Parochieblad
Na 48 jaargangen is ons oude parochieblad, het Kerkvenster, samengegaan met de zes andere bladen van de Martha en Mariaparochie en is er een nieuw gezamenlijk blad ontstaan: Samen kerk. Inmiddels is Samen kerk vervangen door M&M magazine. Dit blad verschijnt zes keer per jaar.
Omdat er in dit nieuwe magazine geen plaats meer was voor locatiepagina's, heeft onze locatie net als de andere locaties een eigen nieuwsbrief gekregen. En deze heet weer Kerkvenster. Dit blad komt tien keer per jaar uit, waarvan vijf keer gelijk met het magazine.
Beide bladen worden in onze geloofsgemeenschap verspreid over zo'n 700 huishoudens (inclusief digitale abonnees). Er zijn zo'n 40 bezorgers om dit te regelen, maar 50 zou ook wel mogen! Meld u dus voor deze gezonde activiteit!

Wilt u meewerken aan kostenbesparing, ontlasting van de bezorgers en minder papierverbruik, dan kunt u de parochiebladen ook per e-mail ontvangen. U kunt dit aanvragen via .

Kopij kan worden worden gestuurd naar .

Bezorging: Mevr. M.J.A.G. Burgman-de Haas, e-mail:
Hoofdredactie: Hanneke van den Eshof

Klik hier voor het downloaden van parochiebladen.

Belangrijke data nieuwsbrief:
19-12-2020verschijnen nieuwsbriefJaargang 51, december-januar
08-01-2021deadline nieuwsbriefKopij februari
30-01-2021verschijnen nieuwsbriefJaargang 52, februari
05-02-2021deadline nieuwsbriefKopij maart
27-02-2021verschijnen nieuwsbriefJaargang 52, maart