Parochieblad
Na 48 jaargangen is ons oude parochieblad, het Kerkvenster, samengegaan met de zes andere bladen van de Martha en Mariaparochie en is er een nieuw gezamenlijk blad ontstaan: Samen kerk. Inmiddels is Samen kerk vervangen door M&M magazine. Dit blad verschijnt zes keer per jaar.
Omdat er in dit nieuwe magazine geen plaats meer was voor locatiepagina's, heeft onze locatie net als de andere locaties een eigen nieuwsbrief gekregen. En deze heet weer Kerkvenster. Dit blad komt elf keer per jaar uit, waarvan zes keer gelijk met het magazine.
Beide bladen worden in onze geloofsgemeenschap verspreid over zo'n 600 huishoudens (inclusief digitale abonnees). Er zijn zo'n 30 bezorgers om dit te regelen, maar 40 zou ook wel mogen! Meld u dus voor deze gezonde activiteit!

Wilt u meewerken aan kostenbesparing, ontlasting van de bezorgers en minder papierverbruik, dan kunt u de parochiebladen ook per e-mail ontvangen. U kunt dit aanvragen via .

Kopij kan worden gestuurd naar .

Bezorging:
Hoofdredactie: Hanneke van den Eshof

Klik hier voor het downloaden van parochiebladen.

Belangrijke data nieuwsbrief:
29-06-2024verschijnen nieuwsbriefJaargang 55, juli - augustus
09-08-2024deadline nieuwsbriefKopij september
31-08-2024verschijnen nieuwsbriefJaargang 55, september
06-09-2024deadline nieuwsbriefKopij oktober
28-09-2024verschijnen nieuwsbriefJaargang 55, oktober
04-10-2024deadline nieuwsbriefKopij november
26-10-2024verschijnen nieuwsbriefJaargang 55, november
01-11-2024deadline nieuwsbriefKopij december
23-11-2024verschijnen nieuwsbriefJaargang 55, december
13-12-2024deadline nieuwsbriefKopij januari
11-01-2025verschijnen nieuwsbriefJaargang 56, januari