Locatieraad
Waarom een locatieraad?
Sinds wij tot de HH. Martha en Mariaparochie behoren, hebben wij voor onze geloofsgemeenschap (locatie) H. Nicolaas Baarn een locatieraad en een pastoraatgroep. Dit is door het bisdom voorgeschreven. Omdat het voor het parochiebestuur onmogelijk is om alle bestuurlijke taken binnen de locaties goed af te kunnen handelen, is een deel van deze taken gedelegeerd aan de locatieraden binnen de locaties.

Wat doet de locatieraad?
Er wordt wel eens gezegd dat waar de pastoraatgroep verantwoordelijk is voor het welzijn van de mensen, de locatieraad verantwoordelijk is voor de stenen. Dus de gebouwen. Maar de taken van de locatieraad gaan veel verder dan dat. Het betreft namelijk ook de verantwoordelijkheid over financiŽn, secretariaat, organisatie, coŲrdinatie/aansturing, inrichten commissies en werkgroepen, communicatie en beheer. Een uitgebreid takenpakket dus.
De locatieraad legt rechtstreeks verantwoording af aan het parochiebestuur.

Wie zijn wij?
De locatieraad bestaat uit de volgende personen:Erland Tegelberg, voorzitter


Rob de Bruijn, gebouwenbeheer


Frans Stokkermans, budgethouder


Alexander van den Eshof, communicatie


Wilt u alle leden tegelijk bereiken of snel antwoord, mail dan naar .