Nieuws
Klik hier voor het nieuwsarchief
06/03/2021 - 24 uur voor de Heer

Een aantal jaren geleden nam paus Franciscus het initiatief om wereldwijd een bezinningsdag te houden in de Veertigdagentijd, onder de titel '24 uur voor de Heer'. Sindsdien wordt deze gebedsdag elk jaar gehouden. Ook in onze kerk doen we jaarlijks mee. Dit jaar gaat '24 uur voor de Heer' van start op 12 maart om 15.00 uur, en zal worden afgesloten op 13 maart om 19.00 uur met een plechtige vespers.
U vindt hier het volledige programma.
04/03/2021 - Koekjesverkoop

Op 14 maart, zondag Laetare, worden er door onze jeugd koekjes verkocht om zo de vastenpot voor de school in Zambia te spekken. In verband met de coronamaatregelen zijn de koekjes verpakt in kleine zakjes en worden deze, na de mis, buiten op het kerkplein verkocht. Kosten per zakje zijn 2 euro. Wilt u thuis van iets lekkers genieten bij de koffie of de thee? Kom dan naar onze koekjeskraam en doe mee!
Bij voorbaat hartelijke dank voor uw bijdrage.
01/03/2021 - Vastenactie 2021

Dit jaar steunen we met onze vastenactie weer de school in Zambia. Onlangs hebben we gevraagd aan Caroline van Weede of zij een paar vragen wilde voorleggen aan haar contactpersoon in Zambia. Want daar hebben ze natuurlijk ook te maken met coronamaatregelen. Lees hier hoe het er momenteel aan toe gaat rond de school.
24/02/2021 - Hulp gevraagd

Op 1 januari jongstleden bestond onze Martha en Mariaparochie precies tien jaar. Bij de fusie is destijds afscheid genomen van het toenmalige 'kerkbestuur' en zijn voor onze Nicolaaskerk twee nieuwe organen ontstaan: de 'locatieraad' en de 'pastoraatgroep'. Waar de locatieraad zich met name bezighoudt met zakelijke aspecten als financiën, gebouwenbeheer, organisatie en communicatie, richt de pastoraatgroep zich op de menselijke aspecten: het welzijn van de geloofsgemeenschap. Beide groepen werken zeer nauw samen.
Volgens de bisdomrichtlijnen geldt er een termijn van vier jaar voor het deelnemen aan een van deze beide groepen. Om de doorstroming te garanderen, mag een persoon maximaal twee termijnen dienen. Zo hebben we in 2019 afscheid genomen van Gabriëlle en Rosalien, die vanaf het eerste uur bij de pastoraatgroep zaten. Ook de locatieraad is in de loop der jaren volledig ververst.
Momenteel hebben beide groepen vier leden, maar aan het eind van 2021 loopt voor een aantal personen de termijn af. Daar komt bij dat er veel meer werk ligt voor beide groepen dan de huidige bezetting aankan. Hierdoor blijven sommige zaken te lang liggen. Met andere woorden: hoog tijd om nieuwe leden te werven! Daarom vindt u hieronder een oproep.

Vacatures
Zoals u hierboven kunt lezen, zijn de locatieraad en de pastoraatgroep op zoek naar nieuwe leden. Ligt uw hart bij de Nicolaaskerk en voelt u dat u een waardevolle bijdrage kunt leveren aan een van beide groepen? Aarzel dan niet om u als belangstellende aan te melden!
Momenteel draaien beide groepen goed, al groeit de hoeveelheid werk ons wel boven het hoofd. Maar de onderlinge sfeer is erg goed en positief. Daar komt bij dat er mooie ontwikkelingen aankomen rondom kerkvernieuwing aan de hand van boeken als 'Als God renoveert'.
Voor de locatieraad zijn we met name op zoek naar iemand die ons kan helpen met het meerjarig onderhoudsplan van de kerk (gebouwenbeheer). Ook neemt onze voorzitter aan het eind van dit jaar afscheid, dus deze rol komt eveneens vacant. Maar ook op ander gebied kunnen we ondersteuning gebruiken.
Lijkt het u wat? Neem dan vrijblijvend voor een goed gesprek contact met ons op via of .
24/02/2021 - Tieners in actie

