Nieuwsarchief
Nieuwsberichten van tot en met

28/06/2020 - Heropening van de kerk (gearchiveerd op 28-07-2020)

Na maandenlang wachten mogen we vanaf 1 juli eindelijk weer in de kerk samenkomen om eucharistie te vieren. Het spreekt vanzelf dat dit gebeurt onder strikte voorwaarden. De afgelopen weken zijn we samen met het parochiebestuur achter de schermen druk bezig geweest om ervoor te zorgen dat iedereen op een veilige manier kan deelnemen aan de vieringen.
Omdat er slechts 100 personen aanwezig mogen zijn per viering, zal worden gewerkt met een reserveringssysteem, waarover later meer. Mocht u te laat zijn met reserveren of komt u liever nog niet naar de kerk, dan kunt u nog steeds gebruik maken van de livestream van de beide parochies. Die gaat voorlopig gewoon door. Kijk hiervoor op de website RKEemland.nl.
In de kerk zelf wordt u uitvoerig geïnformeerd over de richtlijnen, maar u kunt ze alvast bekijken op deze pagina.
Het zal even wennen zijn, maar laten we onze zegeningen tellen. Wij zien u graag op 4 en 5 juli!

De locatieraad en de pastoraatgroep
28/06/2020 - Rozenkransgebed (gearchiveerd op 28-07-2020)

In de meimaand heeft u via de kerkomroep mee kunnen bidden met het rozenkransgebed. Per 1 juli mogen we weer samenkomen om te bidden. Voorlopig zal er gebeden worden in de kerk. In de kerk is meer ruimte dan in de dagkapel en ook hier geldt: veiligheid voor alles.
28/06/2020 - Buiten bidden (gearchiveerd op 29-08-2020)

Iedere laatste vrijdag van de maand wandelt een groepje mensen langs de kruiswegstaties op ons prachtig verzorgde kerkhof. Bij elke statie wordt gebeden en een tekst voorgelezen. Dit initiatief heeft stilgelegen tijdens de coronacrisis, maar wordt nu weer opgepakt. U bent van harte welkom om mee te lopen!

Vrijdag 31 juli om 15.00 uur
Vrijdag 28 augustus om 15.00 uur
28/06/2020 - Zomeropenstelling (gearchiveerd op 30-08-2020)

De vakantie staat weer voor de deur. Een goede reden om de deur open te zetten, letterlijk zelfs! Van 18 juli tot en met 29 augustus zal de kerk op zaterdagmiddag geopend zijn.
U kunt tussen 12.00 uur en 16.00 uur terecht voor een bezoekje, bezichtiging, een gebed, een kaarsje, of gewoon een praatje. U bent van harte welkom!
28/06/2020 - Verzorgers gezocht (gearchiveerd op 28-07-2020)

Bij vieringen in de kerk is er altijd iemand die voor alles rondom de viering zorgt. Bij ons noemen we dat een 'verzorger'. Ons team van verzorgers heeft versterking en verjonging nodig.

Wat is onze taak? Kort gezegd: dienstbaar zijn aan het liturgisch kerkelijk leven.

Hoe doen we dat? We maken de kerk klaar voor de viering, ondersteunen de liturgie, coachen de jonge misdienaars. En als alles gedaan is sluiten we de kerk weer af.

Wanneer zijn we actief? In de weekenden en op (hoog)feesten. Soms ook tijdens belangrijke momenten in het kerkelijk leven van onze parochianen, zoals bij doopsel, huwelijk en uitvaart.

Wil je dit mooie en eervolle werk ook doen of eens achter de schermen kijken? Neem dan gerust contact met een van ons op: .

Persoonlijk ben ik na jaren nog steeds niet alleen dankbaar, maar vooral vind ik het ook eervol dit werk te mogen doen.

Marc Nieuwenhuys
28/06/2020 - Young Catholics (gearchiveerd op 20-07-2020)

Vol enthousiasme zijn wij in februari begonnen met het zoeken van parochianen die ons wilden sponsoren. Wij zouden 15 kilometer lopen om geld in te zamelen voor de school in Zambia, die door onze kerk gesteund wordt. Helaas kon de wandeling vanwege het coronavirus niet doorgaan.
Inmiddels zijn de regels versoepeld. En wij zijn onze belofte natuurlijk niet vergeten! Wij gaan alsnog aan de slag voor de kinderen die onze hulp zo hard nodig hebben. Op zondag 19 juli gaan wij lopen: van de kerk naar Lage Vuursche en terug!
Wilt u ons sponsoren en daarmee de kinderen in Zambia helpen? Mail dan naar .

Geef voor Zambia!
30/06/2020 - Interview Gusta Willems (gearchiveerd op 30-07-2020)

De afgelopen maand is achter de schermen hard gewerkt om onze kerken voor te bereiden op de heropening. Het initiatief voor de verschillende maatregelen kwam van het parochiebestuur. Bestuurslid Gusta Willems was bereid om een paar vragen te beantwoorden. U vindt dit interview hier.
06/07/2020 - Lauden op vrijdag (gearchiveerd op 18-07-2020)

Voortaan worden de lauden op vrijdag niet meer om 8.15 uur, maar om 8.45 uur gebeden.
16/07/2020 - Lauden vervallen (gearchiveerd op 15-08-2020)

Van 28 juli t/m 14 augustus vervallen de lauden.
27/08/2020 - Weer samen vieren (gearchiveerd op 28-09-2020)

Het was fijn dat we vanaf 1 juli weer gewoon naar de kerk konden om samen eucharistie te vieren. Hoewel, gewoon? Het ging helaas wel gepaard met allerlei maatregelen die de veiligheid moeten waarborgen, maar waar zeker niet iedereen van was gecharmeerd. In zo'n situatie weet je dat het onmogelijk is om iedereen tevreden te stellen. De een vindt de maatregelen niet gastvrij en overdreven, terwijl voor de ander de maatregelen niet ver genoeg gaan omdat veiligheid boven alles gaat.

Gelukkig was het overgrote deel van de reacties die wij kregen, positief en begripvol. Dat is fijn, want we weten niet hoe lang de coronasituatie nog duurt. Geduld en begrip helpen ons als geloofsgemeenschap er wel doorheen.

Hoewel de coronacrisis echt nog niet voorbij is en we waakzaam zullen moeten blijven, zien we in de maatschappij langzamerhand tekenen van herstel van het gewone leven. En de versoepeling merken we ook in de vieringen. Sinds een paar weken wordt er weer gezongen door enkele koorleden vanaf de koorzolder, uiteraard binnen de richtlijnen van het bisdom. Het kerkvolk mag echter nog niet meezingen, daarvoor moeten we nog even geduld hebben.

Helaas is onze organist en dirigent Willem Vonk voor enige maanden uit de roulatie vanwege gezondheidsredenen. Voor de muzikale omlijsting van de vieringen zijn gelukkig wel oplossingen voorhanden.
Wij wensen Willem een voorspoedig herstel toe en zien hem graag weer snel terug in ons midden!

De locatieraad en de pastoraatgroep
27/08/2020 - Stagiair-diaken (gearchiveerd op 28-09-2020)

Daags voor Pinksteren stond op de Gerarduskalender een tekst waarin geluk wordt voorgesteld als een vriend die je leven zin geeft. Wanneer je het beste van jezelf geeft, elkaar liefhebt, dan gaat het geluk met je mee, is het geluk je metgezel. Dan ben je nooit alleen. God wil die vriend zijn, en je vindt Hem bij de ander, je naaste.
Iemand die zich daartoe geroepen voelt, is Josef Großerüschkamp. Hij volgt de diakenopleiding en gaat in het nieuwe seizoen stage lopen in onze beide parochies, dus ook in de Nicolaaskerk. In het M&M-magazine stelt hij zich uitgebreid aan u voor.
27/08/2020 - Après-Skibar (gearchiveerd op 28-09-2020)

In januari werd pastoor Skiba 60 jaar. Namens onze Nicolaasgemeenschap kreeg hij een carport cadeau. De Vrienden van Jozef zouden het bouwwerk in elkaar zetten. Tijdens de vakantie van onze pastoor is hard gewerkt en toen hij uit Polen terugkwam was de carport bijna klaar.
Priester Roderick Vonhögen was onder de indruk van het werk van onze arbeiders. Ondanks de zinderende hitte deze zomer zag hij potentie in het bouwwerk met de Oostenrijkse uitstraling. Hij bedacht een mooie naam: Après Skibar. Auto eruit, schnaps erin.
27/08/2020 - Jongeren voor Zambia (gearchiveerd op 28-09-2020)

Zondag 19 juli riep pastoor Skiba ons op om geduld te hebben met elkaar. Geduld, dat hebben onze jongeren gehad! In maart hadden ze een sponsorloop willen lopen om geld in te zamelen voor Zambia, maar corona gooide roet in het eten. De jongeren zijn Zambia echter niet vergeten. Op 19 juli liepen ze alsnog de 15 kilo-
meter die ze toegezegd hadden. Catharina heeft de afstand zelfs hardlopend afgelegd!
Ondanks dat de vakantie al begonnen was, liep de hele groep mee. Twee weken eerder hadden de groepsleden contact gehad met Caroline. Caroline heeft stage gelopen in Zambia en weet alles over de situatie ter plekke. Het was fijn om haar alles te kunnen vragen over het project, maar ook over het leven in Zambia.
Uiteindelijk heeft deze pittige dag, voor sommigen een echte uitdaging, maar liefst 466,70 euro opgebracht! Namens de jongeren, én namens de school in Zambia: bedankt voor uw bijdrage!

Caroline van Weede stuurde ons een update uit Zambia:
Net zoals in de rest van de wereld grijpt het coranavirus ook in Zambia om zich heen. Kinderen gaan al sinds begin maart niet meer naar school. De verwachting is dat ze volgende maand weer naar school mogen. Alleen heeft de school die wij helpen niet genoeg geld om zeep te kopen en er is ook gebrek aan schoon water. Het geld dat de afgelopen maand is opgehaald door de jongeren zal daar naartoe gaan. De school is ons heel erg dankbaar en neemt ons mee in hun gebed!
27/08/2020 - Catechese (gearchiveerd op 28-09-2020)

De catechesemomenten zijn het afgelopen seizoen abrupt beëindigd vanwege de coronamaatregelen. In september maken we een herstart. In ons aanbod houden we met de volgende drie thema's rekening:

- Het Jaar van de Eucharistie dat op Christus Koning wordt afgesloten.
- Het jaar van Laudato Si', uitgeroepen door paus Franciscus, dat nog tot 24 mei 2021 duurt.
- Het thema dat het pastoraal team voor het komende jaar heeft gekozen: Het Goede Leven.

Wat deze drie thema's gemeenschappelijk hebben, is een naam die bij alle drie past: Jezus. Vijf letters slechts, maar met zo'n rijke inhoud! We hopen dat wij in ons leven meer en meer met Jezus zullen leven. Dat is al een nieuw begin van een goed leven!
27/08/2020 - In 't voetspoor van Maria (gearchiveerd op 03-09-2020)

Het nieuwe seizoen van 'In 't voetspoor van Maria' start op woensdag 2 september. Het thema van deze ochtend luidt Jezus Christus, enige Redder van de wereld. Brood voor het eeuwige leven. Aan de hand van woorden van paus Johannes Paulus II, die hij uitsprak tijdens het eucharistisch jaar in 2000 in Rome, zullen we ons verder verdiepen in het mysterie van de heilige eucharistie.
Een van zijn uitspraken: "In het sacrament van de eucharistie blijft de Redder, die twintig eeuwen geleden vlees geworden is in de schoot van Maria, doorgaan zichzelf aan de mensheid te offeren als bron van goddelijk leven."
Door de krachtige teksten van deze heilige paus zullen we deze ochtend veel aangereikt krijgen om over na te denken. Om 10.00 uur staan koffie en thee klaar in het Trefpunt.
27/08/2020 - Vormselvoorbereiding (gearchiveerd op 28-09-2020)

Na een ontspannende vakantie in Nederland of elders hopen wij met hernieuwde energie en inspiratie verder te gaan met de vormselgroep. Vóór de vakantie zijn we al gestart met de voorbereiding. Lesplannen en opdrachtboekjes zijn thuisbezorgd, zodat kinderen en ouders met drie lessen aan de slag konden gaan. De laatste twee keer mochten we gelukkig weer bijeenkomen in het Trefpunt en zo met elkaar kennismaken. Het was fijn om rechtstreeks contact te hebben, dat is toch een stuk persoonlijker. Ook konden we liturgische gebruiksvoorwerpen laten zien.

Er staan nog tien bijeenkomsten gepland, die we hopelijk in het Trefpunt kunnen laten plaatsvinden.
Wij vragen uw gebed voor alle vormelingen, opdat zij door de heilige Geest de liefde die God heeft voor hen zullen zien. En dat zij, door de heilige Geest geïnspireerd, God aan anderen bekend durven maken.
27/08/2020 - Koffieochtend voor ouders (gearchiveerd op 16-09-2020)

Bij een kop koffie of thee houden we een goed geloofsgesprek met elkaar. Op dinsdag 15 september gaan we ons verdiepen vanuit het boek over Moeder Teresa 'Kom wees mijn Licht' in het thema 'Onder leiding van Jezus, onze verrezen Heer'. Als je een bijbel hebt, neem deze mee. Heb je 'De Navolging van Christus', neem ook dat boek mee. Maar heb je beide niet? Ook welkom!
27/08/2020 - Thema-avond (gearchiveerd op 22-09-2020)

Op maandagavond 21 september komt priester Oscar Swijnenberg naar onze kerk voor een thema-avond. Om 19.00 uur is er in de kerk een mis, waarna om 20.00 uur de avond begint. Het thema luidt: De eucharistie in de eerste christentijd en door de eeuwen heen.
Bij een grote deelname wordt de avond in de kerk gehouden. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd voor de kosten van deze avond.
27/08/2020 - Eerste communie (gearchiveerd op 21-09-2020)

Op zaterdag 12 en 19 september komen de communicanten bijeen die eigenlijk in mei hun eerste heilige communie zouden doen. De laatste voorbereidingen, en dan...
Hoera!!!
Op zondag 20 september mogen zij Jezus voor de eerste keer in de heilige communie ontvangen. Wilt u voor deze communicanten bidden? Dat Jezus hen echt in hun hart kan ontmoeten.

Voor opgave om de mis bij te wonen graag opletten op de mededelingen en de website.
29/08/2020 - Miniviering voor thuis (gearchiveerd op 05-09-2020)

Hoewel er deze zondag een eucharistieviering is in de kerk, hebben onze vrijwilligers toch opnieuw een mooie miniviering gemaakt. Deze viering is speciaal voor gezinnen met jonge kinderen. Je vindt de tekst hier.
30/08/2020 - Maria Bambina (gearchiveerd op 09-09-2020)

Op dinsdag 8 september viert de katholieke Kerk het feest van de geboorte van de H. Maria, de Moeder van Jezus. In veel landen wordt dat feest het feest van Maria Bambina genoemd. Dat betekent baby of kindje Maria.
Het verhaal over haar geboorte en eerste levensjaren staat niet in de Bijbel. Maar in die tijd was het een heel bekend verhaal. Omdat het zo'n mooi en belangrijk verhaal is, werd het veel later toch nog opgeschreven en is het bekend geworden door het proto-evangelie van Jacobus.
Zondag 6 september tijdens de H. mis van 11.00 uur willen wij de verjaardag van Maria, want dat is het, onder de aandacht brengen van iedereen, maar van kinderen in het bijzonder. Er zal dan in de kerk een lieve Maria Bambina te zien zijn. Komen jullie kijken? Na afloop van de mis krijgt elk kind het verhaal over deze wonderlijke geboorte, een gebedsboekje, een kleurplaat, en natúúrlijk wat lekkers uitgereikt zodat jullie dinsdag 8 september Maria niet zullen vergeten te vereren!

