag 10 april om 15:00 uur kruisweg. Voorgangers zijn pastoraal werker Wies Sarot en jongerenwerker Suhail Tafur.
• vrijdag 10 april om 19:00 uur goedevrijdagviering. Voorganger is pastor Roderick Vonhögen.

Paaszaterdag
• zaterdag 11 april om 21:00 uur paaswake. Voorganger is pastoor Joachim Skiba.

Paaszondag
• zondag 12 april om 09:30 uur eucharistieviering. Voorganger is pastor Roderick Vonhögen.

Tweede paasdag
• maandag 13 april om 11:00 uur eucharistieviering. Voorganger is pastoor Joachim Skiba.
04/04/2020 - Paasboodschap pastoor Skiba

Onze pastoor heeft speciaal voor deze komende tijd een paasboodschap geschreven om alle parochianen van beide parochies een hart onder de riem te steken. Hier kunt u de hele paasboodschap lezen.
01/04/2020 - Zin in Licht

Zin in Baarn, plaats voor ontmoeting en inspiratie, komt met het initiatief licht te delen in tijden van corona. Ook al zijn we zelf niet ziek, het virus raakt ons allemaal. Alsof we in de schaduw leven, ondanks de lente die los is gebarsten.

Het mooie is dat vele inwoners van Baarn er voor elkaar willen zijn in deze tijd. We laten zien dat je ook op afstand elkaar nabij kunt zijn en stoppen bemoedigende kaartjes in de bus, halen een boodschap voor ouderen of zieken die hun huis niet uit kunnen, zwaaien uitgebreid naar onze buren en knikken elkaar vriendelijk toe als we met een wijde boog om elkaar heen lopen in de supermarkt. Er wordt wat afgebeld, gezoomd, geskypet en geappt. Maatschappelijke organisaties komen met hartverwarmende acties. We voelen ons misschien wel meer verbonden dan ooit. En toch doet het veel met mensen: elkaar niet kunnen ontmoeten, je onzeker of bang voelen, ontregeld omdat alles zo anders dan anders is. Ons hele ritme is verstoord, we zitten eenzaam en alleen thuis, of juist met het hele gezin. Ons werk is in een klap weggevallen, of we werken ons juist een slag in de rondte. En we weten niet hoe lang het nog gaat duren. Daarom is het belangrijk dat er steeds lichtpuntjes te zien zijn in het donker van deze tijd. Naar elkaar omzien en verhalen delen zijn van die lichtpuntjes. Rond Pasen kunnen we ook nog iets extra's doen. De nacht voor Pasen kent een oud ritueel waarin licht vanuit de kerken verspreid wordt, licht als symbool van hoop, vertrouwen, vuur dat niet uit te doven is. Zin in Baarn sluit aan bij dit oude ritueel door de avond voor Pasen aan iedereen in Baarn te vragen mee te doen met het verspreiden van licht. Natuurlijk moet dit op een veilige en eenvoudige manier. Dat kan: zet een kaars klaar op een zichtbare plek in uw raam. Ontsteek die om 21:00 uur. We hopen op een zee van lichtpuntjes. Doet u, doe jij ook mee? Voor meer informatie en meer rituelen rond Pasen, zie www.zininbaarn.nl
01/04/2020 - Eucharistie op weekdagen

Hoewel de kerk regelmatig open is voor gebed, zullen velen van u de eucharistieviering missen. De zondagsviering is te volgen met een livestream vanuit Amersfoort (9.30 uur), of op NPO 2 (10.00 uur). Maar ook op andere dagen is het mogelijk om thuis de mis bij te wonen. Vanuit het Ariënsinstituut wordt van maandag tot en met vrijdag een eucharistieviering uitgezonden om 8.00 uur 's morgens. Meer informatie vindt u op de website van het Ariënsinstituut.
28/03/2020 - Actie Kerkbalans

Voor de jaarlijkse actie Kerkbalans hebben velen van u met het Kerkvenster van maart een toezeggingsformulier en begeleidende brief gekregen. Daarin stond dat het formulier bij u zou worden opgehaald. Dat wordt anders.
In verband met de coronacrisis willen we de bezorgers niet vragen om de formulieren op te halen. Daarom vindt u, als u een formulier hebt gekregen en dit nog niet hebt ingeleverd, een inlegvel bij het Kerkvenster van april waarop instructies staan hoe u het toezeggingsformulier kunt inleveren.
Wij rekenen op uw begrip in deze situatie.
28/03/2020 - Help de voedselbank

Velen van ons hebben de goede gewoonte om elk weekend iets mee te nemen voor de voedselbank. Nu de weekendvieringen niet doorgaan, blijven onze inzamelmanden leeg.

De eerste weken nadat de maatregelen van kracht werden, is de voedselbank geholpen door voorraden van restaurants. Maar dat was slechts tijdelijk. Ook de acties in supermarkten vinden geen doorgang, vandaar dat uw hulp hard nodig is. Wij willen u vragen om te zorgen dat onze manden alsnog gevuld worden. De kerk is regelmatig open (zie de vieringenagenda). Misschien lukt het u om na het doen van uw boodschappen een ommetje te maken via de kerk? U vindt de manden in het portaal. Namens iedereen die het zo hard nodig heeft: Dank u wel!
28/03/2020 - Geestelijke communie

Het ontvangen van de communie is nu onmogelijk voor ons. God lijkt op afstand te blijven. Toch is dat niet het geval. Het is allereerst Jezus zelf die vanuit de eucharistie verlangt bij ons te komen. Het naderen tot de communie is ons antwoord daarop. Maar dat verlangen van Jezus blijft en ons antwoord ook: in de geest. Wanneer wij dat verlangen uiten in een gebed, dan mogen wij ook geloven dat Jezus graag bij ons komt. Dat noemen we de geestelijke communie, die in deze tijd van schijnbare afwezigheid van God een teken kan zijn van zijn aanwezigheid.

Een gebed:
Mijn Jezus, nu ik de communie niet daadwerkelijk kan ontvangen, vraag ik van U de genade van de geestelijke communie. Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader. Draag mij in uw Geest en laat mij nooit van U gescheiden worden. Amen.

Diaken Nieuwenhuis
25/03/2020 - Organisaties bundelen hulp

Het coronavirus trekt diepe sporen in Nederland. Het sociale leven valt stil, en het wordt moeilijker om hulp te ontvangen voor wie oud of hulpbehoevend is. Kerken en lokale (hulp)organisaties bundelen daarom de krachten, zodat overal in het land praktische hulp geboden kan worden en de initiatieven elkaar kunnen versterken. Daarvoor is het platform www.nietalleen.nl opgericht.`
Ook onze pastoraatgroep heeft zich aangemeld bij dit initiatief. We hopen hiermee in contact te komen met hulpbehoevenden in onze omgeving die de weg naar onze pastoraatgroep niet direct weten te vinden.
24/03/2020 - Aangescherpte maatregelen

De maatregelen in verband met het coronavirus zijn nogmaals aangescherpt. Dat betekent dat alle voor publiek toegankelijke vieringen in de Nicolaaskerk vervallen. De kerk is nog wel dagelijks van 11.00 tot 12.00 uur en van 14.30 tot 15.30 open voor gebed. Let op: u dient dan wel tenminste anderhalve meter afstand te bewaren tot andere kerkgangers.
22/03/2020 - Brief van pastoraal team

Beste medeparochianen en andere betrokkenen,

Sinds een week ligt heel onze maatschappij overhoop. Een onbekend virus heeft kans gezien om ons te verwarren en te verlammen. Het effect daarvan is merkbaar in het dagelijks leven van iedereen. Je hoeft alleen maar naar buiten te kijken om te zien dat er minder verkeer is dan gewoonlijk. Maar het is veel ingrijpender dan de autoloze zondag destijds. Want juist ook binnen, achter de voordeur van elk huis, is er iets veranderd. Sommige gezinnen zijn compleet stilgezet, hebben geen werk meer en maken zich zorgen over hun inkomen en hun toekomst. Anderen lopen juist vele stapjes harder. Ouderen vereenzamen en steeds meer mensen kennen iemand over wie ze zich ernstige zorgen maken. Het wordt door de toenemende aanscherping van maatregelen daarbij steeds moeilijker om spontaan iemand te hulp te schieten. Er is veel dat we opnieuw moeten uitvinden. We hebben elkaar daarvoor nodig.

