Nieuws
Klik hier voor het nieuwsarchief
04/03/2024 - 24 uur voor de Heer

Voor de elfde keer zal er dit jaar het vasteninitiatief van boete en gebed plaatsvinden. Op de vooravond van de vierde zondag in de veertigdagentijd, van vrijdag 8 tot zaterdag 9 maart, mogen we dit met elkaar vieren.
Het thema voor de 24 uur is uit de Romeinenbrief genomen: Romeinen 6, 4: een nieuw leven leiden. Misschien is het goed om alvast eens te lezen wat er rondom deze tekst staat: Romeinen 6, 1-11.
Het programma vindt u hier.
_ _________________________
01/03/2024 - Gezinsmis 17 maart

Het is bijna zo ver! De Goede Week begint bijna. In de lezing van vandaag is dat te merken als Jezus praat over de graankorrel die moet sterven om veel vrucht voort te brengen. Hij praat dan over zichzelf, maar ook over ons!

Over zichzelf; want Hij sterft voor ons. Hij laat zijn leven los: vrijwillig en bewust. Er is geen mooier bewijs van Gods grůte liefde dat dit!

En Hij heeft het over ons: als wij alleen om onszelf geven en onszelf belangrijk vinden, dan blijven we alleen. Dan is onze liefde onvruchtbaar en dient het nergens voor. Dat bedoelt Hij als Hij het heeft over de graankorrel die niet in de aarde valt.

Dus als ik mijn leven en liefde, als die graankorrel waar Jezus het over heeft, in de aarde van de mensen laat vallen, dan ontvang ik groeikracht van God en wordt mijn leven en alles wat ik doe vruchtbaar! Prachtig, hŤ? Laten we Jezus dus ALTIJD volgen: elke dag van ons leven. Ook als het zwaar en moeilijk wordt en ook nu de Goede Week bijna begint...
_ _________________________
01/03/2024 - In 't voetspoor van Maria

Door de jaren heen hebben velen hun toevlucht gezocht bij Maria en haar hulp mogen ervaren. Sinds Bethlehem brengt zij Jezus naar de wereld en brengt zij voortdurend de wereld bij Jezus, ook nu nog in onze tijd.
Op woensdag 20 maart gaan we kijken naar de laatste aflevering uit de serie 'Mij geschiede naar uw woord', met als titel 'Maria, hulp van de christenen'. En daarna gaan we met elkaar in gesprek, aan de hand van vragen als: Wat betekent Maria voor ieder van ons? Hoe kan ze ons helpen om 'beter' te bidden? Hoe maakt ze ons de vrijgevige liefde van de Vader duidelijk? Hoe laat Maria ons de kracht van de verlossing door Jezus zien? Hoe beschermt zij ons?
Ook als je de andere afleveringen niet hebt gezien, kun je nog gewoon aansluiten. Wie weet wat Maria je wil zeggen. Wees welkom! We beginnen om 10.00 uur met een kopje koffie of thee.
_ _________________________
01/03/2024 - Het Woord van God

Wees welkom bij de thema-avond die op 18 maart gaat over 'Dei Verbum', ofwel 'Woord van God'. Het Woord van God waarin we zo vaak mogen lezen, en waaruit ons zo vaak wordt voorgelezen in de vieringen.
In de heilige Schrift openbaart God zich aan de mensen, in het bijzonder in zijn Zoon Jezus. Echter, God heeft in de heilige Schrift door mensen op menselijke wijze gesproken. Hoe weten we dan wat Hij werkelijk bedoeld heeft, wat Hij door hun woorden bekend heeft willen maken? Wijlen paus Benedictus XVI gaf reeds aan dat de wetenschappelijke studie van de Schrift niet los mag komen te staan van de gelovige lezing.
Dei Verbum is een van de vier constituties van het Tweede Vaticaans Concilie. Paus Franciscus heeft gevraagd om deze, in aanloop naar het heilig jaar 2025, in 'gewone taal bij de mensen te brengen'. Dat is zeker niet altijd gemakkelijk om te doen, en dat geldt zeker voor het onderwerp van vanavond. We zijn dan ook heel blij dat priester Paulus Tilma naar Baarn komt om hierover te vertellen, want na vijfenzestig jaar is dit document nog steeds heel actueel.
Om 19.00 uur is er een eucharistieviering in de dagkapel en vanaf 19.45 uur staan de deuren van het Trefpunt open. U bent welkom bij beide, of bij ťťn van de twee.
_ _________________________
01/03/2024 - Veertigurengebed