Maria Bambina is ook in de Nicolaaskerk te zien op zaterdagmiddag 5 september tussen 12.00 en 16.00 uur en op dinsdag 8 september tijdens de mis van 19.00 uur (reserveren is dan niet nodig).
Gefeliciteerd, Maria Bambina, en fijne verjaardag! Hoera!
03/09/2020 - In 't voetspoor van Maria (gearchiveerd op 01-10-2020)

Op 30 september is er weer een bijeenkomst van 'In 't voetspoor van Maria'. Op die dag staat het indrukwekkende leven van Karl Leisner op het programma. Deze priester werd geboren op 28 februari 1915 in de Duitse plaats Rees (net over de grens) en groeide op in Kleef. Toen hij op het gymnasium zat, werd hij lid van de katholieke jeugdbeweging. Hier kwam hij in contact met de Bijbel, de liturgie en vooral de eucharistie.
Aangezien het organiseren van geloofsevenementen in Duitsland door het nazibewind aan banden was gelegd, organiseerde Leisner jeugdkampen in de Benelux. Hoewel hij leed aan TBC, ontwikkelde hij zich tot een fel tegenstander van Hitler. Wat hem hierdoor overkwam en hoe het verder in zijn leven ging, zullen we deze ochtend horen.
04/09/2020 - Miniviering voor thuis (gearchiveerd op 09-09-2020)

Hoewel er deze zondag een eucharistieviering is in de kerk, hebben onze vrijwilligers toch opnieuw een mooie miniviering gemaakt. Deze viering is speciaal voor gezinnen met jonge kinderen. Je vindt de tekst hier.
10/09/2020 - Eerste communie doen? (gearchiveerd op 26-09-2020)

Heeft u een kind dat graag volgend jaar de eerste heilige communie wil doen? Op zaterdag 3 oktober organiseren we een middag om kennis te maken. We beginnen om 13.30 uur in het Trefpunt achter de Nicolaaskerk. U bent van harte welkom met uw kind!
Wilt u graag van tevoren contact? Dat kan natuurlijk. Rosalien Knapen (tel. 035 5420234) en Gabriëlle Nieuwenhuis (tel. 035 5420208) staan voor u klaar. U kunt ook een e-mail sturen naar .
12/09/2020 - Miniviering voor thuis (gearchiveerd op 14-09-2020)

Hoewel er deze zondag een eucharistieviering is in de kerk, hebben onze vrijwilligers toch opnieuw een mooie miniviering gemaakt. Deze viering is speciaal voor gezinnen met jonge kinderen. Je vindt de tekst hier.
17/09/2020 - Miniviering voor thuis (gearchiveerd op 21-09-2020)

Hoewel er deze zondag een eucharistieviering is in de kerk, hebben onze vrijwilligers toch opnieuw een mooie miniviering gemaakt. Deze viering is speciaal voor gezinnen met jonge kinderen. Je vindt de tekst hier.
24/09/2020 - Miniviering voor thuis (gearchiveerd op 28-09-2020)

Hoewel er deze zondag een eucharistieviering is in de kerk, hebben onze vrijwilligers toch opnieuw een mooie miniviering gemaakt. Deze viering is speciaal voor gezinnen met jonge kinderen. Je vindt de tekst hier.
26/09/2020 - Hulp gevraagd (gearchiveerd op 26-10-2020)

In het Kerkvenster van oktober kunt u lezen dat we weer een groot project zijn gestart in onze kerk. Als een van de laatste onderdelen van de restauratie is nu de sacristie aan de beurt.

Zo'n 50 jaar geleden hebben de toenmalige parochianen het gezamenlijk voor elkaar gekregen om de kerk de restaureren. In die tijd zijn ook de huidige pastorie, de dagkapel en het Trefpunt gebouwd. Parochianen hebben toen avond na avond hun steentje bijgedragen en van het resultaat hebben wij nu nog altijd plezier.

In navolging van deze saamhorigheid hebben de Vrienden van Jozef, een groepje van ongeveer 20 klussers, veel tijd gestoken in de kerkbanken en andere klussen in en rondom de kerk. Zo wordt veel geld bespaard.

Nu we de sacristie willen opknappen, is wederom veel hulp nodig. Een stukadoor, een tegelzetter en iemand die radiatoren kan aansluiten. Ook hobbyklussers zijn van harte welkom! En denkt u dat u niet zo handig bent maar kunt u wel schuren of dingen opruimen? Ook dan bent u van harte welkom, wij kunnen alle hulp gebruiken!

U kunt zich aanmelden per e-mail naar of via de locatieraad.

Los van de gezelligheid die het brengt, geeft het veel voldoening. We doen het natuurlijk allemaal voor God en voor elkaar, maar het zou toch mooi zijn als men over nog eens 50 jaar met trots op deze periode terugkijkt? Doe mee!
26/09/2020 - Eerstecommuniegroep van start (gearchiveerd op 01-11-2020)

De bijeenkomsten voor kinderen die in 2021 de eerste communie zullen ontvangen, gaan deze maand van start. We komen bijeen op 3, 10 en 31 oktober.
Tijdens de eerste bijeenkomsten staat de liefde van God centraal. Hij wil graag met ons in contact treden. Hij schept de wereld en de mens. Alles is heel mooi en goed. Maar helaas blijft het niet zo. De mens luistert niet naar God. Toch belooft God iemand die het tussen Hem en de mens goed zal maken: Jezus. En Hij wil graag dat we bij zijn Kerk gaan horen. Dat gebeurt door ons doopsel. Maar we hebben ook een gebouw. Hoe ziet dat kerkgebouw eruit? Dat gaan we van dichtbij bekijken.

Heeft u een kind dat in aanmerking komt voor de voorbereiding? U bent samen met uw kind van harte welkom!
Informatie:
26/09/2020 - Kaarten gevraagd (gearchiveerd op 26-10-2020)

Heeft u in een la nog ansichtkaarten liggen die u niet meer gebruikt? Gezellige, hartelijke, bemoedigende kaarten? Maar ook kaarten voor kinderen? Wij willen deze graag ontvangen om ze te gebruiken voor hen die het niet zo goed getroffen hebben. Samen met de jeugdgroepen willen we kaarten schrijven. Graag inleveren op de tafeltjes bij de uitgang van de kerk in een mandje dat daar zal staan.
29/09/2020 - Niet TOP! (gearchiveerd op 26-10-2020)

Hoewel de catechesegroepen alweer ruim een maand opgestart zijn, blijft het rondom de TOP-middag nog erg stil. De liefhebbers van spelletjes moeten nog even geduld hebben voordat ze weer bij elkaar kunnen komen. De reden daarvoor laat zich raden: het coronavirus!
Een potje klaverjassen of een spelletje scrabble spelen lukt helaas niet met de anderhalve meter afstand die in acht genomen moet worden. We vragen nog even geduld van de spelletjesliefhebbers, en hopen van harte
dat er weer snel een veilige start gemaakt kan worden.
29/09/2020 - Engelbewaarders (gearchiveerd op 14-10-2020)

Op 2 oktober vieren we de feestdag van de heilige engelbewaarders. Misschien is het gebedje nog bekend:
Engel van God, die mijn bewaarder zijt, aan wie de goddelijke Goedheid mij heeft toevertrouwd, verlicht, bewaar, geleid en bestuur mij. Amen.

Wat zeggen we eigenlijk?
En waarmee helpt de engelbewaarder ons?
Op dinsdag 13 oktober gaan we samen met andere ouders op ontdekkingstocht.
Koffie en thee staan om 10.00 uur voor je klaar.
29/09/2020 - Mariaconcert gaat niet door (gearchiveerd op 19-10-2020)

In verband met de aangescherpte maatregelen vanuit de regering is besloten het concert ter ere van Maria, dat gepland stond op zondag 18 oktober, niet door te laten gaan.
30/09/2020 - Rozenkransgebed (gearchiveerd op 01-11-2020)

Oktober is, na de maand mei, de tweede Mariamaand. Het is een uitbreiding van het oorspronkelijke feest van Maria van de Rozenkrans dat op 7 oktober gevierd wordt.
In onze Nicolaaskerk wordt de rozenkrans met grote regelmaat gebeden. We doen dit op de maandagmorgen en de woensdagavond. Sinds vorig jaar is het een goede gewoonte geworden om na iedere doordeweekse mis de rozenkrans te bidden.

In de Mariamaand oktober komen er nog wat extra mogelijkheden om samen te bidden bij. De rozenkrans zal iedere doordeweekse avond gebeden worden, dus ook op maandag en op donderdag. Ook als u niet vertrouwd bent met dit gebed, nodigen we u van harte uit om eens mee te komen bidden.

Maandag: 08.40 uur, 19.30 uur
Dinsdag: 19.30 uur
Woensdag: 19.30 uur
Donderdag: 19.00 uur
Vrijdag: 19.30 uur
01/10/2020 - Missio Wereldmissiemaand 2020 (gearchiveerd op 01-11-2020)

Op 18 oktober is het Missiezondag. Onder het motto 'Gelukkig de vredestichters' (Matteüs 5, 9) richt Missio de aandacht op de regio West-Afrika, in het bijzonder Niger en Nigeria.

Niger en Nigeria waren lange tijd, samen met buurlanden in de Sahelregio, een voorbeeld van vreedzaam samenleven van mensen van verschillende religies en etnische groepen. Ondanks grote problemen als armoede en honger was er sprake van een relatieve stabiliteit. Maar de laatste jaren is die vrede onder druk komen te staan. Islamitische terreurgroepen breiden zich over steeds meer landen uit.

Te midden van oplaaiende conflicten en problemen als honger, armoede en nu ook de coronapandemie, klinken echter ook stemmen van hoop. Stemmen van zusters, priesters, bisschoppen, leken van de katholieke Kerk die zich actief inzetten voor vrede tussen christenen en moslims en tussen etnische groepen. Want alleen samen kan men de problemen het hoofd bieden.

Deze stemmen van hoop wil Missio in de Wereldmissiemaand laten horen. Zoals zuster Maria Vitalis Timtere in Yola, Nigeria. Zij zorgt voor families die gevlucht zijn voor Boko Haram en al jaren in provisorische hutten wonen op het terrein van de kerk, dat bisschop Stephen Mamza meteen ter beschikking stelde. Zuster Maria: "Ik ging naar de gezinnen. Eerst spraken we over hygiëne en gezondheid. Daarna echter vertelden de mensen mij hun verhalen van de vlucht. Ik luisterde en bemoedigde hen om niet op te geven." Niet opgeven is ook nu met de coronacrisis het motto.

MISSIO ondersteunt het pastorale werk in West-Afrika, ook nu in tijden van corona. Help mee! Geef aan Missio Pauselijke Missiewerken.

De collecte op Missiezondag 18 oktober is bestemd voor West-Afrika.

Of stort uw bijdrage op NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. Missio Wereldmissiemaand te Den Haag. U kunt ook gemakkelijk via de website van Missio doneren.

Meer informatie: www.missio.nl
01/10/2020 - Brief van de kardinaal (gearchiveerd op 28-10-2020)

Naar aanleiding van de tweede golf van het corona virus heeft kardinaal Eijk alle gelovigen in het aartsbisdom Utrecht een bemoedigende brief gestuurd. U vindt de tekst hier.
01/10/2020 - Miniviering voor thuis (gearchiveerd op 05-10-2020)

Hoewel er deze zondag een eucharistieviering is in de kerk, hebben onze vrijwilligers toch opnieuw een mooie miniviering gemaakt. Deze viering is speciaal voor gezinnen met jonge kinderen. Je vindt de tekst hier.
04/10/2020 - Missen vervallen (gearchiveerd op 10-10-2020)

Dinsdag 6, donderdag 8 en vrijdag 9 oktober zijn er geen eucharistievieringen. We bidden op die tijden het getijdengebed, aangevuld met de lezingen van de dag
07/10/2020 - Terug naar 30 bezoekers (gearchiveerd op 28-10-2020)

In verband met de verscherpte coronamaatregelen zullen er tot nader order slechts 30 mensen per viering kunnen worden toegelaten. U hebt dit waarschijnlijk al via de media vernomen. Toch zal het voor veel mensen weer even slikken zijn. Het is echter niet voor niets, want ook in Baarn komen steeds meer meldingen van mensen die besmet zijn met het virus.
Dit betekent wel, dat er van u als kerkgangers vooral solidariteit wordt gevraagd. Het reserveringssysteem zal weer strikt worden gehanteerd, ook tijdens de doordeweekse missen omdat daar vaak ook al tegen de 30 kerkgangers zijn. Dat betekent helaas ook, dat veel mensen geen plaats zullen hebben en dus naar een volgende viering moeten uitwijken. Dus hierbij een oproep voor de mensen die gewend zijn dagelijks naar de mis te gaan: Wees gaarne bereid om een keer uw plekje af te staan aan een parochiaan die anders niet naar de kerk kan komen. Alvast hartelijk dank!
09/10/2020 - Miniviering voor thuis (gearchiveerd op 12-10-2020)

Hoewel er deze zondag een eucharistieviering is in de kerk, hebben onze vrijwilligers toch opnieuw een mooie miniviering gemaakt. Deze viering is speciaal voor gezinnen met jonge kinderen. Je vindt de tekst hier.
10/10/2020 - Gezinsmis 25 oktober (gearchiveerd op 26-10-2020)

"Alles of niets"
Soms moet je een moeilijke keuze maken: op dezelfde dag heb je een feestje van je beste vriend, maar moet je ook een belangrijke wedstrijd spelen. Allebei goed en leuk: wat doe je? Of twee van je vrienden maken ruzie: welke kant kies je dan? En als je moet kiezen tussen iets GOEDS en iets LEUKS? Bijvoorbeeld als je je moeder hebt beloofd haar te helpen met boodschappen doen, maar het is ook zo'n mooi weer en je zou eigenlijk nog lekker buiten willen blijven spelen... Pfff, best ingewikkeld soms hè, dat kiezen?
En nou staat er boven dit stukje: "alles of niets"! Huh? Dat klinkt dan toch heel goed? Hoef je niet lang over na te denken, toch? Da's geen moeilijke keuze: dan wordt het ALLES! Toch? Zou dat ermee bedoeld worden? Hmmm...
In het Evangelie wordt aan Jezus gevraagd wat het belangrijkste is in de wet. Jezus is heel duidelijk: God beminnen boven alles en je naaste als jezelf. Dus niet een 'beetje' beminnen, maar 100% beminnen! Niet "af en toe", maar ALTIJD! Niet 'een beetje kiezen', maar HELEMAAL!
Dát wordt bedoeld met 'alles'.
Nou, het leek een makkelijke keuze, dat 'alles', maar dit is wel heel wat, hè? Kom 25 oktober maar luisteren en meevieren: dan hoor je wat daar allemaal bij komt kijken en kunnen we elkaar helpen met ideetjes.

