Nieuwsarchief
Nieuwsberichten van tot en met

02/10/2019 - Mariaviering - rozenkransgebed (gearchiveerd op 31-10-2019)

Iedere woensdagavond is er in de dagkapel de voor velen van ons bekende Mariaviering; aanvang 19.30 uur. Tijdens deze viering wordt de rozenkrans gebeden, gevolgd door een litanie, en wordt er tot slot een Marialied gezongen. Meestal bidden we de 'Litanie van Maria', maar afhankelijk van de tijd van het jaar is er een aangepaste litanie. Zo wordt bijvoorbeeld in de maand juni, heilig Hartmaand, de 'Litanie van het heilig Hart' gebeden en op een feestdag van de heilige Jozef, de 'Litanie van de heilige Jozef'.

Daarnaast wordt sinds enige tijd ook na de doordeweekse missen samen de rozenkrans gebeden, met een apart gebed tot Maria en tot slot het gebed tot de heilige aartsengel Michaël.

Op meerdere momenten wordt dus gehoor gegeven aan de oproep van Maria om waar ook ter wereld samen de rozenkrans te bidden. Dat is ook wat we willen blijven doen; alleen in de uitvoering zit wat verschil.
Op woensdagavond blijft u dus van harte welkom bij de Mariaviering. Hieraan voorafgaand is er om 19.15 uur gelegenheid om de vespers, het avondgebed van de Kerk, mee te bidden. Warm aanbevolen!

In de maand oktober, van oudsher bekend als de rozenkransmaand, is er niet alleen op de woensdagavond, maar op elke doordeweekse avond een Mariaviering.

Dus, nog even op een rijtje:
- Elke doordeweekse dag na de mis
- Woensdagavond om 19.30 uur
- In oktober elke weekdag 's avonds (kijk in de agenda van de vieringen voor de tijden)
02/10/2019 - Nieuwe website (gearchiveerd op 29-10-2019)

Het zat er al een tijdje aan te komen, maar binnenkort is het toch echt zo ver: de Martha en Mariaparochie krijgt een geheel vernieuwde website!

Bij het ontstaan van de parochie in 2010 hadden de meeste locaties een eigen website. Dat is zo gebleven, maar er was behoefte aan een centrale website. Die kwam in 2012. Die website is toen bewust heel eenvoudig gehouden, waarbij werd doorgelinkt naar de websites van de locaties.

Nu echter is de tijd gekomen om de locatiewebsites over te zetten naar één centrale website. Deze nieuwe website ziet er prachtig uit en elke locatie heeft een eigen gedeelte.

Inmiddels hebben de lokale redacties een cursus gehad hoe de content op de website kan worden bijgehouden. Achter de schermen wordt nu hard gewerkt om de oude websites over te zetten naar de nieuwe. Een heel karwei, want het gaat om honderden pagina's.

Natuurlijk kunt u straks alle zaken die op de oude websites stonden, ook op de nieuwe terugvinden. De webadressen houden we natuurlijk hetzelfde: marthamaria.nl voor de nieuwe website en als u wilt, kunt u via nicolaasbaarn.nl direct naar het eigen gedeelte van onze locatie gaan.

Neemt u binnenkort een kijkje?
02/10/2019 - Jubileum Maria Koninginkerk (gearchiveerd op 07-10-2019)

Op zondag 6 oktober is er in de Maria Koninginkerk een eucharistieviering ter gelegenheid van het 60-jarig jubileum van de kerk. De feestelijke mis, met pastor Frans Zwarts als voorganger, begint om 10.30 uur. De muzikale omlijsting zal worden verzorgd door beide koren: het familiekoor en het MK-koor dat dit jaar 40 jaar bestaat.
Na afloop van de viering is er koffie met wat lekkers. Aansluitend volgt er een gevarieerd middagprogramma met hapjes, drankjes, verhalen en muziek.
02/10/2019 - Welkom! (gearchiveerd op 07-10-2019)

Beste parochianen, u zult de komende tijd een bijzondere flyer tegenkomen in de kerk met daarop: Welkom!
Welkom, zult u denken, ik kom hier toch al jaren?
Nou, misschien dan niet voor u (of wel, wie weet heeft u nog veel vragen: bij dezen dan alvast van harte uitgenodigd!), maar dan voor mensen die u kent en die u misschien graag een keertje wilt uitnodigen om kennis te maken met onze kerk. Neem daarom gerust een aantal flyers mee naar huis, want we hebben er genoeg!
De welkomstavond start op dinsdag 8 oktober om 20:00 uur in het Trefpunt, waar we u zullen ontvangen met koffie en thee en een bijzondere traktatie. Daarna stellen de pastoor, de diaken en de locatieraad zich voor en vertellen we u iets over de geloofsgemeenschap in het algemeen. Praat u daarna nog gezellig door met de verschillende actieve groepen die zich daarna informeel presenteren tijdens de gezellige borrel. Of heeft u altijd al een rondleiding door de kerk willen hebben, dan zit u op deze avond ook goed.
Wilt u naar de welkomstavond komen, meldt u dan uiterlijk zondag 6 oktober aan via een mail naar .

Welkom dus in onze kerk, en ook welkom op deze avond!
02/10/2019 - Wereldmissiemaand: NO-India (gearchiveerd op 01-11-2019)

Wat is jouw missie?
Het noordoosten van India is slechts via een smalle doorgang verbonden met het centrale gedeelte van India. Er leven veel verschillende etnische bevolkingsgroepen, die zich vaak tweederangsburgers voelen. Ze worden uitgebuit en bedreigd in hun culturele identiteit.

Christenen
Talrijke religieuze gemeenschappen zijn in de regio werkzaam. Steeds meer priesters en religieuzen komen uit de regio zelf. Dat is een positieve ontwikkeling. Zij zijn vanwege hun afkomst vertrouwd met de cultuur. De katholieke Kerk ziet het hier als haar missie om zich in te zetten voor de bescherming van de waardigheid en de rechten van de mensen, voor de bescherming van de schepping en de inheemse bevolking te begeleiden in een samenleving die verandert.

Touring Sisters
Twee aan twee gaan de 'Touring Sisters' naar de dorpen in de Himalaya. De rondtrekkende zusters verlenen medische zorg, geven onderwijs en delen gedurende enkele weken het eenvoudige leven met de inwoners van het dorp. Door hun leven zijn de zusters een voorbeeld en een symbool van christelijke naastenliefde. Op de theeplantages in de deelstaat Assam worden de theepluksters uitgebuit en vaak slachtoffer van mensenhandel. Zusters van de Salesianen maken de vrouwen en meisjes met behulp van straattheater bewust van de gevaren.

Buitengewone Missiemaand:
Gedoopt en Gezonden
Met de campagneslogan 'Wat is jouw missie?' sluit Missio aan bij het thema van de Buitengewone Missiemaand. Iedere gedoopte heeft een missie. Iedereen heeft de opdracht de Blijde Boodschap te verkondigen.

MISSIO ondersteunt de opbouw van de Kerk en het pastorale werk in Noordoost-India. Help mee! Geef aan Missio Pauselijke Missiewerken in de collecte op Missiezondag 20 oktober of stort uw bijdrage op NL65INGB 0000 0015 66, t.n.v. Missio Wereldmissiemaand. Meer informatie: www.missio.nl
02/10/2019 - Bibliotheek (gearchiveerd op 28-10-2019)

De bibliotheek is iedere zondag na de mis geopend.

Nieuwe aanwinsten:
Hoe leer ik bidden van dag tot dag?
Als God renoveert
Rebuilt
Verhef je hart; paus Franciscus over de eucharistie
Thérèse van Lisieux (DVD)
Teresa van Avila (DVD)
02/10/2019 - Vormselgroep (gearchiveerd op 02-11-2019)

Hoewel het vormsel pas plaatsvindt in februari 2020, zijn de voorbereidingen al in volle gang. Graag willen wij u op de hoogte brengen van wat wij zoal doen.

Dit jaar hebben we in de groep meer jongens dan meisjes. In september heeft zich een nieuw kind aangemeld, dat zich tevens voorbereid op zijn doopsel.

Het is een leuke, trouwe groep. Eens in de twee weken komen wij een uur bijeen in het Trefpunt. We zijn in april begonnen en zijn vóór de vakantie vijf keer bij elkaar geweest. Inmiddels zijn we weer gestart: op dit moment behandelen we de Tien Geboden.
Tijdens de bijeenkomsten luisteren we, maar zijn we ook actief en creatief bezig. Er is altijd een gezellige sfeer.

Heel bijzonder is dat voor elk kind individueel, door een parochiaan, wordt gebeden. De kinderen zijn daarvan op de hoogte en vinden dit heel fijn.
02/10/2019 - Koffieochtend (gearchiveerd op 09-10-2019)

Als voorbereiding op het "Jaar van de Eucharistie" spreken we deze maand over roepingen. Want om eucharistie te kunnen vieren hebben we roepingen nodig. En in het bijzonder roepingen tot het priesterschap.
We horen dat we hiervoor moeten bidden. Jezus zegt zelf: "Vraagt de Heer van de oogst om arbeiders te zenden, want de oogst is groot maar arbeiders zijn er te weinig."
Maar er zijn nog andere roepingen. Iedere dag heeft zijn eigen roeping.
Met elkaar willen we hier over nadenken op dinsdag 8 oktober van 10.00 tot 11.30 uur.
"Roepingen. Waartoe ben ik geroepen?"
11/10/2019 - Thema-avond over roepingen (gearchiveerd op 22-10-2019)

Paus Franciscus heeft in zijn apostolische exhortatie "Gaudete et exsultate" (verheugt u en juicht) gewezen op ieders roep tot heiligheid. Heiligheid kun je niet uitbesteden, want de roeping tot heiligheid is ons gegeven met het doopsel om te leven als nieuwe mens in Christus' naam. Het hangt op de eerste plaats van Gods genade af en vervolgens van ons serieuze antwoord.

De Wereldmissiemaand heeft dit jaar als slogan 'Gedoopt en gezonden'. Wat is jouw missie?

Mgr. Van den Hende, bisschop van Rotterdam, gaf vorig jaar op de landelijke impulsdag voor roepingen zeven aanbevelingen om te onderscheiden waartoe de Heer je roept: Beter horen, beter bidden, beter binden, beter buigen, meer vertrouwen, beter zien en beter kiezen.
In het boekje 'Gebeden om roepingen' vinden we voor iedere dag mooie gedachten.

Zo hebben we alvast iets onthuld waarover de thema-avond op 21 oktober zal gaan. We sluiten de avond af met een kwartier aanbidding in de dagkapel.
Aanvang 20.00 uur in het Trefpunt.
12/10/2019 - Missen vervallen (gearchiveerd op 30-10-2019)

Op de woensdagen 23 en 30 oktober vervallen de eucharistievieringen om 8.45 uur. Op die tijd zijn de lauden met de lezingen van de dag.
15/10/2019 - Gezinsmis op 3 november (gearchiveerd op 04-11-2019)

Stel dat er een heel belangrijk iemand bij jou thuis zou komen. Echt héééééééél belangrijk. Bij JOU!!!
Wat zou je dan blij zijn, toch? Wel spannend allemaal, natuurlijk, maar ook super blij dat juist die persoon bij jou wil zijn!!
Nou daar gaat het Evangelie over: Zacheus was ook heel blij dat Jezus juist hem uitkoos om op bezoek te komen. Jezus zegt het zelfs nog wat sterker: "Vandaag moet ik in jouw huis te gast zijn." 'Moeten' klinkt misschien alsof Jezus er niet zoveel zin in heeft, maar het is juist precies andersom!
Omdat Jezus van iedereen houdt (zelfs dus van dat nare mannetje Zacheus) kan Hij niet anders dan ook deze mens beter maken!
Hij moet wel, vanwege de liefde die Hij voelt: Hij kan dus écht niet anders! Mooi, hè?
We zien je graag, op 3 november: je bent van harte welkom!
15/10/2019 - In 't voetspoor van Maria (gearchiveerd op 31-10-2019)

De bijeenkomst van 30 oktober zal over roepingen gaan. Centraal zal het gebed van de moeders van Lu staan.
In het boekje 'Gebeden om roepingen' staat het aldus omschreven:
"We moeten God in het hart raken met ons gebed. Maar als wij God wat vragen, moeten we ook bereid zijn te geven, af te staan."
Een groep moeders uit het kleine plaatsje Lu in Noord-Italië had dit eind 19e eeuw goed begrepen. Ze begonnen de Heer te vragen, rond het allerheiligst Sacrament, om priesters en religieuzen te roepen uit hun eigen gezinnen. God heeft de moeders spectaculair verhoord en 323 roepingen uit dit kleine plaatsje laten opstaan. Durven wij dit aan voor ons gezin, onze gemeenschap?
Aanvang 10.00 uur in het Trefpunt.
28/10/2019 - Messe 'Cum Jubilo' (gearchiveerd op 18-11-2019)

door Gli Eletti

Magistrale uitbundigheid
Tien mannen, tenoren en bassen, leden van diverse koren. Allemaal uitgedaagd door de Messe 'Cum Jubilo', het majestueuze werk van Maurice Duruflé. Willem Vonk, vaste dirigent en organist van onze Nicolaaskerk, bracht ze samen. Bij de viering van de geslaagde restauratie van onze kerk zongen zij deze mis al eens. De positieve reacties destijds inspireerden dirigent en zangers om de mis nogmaals uit te voeren. Richard Vos neemt deze keer de solopartijen voor zijn rekening. Marie-Trees Broeren zal dirigeren.
De mis wordt uitgevoerd tijdens de eucharistieviering van 17 november.

Verstillende ingetogenheid
Duruflé componeerde de mis op basis van de bekende en aloude gregoriaanse mis IX. Zijn interpretatie van die mis leidt de luisteraar van een magistrale uitbundigheid in het Gloria naar de verstillende ingetogenheid van het Agnus Dei. En waarheen Duruflé ons met zijn muziek ook voert, telkens weer brengt hij ons terug naar de schoonheid van het gregoriaans.
Het orgel, bespeeld door Willem Vonk, geeft aan deze mis een eigen en verrassende dynamiek. Het onderstreept de meer ingetogen delen van de mis, maar benadrukt op andere momenten op een indrukwekkende wijze het feestelijke karakter van dit prachtige werk van Duruflé.
28/10/2019 - Troostmuziek 3 november (gearchiveerd op 04-11-2019)

Muziek hoort bij ons leven. Het brengt ons samen. Het is er op vreugdevolle momenten en troost ons wanneer we worden overmand door verdriet. Muziek omarmt ons en reikt ons een hand om verder te gaan.

Zondag 3 november zingt de Capella Sancti Nicolai liederen van troost en liefde. Muziek waarbij onze herinneringen gaan naar wie ons lief was, muziek die ons helpt toch weer licht te zien.
Onder leiding van dirigent Willem Vonk zingt de Capella onder meer het Abendlied van Rheinberger, het Ubi caritas van Duruflé en het Ave Maria van Arcadelt.

Het concert is in de Nicolaaskerk, Kerkstraat 17 te Baarn en begint om 15:30 uur. De toegang is gratis. Aan de deur wordt wel een collecte gehouden ter bestrijding van de kosten.
Voor het complete programma en alle andere informatie: zie www.zondagsmuziek.nl.
28/10/2019 - Jaar van de Eucharistie (gearchiveerd op 30-11-2019)

Om het Jaar van de Eucharistie goed te beginnen zijn we ons al enige tijd aan het voorbereiden. In september hebben we ons verdiept in het gebed en in oktober stond het thema 'Roepingen' centraal.
In november gaan we aandacht besteden aan de sacramenten van het vormsel en het doopsel. Samen met het sacrament van de eucharistie vormen zij de drie initiatiesacramenten, de sacramenten die je opnemen in de Kerk.
Verschillende groepen zullen aandacht besteden aan dit onderwerp, elk op zijn eigen wijze. U bent van harte welkom!

Koffieochtend op 5 november
De sacramenten van doopsel en vormsel: hierdoor zijn we verbonden met Christus en zijn Kerk.
Maar wat betekenen ze vandaag voor mij persoonlijk?

