Lezingen van de dag
zo ma di wo do vr za
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31


Lezingen van 22 mei 2024

Woensdag in week 7 door het jaar

Vrije gedachtenis van de heilige Rita, kloosterlinge
De heilige Rita werd in 1381 geboren te Rocca Porena, vijf kilometer van Cascia, in ItaliŽ. Op 14-jarige leeftijd werd zij uitgehuwelijkt. Zij wilde echter kloosterlinge worden maar was zo gehoorzaam dat ze niet tegen de wil van haar ouders in ging. Haar echtgenoot was een bruut, doch ze stelde zich niet teweer en bad slechts voor zijn zielenheil. Toen haar man vermoord was, zwoeren haar beide zoons bloedwraak. Maar Rita bad tot God dat ze liever had dat haar zoons zouden sterven dan dat zij hun plannen zouden uitvoeren. Haar beide zoons stierven inderdaad. Rita trad in in het Maria Magdalenaklooster te Cascia. Zij voelde zich sterk aangetrokken tot het lijden van Christus. Op Goede Vrijdag 1442 zou zij aan het voorhoofd gestigmatiseerd zijn door een doorn uit Christus' doornenkroon, een wond die niet meer heelde. Een tweede mirakel vond plaats tijdens haar ziekbed in 1447, toen ze aan een verwante die haar bezocht vroeg om een roos voor haar te plukken. Hoewel het winter was, vond deze toch een roos en bracht die aan Rita. Kort daarop stierf zij. Dit is de reden dat op 22 mei, haar sterfdag, aan Rita gewijde rozen bij de zieken worden gebracht. Haar lichaam ligt opgebaard in een glazen sarcofaag in de kerk van Cascia. Rita werd door paus Urbanus VIII zalig verklaard in 1628. Haar heiligverklaring volgde in 1900 door paus Leo XIII. De heilige Rita staat bekend als patrones voor hopeloze gevallen.


Eerste lezing: Uit de brief van de heilige apostel Jakobus, 4, 13-17.
Broeders en zusters,
Gij die zegt: Vandaag of morgen gaan wij naar die en die stad, wij zullen er een jaar doorbrengen en handel drijven en geld verdienen..., gij weet niet eens wat de dag van morgen u zal brengen. Wat is uw leven? Een nevel die een ogenblik verschijnt om weldra te verdwijnen. Gij zoudt moeten zeggen: Als de Heer het wil, zullen wij in leven zijn en dit of dat doen... In plaats daarvan bluft en snoeft ge vol overmoed; al die grootspraak is verkeerd. Wie goed zou kunnen doen maar het nalaat, doet zonde.


Tussenzang: Ps. 49 (48), 2-3. 6-7. 8-10. 11.
Antifoon:Zalig de armen van geest,
want aan hen behoort het Rijk der hemelen. (Mt. 5, 3)

Luistert, volken, naar deze woorden,
gij aardbewoners, wilt het verstaan;
eenvoudige lieden, aanzienlijke heren,
rijken en armen, wie ge ook zijt.

Waarom zou ik vrezen voor slechte tijden,
wanneer ik door booswichten word belaagd?
Door mensen die rekenen op hun rijkdom
en die zich beroemen op hun bezit.

Er is toch geen mens die zich vrij kan kopen,
zijn eigen losgeld betalen aan God?
Te hoog is een prijs voor een eeuwig leven,
nooit is er genoeg om de dood te ontgaan.

We zien dat ook wijzen eens moeten sterven,
met dommen en dwazen gaan zij te niet.
Zij moeten hun rijkdom aan vreemden laten,
het graf zal voor altijd hun woning zijn.


Alleluia: Joh. 14, 23.
Alleluia. Als iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord onderhouden; mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen. Alleluia.


Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus, 9, 38-40.
In die tijd zei Johannes tot Jezus: Meester, we hebben iemand die ons niet volgt, in uw naam duivels zien uitdrijven, en we hebben getracht het hem te beletten, omdat hij geen volgeling van ons was. Maar Jezus zei: Belet het hem niet, want iemand die een wonder doet in mijn Naam, zal niet zo grif ongunstig over Mij spreken. Wie niet tegen ons is, is voor ons.