Pastoraatgroep
Waarom is er een pastoraatgroep?
Sinds wij tot de HH. Martha en Mariaparochie behoren, hebben wij voor onze geloofsgemeenschap (locatie) H. Nicolaas Baarn een locatieraad en een pastoraatgroep. Dit is door het bisdom voorgeschreven. Omdat onze pastoor de zorg heeft over tienduizenden gelovigen, is het moeilijk om iedereen persoonlijk nabij te zijn. Toch speelt er zich binnen zo'n groot parochieverband veel af. Denkt u maar aan de eucharistievieringen en andere gebedsmomenten, het toedienen van het H. doopsel, biechtgelegenheid, de ziekenzalving, het sluiten van huwelijken. Daarnaast kent iedere locatie vreugde en verdriet. Er zijn vele werkgroepen die zich inzetten voor de lokale gemeenschap. Hoe kunnen we een ieder nabij zijn? Daar is de pastoraatgroep voor.

Wat doet een pastoraatgroep?
De pastoraatgroep heeft als één van zijn taken de pastorale nabijheid, het omzien naar elkaar. Waar de locatieraad een centrale plaats inneemt in bestuurlijke zin, neemt de pastoraatgroep een centrale plaats in op het gebied van pastoraat, gericht op welzijn van parochianen. Ook heeft de pastoraatgroep een expliciete taak om zorg dragen voor de uitvoering van het pastoraal beleid van de parochie.
De pastoraatgroep is er voor iedereen binnen onze locatie. We zullen veel luisteren, berichten doorgeven aan de pastoor, maar ook aan de vele werkgroepen. We zullen proberen om met zo veel mogelijk groepen persoonlijk in contact te treden.

Wie zijn wij?
Wij zijn momenteel met z'n vieren:Debbie Hays, voorzitter


Hanneke van den Eshof


Michel de Rijk


David Haas

De pastoraatgroep is te bereiken via .