Thema-avond op 18 november
Ook de thema-avond gaat over het doopsel en het vormsel.
Samen gaan we deze avond deze twee sacramenten, die voor ons allemaal zo bekend zijn, herontdekken. We richten ons met name op de vraag wat de diepste betekenis van deze sacramenten is.
Het laatste kwartier zijn we in stilte bij de Heer in de dagkapel.

Voetspoor van Maria op 27 november
Bij het doopsel en het vormsel werden wij opgenomen in de gemeenschap van de Kerk, maar er gebeurde nog veel meer.
Herinneren we ons deze sacramenten? We zijn gedoopt en gevormd, we hebben onze kinderen laten dopen, maar wat is er nu eigenlijk werkelijk gebeurd tijdens deze sacramenten? Jezus kwam in ons leven en...? Kom het mee ontdekken!

Vrijdag 29 november: het Jaar van de Eucharistie gaat bijna beginnen. Als laatste voorbereiding wordt een avond van barmhartigheid gehouden.
16.00 uur
Kinderen maken adventskransjes in het Trefpunt. Ouders, opa's en oma's zijn welkom.
17.15 uur
Gezamenlijke maaltijd.
18.00 uur
Avond van barmhartigheid in de kerk met biechtgelegenheid.
19.00 uur
Mis in de kerk.
30/10/2019 - Afscheid Gabriëlle Nieuwenhuis (gearchiveerd op 30-11-2019)

Na bijna negen jaar neemt Gabriëlle Nieuwenhuis afscheid als lid van de pastoraatgroep. Gabriëlle is vanaf het begin van de fusie tot de Martha en Mariaparochie voorzitter geweest van de groep en mag met recht een rots in de branding genoemd worden.
Leden van pastoraatgroepen en locatieraden worden voor vier jaar benoemd. Hun functie kan éénmaal met vier jaar verlengd worden. Voor Gabriëlle zit haar tijd er dus nu op, maar dat betekent niet dat u haar niet meer zult zien. Ze zal nog zeker actief blijven op andere gebieden, zoals de catechese.
In het Kerkvenster komt Gabriëlle zelf aan het woord over haar ervaringen en wat het mooie werk voor de pastoraatgroep inhoudt.
De taak van voorzitter van de pastoraatgroep zal worden overgenomen door Debbie Hays. Debbie is al vier jaar lid van de pastoraatgroep, dus weet inmiddels uitstekend hoe alles reilt en zeilt.
Wij zijn, met alle parochianen van de Nicolaaskerk, Gabriëlle erg dankbaar voor haar tomeloze inzet tijdens al die mooie jaren. Gabriëlle, heel hartelijk bedankt!!
De locatieraad
30/10/2019 - Diaconie (gearchiveerd op 30-11-2019)

Binnen onze locatie zijn veel vrijwilligers actief. Dit zijn mensen die graag voor u klaarstaan. Juist voor medeparochianen die wat hulp kunnen gebruiken.

Vervoer
Wist u bijvoorbeeld dat het mogelijk is om vervoer te regelen als u niet meer in de gelegenheid bent om zelfstandig naar de kerk te komen? Als u enkele dagen van te voren contact opneemt, wordt er gezorgd dat u opgehaald en weer thuis- gebracht wordt. Hiervoor kunt u bellen met Engelien van Kooten: 035-5411674.

Ziekenbezoek
Daarnaast zijn er in onze locatie enkele vrijwilligers actief die zieke parochianen bezoeken. In het verleden kregen zij van ziekenhuizen door wanneer er een parochiaan opgenomen werd. Door de wet rond de privacy gebeurt dit uiteraard niet meer. Daarom vragen wij uw hulp. Kent u een parochiaan die ziek is of bent u dat misschien zelf en is er behoefte aan een bezoekje thuis of in het ziekenhuis? Geef dit dan door aan Cissy van der Kruijf van de ziekenbezoekgroep via het mailadres . Ook is het mogelijk een van de leden van de pastoraatgroep aan te spreken.
30/10/2019 - Gerarduskalender (gearchiveerd op 23-12-2019)

De Gerarduskalender, uitgebracht door Klooster Wittem, is een scheurkalender met elke dag op de voorkant een spreuk die opbeurt of aanzet tot nadenken, onder het motto: "elke dag een beetje spirit!". Op de achterkant staan afwisselend moppen, gedichten, bezinningsteksten, puzzels en informatie over verschillende onderwerpen.
De kalender is bedoeld om elke dag goed te kunnen beginnen. De spreuk op de voorkant en de moppen, puzzels en informatie op de achterkant geven u aan het begin van de dag een positief gevoel.
De kalender wordt elk jaar met zorg en plezier samengesteld door een uitgebreide redactie van personeel en vrijwilligers rondom Klooster Wittem.
De opbrengst van de kalender komt ten goede aan alle activiteiten die vanuit Klooster Wittem worden georganiseerd. (informatie: kloosterwittem.nl)

De kalender voor 2020 kost € 7,40 en is nog verkrijgbaar in het secretariaat.

Ook digitaal!
Sinds enkele jaren is de Gerarduskalender beschikbaar voor de smartphone. U vindt hem in de app-store voor € 3,49.
30/10/2019 - Kerstkaarten (gearchiveerd op 23-12-2019)

Vanaf zondag 10 november zijn in het portaal op de boekentafel weer religieuze kerstkaarten te koop.
Ook liggen er lees- en knutselboeken voor kinderen voor de kersttijd.
30/10/2019 - Werelddag van de Armen (gearchiveerd op 18-11-2019)

Zondag 17 november is de Werelddag van de Armen. Deze dag laten we natuurlijk niet zomaar voorbijgaan. We denken deze dag in het bijzonder aan de kinderen in Zambia. Voor hen zullen we geld inzamelen.
Maar ook kinderen die vlakbij wonen hebben soms niet zoveel spullen als wij. Kun jij misschien wat speelgoed missen voor een ander kind? Je mag het op 17 november meenemen naar de kerk en in de kist bij het Antoniusbeeld leggen. Via de speelgoedbank komt jouw speelgoed terecht bij kinderen die er héél blij mee zijn!
30/10/2019 - Avond van gedenken (gearchiveerd op 04-11-2019)

In de week van Allerzielen organiseert de Raad van Kerken samen met Zin in Baarn een 'Allerzielen Anders'. Met een programma van een uur biedt de Raad van Kerken verschillende vormen aan om stil te staan bij wie je mist en wat je kracht geeft. Het eerste half uur kun je vrij in de kerk (Kampstraat 8) een manier van gedenken kiezen die bij jou past. Het tweede half uur is er een viering. Muziek is er van twee violisten en een ad-hoc jongerenkoor met onder anderen jongeren uit de Nicolaaskerk.

Alles van deze avond op een rij:
Thema: 'Ik mis je'
Wanneer: zondag 3 november
Plaats: Witte Kerkje, Kampstraat 8 te Baarn
Tijd: 18:30 uur (vrije inloop) 19:00 -19:30 uur (viering)
Wat: stilstaan bij Allerzielen, met verschillende rituelen en muziek, samen of alleen te beleven
Voor wie: jong en oud, iedereen die iemand mist
30/10/2019 - Kledingactie voor Jemen (gearchiveerd op 14-11-2019)

Ieder voorjaar en najaar organiseert Sam's Kledingactie een aantal speciale landelijke actiedagen om zo extra veel kleding op te kunnen halen voor het goede doel. Deze keer is er gekozen voor humanitaire hulp aan Jemen.

Grootste humanitaire ramp
Sinds het begin van het conflict in 2015 in Jemen blijft de humanitaire crisis verergeren. De Jemenieten worden geconfronteerd met meerdere crises, waaronder gewapende conflicten, migratie, hongersnood en uitbraken van ziekten. Dit heeft geleid tot de grootste humanitaire ramp in de wereld. Ongeveer 80% van de bevolking - 24,1 miljoen mensen - heeft behoefte aan humanitaire hulp, waaronder 14,3 miljoen mensen die in levensgevaar zijn. Sinds juni 2018 is dit aantal mensen gestegen met drie miljoen. Kwetsbare bevolkingsgroepen in 230 van de 333 districten zijn blootgesteld aan hongersnood. Hier is noodhulp nodig om een grote dreigende catastrofe te voorkomen.

Levensreddende noodhulp
Cordaid biedt de meest kwetsbare mensen levensreddende noodhulp, zoals kinderen zonder ouders of kinderen met alleen hun moeder, opa's en oma's met kleinkinderen en gezinnen met gehandicapte gezinsleden. Voor hen dreigt de hongerdood het eerst.
Momenteel zorgt Cordaid samen met de lokale Jemenitische partnerorganisatie Yamaan voor de distributie van dekens en kleding voor de winterperiode en delen ze hygiënepakketten uit met daarin zeep, wasmiddel en damesverband. Zo worden ziektes zoals cholera beperkt. Tevens bieden ze deze kwetsbare mensen voedselbonnen en geld voor onderdak.

Projecten
Voor meer informatie over het werk van Sam's Kledingactie, de projecten die zij ondersteunen en over wat er wel en niet mag worden ingeleverd, kunt u terecht op de website samskledingactie.nl.
Actiedag in Baarn

Binnenkort kunt u kleding en schoenen inleveren in het portaal van de kerk. Vrijwilligers zullen aanwezig zijn om de goederen in ontvangst te nemen op:
dinsdag 12 november van 18.00 - 20.00 uur
woensdag 13 november van 14.00 - 18.00 uur
06/11/2019 - Wie is Jezus? (gearchiveerd op 06-12-2019)

Wie is Jezus? Op deze vraag kunnen veel antwoorden gegeven worden. De vormelingen van 2020 hebben hun gedachten neergezet op een whiteboard. Op de foto ziet u het resultaat.
Klik hier voor het downloaden van de foto.
08/11/2019 - Bezinningsdag (gearchiveerd op 08-12-2019)

Op zaterdag 7 december vindt er in onze kerk een bezinningsdag plaats. Mgr. J.G.M. van Burgsteden, hulpbisschop-emeritus van het bisdom Haarlem-Amsterdam, zal spreker zijn op deze dag.

Het Jaar van de Eucharistie is begonnen. Met elkaar proberen we de diepte van de eucharistie te doorgronden. Het thema van de bezinningsdag is dan ook: "Dit is mijn Lichaam".
We beginnen de dag met een eucharistieviering in de dagkapel. Daarna zal mgr. Van Burgsteden twee overwegingen houden in het Trefpunt.
Tijdens de lunchpauze is er gelegenheid voor aanbidding in de dagkapel en biechthoren in het secretariaat. De dag eindigt met een korte viering om ongeveer 14.30 uur.
Het is belangrijk dat u zich opgeeft in verband met de beschikbare ruimte!
Opgave in de doos in het portaal of via .
15/11/2019 - Opening Jaar Eucharistie (gearchiveerd op 01-12-2019)

Kardinaal Eijk heeft op Witte Donderdag het 'Jaar van de Eucharistie' aangekondigd, dat met de komende Advent gaat beginnen en duurt tot en met Christus, Koning van het heelal, 2020. Ook in de Martha en Mariaparochie zal dit jaar de eucharistie centraal staan. Op zaterdag 30 november zullen alle locaties dit jaar gezamenlijk openen tijdens de mis van 19.00 uur in onze kerk. U wordt van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.
Voorafgaand aan deze mis zullen leden van pastoraatgroepen en locatieraden van de verschillende geloofsgemeenschappen bij elkaar komen in het Trefpunt. Zij zullen van gedachten wisselen over parochievernieuwing rondom het boek "Als God renoveert", dat zich richt op nieuw elan en bloei in plaats van het passief onderhouden van een geloofsgemeenschap in angst voor verder verval en ontkerkelijking. Een inspirerende boodschap van hoop en leven waar wij als parochie graag aan willen bijdragen!
15/11/2019 - Conferentie (gearchiveerd op 11-03-2020)

De Canadese priester father James Mallon komt naar Nederland. In zijn boek "Als God renoveert" beschrijft hij op inspirerende wijze hoe zijn parochie op weg gegaan is van onderhoud naar bloei.
Het boek is gepresenteerd in februari 2019 en beleeft inmiddels een vijfde druk, met 3500 verkochte exemplaren. Dat zegt veel over de behoefte in Nederlandse parochies en bisdommen.
Wilt u father Mallon horen spreken? Dat kan. Op dinsdag 24 en woensdag 25 maart 2020 zal hij te gast zijn op een conferentie in Oudenbosch.
Meer informatie vindt u op missionaireparochie.nl.
15/11/2019 - Boeteviering-biechtgelegenheid (gearchiveerd op 16-12-2019)

Op zondag 22 december zal er om 19.00 uur een boeteviering met biechtgelegenheid plaatsvinden. Het duurt nog even voordat het zover is, maar misschien kunt u het alvast in uw agenda noteren.
15/11/2019 - Koffieochtend (gearchiveerd op 11-12-2019)

Op 10 december beschouwen we de afbeelding van de leerlingen van Emmaüs van Rembrandt in samenhang met onze voorbereiding op Kerstmis. Openen we de ogen van ons hart voor de komst van de Messias?
15/11/2019 - Bereid je voor ... (gearchiveerd op 02-12-2019)

Best heel leuk als iemand jou zou verrassen, hè? Als iemand spontaan tegen je zegt: "Kom, we gaan samen naar een concert; ik heb kaartjes!" Of wanneer je jarig bent en er komt onverwachts visite die jou eens lekker verwent met cadeautjes.
Op verrassingen kun je je niet voorbereiden; die komen zomaar op je pad: heerlijk!
Maar er zijn ook een heleboel dingen waar je je wél op kunt en moet voorbereiden, toch? Wie gaat er niet leren voor een toets die er aan zit te komen? Of wanneer je op vakantie gaat, dan ga je toch zeker wel even kijken wat het weer daar is en wat je er allemaal kunt beleven? Je bereidt je er dus op voor.

Dat gebeurt ook met de Advent die 1 december begint. Eén klein lichtje gaat er branden, één kaarsje gaat aan en roept ons op om ons te richten op wat komen gaat. Het roept ons op om ons klaar te maken voor het grote feest van God die op aarde komt als een kwetsbaar klein baby'tje: Kerstmis! Dat is zooooo bijzonder en daar gaan we ons graag op voorbereiden, toch?
Hoe? Kom maar luisteren en meevieren; je bent van harte welkom in de gezinsmis op 1 december! We beginnen om 11.00 uur.
15/11/2019 - Sint Nicolaas (gearchiveerd op 02-12-2019)

Wat denk je, zal Sint Nicolaas dit jaar weer langskomen bij de kerk? En zou hij zijn pietjes weer bij zich hebben? Dan kunnen we weer samen zingen en dansen, dat zou leuk zijn!

