Nieuws
Klik hier voor het nieuwsarchief
15/11/2019 - Opening Jaar Eucharistie
Kardinaal Eijk heeft op Witte Donderdag het 'Jaar van de Eucharistie' aangekondigd, dat met de komende Advent gaat beginnen en duurt tot en met Christus, Koning van het heelal, 2020. Ook in de Martha en Mariaparochie zal dit jaar de eucharistie centraal staan. Op zaterdag 30 november zullen alle locaties dit jaar gezamenlijk openen tijdens de mis van 19.00 uur in onze kerk. U wordt van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.
Voorafgaand aan deze mis zullen leden van pastoraatgroepen en locatieraden van de verschillende geloofsgemeenschappen bij elkaar komen in het Trefpunt. Zij zullen van gedachten wisselen over parochievernieuwing rondom het boek "Als God renoveert", dat zich richt op nieuw elan en bloei in plaats van het passief onderhouden van een geloofsgemeenschap in angst voor verder verval en ontkerkelijking. Een inspirerende boodschap van hoop en leven waar wij als parochie graag aan willen bijdragen!
15/11/2019 - Conferentie
De Canadese priester father James Mallon komt naar Nederland. In zijn boek "Als God renoveert" beschrijft hij op inspirerende wijze hoe zijn parochie op weg gegaan is van onderhoud naar bloei.
Het boek is gepresenteerd in februari van dit jaar en beleeft inmiddels een vijfde druk, met 3500 verkochte exemplaren. Dat zegt veel over de behoefte in Nederlandse parochies en bisdommen.
Wilt u father Mallon horen spreken? Dat kan. Op dinsdag 24 en woensdag 25 maart 2020 zal hij te gast zijn op een conferentie in Oudenbosch.
Meer informatie vindt u op missionaireparochie.nl.
15/11/2019 - Boeteviering-biechtgelegenheid
Op zondag 22 december zal er om 19.00 uur een boeteviering met biechtgelegenheid plaatsvinden. Het duurt nog even voordat het zover is, maar misschien kunt u het alvast in uw agenda noteren.
15/11/2019 - Koffieochtend
Op 10 december beschouwen we de afbeelding van de leerlingen van EmmaŁs van Rembrandt in samenhang met onze voorbereiding op Kerstmis. Openen we de ogen van ons hart voor de komst van de Messias?
15/11/2019 - Bereid je voor ...
Best heel leuk als iemand jou zou verrassen, hŤ? Als iemand spontaan tegen je zegt: "Kom, we gaan samen naar een concert; ik heb kaartjes!" Of wanneer je jarig bent en er komt onverwachts visite die jou eens lekker verwent met cadeautjes.
Op verrassingen kun je je niet voorbereiden; die komen zomaar op je pad: heerlijk!
Maar er zijn ook een heleboel dingen waar je je wťl op kunt en moet voorbereiden, toch? Wie gaat er niet leren voor een toets die er aan zit te komen? Of wanneer je op vakantie gaat, dan ga je toch zeker wel even kijken wat het weer daar is en wat je er allemaal kunt beleven? Je bereidt je er dus op voor.

Dat gebeurt ook met de Advent die 1 december begint. Eťn klein lichtje gaat er branden, ťťn kaarsje gaat aan en roept ons op om ons te richten op wat komen gaat. Het roept ons op om ons klaar te maken voor het grote feest van God die op aarde komt als een kwetsbaar klein baby'tje: Kerstmis! Dat is zooooo bijzonder en daar gaan we ons graag op voorbereiden, toch?
Hoe? Kom maar luisteren en meevieren; je bent van harte welkom in de gezinsmis op 1 december! We beginnen om 11.00 uur.
15/11/2019 - Sint Nicolaas
Wat denk je, zal Sint Nicolaas dit jaar weer langskomen bij de kerk? En zou hij zijn pietjes weer bij zich hebben? Dan kunnen we weer samen zingen en dansen, dat zou leuk zijn!

