Nieuws
Klik hier voor het nieuwsarchief
01/12/2020 - Lichtjesavond 18 december

In deze coronatijd stelt de Nicolaaskerk in de Advent op vrijdag 18 december zijn deuren open om ons voor te bereiden op het grote feest van Kerstmis, het feest van de HOOP. Zeker in deze moeilijke tijd met zijn vele beperkingen is het fijn om een kaarsje te kunnen ontsteken. En hoe later het wordt, hoe mooier de kerk zal worden.

Wanneer?
Op vrijdag 18 december 2020.

Hoe laat?
Van 14.30 tot 21.00 uur kunt u de kerk binnenlopen.

Op 18 december wordt om 18.30 uur de vesper gebeden; dat is het avondgebed van de Kerk. Om 19.00 uur is er een eucharistieviering.
Voor deze eucharistieviering dient u zich aan te melden. Dit kan via www.marthamaria.nl/vieringen
Er mogen niet meer dan 30 mensen in de kerk aanwezig zijn.

Ook na de eucharistieviering is er tot 21.00 uur nog de tijd om een kaarsje aan te steken.

Wat kunt u/jij doen?
Een lichtje aansteken, even stil zijn, luisteren naar muziek, bidden.
Er zullen wat gebeden klaarliggen.

Waar letten wij op?
Op de anderhalve meter afstand.
Handen ontsmetten.

Samen ons voorbereiden op Kerstmis.
De geboorte van Jezus Christus, de Redder van de wereld.
01/12/2020 - Kerstkaarten

In het zijportaal zijn dit jaar weer religieuze kerstkaarten te koop. Er is een mooie variatie van verschillende stijlen beschikbaar. Wacht niet te lang met kopen, want op=op. Alle kaarten kosten 1,-- per stuk.
25/11/2020 - Kou in de kerk

De afgelopen weken zijn er enkele klachten gekomen over kou in de kerk. Dat is logisch, want de dagen worden kouder en al hebben we weer warmterecords meegemaakt in november, toch daalt de temperatuur verder richting de winter. De een neemt dit graag voor lief en koestert de veiligheidsmaatregelen met betrekking tot ventilatie en frisse lucht, de ander heeft er meer last van en vraagt zich af waarom de verwarming niet hoog wordt opgestookt.
Dit is een ingewikkelde kwestie waarvoor verschillende mogelijkheden en onmogelijkheden in overleg met de pastoor en het parochiebestuur naast elkaar zijn gelegd. Een complicerende factor hierbij is het verwarmingssysteem in de Nicolaaskerk. Dit is een gesloten systeem waarbij 'vuile' lucht uit de kerk wordt verwarmd en opnieuw de kerk in wordt geblazen. Er komt geen frisse lucht van buiten bij. Bij het rechter rooster wordt de lucht de kerk ingeblazen en bij het linker rooster weer opgezogen, zodat er een circulatie van lucht ontstaat van het ene naar het andere rooster (zie de afbeelding). Deze luchtcirculatie is erg ongunstig in coronatijd. Daarom kan de verwarming niet blazen als er vieringen bezig zijn.
Daar komt bij dat de doordeweekse vieringen bij ons in de kerk erg goed worden bezocht. Regelmatig zitten we tegen de dertig kerkgangers aan en soms zelfs er overheen. Het feit dat er meerdere vieringen zijn per dag, maakt dat de kerk moeilijk warm te stoken is wanneer er veelvuldig moet worden gelucht, zoals de voorschriften zijn.
Er is gezocht naar de juiste balans tussen een acceptabele temperatuur, het vermijden van torenhoge kosten en het garanderen van de veiligheid van de kerkbezoekers. Gelukkig is hiervoor een oplossing gevonden. Deze wordt momenteel uitgewerkt en ingericht, zodat de kerk snel enkele graden warmer kan zijn dan de afgelopen dagen het geval was. De gekozen oplossing is ook direct 'wintervast', zodat we zelfs als het gaat vriezen een acceptabele temperatuur in de kerk hebben.
Maar... wat voor de een acceptabel is, is voor de ander nog steeds te koud. Dat blijft zo. Daarom blijft het advies: kleed u vooral warm aan als u komt.

Lees hier meer over de regels vanuit het bisdom.
20/11/2020 - Mondkapjesplicht

Op 11 oktober hebben we u bericht dat het parochiebestuur het gebruik van mondkapjes heeft verplicht in de kerken van de Martha en Mariaparochie. Dus ook bij ons in de Nicolaaskerk. Daarbij is het advies van de Nederlandse bisschoppen genoemd, die het gebruik van mondkapjes adviseren en daarbij ook expliciet stellen dat het tijdens de communie af kan.
Nu is er enige verwarring ontstaan over de vraag of het mondkapje ook in de kerkbank verplicht is buiten de communie om. Het antwoord daarop is nee. Dus er geldt een mondkapjesplicht in de kerk tijdens het lopen, maar het kan af zodra u in de bank zit en anderhalve meter afstand hebt tot uw medekerkgangers.
13/11/2020 - Nog geen activiteiten

Vanwege de coronamaatregelen zijn alle activiteiten voorlopig nog opgeschort tot medio december. Uitzondering hierop vormen de communievoorbereiding en de vormselvoorbereiding.
Wij hopen dat de activiteiten weer zo snel mogelijk een herstart kunnen maken. Houd daarom de website goed in de gaten voor het meest actuele nieuws.
04/11/2020 - Cadeau voor de diaken

Op 19 november is Jan Nieuwenhuis precies 25 jaar geleden door kardinaal Simonis tot diaken gewijd. Hiervoor zijn verschillende vieringen ingepland om zoveel mogelijk mensen de gelegenheid te geven om erbij te zijn.
Op de vraag 'heb je nagedacht over een cadeau' gaf Jan in eerste instantie een ontkennend en later een twijfelend antwoord. 'Wat ik graag wil is de mogelijkheid om iets te kunnen doen voor mensen in de parochie waarvoor ik in mijn werk zie dat het nodig is. Uiteraard kost dat vaak geld.' Deze vraag ondersteunen wij van harte en we hopen dan ook dat u voor dit mooie cadeau een bijdrage wilt geven. Dit kan op rekening NL22 RABO 0128 8971 39 ten name van RK parochie HH Martha en Maria, onder vermelding van "25 jaar diaken". Hiermee kunnen we tevens samen uiting geven aan de tekst van Lucas 22, 27: "Ik ben als degene die bedient", de wijdingstekst van Jan Nieuwenhuis.

Het parochiebestuur