Op zondag 1 december ben je vanaf 9.30 uur welkom om speculaaspoppen te versieren. Tegen 11.00 uur gaan we samen naar de gezinsmis en daarna... vol verwachting en met kloppend hart naar het Trefpunt. Zou de Sint ons met een bezoek vereren?
22/11/2019 - Thema-avond (gearchiveerd op 10-12-2019)

Het "Jaar van de Eucharistie" is begonnen. Op maandag 9 december komt er in het Trefpunt een oude bekende langs, namelijk pastoor Ton Huitink. Hij zal een inleiding komen geven op komende bijeenkomsten, die allemaal in het teken zullen staan van ons jaarthema. In iedere bijeenkomst zal een ander aspect van de eucharistie worden belicht.
De avond begint met een eucharistieviering om 19.00 uur en zal worden afgesloten met een kwartiertje aanbidding.
29/11/2019 - In 't voetspoor van Maria (gearchiveerd op 19-12-2019)

Paus Franciscus heeft op de woensdagmorgen tijdens de audiëntie catechese gegeven over de eucharistie. Deze voordrachten zijn verzameld en vertaald en uitgegeven in een boekje, 'Verhef je hart'. Op 18 december behandelen we deel 1, 'De openingsriten'.
08/12/2019 - Mis 9 december (spoed, gearchiveerd op 10-12-2019)

Maandag 9 december vieren we het hoogfeest van de onbevlekte ontvangenis van Maria. De mis is dan niet om 11.00 uur, zoals per abuis in het Kerkvenster staat, maar 's avonds om 19.00 uur.
10/12/2019 - Kindje Jezus van Praag (gearchiveerd op 24-12-2019)

Afgelopen augustus heeft het beeldje van het Kindje Jezus van Praag in de dagkapel veel belangstellenden getrokken. Het beeldje is nu opnieuw bij ons te zien bij het Maria-altaar voorin de kerk en van 16 tot en met 24 december wordt u in de gelegenheid gesteld de kerstnoveen tot het Kindje Jezus thuis mee te bidden. Download hier een pdf van het boekje.
16/12/2019 - Nieuwe locatiewebsite (gearchiveerd op 28-01-2020)

Zoals we in het Kerkvenster van oktober hebben aangekondigd, heeft de Martha en Mariaparochie sinds kort een nieuwe algemene website. Elke locatie heeft daar een plekje gekregen om informatie te delen. Net als locatie O.L.V. van Altijddurende Bijstand in Bilthoven heeft onze locatie echter erg veel te melden, waardoor het onmogelijk was om alle informatie kwijt te kunnen. Vandaar dat het gros van onze informatie nog steeds op onze 'oude' locatiewebsite te vinden was.
Bij de redactie bestond al lange tijd de wens om het uiterlijk, de structuur en de inhoud van onze locatiewebsite een nieuwe impuls te geven. Bovendien was het de bedoeling om de website 'responsive' te maken, wat inhoudt dat deze op elk apparaat goed te lezen is. Dus op de computer, maar ook op tablet en mobiele telefoon.
Achter de schermen is hard gewerkt om dit voor elkaar te krijgen. De meeste pagina's zijn inmiddels overgezet en de resterende pagina's komen naar verwachting nog voor het einde van 2019 aan de beurt. Alle informatie die u op de 'oude' website kon vinden, is ook te raadplegen op de nieuwe website. Het webadres is onveranderd: nicolaasbaarn.nl. Wij hopen dat u blij bent met het resultaat!
16/12/2019 - Kindje wiegen (gearchiveerd op 26-12-2019)

Op eerste kerstdag om 15.30 uur is er Kindje wiegen in onze kerk. Dit duurt ongeveer een half uur en is vooral bedoeld voor jonge kinderen. We gaan allerlei bekende kerstliedjes zingen en voor de kinderen is er plaats vooraan in de kerk, zodat ze het verhaal goed kunnen volgen en mee kunnen helpen.

Dit jaar wordt het verhaal verteld door de knorrige ezel. Heb jij nooit een ezel horen praten? Dan moet je zeker komen kijken! Willen jullie wel helpen het verhaal compleet te maken?
Iedereen is welkom, groot en klein, jong en oud.
Wij hopen jullie allemaal te zien. Tot dan!
16/12/2019 - Driekoningenfeest (gearchiveerd op 06-01-2020)

Op 5 januari vieren we de Openbaring van de Heer, Driekoningen. Na de eucharistieviering willen we dit feest nog even verder vieren met de kinderen en met iedereen die jong van hart is. Wie wordt de koning? En met de koningen maken we een tocht door de kerk naar de stal. Wat bieden wij het Kindje Jezus aan? Doet u mee? Opgave is niet nodig.
16/12/2019 - Gezinsnachtmis (gearchiveerd op 25-12-2019)

Het einde van het jaar komt heel dichtbij, de dagen zijn korter en donkerder. En dan is het Kerstmis, het feest van het Licht, de geboorte van Jezus. Hij is voor ons het Licht in de duisternis. Hij is toen voor ons allemaal geboren en wil nu nog steeds ons Licht(je) zijn in ons hart.
Tijdens de gezinsnachtmis zal priester Meneses ons meenemen op weg naar dat prachtige Licht. Ook worden alle kinderen die dan in de kerk aanwezig zijn, uitgenodigd om een kring rond het altaar te vormen tijdens het 'Onze Vader'. Deze speciale gezinsmis begint op 24 december om 18.00 uur en iedereen is welkom om dit met ons mee te vieren!
16/12/2019 - Boeteviering en biecht (gearchiveerd op 23-12-2019)

Aan het einde van de Advent is er op zondag 22 december 's avonds om 19.00 uur een boeteviering in de dagkapel. Hierin zal in dit Jaar van de Eucharistie ook aandacht zijn voor de schuldbelijdenis die aan het begin van elke eucharistieviering uitgesproken wordt. Aansluitend aan de boeteviering is er gelegenheid om het sacrament van boete en verzoening te ontvangen.
16/12/2019 - Werelddag van de Armen (gearchiveerd op 16-01-2020)

Op 17 november 2019 vierden we de Werelddag van de Armen. Bij de Maagd van de Armen, Maria, stonden onder andere de mantel, de helm en het zwaard van de heilige Martinus, de speelgoedkist en een kleine expositie over Zambia.
De speelgoedkist raakte overvol. Rondom de kist lag allemaal meegebracht speelgoed. Dit hebben we naar de Speelgoedbank in Amersfoort gebracht.
Ook de collectebus voor Zambia werd niet vergeten. De opbrengst was € 117,95. Prachtig dat zovelen in stilte iets voor de minderbedeelden wilden doen. Veel dank!
16/12/2019 - Uitnodiging Mementogroep (gearchiveerd op 23-01-2020)

De mementogroep St. Jozef van de Nicolaaskerk probeert steun te bieden aan hen die iemand verloren hebben. Soms door een gesprek, soms door een activiteit waarbij men elkaar ontmoet. Zo is de groep vorig jaar naar de kerststallententoonstelling gegaan in de Ansfriduskerk in Amersfoort.

De mementogroep bestaat op dit moment uit Milène Nolet, Martha Daatselaar en diaken Jan Nieuwenhuis. Zij nodigen nabestaanden deze keer uit om op woensdag 22 januari mee te gaan naar het museum Catharijneconvent in Utrecht. Daar is een mooie tentoonstelling 'North
en South' met kunstwerken uit Scandinavië en Catalonië (Spanje). In het bisdomblad Op Tocht staat een mooi artikel hierover.

In principe is het plan om met de trein en de bus te gaan, met vertrek om 11.09 uur in Baarn. Maar mocht dat een probleem zijn, dan zoeken we daar een oplossing voor. We hopen vóór de avondspits weer terug te zijn.

Mocht u voornemens zijn om mee te gaan, geeft u dat dan uiterlijk 15 januari door aan een van de volgende personen:
Martha Daatselaar: 035-5418719 of
Milène Nolet: 06-42246235 of

Tot slot: De mementogroep is naarstig op zoek naar een nieuw lid. Informatie kunt u inwinnen bij dezelfde personen.
16/12/2019 - Kerststallenroute (gearchiveerd op 07-01-2020)

Baarn staat al sinds 1996 bekend als een kerstdorp en dat hebben we te danken aan de 'Weg van het Licht'. Wat destijds begon met zeven kerststalletjes in een straat, is inmiddels uitgegroeid tot zo'n 200 kerststallen in tuinen verspreid over ons hele dorp! Omdat de meeste kerststallen door de bewoners zelf zijn gemaakt, is de verscheidenheid erg groot. In de donkere dagen rondom Kerstmis loont het ook om 's avonds de stallen te bezoeken, want ze zijn allemaal prachtig verlicht.
Sinds vorig jaar vindt u bij enkele stallen een QR-code. Hiermee kunt u informatie over de betreffende stal raadplegen op uw telefoon.
Wilt u meer informatie over de kerststallenroute? Kijk dan op www.wegvanhetlicht.nl.
16/12/2019 - Volkskerstzang (gearchiveerd op 23-12-2019)

Traditiegetrouw biedt de Raad van Kerken ook dit jaar de Volkskerstzang aan. De vaste onderdelen zullen niet ontbreken: kerstliederen zingen, het kerstverhaal, een korte overdenking door René van den Beld en wederom medewerking van Crescendo. Dit jaar zal ook het kinderkoor van de Aloysiusschool van de partij zijn, evenals de Eemzangers en Siem Keijzer.
De Volkskerstzang vindt plaats op 22 december in de Maria Koninginkerk aan de Maatkampweg te Baarn en begint om 19.30 uur. Zoals gebruikelijk zal het Vredeslicht uit Israël door scouts worden binnengebracht en aan de kerken worden uitgedeeld. Het belooft weer een mooi, feestelijk moment te worden waar iedereen, jong en oud, van harte welkom is in de aanloop naar Kerstmis.
De kerk is open vanaf 19.00 uur.
16/12/2019 - Oudejaarsviering (gearchiveerd op 01-01-2020)

Op de drempel van het nieuwe jaar biedt de Raad van Kerken u de mogelijkheid om gezamenlijk terug te blikken en vooruit te kijken. Wat heeft het afgelopen jaar u gebracht aan vreugde, verdriet, inspiratie, verlangen? Wat kan of willen wij anders, wat is onze hoop?
Deze samenkomst is voorbereid door Wies Sarot, pastoraal werkster van de Martha en Maria-
parochie, Atty Nienhuis en Adrie den Bakker van de Paaskerk, Karin Frissen van de Doopsgezinde Gemeente en Herbert Frissen van de Nicolaaskerk.
Dus van harte welkom op dinsdagmiddag 31 december om 17.00 uur in de Pauluskerk op de Brink! Na afloop is er gelegenheid om onder het genot van een hapje en drankje na te praten en elkaar alle goeds toe te wensen.
16/12/2019 - Pastoraatgroep (gearchiveerd op 16-01-2020)

Onlangs heeft Gabriëlle Nieuwenhuis afscheid genomen van de pastoraatgroep. Ze is niet de enige, want ook van Rosalien Knapen nemen we afscheid. Ook haar termijn van twee keer vier jaar zit erop. Gelukkig zullen we beide dames nog veel tegenkomen, want buiten de pastoraatgroep blijven ze zeer actief!
Debbie Hays, Michel de Rijk en Hanneke van den Eshof gaan door als leden van de pastoraatgroep en we zijn erg blij om u te kunnen melden dat David Haas hen komt versterken als beoogd lid.
20/12/2019 - Verslag vormseluitje (gearchiveerd op 20-01-2020)

Op bezoek bij de zusters van Moeder Teresa in Rotterdam
zondag 17 november 2019

Na de H. mis zijn wij, de vormelingen, met 2 auto's naar Rotterdam gereisd om de zusters van moeder Teresa te gaan helpen. De reis duurde wel even, maar toen wij er waren was iedereen enthousiast. De zusters stonden al op ons te wachten.
Onder begeleiding van mevrouw Aleid en mevrouw Gabriëlle gingen wij naar boven een kleine kamer in, waar wij eerst onze schoenen uit moesten doen voordat wij de kapel in mochten, die daarnaast was. Wij knielden en baden, samen met één van de zusters, het "Onze Vader" en het "Wees gegroet Maria" en nog meer.
In een andere kamer, waar de zusters catechese geven aan kinderen, maakten we kennis met zuster Petra, het hoofd van de zusters. Wij werden in twee groepen gesplitst. De ene groep bleef boven en de andere groep ging naar beneden waar ze voorbereidingen troffen om het eten uit te delen aan de daklozen en eenzamen. Daar stond een mevrouw, die daar vrijwillig werkt. Ze zei dat wij een schort aan moesten doen. Met ons short aan gingen we aan de slag en intussen liep de zaal langzaam vol.
Toen alle mensen aan tafel zaten, werd er door een priester voor het opdienen van het eten, het Evangelie voorgelezen. Wij baden en zongen samen met de mensen mee. Het eten werd door een luik vanuit de keuken naar de eetzaal geschoven. Eerst kwam de salade (tomaat) en toen het eten. De mevrouw deed de salade erop en wij moesten de lepels op de borden doen. Nadat wij een lepel op de borden hadden gezet moesten we rechtsachter in de hoek beginnen met het uitdelen van het eten. We deelden het eten uit met z'n drieën/vieren. Toen we klaar waren, waren er al mensen klaar met eten! Nadat iedereen in de zaal zijn bord terug op het aanrecht had gezet, begonnen we met het pakken van de spullen om de borden en lepels te wassen en af te drogen.
Hierna gingen wij wassen, afdrogen en de spullen voor de volgende groep klaarzetten. Toen we daarmee klaar waren gingen we naar boven, waar zuster Petra op ons zat te wachten. De andere groep ging toen naar bereden Wij gingen in een kring zitten en zij vertelde ons over Moeder Teresa, waar zij vandaan kwam en wat zij in India gedaan had voor de allerarmsten. We mochten haar vragen stellen zoals: "Waarom draagt u geen normale kleding?" "Hoeveel kleding heeft u?" "Hoe komt u aan het eten voor al die mensen?" "Wanneer kwam u op het idee om zuster te worden?" "Zijn er beneden soms ook mensen geweest die zich niet goed gedroegen of dronken waren?" Nadat wij al onze vragen hadden gesteld, liet de zuster ons een bord met poppetjes van de goede herder zien, die ze voor kleine kinderen gebruikt.
Toen het tijd was gingen we naar beneden en haalden we de andere groep op die bezig was met het schoonmaken van de zaal. We gingen naar boven, terug de kamer in waar wij onze schoenen uit moesten doen. Daar gingen wij bidden en zingen. Toen we daarmee klaar waren, moesten we weer terug naar huis.
Tijdens ons bezoek aan de zusters van Moeder Teresa hebben wij geleerd wie de zusters van Moeder Teresa zijn, wat ze allemaal doen, zoals moeders en hun kinderen die in een moeilijke situatie zitten onderdak bieden. Wij mochten bij een moeder kijken hoe en waar ze wordt opgevangen met haar kinderen. De zusters zorgen ook voor warme maaltijden voor daklozen en eenzamen. We hebben ook gezien hoe mensen in moeilijke situaties worden geholpen, hoe er voor ze en met elkaar wordt gebeden.
Het was een leuke dag met de groep en een mooie ervaring om met een zuster te praten en vooral om anderen een beetje te kunnen helpen.

Namens de vormselgroep,
Camron Hodde28/12/2019 - Koffieochtend (gearchiveerd op 11-01-2020)

'Ons dagelijks brood', een overweging over het eucharistisch leven. Henri Nouwen schreef dit prachtige boek in de jaren negentig. Inmiddels 25 jaar oud heeft het nog niets aan kracht verloren.
Hij schreef vanuit het verhaal van de Emmaüsgangers. Het verhaal spreekt over verlies, aanwezigheid, uitnodiging, gemeenschap en missie. Zo vertelt het over de vijf voornaamste aspecten van de eucharistie en hoe wij daardoor ons hart voor de Heer en de naaste kunnen openen.
Op dinsdag 14 januari zal dit boek centraal staan bij de koffieochtend in het Trefpunt. Om 10.00 uur ben je van harte welkom!
04/01/2020 - Gezinsmis 26 januari (gearchiveerd op 27-01-2020)

Woorden zijn heel belangrijk. Je kunt met woorden ruzies goedmaken, maar ook mensen pijn doen. Je kunt met woorden troosten, maar ook schelden. Je kunt complimenten geven, maar ook afkatten. Woorden kunnen heel liefdevol zijn, maar ook haat zaaien. Belangrijk dus dat je GOEDE en MOOIE en WARE dingen zegt, toch? En als je dat niet kunt? Dan kun je beter maar je mond houden. Zoals het spreekwoord zegt: "Spreken is zilver, zwijgen is goud".
Maar hoe zit dat dan bij Jezus? Wanneer Hij roept, dan gebeurt er iets belangrijks. Wanneer Hij spreekt, wordt alles beter. Natuurlijk omdat Hij GOEDE en WARE woorden spreekt, maar méér nog omdat Hij het Woord IS!! Hij is het levende Woord van God. Wanneer Hij spreekt, spreekt God. Spreekt God met liefde.
Scheppende liefde, dienende liefde en offerbereide liefde. Liefde die zo groot is, dat de leerlingen uit het Evangelie Hem meteen willen volgen en alles achter zich laten. Die moeten die liefde in zijn stem gehoord hebben, zó geraakt worden ze door die paar woorden die Jezus spreekt: "Kom, volg Mij." Laten wij ons ook raken door het Woord dat Jezus zelf is?
Wees welkom, luister en verwonder je...
04/01/2020 - In 't voetspoor van Maria (gearchiveerd op 23-01-2020)

Op woensdag 22 januari om 10.00 uur starten we in de dagkapel. De pot voor onze intenties komt weer op het altaar te staan. Samen bidden en zingen we om zo aan onze bijeenkomst te beginnen.
We gaan verder met ons te verdiepen in de eucharistie aan de hand van het boek van paus Franciscus 'Verhef je hart'. Vandaag het tweede deel, de liturgie van het Woord.
04/01/2020 - Thema-avond (gearchiveerd op 28-01-2020)

Op maandag 27 januari om 19.00 uur is in de dagkapel een mis. Hierna is er koffie en thee in het Trefpunt.
Om 20.00 uur spreekt priester Mauricio over het thema "Dit is mijn Lichaam" en de eucharistische liturgie. Tevens zal hij een getuigenis geven van zijn eerste heilige mis. We sluiten de avond af met een kwartier stille aanbidding in de dagkapel.
04/01/2020 - Cantatedienst (gearchiveerd op 20-01-2020)

Op 19 januari organiseert de Raad van Kerken een cantatedienst in de Paaskerk. De dienst start om 19.30 uur. Uitgevoerd zal worden BWV 45 "es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist". Dit is een tweedelige cantate, met een lang fugatisch openingskoor en drie prachtige aria's. Twee opgewekte aria's van tenor en bas, en een wondermooie alt-aria, eigenlijk een duet van de alt met een los daar omheen zwevende/zingende dwarsfluit. Met medewerking van Åsa Olsson-alt, William Knight-tenor en Jasper Schweppe-bas. Het geheel staat onder leiding van dirigent Anthony Scheffer. Voorganger is ds. Christine van den End-Kranenburg.
11/01/2020 - Koffieochtend vervalt (spoed, gearchiveerd op 14-01-2020)

In verband met een begrafenis vervalt dinsdag 14 januari de koffieochtend.
17/01/2020 - Mis vervalt (gearchiveerd op 25-01-2020)

Vrijdag 24 januari vervalt de avondmis om 19.00 uur. Er is op die tijd een viering van woord en gebed.
20/01/2020 - Zaterdag 25 januari (gearchiveerd op 26-01-2020)

Zaterdag 25 januari vervalt de avondmis om 19.00 uur. Er is op die tijd een viering van woord en gebed.
25/01/2020 - Heilig vormsel in onze kerk (gearchiveerd op 10-02-2020)

Op woensdag 5 februari zullen 20 vormelingen van de locaties Bilthoven, Maartensdijk en Baarn kennismaken met hun vormheer, mgr. Woorts. De ontmoeting vindt in het Trefpunt plaats om 19.30 uur.