Op zondag 1 december ben je vanaf 9.30 uur welkom om speculaaspoppen te versieren. Tegen 11.00 uur gaan we samen naar de gezinsmis en daarna... vol verwachting en met kloppend hart naar het Trefpunt. Zou de Sint ons met een bezoek vereren?
08/11/2019 - Bezinningsdag
Op zaterdag 7 december vindt er in onze kerk een bezinningsdag plaats. Mgr. J.G.M. van Burgsteden, hulpbisschop-emeritus van het bisdom Haarlem-Amsterdam, zal spreker zijn op deze dag.

Het Jaar van de Eucharistie is begonnen. Met elkaar proberen we de diepte van de eucharistie te doorgronden. Het thema van de bezinningsdag is dan ook: "Dit is mijn Lichaam".
We beginnen de dag met een eucharistieviering in de dagkapel. Daarna zal mgr. Van Burgsteden twee overwegingen houden in het Trefpunt.
Tijdens de lunchpauze is er gelegenheid voor aanbidding in de dagkapel en biechthoren in het secretariaat. De dag eindigt met een korte viering om ongeveer 14.30 uur.
Het is belangrijk dat u zich opgeeft in verband met de beschikbare ruimte!
Opgave in de doos in het portaal of via .
06/11/2019 - Wie is Jezus?
Wie is Jezus? Op deze vraag kunnen veel antwoorden gegeven worden. De vormelingen van 2020 hebben hun gedachten neergezet op een whiteboard. Op de foto ziet u het resultaat.
Klik hier voor het downloaden van de foto.
30/10/2019 - Afscheid GabriŽlle Nieuwenhuis
Na bijna negen jaar neemt GabriŽlle Nieuwenhuis afscheid als lid van de pastoraatgroep. GabriŽlle is vanaf het begin van de fusie tot de Martha en Mariaparochie voorzitter geweest van de groep en mag met recht een rots in de branding genoemd worden.
Leden van pastoraatgroepen en locatieraden worden voor vier jaar benoemd. Hun functie kan ťťnmaal met vier jaar verlengd worden. Voor GabriŽlle zit haar tijd er dus nu op, maar dat betekent niet dat u haar niet meer zult zien. Ze zal nog zeker actief blijven op andere gebieden, zoals de catechese.
In het Kerkvenster komt GabriŽlle zelf aan het woord over haar ervaringen en wat het mooie werk voor de pastoraatgroep inhoudt.
De taak van voorzitter van de pastoraatgroep zal worden overgenomen door Debbie Hays. Debbie is al vier jaar lid van de pastoraatgroep, dus weet inmiddels uitstekend hoe alles reilt en zeilt.
Wij zijn, met alle parochianen van de Nicolaaskerk, GabriŽlle erg dankbaar voor haar tomeloze inzet tijdens al die mooie jaren. GabriŽlle, heel hartelijk bedankt!!
De locatieraad
30/10/2019 - Diaconie
Binnen onze locatie zijn veel vrijwilligers actief. Dit zijn mensen die graag voor u klaarstaan. Juist voor medeparochianen die wat hulp kunnen gebruiken.

Vervoer
Wist u bijvoorbeeld dat het mogelijk is om vervoer te regelen als u niet meer in de gelegenheid bent om zelfstandig naar de kerk te komen? Als u enkele dagen van te voren contact opneemt, wordt er gezorgd dat u opgehaald en weer thuis- gebracht wordt. Hiervoor kunt u bellen met Engelien van Kooten: 035-5411674.