Van harte welkom!
11/10/2020 - Mondkapje verplicht (gearchiveerd op 11-11-2020)

Door de Nederlandse bisschoppen wordt dringend geadviseerd een mondkapje te dragen bij het kerkbezoek (behalve tijdens de communie). Vanwege de verantwoordelijkheid voor onze vrijwilligers en onze kerkgangers, heeft het parochiebestuur echter bepaald dat mondkapjes verplicht zijn. Ook wanneer u zelf geen symptomen hebt, kunt u het virus overdragen. Een mondkapje helpt om het risico te verminderen dat u anderen besmet. Veel van onze kerkgangers bevinden zich in de risicogroep en als u een mondkapje draagt, is de kans dat u hen besmet een stuk kleiner. Houdt u ook bij het dragen van een mondkapje anderhalve meter afstand.
12/10/2020 - Missen vervallen (gearchiveerd op 16-10-2020)

Dinsdag 13 en donderdag 15 oktober zijn er geen eucharistievieringen. Op donderdag bidden we om 8.45 uur de lauden, aangevuld met de lezingen van de dag.
14/10/2020 - Thema-avond gaat niet door (gearchiveerd op 20-10-2020)

De thema-avond op maandag 19 oktober gaat niet door.
Ook de eucharistieviering om 19.00 uur komt te vervallen. Op die tijd bidden we de vespers met de lezingen van de dag. Om 19.30 uur wordt de rozenkrans gebeden.
16/10/2020 - Missen vervallen (gearchiveerd op 25-10-2020)

Van maandag 19 t/m zaterdag 24 oktober vervallen alle eucharistievieringen. Op wat extra tijden wordt de rozenkrans gebeden.
Het vieringenrooster is dan als volgt:
maandag 19 oktober om 8.30 uur rozenkransgebed, om 19.00 uur vespers met de lezingen van de dag en om 19.30 uur rozenkransgebed;
dinsdag 20 oktober om 8.45 uur lauden, waarna aanbidding tot 10.00 uur, om 19.00 uur vespers met de lezingen van de dag en om 19.30 rozenkransgebed;
woensdag 21 oktober om 8.45 uur lauden met de lezingen van de dag, om 9.00 uur rozenkransgebed, 19.15 uur vespers en om 19.30 uur rozenkransgebed;
donderdag 22 oktober om 8.45 uur lauden met de lezingen van de dag, om 9.00 uur rozenkransgebed, om 19.00 uur rozenkransgebed, waarna aanbidding tot 20.00 uur;
vrijdag 23 oktober om 8.45 uur lauden, om 9.00 uur rozenkransgebed, om 19.00 uur vespers met de lezingen van de dag en om 19.30 uur rozenkransgebed;
zaterdag 24 oktober om 19.00 uur plechtige vespers.
16/10/2020 - Miniviering voor thuis (gearchiveerd op 19-10-2020)

Hoewel er deze zondag een eucharistieviering is in de kerk, hebben onze vrijwilligers toch opnieuw een mooie miniviering gemaakt. Deze viering is speciaal voor gezinnen met jonge kinderen. Je vindt de tekst hier.
23/10/2020 - Miniviering voor thuis (gearchiveerd op 26-10-2020)

Hoewel er deze zondag een eucharistieviering is in de kerk, hebben onze vrijwilligers toch opnieuw een mooie miniviering gemaakt. Deze viering is speciaal voor gezinnen met jonge kinderen. Je vindt de tekst hier.
28/10/2020 - Kerk in coronatijd (gearchiveerd op 28-11-2020)

We leven in een onzekere tijd. Het lijkt wel of de regels rondom het coronavirus iedere week veranderen. Ook voor onze geloofsgemeenschap heeft dat helaas de nodige consequenties.

Zoals u ongetwijfeld via de landelijke media hebt vernomen, moesten wij in onze vieringen terug naar maximaal 30 bezoekers. Gelukkig is dit getal zonder kinderen onder de 13 en zonder celebranten en ander 'personeel'. Maar toch. Voor een kerk die vorig jaar nog op de zondag gemiddeld 200 bezoekers trok, is een maximum van 30 gewoon weinig. Zelfs voor doordeweekse missen wordt het krap, omdat we daar al tegen de 30 bezoekers hadden.
Daarom is vooraf reserveren voor alle eucharistievieringen nu verplicht. Doe dit bij voorkeur via www.marthamaria.nl/vieringen. Als u geen internet hebt, kunt u bellen met 06-2192 0231. Is een mis vol, dan komt u op de wachtlijst en schuift u door naar een volgende viering.

Reacties
De reacties op de maatregelen zijn wisselend. Dat is begrijpelijk. De overgrote meerderheid toont begrip, maar er zijn ook mensen die hun angst, frustratie en ongenoegen tonen. En dat mag, want het houdt ons scherp: alle feedback is welkom. Voor de een gaan de maatregelen niet ver genoeg, voor de ander veel te ver. Daar proberen we zo goed mogelijk een middenweg in te vinden, met uw veiligheid voorop.

Onzekerheid
Door verschillende oorzaken hebben we recentelijk te maken gehad met vieringen die uitvielen. Bovendien volgen de landelijke maatregelen elkaar snel op. Houd daarom de website goed in de gaten, want er kan in een week tijd veel veranderen.

Online vieringen
Goed nieuws is dat onze Nicolaaskerk op dit moment wordt voorbereid op het online uitzenden van vieringen met beeld! Volgens planning is dit eind oktober gereed, dus als u dit blad leest, zou het moeten werken. Dat betekent dat u, als u niet in de mis terecht kunt, de viering nu ook via internet kunt bekijken. Raadpleeg de website, daar staat alle informatie hoe u via Kerkomroep gebruik kunt maken van het streamen.

Wintermaanden
De regel is dat er moet worden geventileerd voor, tijdens en na de vieringen. Deze regel heeft alles te maken met veiligheid, maar het heeft wel invloed op de temperatuur in de kerk. Wat in de zomermaanden geen probleem opleverde, kan op koude dagen onplezierig worden.
Voor en na de viering blijven we luchten, maar tijdens de viering gaan de deuren bij kou dicht. Toch kan het een paar graden kouder zijn dan u gewend bent. Trek daarom warme kleding aan als u naar de kerk komt!

Blijf gezond
Het zijn rare tijden. Houd u vooral vol en steun elkaar, zeker de mensen die getroffen worden door eenzaamheid, financiële achteruitgang of anderszins. Laten we hoopvol en met geduld afwachten tot betere tijden zich weer aandienen. En vooral: blijf gezond!

De pastoraatgroep en de locatieraad
28/10/2020 - Allerzielen (gearchiveerd op 03-11-2020)

Ook al zijn dit jaar de mogelijkheden beperkt, toch wordt Allerzielen (maandag 2 november) een dag waarop wij mogen denken aan onze overledenen. Vooral voor hen die afgelopen jaar iemand verloren hebben, is het een troostrijke dag. Daarom noemen we de namen van onze dierbaren en bidden we voor hen dat zij bij God mogen zijn.

Zoals gewoonlijk doen we dat in een eucharistieviering 's avonds om 19.00 uur. Maar omdat per viering slechts 30 mensen naar de kerk mogen komen, wordt er ook overdag een viering gehouden. Alleen is dat een viering van woord en gebed. Deze begint om 11.00 uur. Voor beide vieringen moet gereserveerd worden via www.marthamaria.nl.

Er zal op die dag helaas 's avonds geen verlichting zijn op het kerkhof en we gaan er ook niet gezamenlijk naartoe. Ook is er na de vieringen geen gelegenheid om bij de koffie of de thee even na te praten.

Namens de Memento-groep St. Jozef
Diaken Jan Nieuwenhuis

Op Allerzielen zal de kerk open zijn van 11.00 uur tot 20.00 uur.
31/10/2020 - Miniviering voor thuis (gearchiveerd op 02-11-2020)

Hoewel er deze zondag een eucharistieviering is in de kerk, hebben onze vrijwilligers toch opnieuw een mooie miniviering gemaakt. Deze viering is speciaal voor gezinnen met jonge kinderen. Je vindt de tekst hier.
01/11/2020 - Sam's kledingactie (gearchiveerd op 12-11-2020)

Ieder najaar organiseert Sam's kledingactie een aantal speciale landelijke actiedagen, om zo extra veel kleding op te kunnen halen voor het goede doel. Deze keer is er gekozen voor hulp aan Ethiopië voor het verkrijgen van schoon water en sanitair.

Lokale infrastructuur
In Zuidoost-Ethiopië ligt het gebied Liben, op de grens tussen twee etnische groepen: de Oromia en de Somali. In 2016 waren de spanningen tussen de twee groepen sterk opgelopen met als gevolg dat er grote aantallen mensen uit hun dorpen gevlucht zijn en elders een tijdelijk onderkomen gezocht hebben. Nu is de situatie gestabiliseerd en keren velen weer terug naar hun dorp.
Als gevolg van hun afwezigheid en de strijd is een groot deel van de lokale infrastructuur voor watervoorziening en landbouwproductie verwaarloosd of zelfs verwoest.

Levensvatbare terugkeer
Om een levensvatbare terugkeer te garanderen, is het nodig dat de dorpelingen middelen van bestaan hebben en voorzieningen voor schoon drinkwater. Cordaid gaat samen met de lokale partner Racida deze mensen ondersteunen bij de terugkeer. Daarnaast zal er in het project met de verschillende bevolkingsgroepen en de lokale overheid gewerkt worden aan vredesopbouw en onderling begrip. Op die manier wordt er getracht een herhaling van de problemen uit 2016 te voorkomen.

Actiedagen in Baarn

Op dinsdag 10 en woensdag 11 november kunt u in Baarn uw herdraagbare kleding en schoenen inleveren bij de Nicolaaskerk aan de Kerkstraat 19.

dinsdag van18.00 tot 20.00 uur
woensdag van 14.00 tot 18.00 uur.


Kijk voor meer informatie op: www.samskledingactie.nl
01/11/2020 - Delen zoals Sint Maarten (gearchiveerd op 16-11-2020)

Het feest van Sint Maarten nodigt ons uit om te delen. Zoals hij de helft van zijn mantel aan de bedelaar gaf en daarmee alles wat hij had (want de andere helft was eigendom van het leger), zo mogen wij ook delen. Wat kunnen wij missen? Uit de vele mogelijkheden bieden we er twee aan:
1. Oproep ansichtkaarten:
Heeft u in een la nog ansichtkaarten liggen die u niet meer gebruikt? Wij willen deze graag ontvangen om ze te gebruiken voor hen die het niet zo goed getroffen hebben. Graag inleveren op de tafeltjes bij de uitgang van de kerk in een mandje dat daar zal staan.
2. Oproep speelgoed:
Vorig jaar hebben we veel speelgoed naar de Speelgoedbank mogen brengen. Heeft u nog overtollig, goed speelgoed? In het weekend van 7/8 en 14/15 november staat de speelgoedkist in het portaal, dus direct bij binnenkomst. Gevraagd wordt om geen knuffels in te leveren. Hartelijk dank voor uw medewerking!
03/11/2020 - 12 nov geen gebedsuur (gearchiveerd op 13-11-2020)

Op donderdag 12 november zal de kerk 's middags bezet zijn. Er is dan geen gelegenheid voor stil gebed van 14.30 tot 15.30 uur.
04/11/2020 - Cadeau voor de diaken (gearchiveerd op 04-12-2020)

Op 19 november is Jan Nieuwenhuis precies 25 jaar geleden door kardinaal Simonis tot diaken gewijd. Hiervoor zijn verschillende vieringen ingepland om zoveel mogelijk mensen de gelegenheid te geven om erbij te zijn.
Op de vraag 'heb je nagedacht over een cadeau' gaf Jan in eerste instantie een ontkennend en later een twijfelend antwoord. 'Wat ik graag wil is de mogelijkheid om iets te kunnen doen voor mensen in de parochie waarvoor ik in mijn werk zie dat het nodig is. Uiteraard kost dat vaak geld.' Deze vraag ondersteunen wij van harte en we hopen dan ook dat u voor dit mooie cadeau een bijdrage wilt geven. Dit kan op rekening NL22 RABO 0128 8971 39 ten name van RK parochie HH Martha en Maria, onder vermelding van "25 jaar diaken". Hiermee kunnen we tevens samen uiting geven aan de tekst van Lucas 22, 27: "Ik ben als degene die bedient", de wijdingstekst van Jan Nieuwenhuis.

Het parochiebestuur
06/11/2020 - Vieringen jubileum diaken (gearchiveerd op 20-11-2020)

Graag hadden we het vieren van het jubileum met veel mensen in de kerk gedaan. Op dit moment kan dat helaas maar met maximaal 30 mensen. Daarom vieren wij het op drie momenten: op 15 november in de mis van 11.00 uur en op de jubileumdag zelf, 19 november, in de mis van 8.45 uur. Ook de vesperviering van 14 november om 19.00 uur zal in het teken staan van het jubileum. Voor deze vieringen, die alledrie in de Nicolaaskerk in Baarn plaatsvinden, dient u te reserveren. Houdt u vooral de website in de gaten voor de laatste update.
06/11/2020 - Miniviering voor thuis (gearchiveerd op 09-11-2020)

Hoewel er deze zondag een eucharistieviering is in de kerk, hebben onze vrijwilligers toch opnieuw een mooie miniviering gemaakt. Deze viering is speciaal voor gezinnen met jonge kinderen. Je vindt de tekst hier.
11/11/2020 - Jubileum diaken Nieuwenhuis (gearchiveerd op 18-11-2020)

Vanwege het feit dat er slechts 30 bezoekers per viering mogelijk zijn, wordt het jubileum van diaken Nieuwenhuis verspreid over drie vieringen:
Zaterdagavond 14 november om 19.00 uur: plechtige vespers
Zondagmorgen 15 november om 11.00 uur: eucharistieviering
Donderdagmorgen 19 november om 8.45 uur: eucharistieviering
Voor de zaterdag en de donderdag kunt u nog reserveren. De zondagviering is helaas volgeboekt.
12/11/2020 - Miniviering voor thuis (gearchiveerd op 16-11-2020)

Hoewel er deze zondag een eucharistieviering is in de kerk, hebben onze vrijwilligers toch opnieuw een mooie miniviering gemaakt. Deze viering is speciaal voor gezinnen met jonge kinderen. Je vindt de tekst hier.
13/11/2020 - Nog geen activiteiten (gearchiveerd op 16-12-2020)

Vanwege de coronamaatregelen zijn alle activiteiten voorlopig nog opgeschort tot medio december. Uitzondering hierop vormen de communievoorbereiding en de vormselvoorbereiding.
Wij hopen dat de activiteiten weer zo snel mogelijk een herstart kunnen maken. Houd daarom de website goed in de gaten voor het meest actuele nieuws.
14/11/2020 - Gezinsmis 29 november (gearchiveerd op 30-11-2020)

Let goed op: Jezus komt!

Zucht! "Let goed op": dat zul je wel vaker horen, toch? Van de juf of meester als er iets belangrijks verteld wordt in de klas (of als je aan het dromen bent…) Maar je hoort dit vast ook van je ouders als zij willen dat je goed luistert. Omdat ze je waardevolle dingen willen zeggen.

En nu deze oproep! Opletten, want Jezus komt? Huh? Het is toch nog geen
Kerstmis? Dat duurt nog heeeeeel lang!