De Goede Week komt eraan, Pasen nadert. Maar voor het zover is, krijgen we de kans om in alle rust bij Jezus te zijn. De dagen van aanbidding van de Heer komen eraan. We krijgen de gelegenheid om veertig uren achtereen Hem te aanbidden, Hem te loven, te prijzen en te danken. Maar ook om zomaar in alle stilte bij Hem te zijn. Hem gezelschap te houden. Naar Hem te luisteren die in de stilte spreekt.
Het veertigurengebed vindt plaats van woensdagmorgen 20 maart 6.00 uur tot donderdag 21 maart 22.00 uur. Na afloop is er even een gezellig samenzijn in het Trefpunt.
Omdat we de Heer niet alleen willen laten, zou het fijn zijn als er telkens twee personen aanwezig kunnen zijn. Zeker in de nacht van belang! Intekenlijsten liggen in het kerkportaal of bij de dagkapel.
_ _________________________
01/03/2024 - Palmpaasstokken maken

Palmzondag komt eraan en dan kunnen de kinderen met hun palmpaasstok deelnemen aan de intocht van de Heer in Jeruzalem. "Hosanna, Zoon van David!"

Heb je nog geen stok? Geen nood! Op zaterdagmiddag 23 maart vanaf 15.00 uur gaan we de kruisen versieren.
Graag zelf een kruis meebrengen.
Voor de versiering wordt gezorgd.
_ _________________________
22/02/2024 - Stille Omgang 2024

Amsterdam wordt ook wel eens 'Mirakelstad' genoemd. Deze kwalificatie ontleent Amsterdam aan het feit dat het een oude bedevaartsplaats is, waar al sinds de Middeleeuwen een wonder of mirakel wordt vereerd. Deze verering leeft nog steeds en heeft sinds het einde van de 19e eeuw vooral gestalte gekregen via de jaarlijkse Stille Omgang. Deze religieus meditatieve omgang door het historische centrum en passerend aan het nachtelijke uitgaansleven van Amsterdam wordt elk jaar gedurende ťťn nacht in de maand maart georganiseerd door het Gezelschap van de Stille Omgang. De Stille Omgang wordt gelopen in de nacht van zaterdag op zondag 16/17 maart 2024.
Wilt u graag meelopen? Vanuit Laren vertrekt er een bus rechtstreeks naar Amsterdam. De informatie vindt u hier.
_ _________________________
21/02/2024 - Even bijpraten

De afgelopen weken is het proces rondom de missionaire parochie weer enthousiast opgepakt. Dat is mede in voorbereiding op de landelijke conferentie die dit jaar op 6 april plaatsvindt in Veenendaal.

Er zijn al flink wat parochianen van de Nicolaaskerk die zich hiervoor hebben opgegeven. We zullen dan ook met een behoorlijke afvaardiging zijn. De vorige twee edities waren een groot succes, dus dat belooft wat.

Wilt u ook mee, dan kan dat natuurlijk. U kunt contact opnemen met de pastoraatgroep als u geÔnteresseerd bent. Van harte aanbevolen!

Langs deze weg willen we ook nog even aandacht vragen voor wat kleine klusjes die in en om het kerkhof moeten gebeuren. Vaak zijn dit lichte klusjes die niet heel moeilijk zijn, maar als we ze door een professioneel bedrijf moeten laten uitvoeren, is dat best kostbaar.

Zoals u waarschijnlijk wel weet, worden veel klussen in en rond de kerk uitgevoerd door de Vrienden van St. Jozef. Dit is een groep van mannen die het niet erg vinden om af en toe de handen uit de mouwen te steken en samen de klussen op te pakken op vrijwillige basis. Het einde van een klusdag wordt traditioneel gevierd met een goed glas bier, een kampvuur en een hapje van de pastoor of DaniŽlle.

Soms horen we echter dat de dames ook hun steentje willen bijdragen. Dat is natuurlijk geweldig! Voor iedereen is wel een geschikt klusje te bedenken. Meld je gewoon aan en doe mee met de gezelligheid, want als je de klussen doet met elkaar, is het werk ook eerder klaar!