Op zondag 9 februari zal in onze locatie de vormselviering plaatsvinden. Een speciaal samengesteld jongerenkoor zal de viering opluisteren.

Vanaf het begin van de vormselvoorbereiding hebben tien parochianen ieder persoonlijk voor een kind gebeden.
Wij vragen u om in uw gebed aan te sluiten en te bidden voor de kinderen op hun weg naar het ontvangen van het heilig vormsel.
Wij nodigen u allen van harte uit om deze bijzondere viering met hen mee te vieren.

De leiding van de vormselgroep
25/01/2020 - Informatie over ons kerkhof (gearchiveerd op 01-04-2020)

Wij willen de rechthebbenden of nabestaanden van rechthebbenden attenderen op het feit dat van de graven waarvan de grafrechten in 2018 zijn verlopen, de monumenten na Pasen zullen worden verwijderd. Dat zal gebeuren vanaf 13 april.
Via het informatiebord op het kerkhof (links van de ingang) heeft men nog een jaar lang kunnen vernemen dat bovengenoemde graven per 1 januari 2019 zijn vervallen.
Deze mededeling geldt ook rechthebbenden van de kindergraven die nog niet kenbaar hebben gemaakt of het verlengen van de grafrechten wenselijk wordt geacht.

Indien rechthebbenden of nabestaanden van rechthebbenden het verwijderen alsnog willen voorkomen, dienen zij uiterlijk 31 maart 2020 middels een schriftelijke reactie de beheerder hiervan in kennis te stellen.

P.J.F. van der Kruijf
Torenlaan 23 A
3742 CR Baarn
e-mail:
25/01/2020 - Ideeënbus (gearchiveerd op 25-02-2020)

Sinds enige tijd staat er een ideeënbus in het portaal. Het is fijn om te merken dat daar regelmatig gebruik van wordt gemaakt. Als er bij een ingezonden idee contactgegevens staan, dan laten we weten wat er met uw tip gebeurt. Anoniem tips doorgeven mag natuurlijk ook. Hoewel we niet aan alle wensen kunnen voldoen, worden alle ideeën serieus besproken. Daar kunt u van op aan!
Een paar ideeën zijn al gerealiseerd of worden dat binnenkort. Zo komt er bijvoorbeeld een bankje bij de kindergraven op het kerkhof, waar de bezoekers even rustig kunnen mijmeren.
25/01/2020 - Tieners en jongeren (gearchiveerd op 08-02-2020)

Vorig jaar hebben we voor het eerst meegedaan met Sirkelslag.
Dit jaar gaan we opnieuw de strijd aan met duizenden jongeren in heel Nederland.
Ben je tussen de 12 en 17 en vind je het leuk om mee te doen? Laat het ons weten. Je bent van harte welkom!

Wanneer: vrijdagavond 7 februari
Tijd: om 19.00 verzamelen
Waar: het Trefpunt


25/01/2020 - Bètacursus (gearchiveerd op 06-02-2020)

Na de Alphacursus is er nu een verdere ontdekking van het geloof in de Bètacursus.

Samen luisteren naar wat de Kerk ons biedt en anderen ontmoeten in het geloof. Aan de hand van vragen met elkaar in gesprek gaan over onder andere de eucharistie, de zeven sacramenten, bidden en spiritualiteit, het kerkelijk jaar, Maria en de heiligen, en hoe om te gaan met moeilijke punten in het geloof...

De Bètacursus staat voor iedereen open. De tien tweewekelijkse bijeenkomsten beginnen met een informeel samenzijn met koffie, gevolgd door een korte inleiding op het onderwerp, waarna we samen in gesprek gaan. We sluiten de bijeenkomsten af met een gezamenlijk gebed.

We komen bij elkaar in het Trefpunt, gelegen achter de H. Nicolaaskerk, Kerkstraat 19 te Baarn. Iedere bijeenkomst begint om 9.30 uur en duurt tot 11.45 uur. De eerste bijeenkomst is op 5 februari en de slotbijeenkomst op 13 mei.

Wij vragen van u een vrijwillige bijdrage van € 2,-- per bijeenkomst.

Opgeven graag door een e-mail te sturen aan:
25/01/2020 - Koffie-ochtend (gearchiveerd op 05-02-2020)

In het mooie boekje Ons dagelijks brood geeft Henri Nouwen een overweging over het eucharistisch leven. Hij schreef vanuit het verhaal van de Emmaüsgangers. Vijf aspecten van de eucharistie komen naar voren: verlies, aanwezigheid, uitnodiging, gemeenschap en missie.
Op 4 februari zal dit boek centraal staan bij de koffie-ochtend voor ouders. Zo verdiepen we ons in ons geloof. Maar we kunnen door met elkaar van gedachten te wisselen ook tot antwoorden komen op vragen waar onze jeugd mee zit.
Om 10.00 uur staat koffie en thee weer klaar en ben je van harte welkom.
30/01/2020 - Maria Lichtmis (spoed, gearchiveerd op 02-02-2020)

Zondag 2 februari vieren we het feest van de Opdracht van de Heer (Maria Lichtmis).
Aan het begin van de viering is er de mogelijkheid kaarsen te laten zegenen.
01/02/2020 - Thema-avond (gearchiveerd op 18-02-2020)

Op 17 februari is er een thema-avond over de liturgie van het Woord met priester Koos Smits.
We beginnen de avond met een eucharistieviering in de dagkapel om 19.00 uur. Hierna koffie en thee in het Trefpunt.
Om 20.00 uur start de lezing. We zijn benieuwd wat de priester ons komt vertellen over de liturgie van het Woord. Het Woord, God zelf die tot ons spreekt. Om ongeveer 21.15 uur sluiten we de avond af met aanbidding in de dagkapel. U bent allen van harte welkom. Een boekentafel is aanwezig. Een vrijwillige bijdrage voor de spreker wordt gevraagd, evenals een bijdrage voor koffie en thee.
01/02/2020 - In 't voetspoor van Maria (gearchiveerd op 20-02-2020)

Op 19 februari starten we om 10.00 uur met een korte gebedsviering in de dagkapel. De pot met onze gebedsintenties staat op het altaar bij de Heer.
Om 10.15 uur is de koffie klaar en hierna gaan we weer verder kijken in het boekje van paus Franciscus 'Verhef je hart'. Deze keer komt de eucharistische liturgie centraal te staan. Wat hoort hier bij en wat gebeurt er allemaal? Zijn er ook verborgen teksten en handelingen?
08/02/2020 - Gezinsmis 23 februari (gearchiveerd op 24-02-2020)

"Heilig? Heilig!"
Je kent de uitdrukking 'een heilig boontje zijn' vast wel. Dat betekent dat iemand zich heel netjes en braaf gedraagt, maar het helemaal niet altijd is.
En het woord 'schijnheilig'? Dat gebruik je als je iemand beschrijft die zich aardig voordoet, maar het helemaal niet is.
Hmmm... is het nou zo'n moeilijk woord, dat 'heilig'?

Welnee! Het is juist een prachtig woord!!
Het verwijst eigenlijk direct naar God: Hij is heilig!
En omdat Hij ons heeft geschapen naar zijn beeld en gelijkenis, zijn wij allemaal geroepen tot heiligheid. Wauw, hè?

Maar ja, hoe doe je dat dan? Hoe ben je dat dan? Is dat niet heel, héél erg moeilijk? Ja en nee
Ja, want het vraagt wel om jouw inzet en geduld en bovenal om al jouw liefde!
Nee, want we hebben Jezus toch! Hij wil en zal ons daar zeker bij helpen en gaat ons daarin ook met al zijn liefde vóór!
Dus eh... 'gewoon' dichtbij Jezus blijven en Hem volgen!
08/02/2020 - Bezinningsdag (gearchiveerd op 01-03-2020)

Op de eerste zaterdag in de Veertigdagentijd, dat is 29 februari, houden we een bezinningsdag. Het thema is het jaarthema 'Dit is mijn Lichaam'.
Pater Gerard Wijers s.s.s. uit Amsterdam zal deze dag onze gastspreker zijn. Pater Wijers is verbonden aan de orde van de Sacramentijnen, gesticht door Pierre-Julien Eymard. Bovendien assisteert pater Wijers vaak in het heiligdom van Heiloo.
14/02/2020 - Oud filmpje pastorie (gearchiveerd op 01-04-2020)

Onlangs kregen we een filmpje toegestuurd van Léon van Maurik, dat zijn vader heeft gemaakt tijdens de sloop van de oude pastorie en de bouw van de huidige pastorie en de dagkapel. Een mooi stukje nostalgie!
Klik hier om het filmpje te bekijken.
18/02/2020 - Parochiereis Armenië (gearchiveerd op 13-03-2020)

in september; extra informatiemiddag 25 februari

In de tweede week van september organiseren wij vanuit de parochie een boeiende reis naar het oudste christelijke land van de wereld: Armenië. De sporen van het eeuwenoude christendom zijn nog overal aanwezig in kloosters en kerken, in kunst en cultuur. Specifieke elementen zoals natuurlijk de berg Ararat, de Khatchkars, de kunst en muziek, het eigen alfabet en de indrukwekkende natuur maken Armenië tot een bijzonder land. De bevolking is uitermate gastvrij en veerkrachtig, en op de reis schuiven we diverse keren bij hen aan voor een heerlijke lunch.
De reis naar Armenië is van 7 t/m 16 september 2020. Het programma is samengesteld in overleg met reisorganisatie Drietour, die ook zorg draagt voor de uitvoering van de reis. De reisleiding is in handen van Edith Vos en Josephine van Pampus. Kosten van de reis: € 1465,- bij 25 deelnemers.
Geïnteresseerd?
Dinsdagmiddag 25 februari van 16.00 – 17.15 uur organiseren we nog een extra informatiemiddag over deze reis. Op deze middag vertellen we kort over het programma, geven praktische informatie en is er alle ruimte voor het stellen van vragen. Wie weet is deze reis iets voor u of jou!
Plaats: de pastorie van de Martinuskerk in Hoogland, Kerklaan 22.
In verband met de voorbereiding is het handig om te weten wie er komt. Graag opgeven bij Edith Vos, via het mailadres

Josephine van Pampus,
Edith Vos
26/02/2020 - Vastenbrief 2020 (gearchiveerd op 12-04-2020)

Kardinaal Eijk heeft een vastenboodschap gepubliceerd ten behoeve van de Veertigdagentijd. Hij roept ons op om de komende Veertigdagentijd met beide handen aan te grijpen om Gods gaven te ontvangen en te groeien in onze relatie met Hem. Daarvoor moeten we 'met lege handen staan'.
Hier kunt u de hele vastenbrief lezen.
28/02/2020 - Maatregelen tegen coronavirus (gearchiveerd op 13-03-2020)

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, heeft de Rooms-katholieke Kerk in Nederland een aantal maatregelen getroffen. Deze maatregelen zullen invloed hebben op bepaalde gewoonten tijdens de vieringen.

De meeste patiënten met dit virus hebben koorts en luchtwegklachten. Wereldwijd worden er maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Op 27 februari is het virus voor het eerst in Nederland bij een persoon vastgesteld.
De belangrijkste maatregelen die volgens het RIVM genomen kunnen worden om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn:
- Regelmatig handen wassen
- In de binnenkant van de elleboog hoesten en niezen
- Papieren zakdoekjes gebruiken

Nu het virus ook in Nederland is vastgesteld, laten de Nederlandse bisschoppen weten dat met ingang van de zondagsviering van 1 maart het volgende van kracht is in de Nederlandse Kerkprovincie, zolang het virus nog niet onder controle is:
- Tijdens vieringen in parochies en instellingen is het ontvangen van de communie op de tong niet mogelijk.
- De communie kan alleen op de hand worden ontvangen en dient alleen door de celebrant uitgereikt te worden.
- De kelkcommunie is voorbehouden aan de celebrant.
- Kerkgangers geven elkaar bij de vredeswens niet de hand.
- Er wordt geen gebruik gemaakt van wijwater bij binnenkomst en verlaten van de kerk.

De bisschoppen vragen de gelovigen om te bidden voor alle mensen die wereldwijd slachtoffer zijn van het virus en voor allen die patiënten met hun zorg en deskundigheid begeleiden.
02/03/2020 - Actie Kerkbalans (gearchiveerd op 28-03-2020)

Zoals elk jaar krijgt u van ons een toezeggingsformulier en begeleidende brief over de actie Kerkbalans. Zoals u weet krijgen kerken in Nederland geen subsidie, dus alle kosten moeten worden betaald uit giften van parochianen zoals u.
Wij zijn gezegend met een bloeiende geloofsgemeenschap waarin heel veel wordt georganiseerd en met een prachtige kerk. Maar onderhoud en activiteiten kosten natuurlijk geld. Daarom geeft u elk jaar gul, zodat alle vrijwilligers hun werk kunnen doen en onze goed verzorgde liturgie in stand gehouden kan worden. Dat alles ter meerdere eer en glorie van de Heer onze God en uit zorg voor onze naasten.
Mogen wij ook dit jaar weer op uw financiële steun rekenen? Alvast hartelijk dank!

De locatieraad
02/03/2020 - Kosten Kerkvenster (gearchiveerd op 02-04-2020)

Verschillende mensen hebben de afgelopen maand aangegeven dat zij graag iets extra's willen geven om de kosten voor het Kerkvenster te dekken. Het is echter niet voor iedereen even duidelijk hoe.
Als u wilt bijdragen, kunt u uw gift overmaken op rekening NL98 RABO 0304 7248 58 ten name van Martha en Maria - Nicolaaskerk Baarn onder vermelding van Kerkvenster, zodat wij ook weten waar uw bijdrage voor bestemd is.
Het doet de locatieraad en de redactie veel plezier dat ons blad zo gewaardeerd wordt. Uiteraard gaan wij onverminderd verder met het blad en zullen zorgen dat u maandelijks op de hoogte wordt gehouden met nieuws, interviews, artikelen met diepgang, verslagen en al het andere dat u van het Kerkvenster gewend bent.

