Vrienden van Jozef
In en rondom ons mooie kerkgebouw en onze pastorie liggen altijd wel grote en kleine klussen te wachten totdat iemand ze oppakt. Net na de eeuwwisseling ontstond zo het idee om een klusgroep op te richten. Immers, samen klussen is veel leuker en je krijgt meer voor elkaar.

Op 19 maart 2005 (de feestdag van St. Jozef) is daarom de klusgroep "In het voetspoor van Jozef" opgericht door Niels Roelofs (initiatiefnemer), Michel Dankers en Alexander van den Eshof. Een kleine tien jaar later is de naam veranderd in "Vrienden van Jozef" en zijn er regelmatig kluszaterdagen, waarop we als parochianen onder elkaar ons nuttig willen maken voor onze locatie.

Elk jaar start het klusseizoen op 19 maart na de H. mis met het patroonsfeest in het Trefpunt. Hierna komen we tenminste elke vier weken bij elkaar tot de zaterdag na 'Zondag Gaudete' in de Advent. Naast het nodige reguliere onderhoud aan bijvoorbeeld groen, paden, goten, verlichting, houtwerk, enz. krijgen we vanuit het gebouwenbeheer van onze locatie steeds actuele klussen of projecten aangereikt. Dit maakt dat geen klusdag hetzelfde is!

Bovendien maken we naast en tijdens het klussen voldoende tijd vrij voor goede gesprekken, ontspanning en gezelligheid. De dag starten we na de koffie bij onze patroon, alwaar we samen 'inloggen' met een gebed. Na het klussen drinken we uiteraard een goed glas bier. Deze gemeenschapszin is de kern van de klussende Vrienden van Jozef en laat zich samenvatten in de drie B's: bidden – bouwen – bier.

Hoe vruchtbaar gezamenlijk werk kan zijn, is duidelijk geworden bij de bouw van de pastorie en het Trefpunt in de jaren zeventig. We zijn hierin onderdeel van een goede traditie! Met de restauratie van de Nicolaaskerk in 2016/2017 is opnieuw gebleken dat er heel wat werk verricht kon worden door vrijwilligers. Denk hierbij aan het opknappen van de kerkbanken. Dit heeft substantiële besparingen opgeleverd.

Onze uitdaging is om als klussende Vrienden van Jozef nog lang en vol enthousiasme nuttig te zijn voor de gemeenschap waar wij onderdeel van uitmaken. Kom eens gezellig langs als je benieuwd bent naar een klusdag. Er is altijd wel iets te doen wat past bij jouw talent.

Als je op de hoogte wilt blijven van alle activiteiten, dan kan je je aanmelden voor de mailinglijst via .

De coördinatoren van de Vrienden van Jozef:
Vincent Peters
Mathieu Koren
Frans Stokkermans
Michel de Rijk

GEBED TOT SINT JOZEF, WERKMAN
(vrij naar een gebed van paus Pius XII, 1885)

Roemrijke aartsvader Sint-Jozef, nederige en rechtschapen werkman uit Nazareth, die aan alle christenen, maar speciaal aan ons, het voorbeeld gegeven hebt van een volmaakt leven in voortdurende arbeid in eenheid met Maria en Jezus;

Sta ons vandaag bij in onze arbeid, zodat wij, katholieke werklieden, daarin een krachtig middel vinden om God te verheerlijken, onszelf te heiligen en nuttig te zijn voor de gemeenschap waarin wij leven;

Wees onze beschermer en geef ons nederigheid en eenvoud van hart, liefde voor het werk en welwillendheid voor allen, die hierin onze metgezellen zijn;

Wees bij ons in de ogenblikken van voorspoed, wanneer we van de vruchten van onze arbeid kunnen genieten; maar steun ons in de droeve uren, wanneer de hemel zich voor ons schijnt te sluiten en zelfs de werktuigen in opstand schijnen te komen in onze handen;

Geef dat wij in navolging van U, onze ogen gevestigd houden op onze moeder Maria en laat onze blik niet afdwalen van Jezus, die uw zorgen deelde bij de werkbank: opdat wij zodoende op aarde een vredig en heilig leven mogen leiden, en leid ons naar het eeuwig leven in de hemel.

Amen


Klik hier voor enkele fotoreportages:
Klusdag 18 november 2006
Klusdag 15 september 2007
Klusdag 27 september 2008
Klusdag 16 april 2016
Klusdag 14 mei 2016
Klusdag 11 juni 2016
Zijbanken loshalen 17 juni 2016
Zijbanken verhuizen 18 juni 2016
Benodigdheden halen, juni 2016
Armaturen ophangen, 30 juni 2016

* Om de broodnodige gemeenschapszin te bevorderen, voelt deze Jozefgroep zich genoodzaakt eens in de paar jaar een feestavond te organiseren. In dat kader is ook besloten dat het niet verboden is om na een zware klus op een warme zaterdag de kelen te bevochtigen.

klussenlijstKlik hier om naar het subweb van Vrienden van Jozef op Parochienet te gaan. Hier vindt u onder andere de klussenlijst. (login vereist)