De pastoraatgroep en de locatieraad
_ _________________________
21/02/2024 - Geen geld

Onlangs bleek dat er door een man brieven uit de brievenbus van de pastorie zijn gehaald. Dat is een ernstige zaak. Wij willen iedereen dan ook op het hart drukken om geen enveloppen met geld erin voor de actie Kerkbalans in een envelop in de brievenbus te doen.
Het heeft sowieso de voorkeur om het geld voor de Kerkbalans via de bank te doneren. Wilt u toch contant geld geven? Overhandig dit dan op een vrijdagochtend op het secretariaat.
_ _________________________
21/02/2024 - Icoon van de H. Nicolaas

Onlangs kregen we het mooie bericht dat de heer Dick van Wees graag een authentieke icoon wilde schenken aan de Nicolaaskerk. De icoon was van zijn vader, die in 1903 werd geboren en gedoopt is in onze kerk. De heer Van Wees vond het passend dat de icoon werd geschonken aan de kerk van zijn vader en grootouders. Heel toepasselijk is de beeltenis op deze Russische icoon de heilige Nicolaas.

Op zondag 21 januari heeft de heer Van Wees samen met zijn echtgenote de icoon in een vol Trefpunt officieel overhandigd aan pastoor Skiba.

Wij zijn vereerd en dankbaar voor dit prachtige geschenk!
_ _________________________
21/02/2024 - Vastenactie

Al enige jaren doneert onze locatie geld aan de school in Chipata (Zambia). Tijdens de veertigdagentijd zal er opnieuw voor dit doel gecollecteerd worden.

Hoe zat het ook alweer met het schooltje?
Het schooltje ligt in de bergen bij het bisdom Chipata. Nu bijna 15 jaar geleden zijn twee bergbewoners, Chris en Tina, begonnen met een schooltje daar.
De eerste acht kinderen kregen les onder een boom. Eerder moesten deze kinderen meer dan tien kilometer lopen naar een school in de buurt. Dit deden ze veelal zonder schoenen. Chris en Tina vonden dat het zo niet langer meer kon, dus ze begonnen dit schooltje. Al snel kwamen er steeds meer kinderen naar het schooltje van Chris en Tina.
Op dit moment telt de school meer dan 400 kinderen. De kinderen krijgen daar te eten, waarschijnlijk hun enige maaltijd van die dag.
Dankzij de hulp van de Nicolaaskerk zijn er een aantal nieuwe klaslokalen gebouwd. Daarnaast is er een wc gebouwd, want deze hadden ze niet. Ook hebben de kinderen boeken en schoenen gekregen.

Met het geld dat tijdens de vorige vastenactie is opgehaald, heeft een van de klaslokalen nu een dak gekregen. De volgende stap is de vloer leggen en als de vloer gelegd is kunnen er meubels in komen.
Uw steun is dus nog steeds hard nodig voor dit schooltje. Namens de kinderen, ouders en leraren, heel erg bedankt!
_ _________________________
17/02/2024 - Brief veertigdagentijd 2024

Kardinaal Eijk heeft een boodschap gepubliceerd voor de Veertigdagentijd die op 14 februari begonnen is. Hier kunt u deze vastenbrief lezen.
_ _________________________
17/02/2024 - Pastoor Skiba op de radio

Afgelopen week was onze pastoor te horen op Eemland 1 radio. Hij gaf uitleg over de symboliek van het askruisje. Hier kunt u de uitzending beluisteren.
_ _________________________
16/02/2024 - Verzekering beŽindigd

Tot voor kort had de RK Kerk in Nederland een collectieve verzekering afgesloten voor grafmonumenten. Deze is per 1 januari van dit jaar beŽindigd. Dat betekent dat de eventuele schade aan grafstenen op het kerkhof van de Nicolaaskerk niet meer worden vergoed door de verzekering. De nabestaanden dienen zelf een verzekering af te sluiten als zij dit nodig vinden. De parochie is verantwoordelijk voor de schade die ontstaat door werkzaamheden die onder beheer van de parochie worden uitgevoerd. Alle andere schade zal niet door de parochie worden vergoed.
_ _________________________
09/02/2024 - Vormselviering