Misschien kan het beeld van de kerk als Lichaam van Christus ons daarbij helpen. Paulus schrijft in de eerste Korinthebrief: 'Wanneer één lichaamsdeel pijn lijdt, lijden alle andere mee; wanneer één lichaamsdeel met respect behandeld wordt delen alle andere in die vreugde. Welnu, u bent het lichaam van Christus en ieder van u maakt daar deel van uit. (I Kor. 12, 26-27) Die verbondenheid in dat ene Lichaam verandert gelukkig niet nu wij niet meer samen kunnen komen bij elkaar thuis en in onze kerkgebouwen. We leven met elkaar mee en blijven delen in elkaars vreugde en verdriet. We moeten daar wel nieuwe wegen voor vinden. In de verschillende locaties hebben we al mooie initiatieven zien opkomen. Er ontstaan gebedscirkels, vieringen worden uitgezonden zodat we toch thuis kunnen meevieren, mensen bellen elkaar of koken wat extra. We hopen daarbij te leren van elkaars ervaringen en langzaam te groeien in nieuwe functies binnen dat ene Lichaam van Christus. Wat we zeker kunnen weten is dat Jezus ons hoofd blijft. Dat mag ons hoop geven op weg naar Pasen.

We wensen u veel sterkte toe in deze ingewikkelde tijden. Wij blijven voor u bereikbaar via telefoon, mail, de website en Facebook.

Met vriendelijke groet,

Het pastoraal team
19/03/2020 - Hulp nodig?

De maatregelen rondom het coronavirus treffen ons allemaal. Vooral voor oudere en kwetsbare mensen is dit een moeilijke tijd. Familiebezoek wordt tot een minimum beperkt, uitjes gaan niet door, en ook zijn er nauwelijks vieringen in de kerk. Toch proberen we als geloofsgemeenschap nabij te zijn.
Vanuit diverse groepen wordt er de komende dagen geprobeerd om parochianen die wellicht hulp nodig hebben, te bereiken. Onze jongeren hebben al aangegeven te willen helpen met het doen van boodschappen voor hen die de deur niet uitkunnen. Misschien bestaat de hulpvraag niet zozeer uit praktische zaken, maar vooral uit een momentje van contact. Ook dat is mogelijk. Wij horen graag van u.
Kent u iemand die hulp nodig heeft, of heeft u zelf behoefte aan ondersteuning en bent u (nog) niet gebeld? Dan kunt u contact opnemen met de leden van de pastoraatgroep via . Wij gaan onze uiterste best voor u doen!

De pastoraatgroep
13/03/2020 - Gebed coronavirus

De Nederlandse bisschoppen vragen de gelovigen in verband met het coronavirus om onderstaand gebed te bidden:

God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden.
Wees ons, uw volk, nabij en genadig
nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken coronavirus.
Wees een Beschermer voor hen
die dit virus hebben opgelopen,
Wij bidden voor hen om hoop en genezing.
Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus
zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.
Wij bidden voor allen die werkzaam zijn
in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk
ten dienste van heel de samenleving.
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons
bestaan ervaren.
Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven
aan uw vaderlijke voorzienigheid.
Door Christus onze Heer.
Amen.
26/02/2020 - Vastenbrief 2020

Kardinaal Eijk heeft een vastenboodschap gepubliceerd ten behoeve van de Veertigdagentijd. Hij roept ons op om de komende Veertigdagentijd met beide handen aan te grijpen om Gods gaven te ontvangen en te groeien in onze relatie met Hem. Daarvoor moeten we 'met lege handen staan'.
Hier kunt u de hele vastenbrief lezen.