Nieuws
Klik hier voor het nieuwsarchief
19/05/2022 - Miniviering voor thuis

Hoewel er deze zondag een eucharistieviering is in de kerk, hebben onze vrijwilligers toch opnieuw een mooie miniviering gemaakt. Deze viering is speciaal voor gezinnen met jonge kinderen. Je vindt de tekst hier..
_ _________________________
28/04/2022 - M&M Magazine vertraagd

Helaas is er iets misgegaan bij de bezorging van het M&M Magazine. Dit zou tegelijk met het Kerkvenster worden bezorgd, maar de magazines zijn helaas vertraagd. Dat betekent dat de editie van mei/juni wordt bezorgd samen met het volgende Kerkvenster, dus met de editie van juni. Onze excuses hiervoor.
Dit betreft uitsluitend de abonnees die de bladen krijgen via de bezorgers. De postabonnees en de digitale abonnees zullen het blad wel op tijd ontvangen.

Kunt u niet wachten en wilt u het blad toch alvast bekijken, dan kunt u hier de digitale variant vinden.
_ _________________________
28/04/2022 - Reserveren ruimtes in de kerk

Nu de coronatijd voorbij is en alles weer is opgestart, wordt weer duidelijk dat er heel veel gebeurt in onze locatie. Helaas hebben we structureel gebrek aan ruimte, waardoor het nogal eens voorkomt dat ruimtes dubbel worden geboekt. Dat is natuurlijk vervelend, want als je denkt een ruimte te hebben gereserveerd maar die blijkt bezet te zijn, leidt dat tot teleurstelling.

Een van de problemen hierbij is dat er meerdere systemen naast elkaar bestaan. De een hanteert een papieren agenda, de ander Parochienet en sommige mensen gaan er van uit dat ze een ruimte kunnen gebruiken omdat ze er altijd zitten op die dag, ook al is dat nergens vastgelegd.

We hebben geconstateerd dat er twee dingen missen: een eenduidig registratiesysteem en een set van spelregels rondom reserveringen van ruimtes. Dit was een wens die al geruime tijd leefde onder parochianen en we zijn blij om te kunnen melden dat deze wens nu is gerealiseerd.

Concreet betekent dit dat vanaf nu alle reserveringen via Parochienet gaan. Dat is heel eenvoudig: wie een activiteit registreert in Parochienet, reserveert daarmee automatisch de bijbehorende ruimte. De meeste activiteiten worden al jaren in Parochienet geregistreerd door de vrijwilligers, dus wat dat betreft is er eigenlijk weinig nieuws onder de zon.

Wat wel nieuw is, is dat vanaf nu geldt dat het recht op gebruik van een ruimte vervalt als de activiteit niet is geregistreerd in Parochienet. Ook geldt in principe 'wie het eerst komt, het eerst maalt'. Voor het netjes afhandelen van eventuele conflicten zijn ook spelregels in het leven geroepen.

Dit alles is vastgelegd in een procedurebeschrijving die is rondgestuurd naar alle vrijwilligersgroepen en andere belanghebbenden. Als u deze beschrijving wilt raadplegen, kunt u kijken op Parochienet of contact opnemen met het secretariaat.

De komende tijd zal een overgangsfase zijn en waarschijnlijk zal niet alles direct vlekkeloos verlopen, bijvoorbeeld omdat sommige mensen nog niet op de hoogte zijn. Dat is niet erg. Met wat goede wil helpen we elkaar en als iedereen vertrouwd is met de nieuwe gang van zaken, plukken we er allemaal de vruchten van!

De locatieraad
_ _________________________
28/04/2022 - Coördinator gezocht

SchuldHulpMaatje Baarn gaat van start en we hebben uw hulp nodig!

De lokale kerken (Adventkerk, De Reddingsark, Paaskerk en Nicolaaskerk) hebben de handen ineen geslagen om gezamenlijk om te zien naar inwoners van Baarn die kampen met financiële problemen. Daarom is recentelijk de afdeling SchuldHulpMaatje Baarn opgericht, onderdeel van SchuldHulpMaatje Nederland. En we kunnen uw hulp hard gebruiken!

Wilt u graag iets voor uw naaste met financiële problemen betekenen én tegelijk uw talent als coach en leider inzetten? SchuldHulpMaatje Baarn zoekt per direct een gemotiveerde vrijwilliger voor de functie van vrijwilligerscoördinator voor 1 à 2 dagdelen per week.

Interesse?
Voor meer informatie, kunt u contact opnemen met interim-coördinator Aalt de Bruin (06-1848 3395). Een korte motivatie kunt u sturen naar:

Meer informatie vindt u op: www.schuldhulpmaatje.nl of www.uitdeschulden.nu.
_ _________________________
28/04/2022 - Vesper door Bach Cantorij

Datum: 21 mei 2022
Locatie: Pauluskerk op de Brink
Aanvang 16.30 uur.

Uitgevoerd zal worden BWV 105 – Herr gehe nicht ins Gericht mit deinem Knecht (1723).
Eveneens "Ave Dulcissima Maria" van de Italiaanse edelman, componist en luitspeler Carlo Gesualdo (1566-1613). Van Antonio Vivaldi (1678-1741) wordt RV 535 ten gehore gebracht; concert voor twee hobo's, strijkers en continuo met Henk Knöps en Angela Kaptein op hobo. Als spreker is uitgenodigd Ad de Keyzer.
Solisten zijn: Paulien van der Werff - sopraan, Anne-Marieke Evers - alt, Leon van Liere - tenor, Coert van den Berg - bas. Het geheel staat onder leiding van dirigent Patrick Pranger.
_ _________________________
28/04/2022 - Gezinsmis 22 mei

Als iemand van Mij houdt…

Ken je het liedje 'Als je veel van iemand houdt'?

Als je veel van iemand houdt, geef je 't mooiste wat je hebt, da's heel gewoon. Omdat God van mensen houdt,
gaf Hij het mooiste wat Hij had, zijn eigen Zoon.

En dan nog een couplet:
Als je veel van iemand houdt, geef je 't mooiste wat je hebt, da's heel gewoon. En als jij de Heer vertrouwt,
leg je leven in zijn hand, hij is Gods Zoon.

Eigenlijk is dit alles wat van ons allemaal gevraagd wordt door onze lieve Heer: van Hem te houden, op Hem te vertrouwen en op Hem te hopen. Van groot tot klein.
Dus kom, in geloof, hoop en liefde, Hij houdt van ons allemaal.

Na de mis is er weer koffie, thee en limonade met wat lekkers!
_ _________________________
28/04/2022 - De diaken in de eucharistie

Bijna iedere zondag zien we de diaken in de eucharistieviering. Maar wat doet hij eigenlijk precies en wat betekenen sommige handelingen? Kom en luister tijdens de thema-avond op 23 mei om 20.00 uur in het Trefpunt. Misschien denkt u: diaken zijn, zou dat iets voor mij zijn? Kom en informeer u. Van harte welkom!
_ _________________________