Nieuws
Klik hier voor het nieuwsarchief
01/10/2021 - Afscheid Josephine van Pampus

Na 13 jaar neemt pastoraal werker Josephine van Pampus afscheid.
Vanaf juli 2008 was Josephine werkzaam in de parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort en later ook in de parochie van HH. Martha en Maria van Baarn en omstreken. In de gemeenschapsopbouw en de oecumene was 'verbinden' haar sleutelwoord. Per 1 november heeft Josephine een nieuwe functie aanvaard als pastoraal werker / theoloog bij de Dominicanenkerk te Zwolle.
Wij nodigen u van harte uit om aanwezig te zijn bij het afscheid van de parochies op vrijdagavond 22 oktober 2021. De avond start met een korte gebedsviering waarin Josephine met anderen voor zal gaan. Aansluitend is er tijd voor ontmoeting en afscheid.
Plaats: Sint Martinuskerk en De Pastorie
Kerklaan 22, 3828 EB Hoogland
Tijd: 19.00 uur gebedsviering en aansluitend ontmoeting

Met vriendelijke groet,
namens het pastoraal team en de parochiebesturen

Joachim Skiba, pastoor
Angelique Liebens, vicevoorzitter parochie OLVvA
Margriet Nota, vicevoorzitter parochie M&M
29/09/2021 - Even bijpraten

Het zijn drukke maanden geweest voor de locatieraad. Niet alleen zijn we bezig met het groot onderhoud van het kerkorgel en de renovatie van de sacristie, maar ook andere zaken zijn in ontwikkeling. Zo zijn de plannen om zonnepanelen aan te leggen op het Trefpunt (op het dak van de kerk is helaas niet toegestaan) in een vergevorderd stadium en ook de rolstoeltoegankelijkheid in de kerk zal worden verbeterd.
Ook bij de pastoraatgroep zijn er ontwikkelingen. Zo neemt Hanneke van den Eshof begin oktober na acht jaar trouwe dienst afscheid. Wij zijn Hanneke heel dankbaar voor de vele dingen die zij heeft bereikt deze jaren en zijn blij dat we haar nog zo nu en dan om raad kunnen vragen! Gelukkig valt er geen gat, want vervanging heeft zich al aangemeld en we zijn in gesprek met meerdere geÔnteresseerden. Daarover binnenkort meer.

De locatieraad en de pastoraatgroep
29/09/2021 - Reclame in het portaal

Het afgelopen jaar hebben we bewust geen posters opgehangen en folders neergelegd in het kerkportaal. Dit was om ervoor te zorgen dat mensen niet bleven staan kijken en voor een opstopping zouden zorgen, wat natuurlijk niet wenselijk was in coronatijd.
Nu er steeds meer versoepelingen zijn, zien we dat er regelmatig folders worden neergelegd in het portaal zonder dat dit is afgestemd. Deze halen we steevast weg, want het is niet de bedoeling dat iedereen zomaar allerlei materiaal neerlegt.
Dus heeft u een setje folders of ander materiaal (posters, inschrijflijsten) dat u wilt neerleggen in het portaal of elders in de kerk, overleg dit dan graag eerst met de locatieraad (bij voorkeur per e-mail naar ).
Op die manier houden we het kerkportaal op orde en hebben we zicht op wat er via die weg aan onze medekerkgangers wordt aangeboden.
Hartelijk dank voor uw begrip!
29/09/2021 - Rozenkransmaand

In onze kerk wordt met grote regelmaat de rozenkrans gebeden. Gedurende het hele jaar gebeurt dat op de maandagmorgen en na iedere mis van dinsdag tot en met vrijdag. Oktober is de rozenkransmaand en dat betekent dat er nog vaker gelegenheid zal zijn om dit gebed gezamenlijk te bidden, want ook op maandag-, woensdag- en donderdagavond zal de kerk hiervoor geopend zijn. De exacte tijden zijn: maandag 19.30 uur, woensdag 19.30 uur en donderdag 19.00 uur.
29/09/2021 - Thema-avond

In onze tijd wordt er veel gesproken over parochievernieuwing. Het geloof verdwijnt in de marge. In de kerken komen minder mensen. Kennen de mensen Jezus nog wel? Wil men nog tijd voor Hem maken? Men gaat proberen om wereldwijd te komen tot parochievernieuwing. Om Wie draait het? Om Jezus en zijn Kerk. Om zijn boodschap. Die wil men proberen op een nieuwe manier te verkondigen.
Onze paus Franciscus schreef hier in 2014 een exhortatie over: Evangelii Gaudium. Met als ondertitel: "De verkondiging van het Evangelie in de wereld van vandaag." Op maandag 25 oktober wandelen we samen door deze exhortatie en kunnen we daarna, gesterkt, weer op pad gaan.
29/09/2021 - TOP-middag weer van start

Ruim anderhalf jaar bleef het Trefpunt akelig stil op de dinsdagmiddag, maar vanaf 5 oktober gaat dat veranderen: de TOP-middagen gaan weer beginnen.
Nu alle maatregelen wat versoepeld zijn, is het weer mogelijk om elkaar te ontmoeten en eens gezellig bij te praten. Voor iedereen die niet (meer) weet wat een TOP-middag is, zetten we het hier even op een rijtje:

Wat is een TOP-middag?
Een TOP-middag is een gezellige inloopmiddag waar gezelschapsspelletjes gedaan worden. Maar komt u liever wat knutselen, handwerken of gewoon een praatje maken, dan kan dat natuurlijk ook.