Hartelijk dank voor uw gift!
02/03/2020 - Veertigdagentijd (gearchiveerd op 13-03-2020)

Veertig dagen om ons voor te bereiden op het grote mysterie van dood en verrijzenis van Jezus. Veertig dagen om onze band met God extra te versterken. Dat kunnen we doen door te vasten, meer tijd te maken voor gebed, maar ook door ons in te zetten voor onze medemens.

In de veertigdagentijd zullen we als locatie geld inzamelen voor de school in Zambia waar we al geruime tijd contact mee hebben. Op zondagen zal er tijdens de koffie na de mis een slideshow te zien zijn van de ontwikkelingen in Zambia. Er is al veel gedaan, maar uw steun blijft hard nodig!

De komende weken vinden in het kader van de veertigdagentijd een aantal extra activiteiten plaats:

Op vrijdag 6 maart wordt er om 17.30 uur een soberheidsmaaltijd voor de jeugd gehouden. Zondag 29 maart volgt een soberheidsmaaltijd voor volwassenen, waarbij naast de maaltijd ook gekeken wordt naar de nieuwste hongerdoek. Beide maaltijden zijn gratis toegankelijk, maar een vrijwillige bijdrage is welkom. Het geld zal gaan naar ons project in Zambia.

Op zondag 22 maart is er een gezinsmis, gevolgd door een sponsorloop. De jeugd zal rondjes om de kerk lopen om zoveel mogelijk sponsorgeld op te halen. Ondertussen vindt in het Trefpunt de verkoop van koek en cake plaats. Het is zondag Laetare, en dat mag gevierd worden. Ook deze opbrengst gaat naar de school in Zambia

Zambia is ver weg, maar ook dichter bij huis zijn er mensen die onze aandacht kunnen gebruiken. Er zijn kinderen die graag onbezorgd zouden willen rennen en spelen, maar dat niet kunnen omdat ze in het ziekenhuis liggen. Op zondag 8 maart gaan we ze een hart onder de riem steken. Iedereen wordt uitgenodigd om een kaart te maken voor een ziek kind. We denken in het bijzonder aan het Prinses Máxima Centrum waar kinderen met kanker behandeld worden. Gezellig tijdens het koffie drinken samen aan de slag.

Tenslotte willen we u wijzen op twee extra gebedsmomenten. Op 20 en 21 maart geven we weer inhoud aan '24 uur voor de Heer'. Nadere informatie volgt in het portaal en op de website.
Op woensdag 1 april begint het 'veertigurengebed'. Vanaf 6.00 uur zal de dagkapel geopend zijn tot en met donderdag 2 april 22.00 uur.
02/03/2020 - Informatie vormsel 2021 (gearchiveerd op 10-03-2020)

Op maandagavond 9 maart zal er een informatieavond zijn voor de ouders van kinderen die in aanmerking komen voor het sacrament van het vormsel.
De ouders die bij ons bekend zijn, krijgen een persoonlijke uitnodiging toegestuurd. Mocht u er geen ontvangen hebben en heeft u een zoon of dochter die in aanmerking komt, dan bent u deze avond uiteraard ook van harte welkom.
De informatieavond begint om 20.00 uur in het Trefpunt, achter de Nicolaaskerk. De avond zal naar verwachting rond 21.30 uur afgelopen zijn. De ingang naar het Trefpunt toe bevindt zich naast het kerkhof.

Leiding vormselgroep
02/03/2020 - In 't voetspoor van Maria (gearchiveerd op 13-03-2020)

De paus schrijft in het boek 'Verhef je hart':
We vieren de eucharistie om eucharistische mannen en vrouwen te worden. Wanneer de mis eindigt, begint de inzet voor het christelijk getuigenis.
De mis is de graankorrel die in het gewone leven groeit en rijpt in goede werken, in het gedrag dat ons op Jezus doet lijken.
Een tekst ter overweging waarvan we er op 18 maart nog meer zullen horen. We openen met een gebedsmoment in de dagkapel. Hierna behandelen we met elkaar het vierde deel uit het boek, de slotriten.
02/03/2020 - Het Joodse paasfeest (gearchiveerd op 13-03-2020)

Op de koffieochtenden voor ouders staan de Joodse wortels van de eucharistie centraal. Jezus, een Jood, vierde ieder jaar het Joodse paasfeest. Maar wat hield dat Joodse paasfeest in? Was het een romantisch, liefelijk feest? Het lam moest geslacht en gegeten worden. Het was niet één lam dat geslacht werd, maar voor al die families samen werden het er velen. Het Lam dat geslacht moet worden is Jezus. In het Oude Testament staan zo veel voorafbeeldingen van Jezus en de eucharistie.
Op 10 en 31 maart zullen we samen op ontdekkingsreis gaan.
02/03/2020 - Boete in de mis (gearchiveerd op 13-03-2020)

Maandagavond 16 maart komt pastoor Dresmé uit Hilversum voor de thema-avond naar Baarn. Hij zal spreken over de boetemomenten in de eucharistieviering. Heeft u wel eens geteld hoe vaak we de Heer om vergiffenis vragen in de mis? Is dit alleen aan het begin van de mis? Hopelijk krijgen we deze avond een antwoord hierop.
Voorafgaand is er om 19.00 uur een eucharistieviering in de dagkapel. De avond eindigt met een kort moment van aanbidding.
04/03/2020 - Zomerkampen (gearchiveerd op 19-03-2020)

Ben je al plannen aan het maken voor de zomervakantie? Wij hebben nog een leuke tip voor je. Ons bisdom organiseert in de eerste week van augustus een zomerkamp voor kinderen en tieners. Gezien de enthousiaste verhalen van eerdere jaren is dit echt een aanrader!

Zomerkamp '20: Beloofd is beloofd
Als je iets belooft, dan moet je dat ook doen. God houdt zijn belofte, altijd! Dat horen we in de bijbelverhalen over Abraham en over Noach, dat zien we in het leven van Jezus. In de catechese en vieringen zullen we daarover horen. En natuurlijk gaan we tijdens het kamp heel veel leuke spelletjes doen, lekker naar het bos, knutselen, zwemmen. Kortom: het belooft een heel leuk kamp te worden. Ga je mee? Meld je dan zo snel mogelijk aan!

Voor wie: Kinderen van 7 t/m 12 jaar
Hoofdleiding: Vicaris Hans Pauw en Jacqueline Kolfschoten
Kosten: € 125,- per kind. Korting als er meerdere kinderen uit een gezin meegaan.

Feestweek voor tieners
In de zomervakantie van 2020 organiseert het bisdom weer een tienerkamp! Het tienerkamp is één grote feestweek. We vieren namelijk alle grote christelijke feesten van het jaar: de geboorte van Jezus met Kerstmis, de gebeurtenissen van Pasen en Pinksteren. En dat alles binnen één week. Kerstdiner en paaseieren zullen niet ontbreken! Verder staan er veel toffe activiteiten op het programma, zoals op de fiets de omgeving verkennen, uitdagende spellen spelen, wandel-
tochten maken en zwemmen. Maar het wordt natuurlijk pas écht een feest als jij erbij bent, dus meld je snel aan!

Voor wie: Tieners van 13 t/m 16 jaar
Hoofdleiding: Bas Kolfschoten, Rik Ledoux en priester Gauthier de Bekker
Kosten: € 145,- per persoon. Korting als er meerdere tieners uit een gezin meegaan.

Voor beide kampen geldt:
Meer informatie: of 06 29015399
Wanneer: 1 tot en met 6 augustus
Waar: Kampeerboerderij de Heidebloem / locatie de Veltmaat
Oude Deventerweg 8a, 7448 RL Haarle

Aantal deelnemers: Maximaal 30
Aanmelden: kan tot 30 juni 2020 via de website jongaartsbisdom.nl
13/03/2020 - Coronavirus (spoed, gearchiveerd op 19-03-2020)

Beste parochianen,

Zoals velen van u weten, heeft onze regering verregaande maatregelen getroffen in verband met het coronavirus. Deze maatregelen raken ook de kerken. Voor onze Nicolaaskerk betekent dit het volgende:
- Alle weekendvieringen vervallen in de gehele parochie, dus ook in de Nicolaaskerk.
- De doordeweekse vieringen in de Nicolaaskerk gaan wel door. Deze vinden niet plaats in de dagkapel maar in de kerk, waarbij de bezoekers zoveel mogelijk verspreid dienen plaats te nemen.
- Alle bijeenkomsten (catechese, koorrepetities, vergaderingen etc.) gaan tot nader order niet door.
- Voor uitvaarten geldt dat deze uitsluitend mogelijk zijn tot een maximum van 100 personen. Ook bij een uitvaart dienen de aanwezigen zich zoveel mogelijk te verspreiden.
- De kerk is op weekdagen tussen 14.30 en 15.30 uur geopend voor gebed. Zie verder de vieringenagenda voor alle vieringen.

De bisschoppen wijzen op de mogelijkheid om thuis op zondag de eucharistieviering op televisie te volgen, via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2. Verder zendt radio Maria iedere ochtend en avond een eucharistieviering uit om 09.00 uur en 19.00 uur.
Ten slotte vragen de bisschoppen de gelovigen om het gebed te bidden dat u in een ander nieuwsartikel op onze website vindt.

De locatieraad
13/03/2020 - Gebed coronavirus (gearchiveerd op 13-04-2020)

De Nederlandse bisschoppen vragen de gelovigen in verband met het coronavirus om onderstaand gebed te bidden:

God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden.
Wees ons, uw volk, nabij en genadig
nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken coronavirus.
Wees een Beschermer voor hen
die dit virus hebben opgelopen,
Wij bidden voor hen om hoop en genezing.
Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus
zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.
Wij bidden voor allen die werkzaam zijn
in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk
ten dienste van heel de samenleving.
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons
bestaan ervaren.
Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven
aan uw vaderlijke voorzienigheid.
Door Christus onze Heer.
Amen.
14/03/2020 - Leef als kind van het Licht! (gearchiveerd op 13-03-2020)

Nou, dat klinkt als een makkelijke boodschap: als kind van het Licht leven!
Want wie wil er nou in het donker zijn? Dan struikel je, bots je tegen alles aan en kun je niets zien. Da's hartstikke erg! Dus willen we heel graag in het licht zijn, toch?
Dan kun je alles goed bekijken; alle kleuren, dieren, mensen en alles in de natuur.

Maar zou dat het dan zijn? Is dat 'leven als kind van het Licht'?
Nee, hè; zoals je ziet staat er 'Licht' met een hoofdletter. Dus gaat het om méér dan alleen de zon opzoeken of 's avonds de lampen aandoen.

Wij worden uitgenodigd, krijgen zelfs de opdracht te léven als kind van het Licht. Leven als kind van Jezus. Hij is het Licht van de wereld! Dus je mag alles wat je hebt gekregen van Hem aan talenten en gaven, inzetten om zijn goedheid, barmhartigheid en waarheid te laten zien in de wereld om je heen!!
Dat is een waardevolle opdracht, maar soms ook een moeilijke, hoor; niet alles is zwart of wit en soms is kiezen voor het goede niet altijd even duidelijk. Dan lijkt het goed en mooi en dan blijkt het toch anders te zijn...

In de gezinsmis van 22 maart gaat pastor Mauricio jou en mij daarbij helpen! Hij zal ons met tips en voorbeelden laten zien hoe we mogen leven als kinderen van het Licht.
Dus wees erbij: jij bent van harte welkom!!
18/03/2020 - Update coronavirus (spoed, gearchiveerd op 19-03-2020)

De maatregelen rondom het coronavirus zijn door de Nederlandse bisschoppen verlengd tot en met Pasen. Klik hier voor meer informatie.
19/03/2020 - Hulp nodig? (gearchiveerd op 13-04-2020)

De maatregelen rondom het coronavirus treffen ons allemaal. Vooral voor oudere en kwetsbare mensen is dit een moeilijke tijd. Familiebezoek wordt tot een minimum beperkt, uitjes gaan niet door, en ook zijn er nauwelijks vieringen in de kerk. Toch proberen we als geloofsgemeenschap nabij te zijn.
Vanuit diverse groepen wordt er de komende dagen geprobeerd om parochianen die wellicht hulp nodig hebben, te bereiken. Onze jongeren hebben al aangegeven te willen helpen met het doen van boodschappen voor hen die de deur niet uitkunnen. Misschien bestaat de hulpvraag niet zozeer uit praktische zaken, maar vooral uit een momentje van contact. Ook dat is mogelijk. Wij horen graag van u.
Kent u iemand die hulp nodig heeft, of heeft u zelf behoefte aan ondersteuning en bent u (nog) niet gebeld? Dan kunt u contact opnemen met de leden van de pastoraatgroep via . Wij gaan onze uiterste best voor u doen!

De pastoraatgroep
20/03/2020 - Biddend verbonden (gearchiveerd op 23-03-2020)

Op zondag 22 maart vindt er een bijzondere uitzending plaats van de KRO-NCRV. In samenwerking met de Nederlandse bisschoppen wordt er een gebedscirkel gestart. De uitzending begint om 9.45 uur op NPO 2 met het geloofsgesprek van Leo Feijen met kardinaal Eijk. Aansluitend wordt de eucharistieviering uitgezonden.
Vanaf 12.00 uur gaat de gebedscirkel online verder op Facebook en de website van de KRO-NCRV. U wordt uitgenodigd om via internet mee te bidden. De gebedscirkel wordt om 16.35 uur afgesloten met een korte vesperviering vanuit de Sint-Janskathedraal in Den Bosch met bisschop De Korte.
Meer informatie vindt u op de website van het bisdom: Biddend verbonden met de bisschoppen.
22/03/2020 - Brief van pastoraal team (gearchiveerd op 14-04-2020)

Beste medeparochianen en andere betrokkenen,

Sinds een week ligt heel onze maatschappij overhoop. Een onbekend virus heeft kans gezien om ons te verwarren en te verlammen. Het effect daarvan is merkbaar in het dagelijks leven van iedereen. Je hoeft alleen maar naar buiten te kijken om te zien dat er minder verkeer is dan gewoonlijk. Maar het is veel ingrijpender dan de autoloze zondag destijds. Want juist ook binnen, achter de voordeur van elk huis, is er iets veranderd. Sommige gezinnen zijn compleet stilgezet, hebben geen werk meer en maken zich zorgen over hun inkomen en hun toekomst. Anderen lopen juist vele stapjes harder. Ouderen vereenzamen en steeds meer mensen kennen iemand over wie ze zich ernstige zorgen maken. Het wordt door de toenemende aanscherping van maatregelen daarbij steeds moeilijker om spontaan iemand te hulp te schieten. Er is veel dat we opnieuw moeten uitvinden. We hebben elkaar daarvoor nodig.

Misschien kan het beeld van de kerk als Lichaam van Christus ons daarbij helpen. Paulus schrijft in de eerste Korinthebrief: 'Wanneer één lichaamsdeel pijn lijdt, lijden alle andere mee; wanneer één lichaamsdeel met respect behandeld wordt delen alle andere in die vreugde. Welnu, u bent het lichaam van Christus en ieder van u maakt daar deel van uit. (I Kor. 12, 26-27) Die verbondenheid in dat ene Lichaam verandert gelukkig niet nu wij niet meer samen kunnen komen bij elkaar thuis en in onze kerkgebouwen. We leven met elkaar mee en blijven delen in elkaars vreugde en verdriet. We moeten daar wel nieuwe wegen voor vinden. In de verschillende locaties hebben we al mooie initiatieven zien opkomen. Er ontstaan gebedscirkels, vieringen worden uitgezonden zodat we toch thuis kunnen meevieren, mensen bellen elkaar of koken wat extra. We hopen daarbij te leren van elkaars ervaringen en langzaam te groeien in nieuwe functies binnen dat ene Lichaam van Christus. Wat we zeker kunnen weten is dat Jezus ons hoofd blijft. Dat mag ons hoop geven op weg naar Pasen.

We wensen u veel sterkte toe in deze ingewikkelde tijden. Wij blijven voor u bereikbaar via telefoon, mail, de website en Facebook.