Hmmm. Misschien wordt er wel bedoeld dat je, al wachtende op de komst van Jezus, al kunt uitkijken naar Hem? Met een houding van blij-zijn en van verlangen? Dat we in de lange, donkere dagen vóór Kerstmis onszelf goed voorbereiden op zijn komst. Niet passief vanuit onze luie stoel of vanonder een dekentje op de bank: nee! Actief, natuurlijk! Door Hem te zoeken in de Bijbel bijvoorbeeld en in de mensen om je heen. Door goed te doen en te zijn: dát is opletten!
In de gezinsmis hoor je nog veel meer over deze periode van verwachting en opletten: je bent van harte welkom!!
15/11/2020 - Pastor Loozekoot overleden (gearchiveerd op 01-12-2020)

Ons heeft het bericht bereikt dat pastor Rigo Loozekoot afgelopen woensdag helaas is overleden. Pastor Loozekoot was in 2016 korte tijd parochievicaris in onze parochie, tot hij afscheid moest nemen en met ziekteverlof ging. Velen kenden hem als een warm mens en een toegewijd priester. U kunt het overlijdensbericht hier downloaden.
16/11/2020 - Viering en lezing afgelast (spoed, gearchiveerd op 17-11-2020)

In verband met mogelijk besmettingsgevaar zal de kardinaal vanavond toch geen viering en lezing houden in de Nicolaaskerk. De eucharistieviering gaat daarom niet door. Hoewel wij dit betreuren, is het op dit moment het juiste besluit.
20/11/2020 - Miniviering voor thuis (gearchiveerd op 23-11-2020)

Hoewel er deze zondag een eucharistieviering is in de kerk, hebben onze vrijwilligers toch opnieuw een mooie miniviering gemaakt. Deze viering is speciaal voor gezinnen met jonge kinderen. Je vindt de tekst hier.
20/11/2020 - Mondkapjesplicht (gearchiveerd op 20-12-2020)

Op 11 oktober hebben we u bericht dat het parochiebestuur het gebruik van mondkapjes heeft verplicht in de kerken van de Martha en Mariaparochie. Dus ook bij ons in de Nicolaaskerk. Daarbij is het advies van de Nederlandse bisschoppen genoemd, die het gebruik van mondkapjes adviseren en daarbij ook expliciet stellen dat het tijdens de communie af kan.
Nu is er enige verwarring ontstaan over de vraag of het mondkapje ook in de kerkbank verplicht is buiten de communie om. Het antwoord daarop is nee. Dus er geldt een mondkapjesplicht in de kerk tijdens het lopen, maar het kan af zodra u in de bank zit en anderhalve meter afstand hebt tot uw medekerkgangers.
25/11/2020 - Kou in de kerk (gearchiveerd op 25-12-2020)

De afgelopen weken zijn er enkele klachten gekomen over kou in de kerk. Dat is logisch, want de dagen worden kouder en al hebben we weer warmterecords meegemaakt in november, toch daalt de temperatuur verder richting de winter. De een neemt dit graag voor lief en koestert de veiligheidsmaatregelen met betrekking tot ventilatie en frisse lucht, de ander heeft er meer last van en vraagt zich af waarom de verwarming niet hoog wordt opgestookt.
Dit is een ingewikkelde kwestie waarvoor verschillende mogelijkheden en onmogelijkheden in overleg met de pastoor en het parochiebestuur naast elkaar zijn gelegd. Een complicerende factor hierbij is het verwarmingssysteem in de Nicolaaskerk. Dit is een gesloten systeem waarbij 'vuile' lucht uit de kerk wordt verwarmd en opnieuw de kerk in wordt geblazen. Er komt geen frisse lucht van buiten bij. Bij het rechter rooster wordt de lucht de kerk ingeblazen en bij het linker rooster weer opgezogen, zodat er een circulatie van lucht ontstaat van het ene naar het andere rooster (zie de afbeelding). Deze luchtcirculatie is erg ongunstig in coronatijd. Daarom kan de verwarming niet blazen als er vieringen bezig zijn.
Daar komt bij dat de doordeweekse vieringen bij ons in de kerk erg goed worden bezocht. Regelmatig zitten we tegen de dertig kerkgangers aan en soms zelfs er overheen. Het feit dat er meerdere vieringen zijn per dag, maakt dat de kerk moeilijk warm te stoken is wanneer er veelvuldig moet worden gelucht, zoals de voorschriften zijn.
Er is gezocht naar de juiste balans tussen een acceptabele temperatuur, het vermijden van torenhoge kosten en het garanderen van de veiligheid van de kerkbezoekers. Gelukkig is hiervoor een oplossing gevonden. Deze wordt momenteel uitgewerkt en ingericht, zodat de kerk snel enkele graden warmer kan zijn dan de afgelopen dagen het geval was. De gekozen oplossing is ook direct 'wintervast', zodat we zelfs als het gaat vriezen een acceptabele temperatuur in de kerk hebben.
Maar... wat voor de een acceptabel is, is voor de ander nog steeds te koud. Dat blijft zo. Daarom blijft het advies: kleed u vooral warm aan als u komt.

Lees hier meer over de regels vanuit het bisdom.
26/11/2020 - Lauden vervallen (spoed, gearchiveerd op 26-11-2020)

Vrijdag 27 november vervallen de lauden.
27/11/2020 - Miniviering voor thuis (gearchiveerd op 30-11-2020)

Hoewel er deze zondag een eucharistieviering is in de kerk, hebben onze vrijwilligers toch opnieuw een mooie miniviering gemaakt. Deze viering is speciaal voor gezinnen met jonge kinderen. Je vindt de tekst hier.
01/12/2020 - Lichtjesavond 18 december (gearchiveerd op 19-12-2020)

In deze coronatijd stelt de Nicolaaskerk in de Advent op vrijdag 18 december zijn deuren open om ons voor te bereiden op het grote feest van Kerstmis, het feest van de HOOP. Zeker in deze moeilijke tijd met zijn vele beperkingen is het fijn om een kaarsje te kunnen ontsteken. En hoe later het wordt, hoe mooier de kerk zal worden.

Wanneer?
Op vrijdag 18 december 2020.

Hoe laat?
Van 14.30 tot 21.00 uur kunt u de kerk binnenlopen.

Op 18 december wordt om 18.30 uur de vesper gebeden; dat is het avondgebed van de Kerk. Om 19.00 uur is er een eucharistieviering.
Voor deze eucharistieviering dient u zich aan te melden. Dit kan via www.marthamaria.nl/vieringen
Er mogen niet meer dan 30 mensen in de kerk aanwezig zijn.

Ook na de eucharistieviering is er tot 21.00 uur nog de tijd om een kaarsje aan te steken.

Wat kunt u/jij doen?
Een lichtje aansteken, even stil zijn, luisteren naar muziek, bidden.
Er zullen wat gebeden klaarliggen.

Waar letten wij op?
Op de anderhalve meter afstand.
Handen ontsmetten.

Samen ons voorbereiden op Kerstmis.
De geboorte van Jezus Christus, de Redder van de wereld.
01/12/2020 - Kerstkaarten (gearchiveerd op 23-12-2020)

In het zijportaal zijn dit jaar weer religieuze kerstkaarten te koop. Er is een mooie variatie van verschillende stijlen beschikbaar. Wacht niet te lang met kopen, want op=op. Alle kaarten kosten € 1,-- per stuk.
04/12/2020 - Miniviering voor thuis (gearchiveerd op 07-12-2020)

Hoewel er deze zondag een eucharistieviering is in de kerk, hebben onze vrijwilligers toch opnieuw een mooie miniviering gemaakt. Deze viering is speciaal voor gezinnen met jonge kinderen. Je vindt de tekst hier.
09/12/2020 - Reserveren uitvaart (spoed, gearchiveerd op 10-12-2020)

In tegenstelling tot wat gisteren tijdens de eucharistieviering is vermeld, hoeft voor de begrafenis van donderdag 10 december niet te worden gereserveerd via marthamaria.nl/vieringen.
09/12/2020 - Vieringen tijdens Kerstmis (gearchiveerd op 16-12-2020)

Gedurende de kerstdagen zijn er vier vieringen in de Nicolaaskerk: twee op kerstavond, één op Kerstmis zelf en één op tweede kerstdag. Dat betekent dat er in totaal maximaal 4 x 30 = 120 mensen met Kerstmis naar de kerk kunnen. Dat is erg weinig in vergelijking met andere jaren. Zo waren er alleen al bij de gezinsmis vorig jaar 450 bezoekers, dus 15 keer het toegestane aantal van dit jaar.
Vanwege de verwachte belangstelling gelden er een aantal extra maatregelen gedurende deze kerstdagen:
  1. Net als bij andere vieringen is het maximum aantal bezoekers gesteld op 30 en is vooraf reserveren verplicht. Vanwege de verwachte drukte zullen we strikt moeten toezien of iemand wel gereserveerd heeft. Zonder reservering heeft het geen zin om toch naar de kerk te komen. Om te voorkomen dat we u bij de kerkdeuren moeten teleurstellen, vragen wij u met klem: als u geen plaats hebt kunnen reserveren, blijft dan alstublieft thuis. U kunt dan met ons meevieren via de livestream op Kerkomroep.nl
  2. We zullen ook in de kerstperiode anders moeten omgaan met de wachtlijsten. Komt u op de wachtlijst van de viering van zondag 20 december, dan kunnen we u geen voorrang geven bij de kerstvieringen. Wel bij de viering op zondag 27 december of een andere viering tijdens de kerstperiode daarna.
  3. De wachtlijsten voor de kerstvieringen hebben slechts betrekking op de viering zelf. Komt er een plaatsje vrij door een afmelding, dan krijgt de eerste op de wachtlijst een plaats. Na de viering vervalt de wachtlijst; er wordt dus vanuit wachtlijsten van de kerstvieringen geen voorrang verleend bij andere vieringen.
  4. Om ervoor te zorgen dat zoveel verschillende mogelijk mensen naar de kerk kunnen in deze periode, zullen we ook geen reserveringen accepteren voor meerdere kerstvieringen. U kunt dus slechts één keer naar de kerk tijdens Kerstmis.
Wilt u graag naar de kerk, weest u er dan vooral vroeg bij en reserveer via marthamaria.nl/vieringen. Dit kan vanaf enkele dagen vóór de viering. Hebt u gereserveerd, dan zien wij u graag komen!
11/12/2020 - Miniviering voor thuis (gearchiveerd op 14-12-2020)

Hoewel er deze zondag een eucharistieviering is in de kerk, hebben onze vrijwilligers toch opnieuw een mooie miniviering gemaakt. Deze viering is speciaal voor gezinnen met jonge kinderen. Je vindt de tekst hier.
11/12/2020 - Vierkerstmis.nl online (gearchiveerd op 27-12-2020)

Op 27 november is de website Vierkerstmis.nl online gegaan. Op deze website nodigen de Nederlandse bisschoppen iedereen uit om ook dit jaar Kerstmis te vieren, al is alles anders door Covid-19. De website biedt concrete handvatten om Kerstmis te vieren, ook als er geen plek in de kerken is. Thuis vieren met een liturgieboekje voor de livestream of t.v. kan ook en wordt van harte aanbevolen, want Kerstmis is te belangrijk om niet te vieren.
15/12/2020 - O-Antifonen (gearchiveerd op 24-12-2020)

Vanaf 17 december wordt in de vespers bij de lofzang van Maria de zogenaamde O-antifoon gezongen, zo genoemd naar het eerste woord van deze antifonen.

De O-antifonen worden voor het eerst genoemd in de 6e eeuw na Christus en in de 8e eeuw waren ze in Rome algemeen in gebruik in liturgische vieringen. Deze verzen, ook wel de "Grote Antifonen" genoemd, worden gereciteerd tijdens de vespers, één per avond, tussen 17 en 23 december. Elke antifoon is gebaseerd op een andere titel voor Jezus uit het Oude Testament — titels zoals Emmanuel, Sleutel van David, Dageraad en Wijsheid. Bij elkaar genomen zoals in dit lied, verwoorden deze titels het verlangen van de Israëlieten naar de Messias, evenals ons eigen verlangen naar de komst van Jezus - zowel met Kerstmis als bij de wederkomst.

Het overheersende thema van de O-antifonen is er een van hoop en van het wachten op Jezus' komst.
Ze helpen ons de ogen te openen voor wie Jezus is door de verschillende titels van de Messias te belichten. Ze zeggen ons dat Jezus zowel God als mens is. Ze zeggen ons dat Hij de macht heeft in de hemel en op aarde. Ze zeggen ons dat Hij de wijsheid van God is en het verlangen van ieder mensenhart.

En ten slotte besluit elke antifoon met een smeekbede dat Jezus, wanneer Hij komt, een krachtig werk in ons leven zal doen. Zo vraagt de eerste antifoon Jezus om te komen en ons "de weg naar het heil" te laten zien. De tweede antifoon vraagt Jezus: "Strek uw machtige hand uit om ons te bevrijden." We vragen Jezus dus niet alleen om te komen, maar ook om ons verder te leiden in de vrijheid die Hij voor ons heeft gewonnen toen Hij voor het eerst kwam, tweeduizend jaar geleden.

17 december
0 WIJSHEID, Gij zijt voortgekomen uit de mond van de Allerhoogste en doordringt alles met milde kracht, kom nu, wijs ons uw wegen.
18 december
0 ADONAI, Heer van Israëls huis, Gij zijt aan Mozes verschenen in het brandend braambos en hebt hem de wet gegeven op de Sinaï; kom nu, bevrijd ons met sterke hand.
19 december
0 WORTEL VAN JESSE, Gij zijt het teken waar de volken op hebben gewacht; voor U staan koningen sprakeloos en werpen hun onderdanen zich biddend neer: kom nu, bevrijd ons, wacht niet langer.
20 december
0 SLEUTEL VAN DAVID en Scepter van Israëls huis, wat Gij opent zal niemand meer sluiten; wat Gij sluit zal niemand meer openen; kom nu en bevrijd ons, gevangenen, uit de duisternis en de schaduw van de dood.
21 december
0 DAGERAAD, Afglans van het eeuwig licht en Zon van gerechtigheid; kom nu met uw licht tot hen die in duisternis leven, in de schaduw van de dood.
22 december
0 KONING VAN DE VOLKEREN, zo lang verwacht, Gij zijt de hoeksteen waarop alles rust; kom nu, red de mens die Gij uit aarde hebt gevormd.
23 december
0 EMMANUEL, Koning en Wetgever, lang verwachte Redder van de volkeren, kom nu, red ons, Heer onze God.
15/12/2020 - Dankwoord (gearchiveerd op 15-01-2021)

Beste medeparochianen,
Op 19 november mocht ik vieren dat ik 25 jaar diaken ben. Omdat er per viering slechts 30 kerkgangers mochten komen, heb ik het in drieën gevierd: ook op 14 en 15 november. Elke keer heb ik in de preek één van de drie aandachtsvelden van de diaken belicht: diaconie van het woord, van de liefdewerken en van de liturgie. Met als leidend thema de woorden van Jezus: 'Ik ben als degene die bedient.'
Verbaasd en verrast was ik over de vele attenties en felicitaties, de hulpvaardigheid bij de vieringen, en bovenal de aanwezigheid van het hele pastorale team. Versteld stond ik over de velen die in ruime mate een bedrag gestort hebben op het 'fonds voor acute hulp'. Ik beschouw dat als een signaal dat u zich bewust bent van de opdracht die wij als christenen hebben om onze naaste in woord en daad nabij te zijn. Mede namens mijn vrouw Gabriëlle dank ik u hartelijk.
Moge God met u zijn, zeker nu wij naar Hem uitkijken en Hem verwachten.

