Contact
Adres kerk:
Kerkstraat 19
3741 AJ Baarn
Adres pastorie:
Kerkstraat 17
3741 AJ Baarn

Klik hier voor een routebeschrijving.


Spoedeisende zaken (ziekenzalving, overlijden of pastorale noodsituatie):
Telefoonnummer: 035-6035518


Pastoor Skiba
Voor doopsels, huwelijken, uitvaarten en stervensbegeleiding kan men zich tot pastoor Skiba wenden.
E-mailadres:
Telefoonnummer: 035-6011320

Diaken Nieuwenhuis
E-mailadres:
Telefoonnummer: 035-5420208

Locatiesecretariaat Nicolaaskerk:
Bereikbaar op vrijdagmorgen van 9.00 tot 11.30 uur, ingang dagkapel.
E-mailadres:
Telefoonnummer: 06-35631227

Parochiesecretariaat HH. Martha en Maria:
Steenhoffstraat 41
3764 BJ Soest
Bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur.
E-mailadres:
Telefoonnummer: 035-6011320

Overige belangrijke e-mailadressen: