Identiteit
Wie draagt ons?

Deze parochie mag bestaan in de lichtkring van Gods liefde.

Zij rekent zich tot de Rooms-katholieke Kerk; zij staat open voor wat de wereldkerk aanreikt.

Zij is een 100% gewoon katholieke basisgemeenschap in Nederland, die probeert het Rijk Gods, dat in de kracht van de Heilige Geest onder ons mensen begonnen is, te beleven en uit te dragen tot geluk van allen.

Zij houdt van de eucharistie. Omdat de Heer gezegd heeft: "Blijf dit doen om Mij te gedenken". Zij vindt er haar adem, haar leeftocht en haar thuis in. In goede en kwade dagen hecht zij aan deze vruchtbare canon van gebed en levend contact met de verrezen Heer Jezus Christus (Lc. 24,35). De tekst in de H. mis zegt dit met een korte pennenstreek zo: Door Hem en met Hem en in Hem zal uw Naam geprezen zijn, Heer onze God.

Wij mogen ons voor activiteiten, om persoonlijke groei, bij het mens zijn naar Gods bedoeling,
om vreugde, trouw, voor inspiratie, existentiŽle diepgang, om vrede, voor vrijheid en keuze,
zorgzaamheid, acceptatie, bij verkondiging en diaconie, in soberheid of weelde,
in allerlei bindingen en voor het uitdragen van waarden en waarheden van het geloof,
voor geduld, en bij betrokkenheid bij land en mensen, voor doorzettingsvermogen en dienst,
voor alles wat te leven valt, steeds dankbaar en hoopvol oriŽnteren en voeden aan de H. eucharistie
als het scharnierpunt in geloven (Mat. 21,42 / Mc. 16,15).