Jan Nieuwenhuis, diaken
15/12/2020 - Gerarduskalender 2021 (gearchiveerd op 08-01-2021)

Door het coronavirus is het niet mogelijk om na de missen de kalender te verkopen. U kunt deze wel kopen iedere dinsdag en donderdag op het secretariaat van 9.00 tot 12.00 uur.
15/12/2020 - Speelgoedbank blij (gearchiveerd op 15-01-2021)

De inzameling van speelgoed door onze geloofsgemeenschap is een succes geworden. Dozen vol speelgoed zijn op 25 november naar de speelgoedbank in Amersfoort gebracht. Ze zijn er daar heel blij mee! Vele kinderen kunnen nu uitzien naar leuke cadeaus.
Alle kinderen bedankt voor de inzameling van het speelgoed!
15/12/2020 - Nieuw: kinderbloemengroep (gearchiveerd op 15-01-2021)

Beste kinderen en jongeren,
Kijk je wel eens door het raam naar buiten? En zie je dan die prachtige vogels en vlinders? Hou je ook zo van de natuur en van de prachtige bloemen? Ja, natuurlijk, onze aarde, door God geschapen, geeft ons heel veel mooie dingen.
Je bent van harte welkom om mee te helpen in de nieuwe kinderbloemengroep. De bedoeling is om bloemstukjes te maken voor een altaar in de kerk, speciaal voor de heilige mis en voor bijzondere feesten. Je leert ook veel over bloemen en planten en hoe je de mooiste bloemstukjes kunt maken.
De kinderbloemengroep komt eens in de maand samen. Meestal op de vrijdag of zaterdag een uurtje. Geef je snel op, dan maken we er samen iets moois van! Je kunt mij appen op nr. 06-22966754.

Wilma Jansen-Lansdorp
15/12/2020 - Kerststallenroute (gearchiveerd op 07-01-2021)

Sinds jaar en dag staat Baarn bekend om de kerststallenroute "de Weg van het Licht". Van 18 december tot en met 6 januari staan in ruim 250 tuinen, verspreid over ons dorp, kerststallen opgesteld. De route wordt jaarlijks door vele mensen bezocht. Niet alleen door Baarnaars, maar ook mensen van buiten Baarn zijn trouwe gasten van de route.
Dit jaar wordt de kerststallenroute voor de 25ste keer gehouden, maar vanwege de coronamaatregelen kan dit helaas niet worden gevierd. Toch kan de route gelukkig wel worden gelopen. En dat is fijn, want juist in deze coronatijd brengt de route wat van de gezelligheid van het kerstfeest in de harten van de mensen. Zeker als men de route in het donker loopt, want de stallen zijn tot 23.00 uur sfeervol verlicht.
De route groeit nog elk jaar, want dit jaar zijn er weer zo'n 50 nieuwe stallen toegevoegd. En zoals elk jaar is de verscheidenheid in stallen groot, waardoor er voor iedereen wel wat te genieten valt.
De stallen zijn gemarkeerd met een witte ster, maar op de website kerststallenroutebaarn.nl kunt u de route en veel extra informatie vinden. Wilt u ook meedoen? Stuur dan een e-mail naar .
15/12/2020 - Volkskerstzang (gearchiveerd op 22-12-2020)

Vanwege de beperkingen door het coronavirus zal er dit jaar geen echte viering mogelijk zijn in de Maria Koninginkerk in Baarn. Dit doorbreekt een inmiddels jarenlange traditie, meestal op de laatste zondag voor Kerstmis. Het Comité Volkskerstzang heeft gemeend de viering op een andere wijze vorm te moeten geven. Muziek en zang zijn een mooie en voor veel mensen herkenbare manier om de kerstdagen te beginnen. In samenwerking met RTV Baarn zal dan ook een compilatie worden gemaakt van live opnames in de Maria Koninginkerk en delen van eerdere opnames.
Het programma wordt uitgezonden op zondag 20 december om 19.30 uur.

Live zal te zien zijn:
Muziek en zang, het binnenbrengen van het vredeslicht door de scouting, het kerstverhaal verteld door burgemeester Röell en zijn vrouw, een korte overweging door de voorganger van het Apostolisch Genootschap, mevr. Wil Markus, en natuurlijk opening en sluiting door de voorzitter van het Comité Volkskerstzang.

Eerdere opnames:
Een kinderkoor met Siem Keijzer, soliste Froukje Hoitinga, De Eemzangers, Baarnse harmonievereniging Crescendo en organist Reeuwert Tromp.

Comité Volkskerstzang Baarn
15/12/2020 - Kindje wiegen walk-through (gearchiveerd op 27-12-2020)

Vanwege de coronamaatregelen is het dit jaar niet mogelijk om samen kerstliedjes te zingen en te luisteren naar het kerstverhaal. Toch willen we het kindje wiegen niet zomaar voorbij laten gaan.
Op eerste en tweede kerstdag is de Nicolaaskerk open van 12.00 tot 16.00 uur. Dan kun je de kerststal bezoeken en een pakketje ophalen dat je kunt gebruiken bij het filmpje dat je kunt bekijken op www.kindjewiegenbaarn.wordpress.com

Dit jaar gaat het verhaal over het herdertje Benjamin. Het lukt Benjamin niet om zijn kudde in bedwang te houden. Tijdens een storm vlucht hij naar een stal. Wie komt hij daar tegen?
Het verhaal komt tot leven door middel van tekeningen.

We wensen jullie mooie kerstdagen!
16/12/2020 - Vieringen tijdens Kerstmis (gearchiveerd op 27-12-2020)

Vorige week publiceerden wij een bericht over de vieringen met Kerstmis. Helaas is dat bericht alweer achterhaald en daarom krijgt u nu een update. Daarbij is het belangrijkste nieuws dat u dit jaar niet naar de nachtmis kunt. Dit hebben de bisschoppen vandaag besloten.

Gedurende de kerstdagen zijn er twee vieringen in de Nicolaaskerk: één op Kerstmis zelf en één op tweede kerstdag. Dat betekent dat er in totaal maximaal 2 x 30 = 60 mensen met Kerstmis naar de kerk kunnen. Dat is erg weinig in vergelijking met andere jaren. Zo waren er alleen al bij de gezinsmis vorig jaar 450 bezoekers, dus 15 keer het toegestane aantal van nu.
Vanwege de verwachte belangstelling gelden er een aantal extra maatregelen gedurende deze kerstdagen:
  1. Net als bij andere vieringen is het maximum aantal bezoekers gesteld op 30 en is vooraf reserveren verplicht. Vanwege de verwachte drukte zullen we strikt moeten toezien of iemand wel gereserveerd heeft. Zonder reservering heeft het geen zin om toch naar de kerk te komen. Om te voorkomen dat we u bij de kerkdeuren moeten teleurstellen, vragen wij u met klem: als u geen plaats hebt kunnen reserveren, blijft dan alstublieft thuis. U kunt dan met ons meevieren via de livestream op Kerkomroep.nl
  2. We zullen ook in de kerstperiode anders moeten omgaan met de wachtlijsten. Komt u op de wachtlijst van de viering van zondag 20 december, dan kunnen we u geen voorrang geven bij de kerstvieringen. Wel bij de viering op zondag 27 december of een andere viering tijdens de kerstperiode daarna.
  3. De wachtlijsten voor de kerstvieringen hebben slechts betrekking op de viering zelf. Komt er een plaatsje vrij door een afmelding, dan krijgt de eerste op de wachtlijst een plaats. Na de viering vervalt de wachtlijst; er wordt dus vanuit wachtlijsten van de kerstvieringen geen voorrang verleend bij andere vieringen.
  4. Om ervoor te zorgen dat zoveel verschillende mogelijk mensen naar de kerk kunnen in deze periode, zullen we ook geen reserveringen accepteren voor allebei de kerstvieringen. U kunt dus slechts één keer naar de kerk tijdens Kerstmis.
Wilt u graag naar de kerk, weest u er dan vooral vroeg bij en reserveer via marthamaria.nl/vieringen. Dit kan vanaf enkele dagen vóór de viering. Hebt u gereserveerd, dan zien wij u graag komen!
19/12/2020 - Reserveren voor Kerstmis (gearchiveerd op 27-12-2020)

Zoals overal is aangekondigd, zijn er dit jaar geen nachtmissen in Nederland. Tijdens de kerstdagen zijn er wel twee missen, die allebei om 11.00 uur beginnen. Hiervoor zijn helaas erg weinig plaatsen beschikbaar, dus wees er snel bij met reserveren. U kunt dit doen via marthamaria.nl/vieringen. Voor beide missen geldt dat u kunt reserveren vanaf dinsdag 22 december 9.00 uur.
Let op: Om zoveel mogelijk mensen een plekje te gunnen, is het niet toegestaan om voor beide missen te reserveren. Een dubbele reservering wordt verwijderd.
19/12/2020 - Miniviering voor thuis (gearchiveerd op 21-12-2020)

Hoewel er deze zondag een eucharistieviering is in de kerk, hebben onze vrijwilligers toch opnieuw een mooie miniviering gemaakt. Deze viering is speciaal voor gezinnen met jonge kinderen. Je vindt de tekst hier.
19/12/2020 - Kerstavond (gearchiveerd op 25-12-2020)

Op kerstavond 24 december zijn er twee vieringen die echter niet toegankelijk zijn voor bezoekers. Om 18.00 is er een gezinsviering met als voorgangster pastoraal werkster Wies Sarot. Om 22.30 is er een nachtmis met als celebrant mgr. Th. Hoogenboom. De vieringen zijn beide te volgen via de livestream Kerkomroep.nl.
21/12/2020 - Gezinsviering op kerstavond (gearchiveerd op 25-12-2020)

In verband met de coronamaatregelen mogen we op kerstavond niet naar de kerk, maar gelukkig heeft de gezinsmisgroep, samen met pastoraal werkster Wies Sarot, een mooie online-viering voorbereid. Je kunt de viering volgen via de Kerkomroep.nl. Je vindt de tekst van de viering hier.
23/12/2020 - Kerstmis volgeboekt (spoed, gearchiveerd op 26-12-2020)

Op beide kerstdagen is om 11 uur de mis, maar daarvoor kunt u niet meer reserveren want beide vieringen waren binnen enkele ogenblikken volgeboekt. Op 24 december zijn er twee vieringen, die niet voor publiek toegankelijk zijn en uitsluitend te volgen zijn via de livestream op Kerkomroep.nl.
31/12/2020 - Miniviering voor thuis (gearchiveerd op 04-01-2021)

Hoewel er deze zondag een eucharistieviering is in de kerk, hebben onze vrijwilligers toch opnieuw een mooie miniviering gemaakt. Deze viering is speciaal voor gezinnen met jonge kinderen. Je vindt de tekst hier.
07/01/2021 - Miniviering voor thuis (gearchiveerd op 11-01-2021)

Hoewel er deze zondag een eucharistieviering is in de kerk, hebben onze vrijwilligers toch opnieuw een mooie miniviering gemaakt. Deze viering is speciaal voor gezinnen met jonge kinderen. Je vindt de tekst hier.
09/01/2021 - Missen vervallen (gearchiveerd op 30-01-2021)

Op vrijdag 22 januari vervalt de mis om 19.00 uur. Op die tijd worden de vespers gebeden en is er uitstelling van het Allerheiligste.
Op dinsdag 26 januari vervalt de mis om 19.00 uur.
Op vrijdag 29 januari vervalt de mis om 19.00 uur. Op die tijd worden de vespers gebeden en is er uitstelling van het Allerheiligste.
14/01/2021 - Miniviering voor thuis (gearchiveerd op 18-01-2021)

Hoewel er deze zondag een eucharistieviering is in de kerk, hebben onze vrijwilligers toch opnieuw een mooie miniviering gemaakt. Deze viering is speciaal voor gezinnen met jonge kinderen. Je vindt de tekst hier.
22/01/2021 - Miniviering voor thuis (gearchiveerd op 25-01-2021)

Hoewel er deze zondag een eucharistieviering is in de kerk, hebben onze vrijwilligers toch opnieuw een mooie miniviering gemaakt. Deze viering is speciaal voor gezinnen met jonge kinderen. Je vindt de tekst hier.
22/01/2021 - Lezen in de Veertigdagentijd (gearchiveerd op 10-02-2021)

Wist u dat er de komende tijd twee boekjes uitkomen? Om thuis te bidden, in de Bijbel te lezen en te mediteren.

Dagelijks Woord
De Katholieke Bijbelstichting heeft een nieuw bijbelleesrooster uitgebracht: 'Dagelijks Woord'. Het bestaat uit twee delen: het eerste loopt van de eerste zondag van de Advent tot Aswoensdag (17 februari). Deel twee loopt van Aswoensdag tot het einde van het kerkelijk jaar.

In deze uitgave staan de lezingen van de dag aangegeven, een bijbelvers, een korte overweging en een gebed. De prijs zal ongeveer €4,50 bedragen. Bij grotere aantallen is er korting.
Wilt u het laten weten als u dit boekje wilt hebben, dan kunnen we dit in meervoud bestellen. Opgave bij Gabriëlle Nieuwenhuis via . Graag voor 10 februari.

Het Woord onder ons
Voor de Veertigdagentijd is er ook nu weer 'Het Woord onder ons'. Dit boekje wordt uitgegeven door de beweging Charismatische Vernieuwing. Iedere dag is er een bijbeltekst met overweging en gebeden. Er staan ook een aantal grotere overwegingen in en een gewetensonderzoek.
Ook dit boekje kunt u tot 10 februari reserveren bij Gabriëlle Nieuwenhuis via . Een aantal exemplaren liggen in het secretariaat. In het boekje is een acceptgiro ingesloten voor een bijdrage.
26/01/2021 - Aswoensdag en corona (gearchiveerd op 18-02-2021)

Het afgelopen jaar verliepen veel vieringen anders dan gebruikelijk vanwege de coronamaatregelen. Ook de viering op Aswoensdag zal iets anders verlopen dan u gewend bent.

Volgens instructies van het bisdom zal er in verband met Covid19 geen askruisje worden uitgedeeld, maar zal er een beetje as op het hoofd uitgestrooid worden. Dit was overigens het oorspronkelijke gebaar, zoals het in de Bijbel beschreven staat. Daarbij dragen zowel de voorganger als de parochiaan een mondkapje en wordt er niet gesproken.

Daarnaast heeft mgr. Woorts laten weten dat leken toestemming hebben om de as op te leggen in een Aswoensdagviering, mits de pastoor dat noodzakelijk acht. Voor onze parochie betekent dit dat pastoor Skiba aan parochianen en pastoraal werksters toestemming verleent om in de geplande Aswoensdagvieringen as op te leggen.
De eucharistieviering op Aswoensdag vindt plaats om 19.00 uur. Ook voor deze viering moet u reserveren.
26/01/2021 - Informatie over ons kerkhof (gearchiveerd op 05-04-2021)

Wij willen de rechthebbenden en nabestaanden van rechthebbenden voor de laatste maal attenderen op het feit dat van de graven waarvan de grafrechten in 2019 zijn verlopen, de monumenten na Pasen (4 april) zullen worden verwijderd.

Via het informatiebord (links van de ingang van ons kerkhof) heeft men nog een jaar lang kunnen vernemen, dat bovengenoemde graven per 1 januari 2020 zijn vervallen.