Terwijl het buiten ijzig koud was, zaten onze tieners op vrijdag 12 februari thuis achter hun computerscherm. Zij gingen de strijd met elkaar aan tijdens het online spel Sirkelslag. De landelijke 'battle' laat in verband met corona nog even op zich wachten, maar deze afgeslankte versie was alvast een groot succes. Er kwam van alles voorbij: bingo, bijbelse figuren, maar ook (voor de sportievelingen) sit-ups en planken. Onze tieners zijn alvast opgewarmd voor de landelijke strijd in mei!
24/02/2021 - Werelddag grootouders-ouderen

In februari kondigde paus Franciscus aan dat de kerk op de vierde zondag van juli de 'Werelddag van grootouders en ouderen' zal vieren. Grootouderdag bestaat al veel langer en wordt in vele landen op verschillende data gevierd. Het is een (internationaal) initiatief van de Felini Foundation, gevestigd in Amersfoort. Deze stichting heeft als doel de communicatie tussen de generaties te bevorderen.
De nieuwe katholieke feestdag komt dus niet zomaar uit de lucht vallen. Volgens de paus is de rol van grootouders vaak onderbelicht en 'vergeten we de rijkdom van hun bijdrage aan het bewaren en doorgeven van onze wortels'.

Paus Franciscus zal zelf tijdens de eerste editie van deze dag op zondag 25 juli 2021 voorgaan in een eucharistieviering, liet het Vaticaan weten.
'Ouderen herinneren ons eraan dat ouderdom een geschenk is en dat grootouders de band zijn die verschillende generaties met elkaar verbinden door de ervaring van het leven en het geloof door te geven', zei de zelf 84-jarige paus. Sinds het begin van zijn pontificaat heeft Franciscus met grote regelmaat gewezen op het belang van de stem van ouderen in de samenleving. Ook tijdens deze coronapandemie besteedt de paus veel aandacht aan de ouderen.

In Nederland wordt grootouderdag gevierd op de eerste zondag in oktober. Dit valt in de nationale week tegen eenzaamheid. Het verband mag duidelijk zijn, want veel ouderen kampen met eenzaamheid.
Carel Jansen, bestuurslid van de Felini Foundation, is enorm verheugd over deze nieuwe 'Werelddag van grootouders en ouderen' en ziet dit als een impuls om wereldwijd generaties te verbinden en ouderen te eren. Meer informatie over de grootouderdag vindt u op de website felinifoundation.nl.
24/02/2021 - Stille Omgang

Dit jaar zal de nachtelijke processie de 'Stille Omgang' in Amsterdam niet op de gebruikelijke wijze plaatsvinden. Vanwege coronamaatregelen wordt u verzocht om niet in groepen naar de hoofdstad te komen op 21 maart.
Als alternatief zal de mis in de Nicolaasbasiliek digitaal te volgen zijn via een YouTube-kanaal.
Ook de Stille Omgang kunt u via dit kanaal bekijken. U vindt te zijner tijd een link op de website www.stille-omgang.nl.
24/02/2021 - Zomerkamp

In 2021 organiseert het aartsbisdom Utrecht weer een kinder- en tienerkamp. Beide zomerkampen vinden plaats op kampeerboerderij De Heidebloem in Haarle van 31 juli tot en met 5 augustus.

KINDERKAMP 'Vrienden voor het leven'
Het is leuk om vriendjes en vriendinnetjes te hebben. Vriendschap is belangrijk. In de verhalen over Jezus merk je dat ook. Als Hij aan zijn opdracht begint, kiest Hij eerst twaalf vrienden uit om met Hem mee te gaan. Onderweg krijgt Jezus ook nieuwe vrienden, zoals Lazarus en zijn zussen Martha en Maria, en Zacheus de tollenaar. En Jezus bewondert ook de vriendschap van de sterke mannen die hun verlamde kameraad héél voorzichtig in een gat door het dak laten zakken om hem zo dicht mogelijk bij Jezus te brengen. Mooie verhalen waar we samen naar gaan luisteren en over na gaan denken. Natuurlijk gaan we tijdens het kamp heel veel leuke spelletjes doen, lekker naar het bos, knutselen, zwemmen én vrij spelen als echte vrienden. Kortom: Wil jij vrienden maken voor het leven? Meld je dan zo snel mogelijk aan!

- Voor kinderen van 7 t/m 12 jaar
- Kosten: € 125 per kind. Als er meerdere kinderen uit een gezin meegaan, is er een speciaal tarief van € 75 per extra kind.
- Aanmelden via www.jongaartsbisdom.nl
- Meer informatie: of bellen: 06 29015399.