Ziekenbezoek
Daarnaast zijn er in onze locatie enkele vrijwilligers actief die zieke parochianen bezoeken. In het verleden kregen zij van ziekenhuizen door wanneer er een parochiaan opgenomen werd. Door de wet rond de privacy gebeurt dit uiteraard niet meer. Daarom vragen wij uw hulp. Kent u een parochiaan die ziek is of bent u dat misschien zelf en is er behoefte aan een bezoekje thuis of in het ziekenhuis? Geef dit dan door aan Cissy van der Kruijf van de ziekenbezoekgroep via het mailadres . Ook is het mogelijk een van de leden van de pastoraatgroep aan te spreken.
30/10/2019 - Gerarduskalender
De Gerarduskalender, uitgebracht door Klooster Wittem, is een scheurkalender met elke dag op de voorkant een spreuk die opbeurt of aanzet tot nadenken, onder het motto: "elke dag een beetje spirit!". Op de achterkant staan afwisselend moppen, gedichten, bezinningsteksten, puzzels en informatie over verschillende onderwerpen.
De kalender is bedoeld om elke dag goed te kunnen beginnen. De spreuk op de voorkant en de moppen, puzzels en informatie op de achterkant geven u aan het begin van de dag een positief gevoel.
De kalender wordt elk jaar met zorg en plezier samengesteld door een uitgebreide redactie van personeel en vrijwilligers rondom Klooster Wittem.
De opbrengst van de kalender komt ten goede aan alle activiteiten die vanuit Klooster Wittem worden georganiseerd. (informatie: kloosterwittem.nl)

De kalender voor 2020 kost Ä 7,40 en is verkrijgbaar in het secretariaat en in het portaal op de boekentafel.

Ook digitaal!
Sinds enkele jaren is de Gerarduskalender beschikbaar voor de smartphone. U vindt hem in de app-store voor Ä 3,49.
30/10/2019 - Kerstkaarten
Vanaf zondag 10 november zijn in het portaal op de boekentafel weer religieuze kerstkaarten te koop.
Ook liggen er lees- en knutselboeken voor kinderen voor de kersttijd.
28/10/2019 - Jaar van de Eucharistie
Om het Jaar van de Eucharistie goed te beginnen zijn we ons al enige tijd aan het voorbereiden. In september hebben we ons verdiept in het gebed en in oktober stond het thema 'Roepingen' centraal.
In november gaan we aandacht besteden aan de sacramenten van het vormsel en het doopsel. Samen met het sacrament van de eucharistie vormen zij de drie initiatiesacramenten, de sacramenten die je opnemen in de Kerk.
Verschillende groepen zullen aandacht besteden aan dit onderwerp, elk op zijn eigen wijze. U bent van harte welkom!

Koffieochtend op 5 november
De sacramenten van doopsel en vormsel: hierdoor zijn we verbonden met Christus en zijn Kerk.
Maar wat betekenen ze vandaag voor mij persoonlijk?

Thema-avond op 18 november
Ook de thema-avond gaat over het doopsel en het vormsel.
Samen gaan we deze avond deze twee sacramenten, die voor ons allemaal zo bekend zijn, herontdekken. We richten ons met name op de vraag wat de diepste betekenis van deze sacramenten is.
Het laatste kwartier zijn we in stilte bij de Heer in de dagkapel.

Voetspoor van Maria op 27 november
Bij het doopsel en het vormsel werden wij opgenomen in de gemeenschap van de Kerk, maar er gebeurde nog veel meer.
Herinneren we ons deze sacramenten? We zijn gedoopt en gevormd, we hebben onze kinderen laten dopen, maar wat is er nu eigenlijk werkelijk gebeurd tijdens deze sacramenten? Jezus kwam in ons leven en...? Kom het mee ontdekken!

Vrijdag 29 november: het Jaar van de Eucharistie gaat bijna beginnen. Als laatste voorbereiding wordt een avond van barmhartigheid gehouden.
16.00 uur
Kinderen maken adventskransjes in het Trefpunt. Ouders, opa's en oma's zijn welkom.
17.15 uur
Gezamenlijke maaltijd.
18.00 uur
Avond van barmhartigheid in de kerk met biechtgelegenheid.
19.00 uur
Mis in de kerk.
Parochienet Links Contact