Deze mededeling geldt ook rechthebbenden van de kindergraven die nog niet kenbaar hebben gemaakt of het verlengen van de grafrechten wenselijk wordt geacht.

Indien rechthebbenden of nabestaanden van rechthebbenden het verwijderen alsnog willen voorkomen, dienen zij uiterlijk 31 maart 2021 middels een schriftelijke reactie de beheerder hiervan in kennis te stellen.

P.J.F. van der Kruijf
Torenlaan 23 A
3742 CR Baarn
26/01/2021 - Vormsel verplaatst (gearchiveerd op 08-02-2021)

Op 7 februari zouden acht jongeren uit onze locatie het vormsel ontvangen. Helaas moet deze viering vanwege de coronamaatregelen worden uitgesteld. Zodra bekend wordt op welke datum het vormsel alsnog zal plaatsvinden, zullen we dit uiteraard laten weten.
26/01/2021 - Drie koningen en Willem Vonk (gearchiveerd op 26-02-2021)

Op het moment dat we dit schrijven, is het zondag 3 januari, de dag waarop de Kerk het feest van Driekoningen viert. De drie wijzen uit het oosten brachten goud, wierook en mirre bij het Kind in de stal.

Voor de leden van de Capella Sancti Nicolai en de Schola Cantate Domino voelde deze dag ook als een feestelijke. Met een prachtige prelude van Bach liet Willem Vonk horen dat ook hij met een prachtig geschenk kwam: zijn bezielende orgelklanken. Willem kwam net als de drie wijzen van ver. Een zware hartoperatie en een langdurig en intensief revalidatietraject brachten hem weer in ons midden.

Op het moment dat hij de eerste klanken van Johann Sebastian op het orgel liet horen, kregen we dat intense gevoel van: "Gelukkig. Hij is er weer." We kunnen weer genieten van Willems gedrevenheid en virtuositeit. We zijn blij, trots en dankbaar dat wij zo'n dirigent en organist in ons midden hebben.
Ook als parochiegemeenschap mogen we ons gezegend voelen dat wij in ons eucharistisch centrum weer kunnen genieten van de muzikale geschenken van Willem.

Overigens, nog even terugkomend op de eerder genoemde prelude van Bach: een prelude is een muziekstuk dat doorgaans gebruikt wordt om een groter werk in te leiden. Was wat Willem ons liet horen al schitterend, het staat wel vast dat hij ons de komende tijd met nog meer gloedvolle orgelwerken zal weten te raken!

Gerard Vos,
secretaris Capella Sancti Nicolai
en Schola Cantate Domino
26/01/2021 - Uw bijdrage is nodig (gearchiveerd op 26-02-2021)

Zoals elk jaar krijgt u van ons een toezeggingsformulier en begeleidende brief over de actie Kerkbalans. In Nederland krijgen kerken geen subsidie, dus alle kosten moeten worden betaald uit giften van parochianen zoals u.
Wij zijn gezegend met een bloeiende geloofsgemeenschap waarin heel veel wordt georganiseerd in een prachtige kerk. Ondanks de coronatijd hebben we ook dit jaar weer veel kunnen doen. Maar we weten ook dat een deel van het jaar de kerk moest sluiten voor vieringen en sinds de herfst kunnen we slechts 20% van het normale aantal kerkgangers binnenlaten. Het feit dat er beperkingen waren in het aantal bezoekers, hebben wij financieel flink gemerkt in de collecte-inkomsten. En dat terwijl de meeste kosten gewoon doorlopen.
Gelukkig geeft u elk jaar gul, zodat de kerk open kan blijven, alle vrijwilligers hun werk kunnen doen en onze goed verzorgde liturgie in stand gehouden kan worden. Mogen wij ook dit jaar weer op uw financiële steun rekenen? Alvast hartelijk dank!

De locatieraad
26/01/2021 - Bijdrage Kerkvenster (gearchiveerd op 26-02-2021)

In onze locatie wordt het Kerkvenster goed gewaardeerd. Dat doet ons plezier. Meerdere mensen geven aan dat zij graag iets extra's willen geven om de kosten voor het Kerkvenster te dekken zodat het ook op papier kan blijven verschijnen.
Als u wilt bijdragen, kunt u uw gift overmaken op rekening NL98 RABO 0304 7248 58 ten name van Martha en Maria - Nicolaaskerk Baarn onder vermelding van Kerkvenster, zodat wij ook weten waar uw bijdrage voor bestemd is.
Hartelijk dank voor uw gift!
26/01/2021 - Sirkelslag YOUNG (gearchiveerd op 04-02-2021)

Sirkelslag YOUNG is een spannend en interactief spel tussen jeugdgroepen uit heel Nederland. Vanuit Baarn hebben we al een paar keer meegedaan. De editie van 2021 zou plaatsvinden op 5 februari, maar wordt door de lockdown verzet naar 28 mei. Jullie hoeven je op 5 februari echter niet te vervelen: als alternatief is er een online programma waarin we het niet opnemen tegen andere groepen, maar tegen elkaar!

Sirkelslag YOUNG staat dit jaar in het teken van keuzes maken, bijvoorbeeld rondom het klimaat en de vluchtelingenproblematiek. We gaan nadenken over de vraag: 'Wat zou jij doen?' In de verhaallijn volgen we een profeet, die ons meeneemt in zijn verhaal en de keuzes die daarin een cruciale rol spelen. Wie die profeet is, daar komen we tijdens het spel achter.

Ben jij tussen de 12 en 18 jaar en vind je het leuk om mee te doen?
Mail dan uiterlijk 3 februari naar of .
Vrienden die niet naar de kerk gaan, zijn ook van harte welkom om mee te doen. Nodig ze uit!
26/01/2021 - Schoonmaakkriebels (gearchiveerd op 26-02-2021)

Als parochianen van de Nicolaaskerk hebben we het geluk dat onze kerk iedere dag wel even open is.
Zo'n vijf à zes keer per week wordt de eucharistie gevierd, maar daarnaast zijn er ook vele andere gebedsmomenten. Het is mogelijk om samen te bidden of om in alle stilte even een kaarsje op te steken. Wat fijn dat we even bij God kunnen zijn in onze mooie en schone kerk.
Dat onze kerk schoon is, danken we aan een geweldige schoonmaakploeg. Twee jaar geleden hebben we een foto van deze hardwerkende vrijwilligers in het Kerkvenster gepubliceerd. Maar in twee jaar kan er veel gebeuren. Veel schoonmakers behoorden niet tot de jongsten en velen van hen zijn inmiddels met 'schoonmaakpensioen'. Daar hebben ze het volste recht op na al dat harde werken, maar het zou fijn zou zijn als de groep weer wordt aangevuld. Er zijn maanden waarin er slechts vijf vrijwilligers aanwezig zijn en, hoewel de dames en heren hun uiterste best doen, is dat toch te weinig voor onze grote en mooie kerk.
Dus: heeft u tijd en energie, vindt u het prettig om te bidden in een schone kerk en houdt u ervan om in een gezellige groep samen te werken? Kom ons dan eens helpen. Al is het maar voor een uurtje.
Vele handen maken het werk licht!
26/01/2021 - Jozefjaar (gearchiveerd op 26-02-2021)

Op 8 december 2020 kondigde paus Franciscus een jaar af ter ere van de heilige Jozef. Op die dag was het precies 150 jaar geleden dat Jozef door paus Pius IX werd uitgeroepen tot patroon van de Kerk.
Het afgelopen jaar, tijdens de coronapandemie, heeft onze paus over Jozef gemediteerd en deze gedachten met ons willen delen. Hij schreef een apostolische brief, genaamd 'Patris corde'. Deze begint aldus:
'Met het hart van een vader, zo hield Jozef van Jezus, naar wie alle vier de evangeliën verwijzen als 'de zoon van Jozef'. Uit de evangelies van Matteüs en Lucas kunnen we halen wat voor vader Jozef was.

De paus bidt iedere dag dit gebed:
'Glorieuze patriarch Sint-Jozef, wiens macht het onmogelijke mogelijk maakt, kom mij te hulp in deze tijden van angst en moeilijkheden. Neem onder uw bescherming de ernstige en verontrustende situaties die ik u aanbeveel, opdat ze een gelukkig resultaat zullen hebben. Mijn geliefde vader, al mijn vertrouwen is in u. Laat het niet gezegd worden dat ik u tevergeefs heb aangeroepen, en aangezien u alles met Jezus en Maria kunt doen, laat me zien dat uw goedheid net zo groot is als uw kracht. Amen.'

De paus legt iedere avond zijn vragen/problemen onder zijn beeld van de slapende Jozef.

Om de heilige Jozef in ons leven een plaats te geven, heb ik drie vragen:
-Is er iemand die wil helpen om puzzels te maken van het Jozefraam?
-Zijn er kunstenaars, schilders, beeldhouwers, naaldkunstenaars die afbeeldingen van Sint Jozef kunnen maken, zodat we deze op 19 maart, zijn feestdag, in de kerk kunnen tentoonstellen?
-Is er iemand die een mooi lied over Jozef kan componeren?

Jozef een jaar lang in het centrum plaatsen. Doet u mee?

Gabriëlle Nieuwenhuis
035-5420208
26/01/2021 - Vastenactie: Zambia (gearchiveerd op 26-02-2021)

Al verscheidene jaren steunen we vanuit onze geloofsgemeenschap een school in Zambia. Een van onze parochianen, Caroline van Weede, heeft ons in contact gebracht met deze school. Ze heeft voor haar studie Sociaal Pedagogische Hulpverlening een minor gedaan in Zambia en met eigen ogen gezien hoe hard onze hulp nodig is.
In maart zal Caroline een update geven in het Kerkvenster. Heeft u vragen over dit project? Laat het ons weten, mail uw vraag naar . Wij zullen alle vragen voorleggen aan Caroline, zodat zij ze kan beantwoorden.

Wilt u de school in Zambia steunen? Dat kan door geld te doneren in de collectebak bij de uitgang van de kerk, of door geld over te maken op rekeningnummer NL 79 RABO 0304 7047 33 ten name van Martha en Maria - H. Nicolaaskerk Baarn.
29/01/2021 - Maria Lichtmis (gearchiveerd op 03-02-2021)

Op dinsdag 2 februari vieren we het feest van de Opdracht van de Heer, ook wel Maria Lichtmis genoemd. Dit jaar is er aan het begin van de viering om 19.00 uur geen processie, maar wel een zegening van de kaarsen. Dit zijn de kaarsen van de kerk, maar dat kunnen ook kaarsen van kerkgangers zijn. Als u dus kaarsen hebt die u wilt laten zegenen: neem ze dinsdagavond mee naar de kerk (of vraag iemand om dat te doen) en leg ze op de rand van het priesterkoor.
De Blasiuszegen zal aan het eind van de viering gebeuren door een gebed dat in één keer voor alle aanwezigen uitgesproken wordt.
29/01/2021 - Miniviering voor thuis (gearchiveerd op 01-02-2021)

Hoewel er deze zondag een eucharistieviering is in de kerk, hebben onze vrijwilligers toch opnieuw een mooie miniviering gemaakt. Deze viering is speciaal voor gezinnen met jonge kinderen. Je vindt de tekst hier.
30/01/2021 - Mis vervalt (gearchiveerd op 05-02-2021)

Op donderdag 4 februari vervalt de mis om 8.45 uur. De lauden worden op de gebruikelijke tijd gebeden: 8.15 uur.
04/02/2021 - Miniviering voor thuis (gearchiveerd op 08-02-2021)

Hoewel er deze zondag een eucharistieviering is in de kerk, hebben onze vrijwilligers toch opnieuw een mooie miniviering gemaakt. Deze viering is speciaal voor gezinnen met jonge kinderen. Je vindt de tekst hier.
05/02/2021 - Vespers vervallen (gearchiveerd op 16-02-2021)

Op de maandagen 8 en 15 februari vervalt de avondviering om 19.00 uur (vespers met lezingen van de dag).
06/02/2021 - Alle vieringen afgelast (spoed, gearchiveerd op 08-02-2021)

In verband met code rood en de verwachte sneeuwval zijn alle vieringen op zondag 7 februari in de hele parochie afgelast. De livestream voor de mis in de Nicolaaskerk gaat wel door. Deze kunt u bekijken via Kerkomroep.
12/02/2021 - Miniviering voor thuis (gearchiveerd op 15-02-2021)

Hoewel er deze zondag een eucharistieviering is in de kerk, hebben onze vrijwilligers toch opnieuw een mooie miniviering gemaakt. Deze viering is speciaal voor gezinnen met jonge kinderen. Je vindt de tekst hier.
17/02/2021 - Miniviering voor thuis (gearchiveerd op 22-02-2021)

Hoewel er deze zondag een eucharistieviering is in de kerk, hebben onze vrijwilligers toch opnieuw een mooie miniviering gemaakt. Deze viering is speciaal voor gezinnen met jonge kinderen. Je vindt de tekst hier.
19/02/2021 - Vespers vervallen (gearchiveerd op 30-03-2021)

Op maandag 22 februari en op de maandagen in de maand maart vervalt de avondviering om 19.00 uur (vespers met lezingen van de dag).
19/02/2021 - Activiteiten (gearchiveerd op 24-03-2021)

Meestal vindt u onder berichten vele activiteiten. Helaas blijft de situatie rondom de pandemie nog even onzeker, waardoor het lastig is om te plannen. Op dit moment staan er alleen (online) bijeenkomsten van de jongeren en de tieners op de agenda. En natuurlijk de maandelijkse schoonmaakbeurt van de kerk. Hiervoor bent u van harte uitgenodigd op maandag 1 maart om 9.00 uur.
Zijn er dan helemaal geen activiteiten mogelijk? Natuurlijk wel! Wandelen is nog steeds toegestaan. Zou u er graag op uit trekken, maar heeft u geen wandelmaatje? Neem dan contact op met de pastoraatgroep via . We kunnen mensen met elkaar in contact brengen. Wie weet ontstaan er onderling nieuwe vriendschappen en verrassende gesprekken!
19/02/2021 - Gezinsmis 28 februari (gearchiveerd op 00-00-0000)

Blijf vertrouwen
Soms kun je 'als een berg tegen iets opzien': iets wat heeeel moeilijk is of heel spannend: brrrrr!!
Dan lijken die dingen wel zo hoog als een berg, toch?

In de bijbelverhalen van vandaag is dat net zo: Abraham moet iets heeeeel moeilijks doen. Iets verschrikkelijks. Hij snapt er ook niets van: dat God zoiets kan vragen!
Maarrrr... hij vertrouwt op God.
God zal, hoe moeilijk het ook is wat Hij vraagt, alles goedmaken, weet hij.
En dat is zo: God heeft Abraham beloond voor zijn grote vertrouwen: Abraham wordt stamvader van een groot volk!
In het Evangelieverhaal gaat Jezus samen met enkele leerlingen de berg op. Hij laat zijn leerlingen zien WIE Hij is vóór Hij moet lijden. Zodat de leerlingen vertrouwen krijgen dat, wat er ook gebeurt, het goedkomt: Hij is immers de geliefde zoon van God!!

Dus eh... als je nog eens als een berg tegen iets opziet: blijf vertrouwen! Het komt goed!
God doet ALTIJD wat Hij heeft beloofd.
Met DAT vertrouwen kunnen we bergen verzetten!!
19/02/2021 - Jaar van het gezin (gearchiveerd op 24-03-2021)

De paus heeft afgekondigd dat er het komend jaar speciaal aandacht zal zijn voor het gezin. Hij deed de aankondiging op zondag 27 december, de dag waarop onze Kerk het feest van de heilige Familie viert.

