Pastoraatgroep
Waarom is er een pastoraatgroep?
Aangezien onze pastoor de zorg heeft over tienduizenden gelovigen, is het voor hem onmogelijk om iedereen persoonlijk nabij te zijn. Maar in een geloofsgemeenschap speelt er veel op pastoraal gebied. Daarom is er een pastoraatgroep. De pastoraatgroep heeft als één van zijn taken de pastorale nabijheid, het omzien naar elkaar. Waar de locatieraad een centrale plaats inneemt in bestuurlijke zin, is de pastoraatgroep gericht op welzijn van parochianen. Ook heeft de pastoraatgroep een expliciete taak om zorg te dragen voor de uitvoering van het pastoraal beleid van de parochie.
De pastoraatgroep is er voor iedereen binnen onze locatie. We willen veel luisteren, berichten doorgeven aan de pastoor, maar ook aan de vele werkgroepen. We proberen om met zo veel mogelijk groepen persoonlijk contact te onderhouden.

Wie zijn wij?
Wij zijn momenteel met z'n vieren:Debbie Hays, voorzitter


Marten Terpstra


Michel de Rijk


David Haas

De pastoraatgroep is te bereiken via .