Met vriendelijke groet,

Het pastoraal team
24/03/2020 - Oproep van de paus (gearchiveerd op 26-03-2020)

Aan het einde van zijn toespraak bij het Angelus-gebed, riep paus Franciscus zondag 22 maart alle christenen op om zich dagelijks te verenigen in gebed, in antwoord op de wereldwijde dreiging van het coronavirus. Heel bijzonder vraagt de paus om woensdag 25 maart, wanneer het hoogfeest van de Aankondiging van de Heer (Maria Boodschap), wordt gevierd, op het middaguur in gezamenlijkheid het Onze Vader te bidden.
Paus Franciscus: "In deze benarde dagen terwijl de mensheid beeft van angst door de dreiging van de pandemie, zou ik willen voorstellen aan alle christenen samen hun stemmen te verheffen naar de hemel. Ik nodig alle Hoofden van de Kerken en de leiders van iedere christelijke gemeenschap uit, om samen met alle christenen van verschillende confessies, de Almachtige God aan te roepen, om op dezelfde tijd het gebed te bidden dat Jezus, onze Heer, ons geleerd heeft. Daarom, nodig ik iedereen uit om dit verschillende keren per dag te doen, maar allemaal samen het Onze Vader te bidden aanstaande woensdag 25 maart op het middaguur. Moge de Heer op die dag waarop veel christenen de aankondiging van de menswording van het Woord aan de Maagd Maria gedenken, luisteren naar het verenigde gebed van alle leerlingen die zich voorbereiden om de overwinning van de Verrezen Christus te vieren."
24/03/2020 - Aangescherpte maatregelen (gearchiveerd op 14-04-2020)

De maatregelen in verband met het coronavirus zijn nogmaals aangescherpt. Dat betekent dat alle voor publiek toegankelijke vieringen in de Nicolaaskerk vervallen. De kerk is nog wel dagelijks van 11.00 tot 12.00 uur en van 14.30 tot 15.30 open voor gebed. Let op: u dient dan wel tenminste anderhalve meter afstand te bewaren tot andere kerkgangers.
25/03/2020 - Organisaties bundelen hulp (gearchiveerd op 25-04-2020)

Het coronavirus trekt diepe sporen in Nederland. Het sociale leven valt stil, en het wordt moeilijker om hulp te ontvangen voor wie oud of hulpbehoevend is. Kerken en lokale (hulp)organisaties bundelen daarom de krachten, zodat overal in het land praktische hulp geboden kan worden en de initiatieven elkaar kunnen versterken. Daarvoor is het platform www.nietalleen.nl opgericht.`
Ook onze pastoraatgroep heeft zich aangemeld bij dit initiatief. We hopen hiermee in contact te komen met hulpbehoevenden in onze omgeving die de weg naar onze pastoraatgroep niet direct weten te vinden.
28/03/2020 - Actie Kerkbalans (gearchiveerd op 28-04-2020)

Voor de jaarlijkse actie Kerkbalans hebben velen van u met het Kerkvenster van maart een toezeggingsformulier en begeleidende brief gekregen. Daarin stond dat het formulier bij u zou worden opgehaald. Dat wordt anders.
In verband met de coronacrisis willen we de bezorgers niet vragen om de formulieren op te halen. Daarom vindt u, als u een formulier hebt gekregen en dit nog niet hebt ingeleverd, een inlegvel bij het Kerkvenster van april waarop instructies staan hoe u het toezeggingsformulier kunt inleveren.
Wij rekenen op uw begrip in deze situatie.
28/03/2020 - Help de voedselbank (gearchiveerd op 28-04-2020)

Velen van ons hebben de goede gewoonte om elk weekend iets mee te nemen voor de voedselbank. Nu de weekendvieringen niet doorgaan, blijven onze inzamelmanden leeg.

De eerste weken nadat de maatregelen van kracht werden, is de voedselbank geholpen door voorraden van restaurants. Maar dat was slechts tijdelijk. Ook de acties in supermarkten vinden geen doorgang, vandaar dat uw hulp hard nodig is. Wij willen u vragen om te zorgen dat onze manden alsnog gevuld worden. De kerk is regelmatig open (zie de vieringenagenda). Misschien lukt het u om na het doen van uw boodschappen een ommetje te maken via de kerk? U vindt de manden in het portaal. Namens iedereen die het zo hard nodig heeft: Dank u wel!
28/03/2020 - Geestelijke communie (gearchiveerd op 28-04-2020)

Het ontvangen van de communie is nu onmogelijk voor ons. God lijkt op afstand te blijven. Toch is dat niet het geval. Het is allereerst Jezus zelf die vanuit de eucharistie verlangt bij ons te komen. Het naderen tot de communie is ons antwoord daarop. Maar dat verlangen van Jezus blijft en ons antwoord ook: in de geest. Wanneer wij dat verlangen uiten in een gebed, dan mogen wij ook geloven dat Jezus graag bij ons komt. Dat noemen we de geestelijke communie, die in deze tijd van schijnbare afwezigheid van God een teken kan zijn van zijn aanwezigheid.

Een gebed:
Mijn Jezus, nu ik de communie niet daadwerkelijk kan ontvangen, vraag ik van U de genade van de geestelijke communie. Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader. Draag mij in uw Geest en laat mij nooit van U gescheiden worden. Amen.

Diaken Nieuwenhuis
01/04/2020 - Zin in Licht (gearchiveerd op 12-04-2020)

Zin in Baarn, plaats voor ontmoeting en inspiratie, komt met het initiatief licht te delen in tijden van corona. Ook al zijn we zelf niet ziek, het virus raakt ons allemaal. Alsof we in de schaduw leven, ondanks de lente die los is gebarsten.

Het mooie is dat vele inwoners van Baarn er voor elkaar willen zijn in deze tijd. We laten zien dat je ook op afstand elkaar nabij kunt zijn en stoppen bemoedigende kaartjes in de bus, halen een boodschap voor ouderen of zieken die hun huis niet uit kunnen, zwaaien uitgebreid naar onze buren en knikken elkaar vriendelijk toe als we met een wijde boog om elkaar heen lopen in de supermarkt. Er wordt wat afgebeld, gezoomd, geskypet en geappt. Maatschappelijke organisaties komen met hartverwarmende acties. We voelen ons misschien wel meer verbonden dan ooit. En toch doet het veel met mensen: elkaar niet kunnen ontmoeten, je onzeker of bang voelen, ontregeld omdat alles zo anders dan anders is. Ons hele ritme is verstoord, we zitten eenzaam en alleen thuis, of juist met het hele gezin. Ons werk is in een klap weggevallen, of we werken ons juist een slag in de rondte. En we weten niet hoe lang het nog gaat duren. Daarom is het belangrijk dat er steeds lichtpuntjes te zien zijn in het donker van deze tijd. Naar elkaar omzien en verhalen delen zijn van die lichtpuntjes. Rond Pasen kunnen we ook nog iets extra's doen. De nacht voor Pasen kent een oud ritueel waarin licht vanuit de kerken verspreid wordt, licht als symbool van hoop, vertrouwen, vuur dat niet uit te doven is. Zin in Baarn sluit aan bij dit oude ritueel door de avond voor Pasen aan iedereen in Baarn te vragen mee te doen met het verspreiden van licht. Natuurlijk moet dit op een veilige en eenvoudige manier. Dat kan: zet een kaars klaar op een zichtbare plek in uw raam. Ontsteek die om 21:00 uur. We hopen op een zee van lichtpuntjes. Doet u, doe jij ook mee? Voor meer informatie en meer rituelen rond Pasen, zie www.zininbaarn.nl
01/04/2020 - Eucharistie op weekdagen (gearchiveerd op 01-05-2020)

Hoewel de kerk regelmatig open is voor gebed, zullen velen van u de eucharistieviering missen. De zondagsviering is te volgen met een livestream vanuit Amersfoort (9.30 uur), of op NPO 2 (10.00 uur). Maar ook op andere dagen is het mogelijk om thuis de mis bij te wonen. Vanuit het Ariënsinstituut wordt van maandag tot en met vrijdag een eucharistieviering uitgezonden om 8.00 uur 's morgens. Meer informatie vindt u op de website van het Ariënsinstituut.
04/04/2020 - Paasboodschap pastoor Skiba (gearchiveerd op 04-05-2020)

Onze pastoor heeft speciaal voor deze komende tijd een paasboodschap geschreven om alle parochianen van beide parochies een hart onder de riem te steken. Hier kunt u de hele paasboodschap lezen.
05/04/2020 - Opening Goede Week (gearchiveerd op 11-04-2020)

De Goede Week is begonnen. Een week die dit jaar waarschijnlijk anders zal verlopen dan u gewend bent. Er vinden geen vieringen plaats in de kerk. We zijn afhankelijk van het internet om de liturgische vieringen te volgen.
Misschien voelt u juist in deze week de behoefte om even langs te gaan in de kerk. Die mogelijkheid is er. De kerk is dagelijks geopend voor stil gebed of het aansteken van een kaarsje. Om te voorkomen dat het te druk wordt, zullen we van maandag 6 april tot en met vrijdag 10 april de openingstijden verruimen. Deze vijf dagen zal de kerk geopend zijn van 9.00 uur in de ochtend, tot 17.00 uur in de middag. De snelle rekenaar zal daarbij zien dat dit in totaal precies 40 uren zijn. Een kleine knipoog naar het 40-urengebed dat dit jaar geen doorgang kon vinden.
Wij vragen u om een stukje eigen verantwoordelijkheid te nemen. Als u ziet dat er al 30 mensen aanwezig zijn in de kerk, wees dan zo vriendelijk en kom op een ander moment terug. Als we hier samen zorg voor dragen, dan blijft openstelling mogelijk en krijgt ieder gelegenheid tot gebed.
Wij wensen u een goede voorbereiding op Pasen toe!
05/04/2020 - Het paastriduüm (gearchiveerd op 14-04-2020)

In verband met het coronavirus vinden er momenteel geen vieringen plaats in onze kerk. Voor het paastriduüm wordt hierop geen uitzonderingen gemaakt. Toch is het mogelijk om leden van ons pastoraal team te zien voorgaan. Dankzij een live-verbinding met de St. Josephkerk in Amersfoort kunt u vanuit huis met hen meevieren.

U kunt de vieringen volgen via de Facebookpagina van RK Amersfoort.

Witte Donderdag
• donderdag 9 april om 19:00 uur eucharistieviering. Voorganger is pastor Mauricio Meneses.

Goede Vrijdag
• vrijdag 10 april om 15:00 uur kruisweg. Voorgangers zijn pastoraal werker Wies Sarot en jongerenwerker Suhail Tafur.
• vrijdag 10 april om 19:00 uur goedevrijdagviering. Voorganger is pastor Roderick Vonhögen.

Paaszaterdag
• zaterdag 11 april om 21:00 uur paaswake. Voorganger is pastoor Joachim Skiba.

Paaszondag
• zondag 12 april om 09:30 uur eucharistieviering. Voorganger is pastor Roderick Vonhögen.

Tweede paasdag
• maandag 13 april om 11:00 uur eucharistieviering. Voorganger is pastoor Joachim Skiba.
09/04/2020 - Paasgroet kardinaal Eijk (gearchiveerd op 09-05-2020)

Bij gelegenheid van het bijzondere paastriduüm dit jaar heeft onze kardinaal een paasgroet geschreven. U kunt deze hier downloaden.
09/04/2020 - Paasgroet bisschoppen (gearchiveerd op 09-05-2020)

Bij gelegenheid van Pasen hebben de Nederlandse bisschoppen een paasgroet uitgebracht. U kunt deze hier downloaden. Let wel: dit is een andere paasgroet dan kardinaal Eijk heeft geschreven en die u in een ander nieuwsartikel vindt.
20/04/2020 - Goede bestemming (gearchiveerd op 20-05-2020)

Sinds 4 oktober 2016 staat er op Elzenlaan 16 een bak. In deze bak liggen houdbare levensmiddelen, verzorgingsproducten, fruit en lectuur. Toen de scholen werden gesloten, kwam er een tweede bak bij met spelletjes, DVD's en kinderboeken. Al deze spullen mogen worden meegenomen door mensen die het financieel moeilijk hebben. Waar andere instanties moeten sluiten (zoals de weggeefwinkel), kan deze bak gewoon blijven staan met als aangepaste regel dat er één persoon tegelijk in de tuin van Elzenlaan 16 mag staan.

De bak wordt gevuld dankzij de medewerking van verschillende winkeliers en heel veel particulieren. De inhoud wisselt hierdoor sterk, met als enige zekerheid dat er op dinsdagmorgen brood aangeboden wordt.

Naast levensmiddelen, verzorgingsproducten en lectuur zijn momenteel ook nieuwe of nog goed bruikbare schoolspullen van harte welkom. In samenwerking met de weggeefwinkel zal opnieuw een scholierenactie worden gehouden. Hierbij worden schoolspullen uitgedeeld aan gezinnen die minder te besteden hebben.

Heeft u thuis nog spullen liggen die in aanmerking komen? Leg ze in de bak, dan vinden ze een goede bestemming!
20/04/2020 - Laudato si week (gearchiveerd op 20-05-2020)

Van 16 tot en met 24 mei herdenken katholieken wereldwijd dat de encycliek Laudato si' precies vijf jaar geleden werd gepubliceerd. Het Vaticaan, de Global Catholic Climate Movement en andere organisaties roepen op tot speciale vieringen om dit moment te markeren.

Laudato si' is een encycliek van paus Franciscus. Deze verscheen op 24 mei 2015. De paus doet in deze encycliek een ernstige oproep: Hoe willen we de wereld aan onze kinderen achterlaten? Laudato si' betekent: Wees geprezen, mijn Heer. Dit vers komt uit het zonnelied van de heilige Franciscus. Als ondertitel kreeg de encycliek: Over de zorg van het gemeenschappelijk huis. En dat huis is onze aarde.
De paus geeft aan dat in de naam Franciscus, die hij gekozen heeft bij zijn pauskeuze, heel zijn opdracht met de Kerk ligt. De heilige Franciscus heeft in zijn leven een radicale ommekeer gemaakt. Als zoon van rijke ouders leefde hij als een echte 'bon vivant'. Maar na in de gevangenis terecht gekomen te zijn, kwam hij tot nadenken. In een vervallen kerkje hoorde hij het kruis dat tot hem sprak: "Franciscus, herstel mijn kerk!" Eerst dacht hij dat hij het gebouw moest restaureren. Maar later begreep hij dat het Gods Kerk was die gerestaureerd moest worden. Hij ging leven als de arme der armen en had een open oog voor de biodiversiteit in de natuur. Hoe alles met elkaar te maken heeft. En hoe de mens deze wereld uitbuit. Het kruis stond centraal in zijn leven en deze boodschap bracht hij ook bij de paus.
Doel van de encycliek Laudato si' is om ons 'smartelijk' bewust te zijn/worden van hetgeen er met de wereld gebeurt. De moed te hebben om het in persoonlijk lijden te veranderen en zo te erkennen wat de bijdrage is die ieder kan leveren. De paus spreekt over de vervuiling, de klimaatverandering, het verval en de wegwerpcultuur. Over de kwestie van het water, het verlies van biodiversiteit, de invloed van multinationals. De aarde is van God. Wij worden uitgenodigd deze te bebouwen en te bewaken. Maar de aarde schreeuwt en de arme schreeuwt. Wat is ons antwoord? In krantenartikelen werd toen gezegd: "Is de paus een profeet..." of "Waar bemoeit hij zich mee?"
In deze tijd van verplicht thuis zijn is het misschien een idee deze encycliek eens te lezen. Zo kunnen we tot ideeën komen die nu misschien in of bij huis gedaan kunnen worden. De paus nodigt ons hier juist deze week voor uit.
20/04/2020 - Mooie woorden van mgr. Woorts (gearchiveerd op 20-05-2020)

In verband met het coronavirus zijn al onze activiteiten geannuleerd, waaronder de thema-avond waarop hulpbisschop Woorts zou komen spreken. Rosalien Knapen heeft contact met hem gehad over de afzegging en hem gevraagd of hij misschien wat bemoedigende woorden voor ons had. In reactie daarop schreef hij deze mooie tekst over het Urbi et Orbi van de paus op 27 maart:

We hebben allemaal behoefte aan woorden en tekenen van hoop, zeker in deze onzekere tijden van het coronavirus. Steeds meer hoor ik dat dierbaren en bekenden besmet zijn. De een geneest weer, de ander overlijdt.