Het 'Jaar van het Gezin' vindt plaats ter gelegenheid van de vijfde verjaardag van de publicatie van de apostolische brief Amoris Laetitia (De Vreugde van de Liefde). Deze door Franciscus geschreven bijdrage aan de katholieke leer is het resultaat van twee bisschoppensynodes over huwelijk en gezin in 2014 en 2015. Franciscus schrijft in de brief uitvoerig over de waarde en het uitdagen van huwelijk en gezin vanuit bijbels, theologisch en pastoraal perspectief.

Het themajaar begint op 19 maart 2021 en loopt tot 22 juni 2022. De startdatum is bewust gekozen: de dag waarop we het feest van de heilige Jozef vieren. Het 'Jaar van het Gezin' zal deels samenvallen met het themajaar rondom de heilige Jozef dat loopt van 8 december 2020 tot 8 december 2021.

Oproep
In onze geloofsgemeenschap zijn veel gezinnen die zich betrokken voelen bij de kerk. In het 'Jaar van het Gezin' willen we in iedere editie van het Kerkvenster een gezin centraal stellen. Gezinnen met jonge kinderen, of al wat oudere kinderen, dat maakt niet uit. De familie krijgt een aantal vragen voorgelegd waarvan de antwoorden in de nieuwsbrief verschijnen.
De redactie zal verschillende gezinnen benaderen, maar u kunt ook uzelf aanmelden. Vindt u het leuk om met uw gezin een keer in het Kerkvenster te staan? Stuur dan een mailtje naar !
24/02/2021 - Hulp gevraagd (gearchiveerd op 24-03-2021)

Op 1 januari jongstleden bestond onze Martha en Mariaparochie precies tien jaar. Bij de fusie is destijds afscheid genomen van het toenmalige 'kerkbestuur' en zijn voor onze Nicolaaskerk twee nieuwe organen ontstaan: de 'locatieraad' en de 'pastoraatgroep'. Waar de locatieraad zich met name bezighoudt met zakelijke aspecten als financiën, gebouwenbeheer, organisatie en communicatie, richt de pastoraatgroep zich op de menselijke aspecten: het welzijn van de geloofsgemeenschap. Beide groepen werken zeer nauw samen.
Volgens de bisdomrichtlijnen geldt er een termijn van vier jaar voor het deelnemen aan een van deze beide groepen. Om de doorstroming te garanderen, mag een persoon maximaal twee termijnen dienen. Zo hebben we in 2019 afscheid genomen van Gabriëlle en Rosalien, die vanaf het eerste uur bij de pastoraatgroep zaten. Ook de locatieraad is in de loop der jaren volledig ververst.
Momenteel hebben beide groepen vier leden, maar aan het eind van 2021 loopt voor een aantal personen de termijn af. Daar komt bij dat er veel meer werk ligt voor beide groepen dan de huidige bezetting aankan. Hierdoor blijven sommige zaken te lang liggen. Met andere woorden: hoog tijd om nieuwe leden te werven! Daarom vindt u hieronder een oproep.

Vacatures
Zoals u hierboven kunt lezen, zijn de locatieraad en de pastoraatgroep op zoek naar nieuwe leden. Ligt uw hart bij de Nicolaaskerk en voelt u dat u een waardevolle bijdrage kunt leveren aan een van beide groepen? Aarzel dan niet om u als belangstellende aan te melden!
Momenteel draaien beide groepen goed, al groeit de hoeveelheid werk ons wel boven het hoofd. Maar de onderlinge sfeer is erg goed en positief. Daar komt bij dat er mooie ontwikkelingen aankomen rondom kerkvernieuwing aan de hand van boeken als 'Als God renoveert'.
Voor de locatieraad zijn we met name op zoek naar iemand die ons kan helpen met het meerjarig onderhoudsplan van de kerk (gebouwenbeheer). Ook neemt onze voorzitter aan het eind van dit jaar afscheid, dus deze rol komt eveneens vacant. Maar ook op ander gebied kunnen we ondersteuning gebruiken.
Lijkt het u wat? Neem dan vrijblijvend voor een goed gesprek contact met ons op via of .
24/02/2021 - Tieners in actie (gearchiveerd op 24-03-2021)

Terwijl het buiten ijzig koud was, zaten onze tieners op vrijdag 12 februari thuis achter hun computerscherm. Zij gingen de strijd met elkaar aan tijdens het online spel Sirkelslag. De landelijke 'battle' laat in verband met corona nog even op zich wachten, maar deze afgeslankte versie was alvast een groot succes. Er kwam van alles voorbij: bingo, bijbelse figuren, maar ook (voor de sportievelingen) sit-ups en planken. Onze tieners zijn alvast opgewarmd voor de landelijke strijd in mei!
24/02/2021 - Werelddag grootouders-ouderen (gearchiveerd op 24-03-2021)

In februari kondigde paus Franciscus aan dat de kerk op de vierde zondag van juli de 'Werelddag van grootouders en ouderen' zal vieren. Grootouderdag bestaat al veel langer en wordt in vele landen op verschillende data gevierd. Het is een (internationaal) initiatief van de Felini Foundation, gevestigd in Amersfoort. Deze stichting heeft als doel de communicatie tussen de generaties te bevorderen.
De nieuwe katholieke feestdag komt dus niet zomaar uit de lucht vallen. Volgens de paus is de rol van grootouders vaak onderbelicht en 'vergeten we de rijkdom van hun bijdrage aan het bewaren en doorgeven van onze wortels'.

Paus Franciscus zal zelf tijdens de eerste editie van deze dag op zondag 25 juli 2021 voorgaan in een eucharistieviering, liet het Vaticaan weten.
'Ouderen herinneren ons eraan dat ouderdom een geschenk is en dat grootouders de band zijn die verschillende generaties met elkaar verbinden door de ervaring van het leven en het geloof door te geven', zei de zelf 84-jarige paus. Sinds het begin van zijn pontificaat heeft Franciscus met grote regelmaat gewezen op het belang van de stem van ouderen in de samenleving. Ook tijdens deze coronapandemie besteedt de paus veel aandacht aan de ouderen.

In Nederland wordt grootouderdag gevierd op de eerste zondag in oktober. Dit valt in de nationale week tegen eenzaamheid. Het verband mag duidelijk zijn, want veel ouderen kampen met eenzaamheid.
Carel Jansen, bestuurslid van de Felini Foundation, is enorm verheugd over deze nieuwe 'Werelddag van grootouders en ouderen' en ziet dit als een impuls om wereldwijd generaties te verbinden en ouderen te eren. Meer informatie over de grootouderdag vindt u op de website felinifoundation.nl.
24/02/2021 - Stille Omgang (gearchiveerd op 22-03-2021)

Dit jaar zal de nachtelijke processie de 'Stille Omgang' in Amsterdam niet op de gebruikelijke wijze plaatsvinden. Vanwege coronamaatregelen wordt u verzocht om niet in groepen naar de hoofdstad te komen op 21 maart.
Als alternatief zal de mis in de Nicolaasbasiliek digitaal te volgen zijn via een YouTube-kanaal.
Ook de Stille Omgang kunt u via dit kanaal bekijken. U vindt te zijner tijd een link op de website www.stille-omgang.nl.
26/02/2021 - Miniviering voor thuis (gearchiveerd op 01-03-2021)

Hoewel er deze zondag een eucharistieviering is in de kerk, hebben onze vrijwilligers toch opnieuw een mooie miniviering gemaakt. Deze viering is speciaal voor gezinnen met jonge kinderen. Je vindt de tekst hier.
Naast de miniviering van onze eigen vrijwilligers is het ook mogelijk om de miniviering van de website Kinderwoorddienst te volgen.
01/03/2021 - Vastenactie 2021 (gearchiveerd op 01-04-2021)

Dit jaar steunen we met onze vastenactie weer de school in Zambia. Onlangs hebben we gevraagd aan Caroline van Weede of zij een paar vragen wilde voorleggen aan haar contactpersoon in Zambia. Want daar hebben ze natuurlijk ook te maken met coronamaatregelen. Lees hier hoe het er momenteel aan toe gaat rond de school.
04/03/2021 - Koekjesverkoop (gearchiveerd op 15-03-2021)

Op 14 maart, zondag Laetare, worden er door onze jeugd koekjes verkocht om zo de vastenpot voor de school in Zambia te spekken. In verband met de coronamaatregelen zijn de koekjes verpakt in kleine zakjes en worden deze, na de mis, buiten op het kerkplein verkocht. Kosten per zakje zijn 2 euro. Wilt u thuis van iets lekkers genieten bij de koffie of de thee? Kom dan naar onze koekjeskraam en doe mee!
Bij voorbaat hartelijke dank voor uw bijdrage.
05/03/2021 - Miniviering voor thuis (gearchiveerd op 08-03-2021)

Hoewel er deze zondag een eucharistieviering is in de kerk, hebben onze vrijwilligers toch opnieuw een mooie miniviering gemaakt. Deze viering is speciaal voor gezinnen met jonge kinderen. Je vindt de tekst hier.
Naast de miniviering van onze eigen vrijwilligers is het ook mogelijk om de miniviering van de website Kinderwoorddienst te volgen.
06/03/2021 - 24 uur voor de Heer (gearchiveerd op 14-03-2021)

Een aantal jaren geleden nam paus Franciscus het initiatief om wereldwijd een bezinningsdag te houden in de Veertigdagentijd, onder de titel '24 uur voor de Heer'. Sindsdien wordt deze gebedsdag elk jaar gehouden. Ook in onze kerk doen we jaarlijks mee. Dit jaar gaat '24 uur voor de Heer' van start op 12 maart om 15.00 uur, en zal worden afgesloten op 13 maart om 19.00 uur met een plechtige vespers.
U vindt hier het volledige programma.
Ook aan de kinderen wordt gedacht. Op zaterdag tussen 14.00 uur en 15.00 is er een speciaal moment voor hen. Er zijn uitnodigingen rondgestuurd, maar ook als je (nog) niets ontvangen hebt ben je uiteraard van harte welkom! Hier lees je meer over dit uurtje.
12/03/2021 - Miniviering voor thuis (gearchiveerd op 15-03-2021)

Hoewel er deze zondag een eucharistieviering is in de kerk, hebben onze vrijwilligers toch opnieuw een mooie miniviering gemaakt. Deze viering is speciaal voor gezinnen met jonge kinderen. Je vindt de tekst hier.
Naast de miniviering van onze eigen vrijwilligers is het ook mogelijk om de miniviering van de website Kinderwoorddienst te volgen.
13/03/2021 - Boeteviering en biecht (gearchiveerd op 31-03-2021)

Op dinsdag 30 maart om 19.00 uur is er een boeteviering. Aansluitend aan de boeteviering is er gelegenheid om het sacrament van boete en verzoening te ontvangen.
19/03/2021 - Miniviering voor thuis (gearchiveerd op 22-03-2021)

Hoewel er deze zondag een eucharistieviering is in de kerk, hebben onze vrijwilligers toch opnieuw een mooie miniviering gemaakt. Deze viering is speciaal voor gezinnen met jonge kinderen. Je vindt de tekst hier.
Naast de miniviering van onze eigen vrijwilligers is het ook mogelijk om de miniviering van de website Kinderwoorddienst te volgen.
22/03/2021 - Goede Week en Pasen (gearchiveerd op 06-04-2021)

In de Goede Week zijn er vier belangrijke vieringen: de beide hoogmissen op Palmzondag en Witte Donderdag, en op Goede Vrijdag de kruisweg en de kruisverering. Om zoveel mogelijk mensen de gelegenheid te geven in de Goede Week naar de kerk te komen, vragen wij u of u voor maximaal één van deze vier vieringen wilt reserveren.

Met Pasen zijn er drie vieringen: de paaswake, de hoogmis op eerste paasdag en de gezinsmis op tweede paasdag. Ook hierbij vragen wij u om te denken aan uw medekerkgangers, die ook graag een plekje willen hebben. Dus graag voor maximaal één van deze drie vieringen reserveren.

De paaswake is vanwege de avondklok vervroegd naar 19.30 uur.
22/03/2021 - Kerk open vóór Pasen (gearchiveerd op 04-04-2021)

Vorig jaar was het niet mogelijk om gezamenlijk de liturgie rondom de Goede Week te vieren. Wel mochten we de deuren van onze kerk openzetten. Dat is erg goed bevallen. Niet alleen trouwe kerkgangers kwamen langs, maar ook mensen die zelden een kerk bezochten, liepen binnen.
Inmiddels mogen we weer samen vieren, maar onder strikte voorwaarden: slechts dertig kerkgangers per mis. Niet iedereen zal dus bij de vieringen aanwezig kunnen zijn. Natuurlijk is het mogelijk om via kerkomroep.nl de vieringen in onze eigen kerk te volgen in beeld en geluid. Dat is erg fijn, maar als u graag even zelf naar de kerk komt, dan is dat ook mogelijk. Net als vorig jaar zal de kerk geopend zijn op de volgende momenten:

Witte Donderdag 10.00 uur - 15.30 uur
Goede Vrijdag 10.00 uur - 14.30 uur
Stille Zaterdag 10.00 uur - 15.30 uur
22/03/2021 - Hij leeft! (gearchiveerd op 06-04-2021)

Het is alweer Pasen! Wat een mooi feest! Want we vieren samen dat Onze Lieve Heer is opgestaan, Hij leeft!!! Dit geeft ons allemaal het vertrouwen dat het altijd weer goed komt, als we maar blijven vertrouwen. Ook als het even tegenzit. Hij heeft alles voor ons gedaan, zodat ook wij straks naar Hem toe mogen komen.
Laten we allemaal onze schouders eronder zetten, zeker nu we nog met de verschillende coronamaatregelen zitten. Blijf volhouden, blijf vertrouwen! Dat deed Jezus ook. Laten we zijn voorbeeld volgen en sterk blijven, want alles komt goed!
Dus kom ook tweede paasdag naar de gezinsmis om 11.00 uur, want na afloop komt het hier ook allemaal goed. Dan is er namelijk voor de kinderen ook nog paaseieren zoeken achter het Trefpunt.
22/03/2021 - Palmpaasstokken maken (gearchiveerd op 28-03-2021)

Op Palmzondag herdenken we de intocht van Jezus in Jeruzalem. De mensen verwelkomden Hem met palmtakken. Dat is allemaal erg lang geleden gebeurd, maar nog steeds vieren we Palmzondag met palmtakjes. Er worden zelfs prachtige palmpaasstokken gemaakt. Maar... hoe maak je zo'n stok nou eigenlijk?

Wat heb je nodig?
- Een houten kruis (± 60 cm)
- Palmtakje (buxus)
- Naald en draad
- Plakband/lijm
- Schaar
- Geel, wit, rood crêpepapier
- Gekleurd papier
- Rozijnen (30)
- Doppinda's (12)
- Broodhaantje of papieren haantje
- Versiering (eitjes, bloemen, lint)

1. Omwikkel het kruis met stroken crêpepapier in wit (kleur van de verrijzenis) en geel (kleur van nieuw leven).
2. Maak 5 rode propjes en plak die op de plaatsen waar de kruiswonden van Jezus zaten (handen, voeten, hoofd en hart).
3. Knip van papier een hart en plak dat midden op het kruis: het symbool van de liefde, want Jezus houdt heel veel van jou!
4. Rijg 30 rozijnen aan een draad. Ze staan symbool voor de zilverlingen waarvoor Jezus verraden werd.
5. Rijg 12 doppinda's aan een draad. Ze staan symbool voor de 12 vrienden (apostelen) van Jezus.
6. Bovenop het kruis komt het haantje. Dit komt uit het verhaal van Petrus waarin hij Jezus drie keer verloochende.
7. Ook bovenop komt het palmtakje. In de kerk kun je vanaf Palmzondag gezegende takjes krijgen.
8. Als je nog tijd over hebt, kun je je palmpaasstok natuurlijk nóg mooier maken. Veel succes!