TIENERKAMP 'Heroes only'
Ook deze zomervakantie organiseert het bisdom weer een bijzonder tienerkamp. Deze keer is het thema 'Heroes only'. Deelnemers zullen verschillende helden ontmoeten, zowel bijbelse als eigentijdse helden. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk om de held die jij bent! Je krijgt de kans om jezelf te bewijzen met uitdagende spellen, mysterieuze uitstapjes en spannende catecheses. Doe je mee?
Jij bent toch ook een held?

- Voor tieners van 13 t/m 16 jaar
- Kosten: € 145 p.p. Als er meerdere tieners uit één gezin meegaan, is er een speciaal tarief van € 95 per extra tiener.
- Aanmelden via www.jongaartsbisdom.nl
- Meer informatie: of bellen: 06 29015399.
19/02/2021 - Vespers vervallen

Op maandag 22 februari en op de maandagen in de maand maart vervalt de avondviering om 19.00 uur (vespers met lezingen van de dag).
19/02/2021 - Activiteiten

Meestal vindt u onder berichten vele activiteiten. Helaas blijft de situatie rondom de pandemie nog even onzeker, waardoor het lastig is om te plannen. Op dit moment staan er alleen (online) bijeenkomsten van de jongeren en de tieners op de agenda. En natuurlijk de maandelijkse schoonmaakbeurt van de kerk. Hiervoor bent u van harte uitgenodigd op maandag 1 maart om 9.00 uur.
Zijn er dan helemaal geen activiteiten mogelijk? Natuurlijk wel! Wandelen is nog steeds toegestaan. Zou u er graag op uit trekken, maar heeft u geen wandelmaatje? Neem dan contact op met de pastoraatgroep via . We kunnen mensen met elkaar in contact brengen. Wie weet ontstaan er onderling nieuwe vriendschappen en verrassende gesprekken!
19/02/2021 - Jaar van het gezin

De paus heeft afgekondigd dat er het komend jaar speciaal aandacht zal zijn voor het gezin. Hij deed de aankondiging op zondag 27 december, de dag waarop onze Kerk het feest van de heilige Familie viert.

Het 'Jaar van het Gezin' vindt plaats ter gelegenheid van de vijfde verjaardag van de publicatie van de apostolische brief Amoris Laetitia (De Vreugde van de Liefde). Deze door Franciscus geschreven bijdrage aan de katholieke leer is het resultaat van twee bisschoppensynodes over huwelijk en gezin in 2014 en 2015. Franciscus schrijft in de brief uitvoerig over de waarde en het uitdagen van huwelijk en gezin vanuit bijbels, theologisch en pastoraal perspectief.

Het themajaar begint op 19 maart 2021 en loopt tot 22 juni 2022. De startdatum is bewust gekozen: de dag waarop we het feest van de heilige Jozef vieren. Het 'Jaar van het Gezin' zal deels samenvallen met het themajaar rondom de heilige Jozef dat loopt van 8 december 2020 tot 8 december 2021.

Oproep
In onze geloofsgemeenschap zijn veel gezinnen die zich betrokken voelen bij de kerk. In het 'Jaar van het Gezin' willen we in iedere editie van het Kerkvenster een gezin centraal stellen. Gezinnen met jonge kinderen, of al wat oudere kinderen, dat maakt niet uit. De familie krijgt een aantal vragen voorgelegd waarvan de antwoorden in de nieuwsbrief verschijnen.
De redactie zal verschillende gezinnen benaderen, maar u kunt ook uzelf aanmelden. Vindt u het leuk om met uw gezin een keer in het Kerkvenster te staan? Stuur dan een mailtje naar !
26/01/2021 - Informatie over ons kerkhof

Wij willen de rechthebbenden en nabestaanden van rechthebbenden voor de laatste maal attenderen op het feit dat van de graven waarvan de grafrechten in 2019 zijn verlopen, de monumenten na Pasen (4 april) zullen worden verwijderd.

Via het informatiebord (links van de ingang van ons kerkhof) heeft men nog een jaar lang kunnen vernemen, dat bovengenoemde graven per 1 januari 2020 zijn vervallen.

Deze mededeling geldt ook rechthebbenden van de kindergraven die nog niet kenbaar hebben gemaakt of het verlengen van de grafrechten wenselijk wordt geacht.

Indien rechthebbenden of nabestaanden van rechthebbenden het verwijderen alsnog willen voorkomen, dienen zij uiterlijk 31 maart 2021 middels een schriftelijke reactie de beheerder hiervan in kennis te stellen.

P.J.F. van der Kruijf
Torenlaan 23 A
3742 CR Baarn