Wat mij onlangs troost en hoop gaf, was de verbinding via de televisie met onze paus Franciscus. Hij gaf een extra Urbi et Orbi, de zegen voor de stad Rome en de wereld, deze keer met het allerheiligst Sacrament.

Aangeslagen en diep bewogen sprak de paus zijn woorden van troost en hoop:
Ja, we zijn als die leerlingen in het ene schuitje tijdens de storm op het meer. De Heer lijkt niets te doen. We denken dat Hij slaapt. Maar, we zijn in zijn hand, Hij blijft bij ons, ook in de stormen van het leven.

Dat geloof zie ik prachtig uitgedrukt in een tekening die mij nadien gestuurd werd:
wij met elkaar in dat ene schuitje - daarin mogen we zowel de Kerk als onze wereld zien - tijdens de storm. Voorop draagt paus Franciscus het allerheiligst Sacrament: teken dat de Heer bij ons is en blijft. Moge dat geloof ons hoop en kracht geven. Daar bid ik voor.

Met vriendelijke groet,

+ Mgr. drs. H.W. Woorts

Hulpbisschop van het Aartsbisdom Utrecht
Vicaris van het Vicariaat Utrecht


Laten we Jezus in onze levensboten uitnodigen.
Laten we Hem onze angsten toevertrouwen,
zodat Hij ze kan overwinnen.
Net als de leerlingen zullen we ervaren
dat we met Hem aan boord
geen schipbreuk zullen lijden.
Want dit is Gods kracht:
Alles wat ons overkomt,
zelfs slechte dingen,
ten goede keren.
Hij brengt rust in onze stormen,
want bij God sterft het leven nooit.

Paus Franciscus, 27 maart 2020
22/04/2020 - Parochianen in corona-tijd (gearchiveerd op 30-05-2020)

Quarantaine, 40 dagen afzondering, dat werd halverwege onze veertigdagentijd ineens onze realiteit. Misschien zag u de maatregelen aankomen, maar toen we zelfs geen eucharistie meer mochten vieren in de kerk, was dat toch even slikken.
De mis is niet het enige wat ontbreekt; we komen ook elkaar nauwelijks nog tegen. Reden voor de redactie om een oproep te doen bij een groot aantal vrijwilligers: Hoe kom jij deze coronatijd door? Zo blijven we toch een beetje met elkaar in contact.
We hebben veel mooie reacties gekregen zoals u op deze pagina kunt zien.
24/04/2020 - Een woord bij Koningsdag (gearchiveerd op 01-05-2020)

Onze diaken Jan Nieuwenhuis heeft bij gelegenheid van Koningsdag een mooie overweging geschreven over het koningschap. Van harte aanbevolen. U kunt deze overweging hier downloaden.
01/05/2020 - Op bedevaart (gearchiveerd op 01-06-2020)

Mei is begonnen, de maand die toegewijd is aan Maria. Vanuit de parochie zal er iedere zaterdag om 19.00 een bijzondere Mariaviering georganiseerd worden. Deze vespervieringen worden uitgezonden via de livestream. De maand mei heeft vijf zaterdagen en iedere viering zal er een andere bedevaartplaats centraal staan. Op zaterdag 2 mei zal mgr. Woorts ons 'meenemen' naar Lourdes. Later in de maand komen Kevelaer, Banneux, Guadeloupe en Fatima aan bod.
Nu het door alle coronamaatregelen niet mogelijk is om werkelijk op bedevaart te gaan, zal tijdens de vieringen geprobeerd worden om de bedevaart bij u thuis te brengen. Tijdens de sfeervolle vieringen worden Marialiederen gezongen en er zal een kleine preek zijn. Het Allerheiligste zal worden uitgesteld en er is ruimte voor stil gebed. Daarnaast worden kaarsjes aangestoken om het gevoel van een lichtprocessie op te roepen.
U wordt van harte uitgenodigd om mee te vieren via de livestream.
01/05/2020 - Rozenkrans in mei (gearchiveerd op 01-06-2020)

Paus Franciscus heeft een oproep gedaan om in de meimaand de rozenkrans te bidden. In onze kerk was dat altijd al een goede gewoonte op doordeweekse dagen in mei. Helaas is het door de maatregelen rondom het coronavirus niet mogelijk om dit gezamenlijk vanuit de dagkapel te doen. Gelukkig hebben we een grote groep vrijwilligers die bereid is om vanuit een gesloten kerk te bidden. Het gebed zal plaatsvinden van maandag tot en met vrijdag om 10.30 uur. U kunt vanuit huis mee bidden via de kerkomroep. U vindt de kerkomroep via deze link:

Als u in bezit bent van een mobiele telefoon, dan kunt u een app op uw telefoon plaatsen waarmee u nog eenvoudiger kunt meeluisteren.
De teksten die gebeden worden vindt u in dit boekje.
14/05/2020 - Zoeken naar ruimte (gearchiveerd op 27-05-2020)

Na de woorden van premier Rutte van woensdag 6 mei halen mensen weer opgelucht adem: eindelijk is er meer ruimte in het vooruitzicht en dat geldt straks ook voor de kerken in onze parochies. We wachten nog op richtlijnen van de Nederlandse bisschoppen maar we hopen dat wij in juli weer samen mogen vieren met maximaal 100 mensen, op voorwaarde dat die allemaal 1.5 meter uit elkaar kunnen zitten. We moeten gaan nadenken hoe de bezoekstroom te organiseren: wie kan er wanneer bij zijn en hoe voorkomen we dat nieuwe mensen niet meer zomaar binnen kunnen lopen om voor een eerste keer mee te doen?
Lokaal wordt hierover al gesproken en het pastoraal team stelt een denkoefening op die we na volgende week ook willen delen met alle lokale teams van de beide parochies. Zo willen we samen zoeken naar ruimte en kansen waardoor we weer veilig samen onder één dak kunnen zingen, bidden en vieren.
Namens het pastoraal team, Josephine van Pampus
21/05/2020 - Pinksternoveen (gearchiveerd op 31-05-2020)

Vanuit de samenwerkingsgroep catechese is het initiatief ontstaan om een noveen te bidden tot aan Pinksteren. We nodigen u van harte uit om mee te doen. U vindt de teksten hier.
27/05/2020 - Vanaf 1 juli weer vieringen (gearchiveerd op 01-07-2020)

Vanuit het parochiebestuur is het bericht ontvangen dat het vanaf 1 juli weer is toegestaan om vieringen te houden in de kerk. Omdat de veiligheid van de parochianen voorop staat en het heropenen van de kerken het een en ander aan voorbereiding vergt, is voor zekerheid gekozen zodat elke gemeenschap ook echt op die datum klaar is.
Op dit moment zijn de voorbereidingen in de Nicolaaskerk in volle gang en wordt gewerkt aan een heropeningsplan waarin wordt aangetoond dat netjes wordt voldaan aan de protocollen die het bisdom hiertoe heeft uitgevaardigd. Zodra er meer details bekend zijn, zullen wij u via de website hiervan op de hoogte stellen.
27/05/2020 - Nicolaas op TV (gearchiveerd op 08-06-2020)

Op zondag 7 juni zal de TV-mis op NPO 2 uitgezonden worden vanuit onze eigen Nicolaaskerk. Pastoor Skiba zal voorgaan in de mis en onze organist/dirigent Willem Vonk is gevraagd om te komen zingen met enkele zangers. We vieren die zondag het hoogfeest van de heilige Drie-eenheid. Daarom zijn er plannen om de icoon van de heilige Drie-eenheid van Rublew in beeld te brengen.
De uitzending begint om 10.00 uur en zal vooraf gegaan worden door het geloofsgesprek.
27/05/2020 - Mot (gearchiveerd op 27-06-2020)

Al voordat de coronacrisis ons in de greep had, vond er een andere invasie plaats: die van de buxusmot. Dit kleine diertje is in staat gebleken om de prachtige buxusstruiken langs het pad naar het Trefpunt behoorlijk aan te vreten.
De experts hadden nog even hoop dat het goed zou komen met de planten die de takjes leveren voor Palmzondag, maar het mocht niet zo zijn. Inmiddels is er een andere oplossing. De oude struiken zijn grotendeels vervangen door nieuwe exemplaren. Milieuvriendelijke vallen zijn aangeschaft om een nieuwe opmars te voorkomen.
27/05/2020 - Juni, heilig Hartmaand (gearchiveerd op 01-07-2020)

In de afgelopen weken is heel vaak een beroep op ons gedaan. We werden uitgenodigd ons hart te laten spreken, om te zien naar anderen en op elkaar te letten. Vooral werd aan ons gevraagd om niet hen te vergeten die, meer nog dan gewoonlijk door de ongewone omstandigheden, weinig contact konden hebben met anderen. Er werd een beroep gedaan op onze humaniteit, onze ware menselijkheid. Menigmaal zagen we een afbeelding van een hart als teken van liefdevolle nabijheid op een raam of op straat.

Juist wanneer we op een dergelijke wijze in het leven staan, geven we blijk van de ware aard van ons mens-zijn. We worden als mens geroepen om lief te hebben. Het hart is daar het symbool van. Des te meer geldt dat voor de christen die Jezus wil navolgen. Kern van het christelijk geloof is de openbaring dat God liefde is. Jezus getuigt daar voortdurend van in woord en in daad. En het duidelijkst werd dat aan het kruis. Daar vooral toonde God in zijn Zoon zijn liefde voor de mens, in dat moment van uiterste zelfgave. Het werd het keerpunt in de geschiedenis. Toen zijn hart doorstoken werd vloeide er bloed en water uit: beelden van de sacramenten van doop en eucharistie.

Nu hebben wij die sacramenten al enige tijd moeten ontberen. Dat is nog nooit voorgekomen. Wie weet zet het ons tot denken, moeten we er iets mee. Dat doorsteken van het hart betekende een nieuw begin, het begin van het rijk van God waarin de liefde van God centraal zou staan. Dat was en is de bedoeling.

In de loop der eeuwen is het hart als symbool van de liefde van binnenuit steeds meer naar voren gekomen. Daarbij werd het Hart van Jezus symbool voor zijn liefde. Vaak zien we Jezus afgebeeld met op zijn borst een hart. Ook in de Nicolaaskerk zien we dat. Als we in gebed voor dat beeld staan, worden wij herinnerd aan die overgrote liefde van God in Jezus voor ieder van ons. We mogen daar dankbaar voor zijn en die dank ook uitspreken. En we mogen Hem ook vragen om zelf ook ons hart te laten spreken als Hij ons via onze medemensen daartoe uitnodigt. In de kilte van de huidige leegte nodigt Hij ons uit de warmte van de liefde door te geven. Dat is een van de boodschappen die wij in deze tijd van Hem ontvangen. Daar worden wij in deze maand juni door de nood van anderen extra aan herinnerd.

Diaken Jan Nieuwenhuis

035-5420208
27/05/2020 - Activiteiten in coronatijd (gearchiveerd op 27-06-2020)

Het coronavirus heeft het openbare leven platgelegd. Ook in de kerk zien we de gevolgen. Niet alleen de vieringen, maar ook alle activiteiten zijn afgeblazen. Toch staat niet alles stil. Op de achtergrond zijn nog steeds vele vrijwilligers actief. Ook verschillende groepen zijn druk in de weer.

Klussers in actie
Het feit dat sommige ruimtes wat minder worden gebruikt, kan ook als een zegen worden beschouwd. Het geeft in elk geval de ruimte om sommige dingen eens grondig aan te pakken. Zo is de kleine sacristie opgeknapt, de dagkapel is schoongemaakt en de stoelen zijn in de was gezet. Ook zijn de kasten aangepakt en is met het eerste schilderwerk begonnen. Met veel ijver wordt lang
zamerhand een lange lijst met klussen afgewerkt.

Buiten is de stoep voor de pastorie vakkundig schoongemaakt door onze nestor Joop. Het was enkele dagen werk, maar het ziet er weer piekfijn uit. Dik in de negentig en je dan nog zo inzetten: diepe buiging!

De natuur heeft geen last van coronavirussen en groeit onverminderd door. Zo ook de heg bij het Trefpunt. Mathieu weet er wel raad mee; hij valt het gebladerte aan met de elektrische heggenschaar. Natuurlijk vergeet hij daarbij niet om het geleende snoer van Daniëlle te vernielen door het met een onbesuisde beweging tussen de messen van het apparaat te slingeren. Een klein bedrijfsongevalletje... we kunnen het hebben.

Bloemen uit de tuin
Barber komt uit de tuin bij het Trefpunt lopen met wat rhododendron in haar hand. Het is deze week haar taak om de bloemen te verzorgen. Ze schikt de takken in vazen bij het Maria-altaar. In de meimaand worden het Maria-altaar en het Mariabeeld achter in de kerk altijd voorzien van bloemen.
De maatregelen rondom het coronavirus werden van kracht in de veertigdagentijd. Voor de bloemengroep had dat niet direct gevolgen, want in de vasten staan er nooit bloemen in de kerk. Pas vanaf Pasen zorgen de dames dat de kerk er weer fleurig bijstaat. Barber vertelt dat dit wel minder is dan gebruikelijk in deze periode. De kerk heeft momenteel veel minder inkomsten, daarom proberen we ons zo veel mogelijk te behelpen met bloemen uit de tuin. Gelukkig zijn er vrijwilligers met bloemrijke tuinen, en ook rondom de pastorie is van alles te vinden. Zowel Maria als de kerk staan er weer kleurrijk bij!

Keukenhof achter de kerk
De mannen van de kerkhofgroep hebben geen moment getwijfeld of ze hun werkzaamheden door konden laten gaan. Ze werken buiten, en bovendien op geruime afstand van elkaar. Geen enkele reden om het werk niet te doen. En laten we eerlijk zijn: het kerkhof moet er toch netjes bijliggen?
Vooral in de Goede Week en met Pasen wordt het kerkhof vaak druk bezocht. Ook dit jaar was dat het geval. De vrijwilligers doen hun best om het terrein er zo verzorgd mogelijk uit te laten zien. Dat is naar volle tevredenheid gelukt. Met alle narcissen en tulpen in volle bloei leek het kerkhof wel een weerspiegeling van de Keukenhof!
Na Pasen is begonnen met het verwijderen van monumenten van graven waarvan de rechten vervallen zijn. Daarover is extra overleg gevoerd omdat de onderlinge afstand daarbij wellicht wat minder groot is, maar niemand maakte bezwaar.
Dat de pandemie weinig invloed gehad heeft op de groep, heeft vooral te maken met de goede gebruiken. Gereedschap werd altijd al goed schoon gehouden, en de koffie wordt genuttigd in de buitenlucht. Op het kerkhof was het net alsof het leven gewoon doorging.

Zo wordt er toch individueel geklust, netjes 1,5 meter afstand bewaard en dat gaat eigenlijk best goed. Er is natuurlijk meer te doen, dus als iemand zich verveelt in deze tijd van thuiszitten... kom gerust meeklussen!

Voorbereiden in coronatijd
In onze geloofsgemeenschap wordt veel zorg besteed aan de voorbereiding op de sacramenten. Ieder jaar zijn er groepen die bij elkaar komen om te luisteren, leren, bidden en delen. De communicanten komen bijna een heel schooljaar bij elkaar. De vormselgroep begint in het voorjaar en loopt door tot januari of februari.
Dit jaar loopt alles onverwacht anders. Gelukkig weet de leiding daar wel raad mee!

Eventjes geduld nog...
Zondag 24 mei had een feestelijke dag moeten zijn voor elf kinderen: de dag van hun eerste heilige communie. Helaas gooide het coronavirus roet in het eten, maar van uitstel komt geen afstel. De voorbereiding gaat gewoon door. En die feestelijke dag? Die wordt gewoon even uitgesteld.
Sinds half maart heeft iedereen uitgewerkte lessen thuisbezorgd gekregen. Dat betekent dat de kinderen het verhaal op hun eigen niveau kunnen lezen, dat ze kunnen bidden of zingen aan de hand van een meegeleverd gebed en lied. Ook zijn er opdrachten uitgedeeld. Natuurlijk staat de leiding, Gabriëlle en Rosalien, klaar om telefonisch of per e-mail te helpen.
Zowel de kinderen als hun ouders zijn enthousiast over de persoonlijke post. Maar uiteindelijk hopen ze allemaal dat er snel weer echte bijeenkomsten zijn. En boven alles: dat er een datum geprikt kan worden waarop er dan eindelijk feest gevierd kan worden.

