Bibliotheek
Uitleen van boeken en DVD's voor alle leeftijden

De bibliotheek is iedere zondag na de mis geopend met uitzondering van Palmzondag, Pasen, Pinksteren en eventueel Kerstmis; dan is de bibliotheek gesloten.
Vanwege de wet op het auteursrecht heeft de bibliotheek een besloten karakter, dat wil zeggen dat zij in principe uitsluitend bedoeld is voor parochianen en bezoekers van de Nicolaaskerk. Aan het lenen zijn geen kosten verbonden, een vrijwillige bijdrage is welkom.

U kunt via deze website zoeken naar boeken en films in de bibliotheek:
Zoek een boek
Zoek een jeugdboek
Zoek een DVD

Momenteel bevat de bibliotheek zo'n 1800 boeken en 185 films. Regelmatig wordt de bibliotheek uitgebreid met nieuwe aanwinsten. Bovendien wordt iedere maand aandacht besteed aan een bepaald onderwerp. Het Kerkvenster houdt u op de hoogte.

Contactpersoon: Els Dankers, .

Op dit moment is de bibliotheek gesloten.
Wilt u toch graag een boek lenen, neem dan gerust contact op via .