Nieuws
Klik hier voor het nieuwsarchief
14/02/2020 - Oud filmpje pastorie
Onlangs kregen we een filmpje toegestuurd van Lťon van Maurik, dat zijn vader heeft gemaakt tijdens de sloop van de oude pastorie en de bouw van de huidige pastorie en de dagkapel. Een mooi stukje nostalgie!
Klik hier om het filmpje te bekijken.
08/02/2020 - Gezinsmis 23 februari
"Heilig? Heilig!"
Je kent de uitdrukking 'een heilig boontje zijn' vast wel. Dat betekent dat iemand zich heel netjes en braaf gedraagt, maar het helemaal niet altijd is.
En het woord 'schijnheilig'? Dat gebruik je als je iemand beschrijft die zich aardig voordoet, maar het helemaal niet is.
Hmmm... is het nou zo'n moeilijk woord, dat 'heilig'?

Welnee! Het is juist een prachtig woord!!
Het verwijst eigenlijk direct naar God: Hij is heilig!
En omdat Hij ons heeft geschapen naar zijn beeld en gelijkenis, zijn wij allemaal geroepen tot heiligheid. Wauw, hŤ?

Maar ja, hoe doe je dat dan? Hoe ben je dat dan? Is dat niet heel, hťťl erg moeilijk? Ja en nee
Ja, want het vraagt wel om jouw inzet en geduld en bovenal om al jouw liefde!
Nee, want we hebben Jezus toch! Hij wil en zal ons daar zeker bij helpen en gaat ons daarin ook met al zijn liefde vůůr!
Dus eh... 'gewoon' dichtbij Jezus blijven en Hem volgen!
08/02/2020 - Bezinningsdag
Op de eerste zaterdag in de Veertigdagentijd, dat is 29 februari, houden we een bezinningsdag. Het thema is het jaarthema 'Dit is mijn Lichaam'.
Pater Gerard Wijers s.s.s. uit Amsterdam zal deze dag onze gastspreker zijn. Pater Wijers is verbonden aan de orde van de Sacramentijnen, gesticht door Pierre-Julien Eymard. Bovendien assisteert pater Wijers vaak in het heiligdom van Heiloo.
01/02/2020 - Thema-avond
Op 17 februari is er een thema-avond over de liturgie van het Woord met priester Koos Smits.
We beginnen de avond met een eucharistieviering in de dagkapel om 19.00 uur. Hierna koffie en thee in het Trefpunt.
Om 20.00 uur start de lezing. We zijn benieuwd wat de priester ons komt vertellen over de liturgie van het Woord. Het Woord, God zelf die tot ons spreekt. Om ongeveer 21.15 uur sluiten we de avond af met aanbidding in de dagkapel. U bent allen van harte welkom. Een boekentafel is aanwezig. Een vrijwillige bijdrage voor de spreker wordt gevraagd, evenals een bijdrage voor koffie en thee.
01/02/2020 - In 't voetspoor van Maria
Op 19 februari starten we om 10.00 uur met een korte gebedsviering in de dagkapel. De pot met onze gebedsintenties staat op het altaar bij de Heer.
Om 10.15 uur is de koffie klaar en hierna gaan we weer verder kijken in het boekje van paus Franciscus 'Verhef je hart'. Deze keer komt de eucharistische liturgie centraal te staan. Wat hoort hier bij en wat gebeurt er allemaal? Zijn er ook verborgen teksten en handelingen?
25/01/2020 - Informatie over ons kerkhof
Wij willen de rechthebbenden of nabestaanden van rechthebbenden attenderen op het feit dat van de graven waarvan de grafrechten in 2018 zijn verlopen, de monumenten na Pasen zullen worden verwijderd. Dat zal gebeuren vanaf 13 april.
Via het informatiebord op het kerkhof (links van de ingang) heeft men nog een jaar lang kunnen vernemen dat bovengenoemde graven per 1 januari 2019 zijn vervallen.
Deze mededeling geldt ook rechthebbenden van de kindergraven die nog niet kenbaar hebben gemaakt of het verlengen van de grafrechten wenselijk wordt geacht.

Indien rechthebbenden of nabestaanden van rechthebbenden het verwijderen alsnog willen voorkomen, dienen zij uiterlijk 31 maart 2020 middels een schriftelijke reactie de beheerder hiervan in kennis te stellen.

P.J.F. van der Kruijf
Torenlaan 23 A
3742 CR Baarn
e-mail:
25/01/2020 - IdeeŽnbus
Sinds enige tijd staat er een ideeŽnbus in het portaal. Het is fijn om te merken dat daar regelmatig gebruik van wordt gemaakt. Als er bij een ingezonden idee contactgegevens staan, dan laten we weten wat er met uw tip gebeurt. Anoniem tips doorgeven mag natuurlijk ook. Hoewel we niet aan alle wensen kunnen voldoen, worden alle ideeŽn serieus besproken. Daar kunt u van op aan!
Een paar ideeŽn zijn al gerealiseerd of worden dat binnenkort. Zo komt er bijvoorbeeld een bankje bij de kindergraven op het kerkhof, waar de bezoekers even rustig kunnen mijmeren.
15/11/2019 - Conferentie
De Canadese priester father James Mallon komt naar Nederland. In zijn boek "Als God renoveert" beschrijft hij op inspirerende wijze hoe zijn parochie op weg gegaan is van onderhoud naar bloei.
Het boek is gepresenteerd in februari 2019 en beleeft inmiddels een vijfde druk, met 3500 verkochte exemplaren. Dat zegt veel over de behoefte in Nederlandse parochies en bisdommen.
Wilt u father Mallon horen spreken? Dat kan. Op dinsdag 24 en woensdag 25 maart 2020 zal hij te gast zijn op een conferentie in Oudenbosch.
Meer informatie vindt u op missionaireparochie.nl.