Parochie
De Nicolaaskerk is gesitueerd in Baarn, tussen Hilversum en Amersfoort en behoort tot de HH. Martha en Mariaparochie, die weer behoort tot het aartsbisdom Utrecht. Ook uit omliggende plaatsen komen mensen naar deze kerk. Een routebeschrijving vindt u op de contactpagina.

Ons kerkgebouw stamt uit 1905, is een voorbeeld van neogotiek en telt 674 zitplaatsen. Het is gemeentelijk monument. Voor slechthorenden is een ringleiding aanwezig.

Links van de kerk bevindt zich een kleine, sfeervolle kapel met 40 zitplaatsen, die dagelijks in gebruik is voor bijvoorbeeld het vieren van de eucharistie. Tevens is de kapel zeer geschikt voor kleine groepen bij onder andere huwelijk en doop.

Aan de achterzijde van de kerk vindt men het Trefpunt. Dit is een multifunctionele ruimte waarin tevens de meeste parochiŽle activiteiten plaatsvinden, zoals lezingen, bezinningsavonden, catechese, koorrepetities en andere bijeenkomsten.

Zowel de kerk als de dagkapel en het Trefpunt zijn goed toegankelijk voor rolstoelgebruikers en hebben beide een buiteningang (voor het Trefpunt aan de Johannes Vermeerlaan). Rondom de kerk is voldoende parkeergelegenheid.

Dopen, trouwen enz.
Als u erover denkt, of iets wilt weten, neem dan contact op met pastoor Joachim Skiba.

Intenties voor een mis
Opgeven via .
Stipendium Ä 10,--.
Bankrekening NL 79 RABO 0304 7047 33 ten name van Martha en Maria - H. Nicolaaskerk Baarn onder vermelding van de misintentie en de datum.
Graag minimaal een week van tevoren opgeven.

Deze parochie bestaat van giften plus de gebruikelijk geworden betalingen bij gelegenheid van een dienst. Alle kerkgenootschappen in Nederland bestaan van giften en ontvangen geen subsidie.
U begrijpt dat deze donaties van zeer groot belang zijn voor het voortbestaan van de gemeenschap. De locatieraad voert daarom een zo verantwoord mogelijk beleid om met uw giften rond te kunnen blijven komen.
De locatie H. Nicolaas Baarn heeft de status van ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) via de Martha en Mariaparochie en daarom zijn giften (onder bepaalde voorwaarden) aftrekbaar van de belasting.
Wij danken u voor uw bijdrage!

Kerkbalans/kerkbijdrage:
Bankrekening NL 98 RABO 0304 7248 58 ten name van: Penningmeester Gezins-Kerkbijdrage H. Nicolaaskerk, Baarn.