Kerkbalans


"Geef voor je kerk!"

In 2018 was het thema van de Actie Kerkbalans "Geef voor je kerk". Waar geeft u dan aan? Waarom zou u dat doen?

De kerk is een plek om te vieren, met Kerstmis en Pasen of bij een doop of huwelijk, maar ook om rust te vinden, te bidden en te gedenken. Er zijn in deze tijd enorm veel vragen die wij ons kunnen stellen en waar wij met God en met elkaar een antwoord op zoeken. Ons geloof biedt houvast.

Omdat de kerk geen subsidie krijgt, is zij financieel geheel afhankelijk van de bijdragen van haar leden, van u dus. Daarom vragen wij u om ons te steunen. Ook kleine bedragen zijn van harte welkom. Ook deze helpen mee.

Als u in voorgaande jaren heeft gegeven weet u dat uw bijdrage zeer gewaardeerd wordt. Als u voorgaande jaren niet heeft gegeven dan is dit een goed jaar om daar mee te beginnen.
Een richtlijn voor uw bijdrage kan zijn 1% van uw netto jaarinkomen, maar wellicht kunt u nog iets meer schenken. Uw parochie kan dat goed gebruiken.

Waarvoor? Het geld is niet alleen nodig voor de gebruikelijke kosten van gebouw, medewerkers en groepen en voor de projecten die na de grote restauratie nog aandacht verdienen, zoals het opknappen van de sacristie en het groot onderhoud van het orgel. We denken ook aan de toekomst. Willen we ook dan een bloeiende gemeenschap zijn, dan moeten we investeren in de jeugd, de gezinnen, in iedere parochiaan. Kortom: evangeliseren om iedereen (weer) in aanraking te brengen met het Evangelie, met Christus.

Uw gift kan fiscaal aftrekbaar zijn. Aantrekkelijk is het indien u in een overeenkomst vastlegt dat u tenminste vijf jaar een bepaald bedrag overmaakt. Neemt u daarvoor contact op met de budgethouder, de heer F. Stokkermans, e-mail: , tel. 06-36000447.

Geef dus op royale wijze aan de Actie Kerkbalans. Wij rekenen op u.

Hartelijk dank!

U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekening NL 98 RABO 0304 7248 58 ten name van Martha en Maria-Nicolaaskerk Baarn.

Voor meer informatie: .