Elkaar nog niet gezien
De vormselvoorbereiding voor 2021 stond op het punt om te beginnen toen de pandemie uitbrak. In overleg met de ouders is besloten om de kinderen thuis voor te bereiden met behulp van een lesplan. Alle negen kinderen hebben thuis een map ontvangen waarin opdrachten staan. Ook hebben ze de lesstof digitaal ontvangen omdat er gebruik gemaakt wordt van filmpjes. Ze hoeven alleen maar de linkjes aan te klikken, wel zo eenvoudig.
Omdat de groep begonnen is tijdens de coronatijd, hebben de kinderen elkaar nog niet ontmoet. Gelukkig zijn de laatste berichten vanuit de overheid hoopgevend. Wie weet kan er binnenkort een eerste echte bijeenkomst gepland worden. Hopelijk ontstaat er alsnog een hechte groep die samen mag toegroeien naar het heilig vormsel!
29/05/2020 - Een woord bij Pinksteren (gearchiveerd op 29-06-2020)

Zondag 31 mei is het Pinksteren. Diaken Nieuwenhuis heeft speciaal voor deze dag een tekst geschreven. U vindt hem hier.
29/05/2020 - Brief van de bisschoppen (gearchiveerd op 29-06-2020)

De Nederlandse bisschoppen hebben speciaal bij gelegenheid van Pinksteren 2020 een pastorale brief geschreven. Hier kunt u de brief lezen.
29/05/2020 - Rozenkrans bidden met de paus (gearchiveerd op 31-05-2020)

Paus Franciscus zal zaterdag 30 mei, samen met Mariaheiligdommen over de hele wereld, de rozenkrans bidden. Dat heeft de Pauselijke Raad voor de Bevordering van de Nieuwe Evangelisatie bekendgemaakt. Het rozenkransgebed vindt plaats op het einde van de Mariamaand mei en aan de vooravond van Pinksteren.

De paus bidt om 17.30 uur de rozenkrans bij de Lourdesgrot in de Vaticaanse Tuinen; dit zal live te zien zijn in een aantal van de grootste Mariaheiligdommen. Zij kunnen op hun beurt de beelden delen van hun eigen rozenkransgebed. Ook diverse media zullen het gebed rechtstreeks uitzenden. Als thema is gekozen: 'Zij allen bleven eensgezind volharden in het gebed, samen met Maria' (Hand. 1,14). "Laten we samen met paus Franciscus de rozenkrans bidden, in geestelijke verbondenheid met de grootste heiligdommen ter wereld om zo de hulp in te roepen van Onze Lieve Vrouw vanwege de coronapandemie," zo roept de Pauselijke Raad op.

Meer informatie vindt u op de website van het aartsbisdom.
29/05/2020 - Jonge filmmakers (gearchiveerd op 29-06-2020)

Twee jongeren uit onze locatie hebben onlangs een filmpje gemaakt voor de website rkeemland.nl. Als onderwerp kozen zij de vraag: "Wat betekent Maria voor jou?"
Om alle maatregelen rondom het coronavirus te waarborgen hebben Joanne en Romy deze vraag telefonisch gesteld aan een aantal parochianen. Met de prachtige antwoorden die ze kregen, zijn ze aan de slag gegaan. Er zijn filmopnames gemaakt in onze kerk, op het kerkhof en ook buiten in de natuur. Bent u benieuwd naar het resultaat? U kunt het zien op de website rkeemland.
07/06/2020 - Eucharistische aanbidding (gearchiveerd op 01-07-2020)

In deze tijd waarin wij nog geen vieringen kunnen houden, is het goed dat de kerk wel open is voor gebed en bezinning. Wij kunnen dan even in de aanwezigheid zijn van Jezus, die immers in de kerk aanwezig is in het tabernakel onder gedaante van de geconsacreerde Hostie. Maar wij willen dit nu uitbreiden met de gelegenheid van eucharistische aanbidding. Daarbij zal de Hostie worden uitgesteld in een monstrans, zodat het aanbidden van de eucharistische Heer een meer sacramentele, tastbare en intense vorm krijgt. We noemen dat de uitstelling van het Allerheiligste.
De uitstelling zal zijn op Sacramentsdag (14 juni) zowel 's morgens van 11.00 tot 12.00 uur als 's middags van 14.30 tot 15.30 uur. Daarnaast zal de komende weken elke dinsdag van 11.00 tot 12.00 uur en elke donderdag van 14.30 tot 15.30 uur uitstelling van het Allerheiligste zijn.
12/06/2020 - Miniviering voor gezinnen (gearchiveerd op 05-07-2020)

Door het coronavirus zijn er nog even geen vieringen mogelijk in onze kerk. Gelukkig verzorgt onze parochie wekelijks een livestream, zodat we vanuit huis de mis kunnen volgen. Voor kinderen duurt dit uurtje misschien een beetje lang. Vandaar dat enkele vrijwilligers het initiatief hebben genomen om een miniviering te ontwikkelen voor thuis. Een liedje, een gebedje, een gespreksonderwerp en natuurlijk de evangelielezing van de zondag, alles kant en klaar bij de hand voor een mooi gezinsmoment bij God.
U vindt de miniviering voor komende zondag hier.
14/06/2020 - 14-daagse retraite online (gearchiveerd op 01-07-2020)

Op maandag 1 juni is de H. Lodewijkkerk in Leiden een 14-daagse retraite gestart op weg naar het opnieuw ontvangen van Jezus in de eucharistie. Voor de afgelopen twee weken staat elke dag een filmpje online met een overweging en gebedsmoment. De filmpjes duren ongeveer 30 minuten.
Een mooie manier om u voor te bereiden op het wederom werkelijk kunnen ontvangen van onze Heer Jezus, na al die weken van geestelijke communie.
U kunt de hele retraite hier vinden.
28/06/2020 - Heropening van de kerk (gearchiveerd op 28-07-2020)

Na maandenlang wachten mogen we vanaf 1 juli eindelijk weer in de kerk samenkomen om eucharistie te vieren. Het spreekt vanzelf dat dit gebeurt onder strikte voorwaarden. De afgelopen weken zijn we samen met het parochiebestuur achter de schermen druk bezig geweest om ervoor te zorgen dat iedereen op een veilige manier kan deelnemen aan de vieringen.
Omdat er slechts 100 personen aanwezig mogen zijn per viering, zal worden gewerkt met een reserveringssysteem, waarover later meer. Mocht u te laat zijn met reserveren of komt u liever nog niet naar de kerk, dan kunt u nog steeds gebruik maken van de livestream van de beide parochies. Die gaat voorlopig gewoon door. Kijk hiervoor op de website RKEemland.nl.
In de kerk zelf wordt u uitvoerig geïnformeerd over de richtlijnen, maar u kunt ze alvast bekijken op deze pagina.
Het zal even wennen zijn, maar laten we onze zegeningen tellen. Wij zien u graag op 4 en 5 juli!

De locatieraad en de pastoraatgroep
28/06/2020 - Rozenkransgebed (gearchiveerd op 28-07-2020)

In de meimaand heeft u via de kerkomroep mee kunnen bidden met het rozenkransgebed. Per 1 juli mogen we weer samenkomen om te bidden. Voorlopig zal er gebeden worden in de kerk. In de kerk is meer ruimte dan in de dagkapel en ook hier geldt: veiligheid voor alles.
28/06/2020 - Buiten bidden (gearchiveerd op 29-08-2020)

Iedere laatste vrijdag van de maand wandelt een groepje mensen langs de kruiswegstaties op ons prachtig verzorgde kerkhof. Bij elke statie wordt gebeden en een tekst voorgelezen. Dit initiatief heeft stilgelegen tijdens de coronacrisis, maar wordt nu weer opgepakt. U bent van harte welkom om mee te lopen!

Vrijdag 31 juli om 15.00 uur
Vrijdag 28 augustus om 15.00 uur
28/06/2020 - Zomeropenstelling (gearchiveerd op 30-08-2020)

De vakantie staat weer voor de deur. Een goede reden om de deur open te zetten, letterlijk zelfs! Van 18 juli tot en met 29 augustus zal de kerk op zaterdagmiddag geopend zijn.
U kunt tussen 12.00 uur en 16.00 uur terecht voor een bezoekje, bezichtiging, een gebed, een kaarsje, of gewoon een praatje. U bent van harte welkom!
28/06/2020 - Verzorgers gezocht (gearchiveerd op 28-07-2020)

Bij vieringen in de kerk is er altijd iemand die voor alles rondom de viering zorgt. Bij ons noemen we dat een 'verzorger'. Ons team van verzorgers heeft versterking en verjonging nodig.

Wat is onze taak? Kort gezegd: dienstbaar zijn aan het liturgisch kerkelijk leven.

Hoe doen we dat? We maken de kerk klaar voor de viering, ondersteunen de liturgie, coachen de jonge misdienaars. En als alles gedaan is sluiten we de kerk weer af.

Wanneer zijn we actief? In de weekenden en op (hoog)feesten. Soms ook tijdens belangrijke momenten in het kerkelijk leven van onze parochianen, zoals bij doopsel, huwelijk en uitvaart.

Wil je dit mooie en eervolle werk ook doen of eens achter de schermen kijken? Neem dan gerust contact met een van ons op: .

Persoonlijk ben ik na jaren nog steeds niet alleen dankbaar, maar vooral vind ik het ook eervol dit werk te mogen doen.

Marc Nieuwenhuys
28/06/2020 - Young Catholics (gearchiveerd op 20-07-2020)

Vol enthousiasme zijn wij in februari begonnen met het zoeken van parochianen die ons wilden sponsoren. Wij zouden 15 kilometer lopen om geld in te zamelen voor de school in Zambia, die door onze kerk gesteund wordt. Helaas kon de wandeling vanwege het coronavirus niet doorgaan.
Inmiddels zijn de regels versoepeld. En wij zijn onze belofte natuurlijk niet vergeten! Wij gaan alsnog aan de slag voor de kinderen die onze hulp zo hard nodig hebben. Op zondag 19 juli gaan wij lopen: van de kerk naar Lage Vuursche en terug!
Wilt u ons sponsoren en daarmee de kinderen in Zambia helpen? Mail dan naar .

Geef voor Zambia!
30/06/2020 - Interview Gusta Willems (gearchiveerd op 30-07-2020)

De afgelopen maand is achter de schermen hard gewerkt om onze kerken voor te bereiden op de heropening. Het initiatief voor de verschillende maatregelen kwam van het parochiebestuur. Bestuurslid Gusta Willems was bereid om een paar vragen te beantwoorden. U vindt dit interview hier.
06/07/2020 - Lauden op vrijdag (gearchiveerd op 18-07-2020)

Voortaan worden de lauden op vrijdag niet meer om 8.15 uur, maar om 8.45 uur gebeden.
16/07/2020 - Lauden vervallen (gearchiveerd op 15-08-2020)

Van 28 juli t/m 14 augustus vervallen de lauden.
27/08/2020 - In 't voetspoor van Maria (gearchiveerd op 03-09-2020)

Het nieuwe seizoen van 'In 't voetspoor van Maria' start op woensdag 2 september. Het thema van deze ochtend luidt Jezus Christus, enige Redder van de wereld. Brood voor het eeuwige leven. Aan de hand van woorden van paus Johannes Paulus II, die hij uitsprak tijdens het eucharistisch jaar in 2000 in Rome, zullen we ons verder verdiepen in het mysterie van de heilige eucharistie.
Een van zijn uitspraken: "In het sacrament van de eucharistie blijft de Redder, die twintig eeuwen geleden vlees geworden is in de schoot van Maria, doorgaan zichzelf aan de mensheid te offeren als bron van goddelijk leven."
Door de krachtige teksten van deze heilige paus zullen we deze ochtend veel aangereikt krijgen om over na te denken. Om 10.00 uur staan koffie en thee klaar in het Trefpunt.
27/08/2020 - Koffieochtend voor ouders (gearchiveerd op 16-09-2020)

Bij een kop koffie of thee houden we een goed geloofsgesprek met elkaar. Op dinsdag 15 september gaan we ons verdiepen vanuit het boek over Moeder Teresa 'Kom wees mijn Licht' in het thema 'Onder leiding van Jezus, onze verrezen Heer'. Als je een bijbel hebt, neem deze mee. Heb je 'De Navolging van Christus', neem ook dat boek mee. Maar heb je beide niet? Ook welkom!
27/08/2020 - Thema-avond (gearchiveerd op 22-09-2020)

Op maandagavond 21 september komt priester Oscar Swijnenberg naar onze kerk voor een thema-avond. Om 19.00 uur is er in de kerk een mis, waarna om 20.00 uur de avond begint. Het thema luidt: De eucharistie in de eerste christentijd en door de eeuwen heen.
Bij een grote deelname wordt de avond in de kerk gehouden. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd voor de kosten van deze avond.
27/08/2020 - Eerste communie (gearchiveerd op 21-09-2020)

Op zaterdag 12 en 19 september komen de communicanten bijeen die eigenlijk in mei hun eerste heilige communie zouden doen. De laatste voorbereidingen, en dan...
Hoera!!!
Op zondag 20 september mogen zij Jezus voor de eerste keer in de heilige communie ontvangen. Wilt u voor deze communicanten bidden? Dat Jezus hen echt in hun hart kan ontmoeten.

Voor opgave om de mis bij te wonen graag opletten op de mededelingen en de website.
29/08/2020 - Miniviering voor thuis (gearchiveerd op 05-09-2020)

Hoewel er deze zondag een eucharistieviering is in de kerk, hebben onze vrijwilligers toch opnieuw een mooie miniviering gemaakt. Deze viering is speciaal voor gezinnen met jonge kinderen. Je vindt de tekst hier.
30/08/2020 - Maria Bambina (gearchiveerd op 09-09-2020)

Op dinsdag 8 september viert de katholieke Kerk het feest van de geboorte van de H. Maria, de Moeder van Jezus. In veel landen wordt dat feest het feest van Maria Bambina genoemd. Dat betekent baby of kindje Maria.
Het verhaal over haar geboorte en eerste levensjaren staat niet in de Bijbel. Maar in die tijd was het een heel bekend verhaal. Omdat het zo'n mooi en belangrijk verhaal is, werd het veel later toch nog opgeschreven en is het bekend geworden door het proto-evangelie van Jacobus.
Zondag 6 september tijdens de H. mis van 11.00 uur willen wij de verjaardag van Maria, want dat is het, onder de aandacht brengen van iedereen, maar van kinderen in het bijzonder. Er zal dan in de kerk een lieve Maria Bambina te zien zijn. Komen jullie kijken? Na afloop van de mis krijgt elk kind het verhaal over deze wonderlijke geboorte, een gebedsboekje, een kleurplaat, en natúúrlijk wat lekkers uitgereikt zodat jullie dinsdag 8 september Maria niet zullen vergeten te vereren!

Maria Bambina is ook in de Nicolaaskerk te zien op zaterdagmiddag 5 september tussen 12.00 en 16.00 uur en op dinsdag 8 september tijdens de mis van 19.00 uur (reserveren is dan niet nodig).
Gefeliciteerd, Maria Bambina, en fijne verjaardag! Hoera!
04/09/2020 - Miniviering voor thuis (gearchiveerd op 09-09-2020)

Hoewel er deze zondag een eucharistieviering is in de kerk, hebben onze vrijwilligers toch opnieuw een mooie miniviering gemaakt. Deze viering is speciaal voor gezinnen met jonge kinderen. Je vindt de tekst hier.
12/09/2020 - Miniviering voor thuis (gearchiveerd op 14-09-2020)

Hoewel er deze zondag een eucharistieviering is in de kerk, hebben onze vrijwilligers toch opnieuw een mooie miniviering gemaakt. Deze viering is speciaal voor gezinnen met jonge kinderen. Je vindt de tekst hier.
17/09/2020 - Miniviering voor thuis (gearchiveerd op 21-09-2020)

Hoewel er deze zondag een eucharistieviering is in de kerk, hebben onze vrijwilligers toch opnieuw een mooie miniviering gemaakt. Deze viering is speciaal voor gezinnen met jonge kinderen. Je vindt de tekst hier.