Zondag 4 februari was het een groot feest in de H. Nicolaaskerk in Eemnes. Twaalf kinderen van verschillende locaties uit onze Martha en Mariaparochie ontvingen hun heilig vormsel, waaronder vijf kinderen uit onze locatie: Julia de Harder, Sarah Koren, Filip Kulinski, DaniŽlle Nieuwenhuis en Jessica Szablicka.
Mgr. Woorts diende de kinderen hun vormsel toe. De mis werd opgeluisterd door het jongerenkoor Nicoza, onder de bezielende leiding van Edwin Klarenbeek. De kerk was mooi versierd en er waren heel veel belangstellenden. We kunnen terugkijken op een mooie en feestelijke viering.
_ _________________________
24/01/2024 - Verlopen grafrechten

Op het kerkhof zijn enkele graven waarvan de grafrechten al in 2022 zijn verlopen. Deze informatie heeft men nog een jaar lang kunnen lezen op het bord bij de ingang van het kerkhof. Deze graven zullen na Pasen (31 maart) worden verwijderd indien de grafrechten niet worden verlengd.

Hierbij willen wij de rechthebbenden en hun nabestaanden voor de laatste maal attenderen op de mogelijkheid om de grafrechten te verlengen en te voorkomen dat de graven worden verwijderd. Dit kan door uiterlijk 30 maart 2024 een schriftelijke reactie te sturen naar de beheerder:

P.J.F. van der Kruijf
Torenlaan 23 A
3742 CR Baarn
E-mail:
_ _________________________
24/01/2024 - Conferentie

"Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest en leert hun te onderhouden alles wat Ik u bevolen heb."
Deze opdracht van Jezus lezen we in het Evangelie van MatteŁs (Mt. 28, 19-20). Geen eenvoudige opdracht. Want hoe doe je dat eigenlijk, leerlingen maken, en hoe doen wij dat als geloofsgemeenschap? Het werken aan deze opdracht wordt ook wel de missionaire parochie genoemd. In januari is er een herstart gemaakt om te brainstormen over dit onderwerp met als doel om tot concrete acties te komen.
Vind je het leuk om hieraan mee te werken? Je inbreng is van harte welkom! Voor informatie kun je terecht bij Marten Terpstra en de pastoraatgroep.


Conferentie Missionaire Parochie 2024
Na twee succesvolle edities wordt op 6 april 2024 in Veenendaal de derde conferentie Missionaire Parochie georganiseerd. Het thema van dit jaar is 'Volg Mij' Ė verwijzend naar de uitnodiging van Jezus Christus die 2000 jaar geleden klonk en die ook vandaag actueel is. De organisatie ziet uit naar een dag van ontmoeting, die parochies in het land bemoedigt en inspireert op hun weg om uitnodigende en missionaire gemeenschappen te worden.

Vanuit onze locatie gaan we naar deze conferentie toe. Sluit je aan en ga met ons mee! Je kunt je aanmelden bij de pastoraatgroep.
Zaterdag 6 april 2024
09.30 uur tot 17.00 uur
Evenementenlocatie 'De Basiliek'
Wiltonstraat 56, Veenendaal
Kosten: 35 euro p.p.
_ _________________________
22/01/2024 - Bezinning voor dames

Eens in de maand vindt er in onze kerk een bezinningsochtend voor dames plaats. Dit biedt een gelegenheid om in een sfeer van persoonlijk gebed en meditatie na te denken over je relatie met God en de invloed hiervan op je dagelijks leven.
Na de mis van 8.45 uur is er rozenkransgebed en vanaf 9.30 uur tijd om een gesprek te hebben met de priester en/of het sacrament van boete en verzoening te ontvangen. Om 10.00 uur is er meditatie van de priester, gevolgd door een gewetensonderzoek. Het programma wordt afgesloten met een voordracht, waarna er tijd is voor koffie en gezellig samenzijn.

Ter info: deze bezinning is altijd op de woensdag van de eerste volle week van de maand. Dus in 2024: woensdag 6 maart, 3 april, 8 mei, 5 juni, 3 juli, 7 augustus, 4 september, 9 oktober, 6 november en 4 december.
_ _________________________