Voor wie is de TOP-middag?
Voor jong en oud, kerkganger of niet, iedereen is welkom! Neem gerust uw kennissen of buren mee. Hoe meer zielen hoe meer vreugd! Opgave vooraf is niet nodig.

Wanneer zijn de TOP-middagen?
De TOP-middagen zijn om de week op de dinsdagmiddag van 13.30 uur tot 15.30 uur. U vindt de data in de Agenda van de activiteiten.

Wij hebben er weer erg veel zin in. U ook?
Graag tot 5 oktober!
29/09/2021 - Hulpvragers en hulpbieders

Misschien zal iemand zeggen; 'Gij hebt de daad en ik heb het geloof.' Dan antwoord ik: 'Bewijs me eerst dat ge geloof hebt, als ge geen daden kunt tonen; dan zal ik u uit mijn daden mijn geloof bewijzen.' (Jakobus 2,18)

Jakobus zegt hier in feite dat het niet allereerst gaat om bidden en luisteren, maar om concrete daden. Daar word je als mens, en zeker als christen, uiteindelijk op beoordeeld. Met die daden duidt Jakobus op de hulp die je aan een ander biedt. Hij wijst erop dat wij anderen hulp kunnen en zouden moeten bieden. Maar die anderen die hulp nodig hebben, moeten ook op ons kunnen rekenen. Er zijn dus hulpbieders en hulpvragers. Het gaat erom dat wij hen met elkaar in contact brengen.
Dan denken we aan concrete hulp die elders (zoals bij de gemeente) niet gevonden wordt. Maar ook denken we aan bezoek aan of een praatje met mensen die daar behoefte aan hebben, zoals veel ouderen. Of we denken aan het doen van een boodschap of het brengen naar het ziekenhuis. Er zijn vast nog meer voorbeelden.

Bent u iemand die dat zou willen doen, of misschien al doet?
Bent u iemand die erom verlegen zit, of iemand kent?
Neemt u dan contact op met:

Angela van de Voort, tel. 06-17126642, e-mail:
Pieter van de Hengel, e-mail:
Diaken Jan Nieuwenhuis, tel. 035-5420208, e-mail:
29/09/2021 - Zambia

Al enkele jaren steunen we vanuit onze geloofsgemeenschap de school in Zambia waar een van onze jongeren stage gelopen heeft. Dat die financiŽle hulp niet voor niets is, laten de foto's zien die Caroline ons heeft toegestuurd. Er wordt hard gebouwd aan twee nieuwe klaslokalen. Een paar maanden geleden was alleen de fundering zichtbaar, maar inmiddels gaan de muren de lucht in!
Dank u wel voor uw gulle bijdrage. Dankzij uw gave kan de bouw voortgaan!
25/09/2021 - Digitale collecte

Wilt u nog niet naar de kerk maar wilt u de Nicolaaskerk toch financieel ondersteunen, dan kan dat via de digitale collecte. Dit kan via de algemene website van de Martha en Mariaparochie. Let op: het formulier staat standaard op "H. Nicolaas in Eemnes". Selecteer daar "H. Nicolaas in Baarn" en vul uw naam, mailadres en het bedrag in. U kunt vervolgens via iDeal betalen.
Klik hier om naar de digitale collecte te gaan.
Hartelijk dank voor uw gift!
03/07/2021 - Als God renoveert

In voorbereiding op de conferentie 'De Missionaire parochie Ė Als God renoveert' vindt er op donderdag 28 en vrijdag 29 oktober 2021 een online kick-off-evenement plaats. De Canadese priester James Mallon zal tijdens deze kick-off een inleiding geven. Voor de conferentie die plaatsvindt in maart 2022 hebben zich zo'n 1000 mensen opgegeven.

Op donderdagavond 28 oktober 2021 wordt de online ontmoeting verzorgd door een studio in Veenendaal. In het programma zal fr. James Mallon vanuit Canada spreken met aansluitend de mogelijkheid om vragen te stellen. Een aantal gasten in de studio, waaronder bisschop Liesen van Breda, zullen vanuit de eigen context reageren op de inleiding van Mallon en vertellen over de eigen ervaringen op weg naar een missionaire parochie. Het geheel is ingebed in muziek, gebed en interactie via social media.

Op vrijdagavond 29 oktober 2021 is er de mogelijkheid om van 20.00 tot 21.00 uur via een Zoom-bijeenkomst verder te spreken over de inleiding van Mallon. Iedereen kan een deelgroep kiezen, waarin uitgewisseld kan worden met mensen uit heel Nederland en Vlaanderen over verschillende stappen in het proces van cultuurverandering naar een missionaire parochie. Hierbij zijn onder meer speciale break-out rooms voor pastorale beroepskrachten voorzien.

In onze locatie is inmiddels een werkgroep samengesteld die zich gaat bezighouden met parochievernieuwing. Leden van de werkgroep zullen vanuit het Trefpunt aanwezig zijn bij de kick-off. Heeft u belangstelling om mee te denken of wilt u graag de kick-off bijwonen? Laat het ons weten!