Wil je liever samen aan de slag? Dat kan ook!
Zaterdag 27 maart van 13.30 uur tot 14.30 uur ben je van harte welkom in het Trefpunt. Neem je zelf een kruis mee? Wij zorgen voor alle andere materialen.

Ouders mogen halen en brengen. Helaas is het niet mogelijk om te blijven wachten.
22/03/2021 - Veertigurengebed-biechthoren (gearchiveerd op 27-03-2021)

Woensdag 24, donderdag 25 en vrijdag 26 maart is er een aangepaste vorm van het veertigurengebed. Het Allerheiligste is elke dag uitgesteld van 's morgens na de viering tot de viering 's avonds of tot 20.00 uur.

Vrijdag 26 maart is pastor Mauricio tussen 10.30 en 12.30 uur beschikbaar om in de kerk de biecht te horen of voor een kort gesprek of gebed. Dit gebeurt dan op afspraak. Op dat moment is er dus ook uitstelling van het Allerheiligste. Mensen die hier gebruik van willen maken, kunnen anoniem een tijdsslot van 15 minuten reserveren via een intekenlijst die bij de aanmeldtafel bij de ingang ligt. Afhankelijk van de belangstelling komt er eventueel een vervolg in de Goede Week. Voor alle duidelijkheid: Op dinsdag 30 maart is er 's avonds een boeteviering waarna er na afloop gelegenheid is om te biechten, maar dan bij pastoor Skiba.
24/03/2021 - Kerkvernieuwing (gearchiveerd op 22-04-2021)

Nu het met de coronacrisis langzamerhand de betere kant op lijkt te gaan, is het ook tijd voor ons als kerkgemeenschap om vooruit te kijken. Daarbij moeten we verder kijken dan enkel de herstart van het kerkelijk leven. Want los van corona hebben we ook in de Nicolaaskerk in Baarn te maken met ontkerkelijking en teruggang van het aantal gelovigen. Wij mensen zijn daarbij geneigd om vooral vast te willen houden wat we hebben en ons te verschansen achter de sterke wal van een rijk verleden.

De afgelopen jaren zijn twee boeken geschreven die ons kunnen helpen om een andere weg in te slaan: Als God renoveert (Divine Renovation, 2014) van de Canadese priester James Mallon, en Rebuilt (2013) van de Amerikaanse priester Michael White. Beide boeken gaan niet uit van het krampachtig vasthouden van wat we hebben en het afremmen van de teloorgang. Nee, beide boeken gaan uit van hoop, vernieuwing en groei. En met succes!

Medio maart is er een digitaal landelijk congres gehouden over parochievernieuwing, waar ook enkele leden van de pastoraatgroep en de locatieraad aan hebben deelgenomen. Om dit voort te zetten, gaan we een brede werkgroep inrichten om te bekijken hoe we de parochievernieuwing in onze eigen geloofsgemeenschap kunnen vormgeven.

Het speelveld is daarbij heel breed: van kwalitatief goede muziek, gastvrijheid, zorg voor elkaar en gemeenschapsvorming, tot het benutten van elkaars talenten, ons richten op de juiste zaken (dus ook dingen durven veranderen en zelfs durven stoppen) en goed leiderschap. Wat we willen bereiken, is dat we een stevig fundament leggen voor groei in de toekomst.

Inmiddels hebben de eerste geïnteresseerden voor deze werkgroep zich al aangemeld. Maar er is plaats voor velen! Dus iedereen die mee wil denken: kom erbij. Het enige wat hiervoor nodig is, is een open blik met een positieve instelling. Want we kunnen groeien als kerk! Die missie hebben we van Jezus meegekregen en met Gods hulp gaat het ons lukken.

De Kerk in Nederland heeft weer mensen nodig die de handen uit de mouwen steken en de Blijde Boodschap willen verkondigen. En in een vorm die de mensen aanspreekt. Dus als u denkt: deze buitenkans wil ik niet voorbij laten gaan, neem dan contact op met de locatieraad of de pastoraatgroep!

De pastoraatgroep en de locatieraad
24/03/2021 - Koekverkoop voor Zambia (gearchiveerd op 22-04-2021)

Op zondag 14 maart hebben kinderen en tieners uit onze locatie zelfgebakken koekjes verkocht. De opbrengst van deze actie (138,20 euro) zal gaan naar de school in Zambia, waarover u in het Kerkvenster van maart heeft kunnen lezen. Geweldig dat deze jonge mensen zich zo inzetten voor leeftijdsgenoten die het minder goed hebben!
Wilt u de school ook financieel steunen? Dat kan! U kunt geld overmaken naar NL RABO 0304 7047 33 ten name van Martha en Mariaparochie - Nicolaas Baarn.
24/03/2021 - Wie wil zingen? (gearchiveerd op 22-04-2021)

Het is nu bijna een jaar geleden dat het coronavirus ons leven voor een deel lamlegde.
Heel opvallend is dat te zien aan de muziek. U mag sindsdien niet meezingen in de kerk, terwijl u dat misschien wel graag doet. Toch is het niet zo dat er helemaal niet gezongen mag worden. Bij elke viering mag er door maximaal vier mensen gezongen worden. Misschien zou u of jij dat wel willen, maar weten wij dat gewoon niet. Dat zou toch jammer zijn. Geeft u het dan even door! Dat mag ook aan ondergetekende. Want we weten dat er onder u zijn die heel mooi zingen, hoewel dat geen strikte voorwaarde is. Oh ja, misschien wilt u zich liever niet binden. Nou, dat hoeft ook niet, een enkele keer meezingen is al prima. Wel is het handig als u aangeeft van welke soort muziek u of jij(!) houdt. Er is zoveel mooie muziek. Bovendien: we doen het niet allereerst voor onszelf, maar ter ere van God. Tot horens!

Diaken Jan Nieuwenhuis
26/03/2021 - Miniviering voor thuis (gearchiveerd op 29-03-2021)

Hoewel er deze zondag een eucharistieviering is in de kerk, hebben onze vrijwilligers toch opnieuw een mooie miniviering gemaakt. Deze viering is speciaal voor gezinnen met jonge kinderen. Je vindt de tekst hier.
Naast de miniviering van onze eigen vrijwilligers is het ook mogelijk om de miniviering van de website Kinderwoorddienst te volgen.
01/04/2021 - Paasgroet kardinaal Eijk (gearchiveerd op 01-05-2021)

Bij gelegenheid van het paastriduüm dit jaar heeft onze kardinaal een paasgroet geschreven. U kunt deze hier downloaden.
02/04/2021 - Miniviering voor thuis (gearchiveerd op 04-04-2021)

Hoewel er deze zondag een eucharistieviering is in de kerk, hebben onze vrijwilligers toch opnieuw een mooie miniviering gemaakt. Deze viering is speciaal voor gezinnen met jonge kinderen. Je vindt de tekst hier.
Naast de miniviering van onze eigen vrijwilligers is het ook mogelijk om de miniviering van de website Kinderwoorddienst te volgen.
09/04/2021 - Miniviering voor thuis (gearchiveerd op 12-04-2021)

Hoewel er deze zondag een eucharistieviering is in de kerk, hebben onze vrijwilligers toch opnieuw een mooie miniviering gemaakt. Deze viering is speciaal voor gezinnen met jonge kinderen. Je vindt de tekst hier.
17/04/2021 - Miniviering voor thuis (gearchiveerd op 19-04-2021)

Hoewel er deze zondag een eucharistieviering is in de kerk, hebben onze vrijwilligers toch opnieuw een mooie miniviering gemaakt. Deze viering is speciaal voor gezinnen met jonge kinderen. Je vindt de tekst hier.
18/04/2021 - Mis vervalt (gearchiveerd op 29-04-2021)

Op woensdag 28 april vervalt de mis om 8.45 uur. Op die tijd worden de lauden gebeden, aangevuld met de lezingen van de dag.
21/04/2021 - Vooruitkijken (gearchiveerd op 21-05-2021)

Nu het vaccinatieprogramma vordert, kunnen we ook voorzichtig vooruitkijken naar het einde van de coronacrisis. Het zou fijn zijn om weer zorgeloos naar de kerk te kunnen komen, zonder al die regels die nu gelden. Tegelijkertijd zijn wij als geloofsgemeenschap gespaard gebleven van grote golven coronabesmettingen. Daar mogen we blij om zijn, want met veel ouderen in ons midden is dat toch wel een zorg.

Vooruitkijken doen we ook op ander gebied, namelijk met betrekking tot het secretariaat. Na het overlijden van onze geliefde secretaresse Nanda hebben we geprobeerd alles zo goed mogelijk draaiende te houden. Dat lukt aardig, maar we hebben met een blik op de toekomst ook wat veranderingen voor ogen.

Wat we zien is dat er veel behoefte is bij mensen om even binnen te lopen in het secretariaat voor een kop koffie en wat gezelligheid. Hierin was Nanda onovertroffen. Deze gelegenheid willen we in stand houden, maar het is natuurlijk wezenlijk anders dan secretarieel werk, wat ook gedaan moet worden. Binnenkort hoort u meer hierover.

De locatieraad en de pastoraatgroep
21/04/2021 - TV-mis (gearchiveerd op 26-04-2021)

Op zondag 25 april is er in onze kerk een TV-mis. Dat betekent dat de eucharistieviering een uur eerder zal beginnen dan gebruikelijk, namelijk om 10.00 uur.
Ook voor deze mis moet gereserveerd worden. Is het vol? Dan kunt u vanuit huis meekijken via de live-stream van kerkomroep.nl, maar ook op TV via NPO 2.
21/04/2021 - Zambia (gearchiveerd op 21-05-2021)

In de nieuwsbrief van april werd helaas een onvolledig rekeningnummer genoemd voor de vastenactie in Zambia. Het juiste nummer is: NL79 RABO 0304 7047 33. Ook nu de veertigdagentijd voorbij is, blijft het mogelijk om geld te doneren.
21/04/2021 - De Blinkert (gearchiveerd op 21-05-2021)

In de veertigdagentijd wilden onze jongeren graag iets doen voor anderen. Els stelde voor om bemoedigende kaarten te maken voor mensen in een verpleeghuis. De kaarten zijn afgeleverd bij de Blinkert waar men erg blij was met dit initiatief.
21/04/2021 - Pater Van Oostrum overleden (gearchiveerd op 21-05-2021)

Op 18 maart is op 96-jarige leeftijd pater Piet van Oostrum SVD overleden. Pater Van Oostrum werd in 1924 geboren aan de Eemnesserweg in Baarn als zoon van een tuinman. Hij voelt zich geroepen door de missie en op 12-jarige leeftijd gaat hij naar het missiehuis SVD Sint Jan in Soesterberg. Hij volgt de priesteropleiding in Teteringen en wordt op 30 augustus 1949 tot priester gewijd.
In 1961 wordt hij benoemd voor Nieuw-Guinea. Hij voelt zich thuis bij de mensen en in de prachtige natuur. Die natuur, het wonder van de schepping, maakt hem zo enthousiast dat hij zichzelf De Groene Piet noemt. Hij werkt in Nieuw-Guinea als procurator en daarna als pastor. Dit blijft hij doen tot 2001.
Pater Piet van Oostrum is overleden in het missiehuis in Teteringen.
21/04/2021 - Gezinsmis Hemelvaart 13 mei (gearchiveerd op 14-05-2021)

Al het goede komt van boven
Hemelvaart-feest: Jezus gaat terug naar zijn hemelse Vader. Huh? Is dat een feest? We weten nog heel goed hoe verdrietig we waren toen Jezus op Goede Vrijdag stierf en alles voorbij leek te zijn. Hij was weg! En dan is het nu feest? Nu Hij weer weg gaat???
Ja, dat is zo! Al klinkt het vreemd. Deze keer gaat Jezus naar zijn Vader nadat Hij zijn leerlingen heeft verteld dat ze niet alleen achterblijven: Hij belooft ze de kracht van de heilige Geest. De heilige Geest zal hen bijstaan en moed geven om te vertellen over Jezus. Dat is een prachtig cadeau! Dus zijn ze vanaf deze Hemelvaartsdag in vertrouwen wachtend op die komst: ze weten immers dat Jezus altijd doet wat Hij belooft!
Dus: inderdaad een feestelijke Hemelvaartsdag! Kom je ook meevieren?

Van harte welkom!
21/04/2021 - Speurtocht in het Baarnse Bos (gearchiveerd op 14-05-2021)

Op 13 mei is het Hemelvaartsdag: een mooie dag om er als gezin op uit te gaan. Hebben jullie nog geen plannen? Misschien kun je dan deelnemen aan de speurtocht voor gezinnen.
We organiseren deze middag in het kader van het Jaar van het Gezin, dat op 19 maart is begonnen en door paus Franciscus is uitgeroepen.

De speurtocht vindt plaats in het Baarnse Bos. Buiten, dus alles gaat coronaproof. Wil je meedoen? Kom dan op 13 mei om 12.30 uur naar de Grote Kom aan de zijde van de Luitenant Generaal van Heutszlaan.

Na afloop is er voor iedereen een verrassing...

Meer informatie:
21/04/2021 - Meimaand = Mariamaand (gearchiveerd op 01-06-2021)

Hoewel het lenteweer nog even op zich laat wachten, nadert de maand mei met rasse schreden: de maand waarin van oudsher bijzondere aandacht wordt gegeven aan Maria. Vandaar dat mei ook wel de Mariamaand wordt genoemd.

Maria vraagt herhaaldelijk, op vrijwel elke plek waar zij is verschenen, om de rozenkrans te bidden. Daar willen wij als parochie graag gehoor aan geven! Zo wordt er inmiddels alweer bijna twee jaar lang na elke doordeweekse eucharistieviering aansluitend gezamenlijk de rozenkrans gebeden.
Daarnaast zal er ter ere van Maria in de maand mei van maandag tot en met vrijdag iedere avond de rozenkrans worden gebeden, gevolgd door de litanie van Loreto, de litanie van de heilige Maagd Maria. Omdat paus Franciscus dit jaar speciaal heeft toegewijd aan de heilige Jozef, zal afsluitend het gebed tot Sint Jozef worden gebeden.

Mariamaand extra tijden:
Maandag 19.30 uur
Woensdag 19.30 uur
Donderdag 19.00 uur

Telkens is er iemand die zal voorbidden. Inmiddels is de gewoonte ontstaan dat elk tientje spontaan door iemand in de kerk wordt voorgebeden. Zo groeien we in het gezamenlijk bidden. Van harte welkom als u zich geroepen voelt dit ook eens te doen!
21/04/2021 - Happy stones (gearchiveerd op 21-05-2021)

Heeft u wel eens gehoord van 'happy stones'? Stenen die zijn geschilderd in prachtige kleuren en op willekeurige plekken worden neergelegd. Zomaar, om de gelukkige vinder een glimlach op het gezicht te geven.
Een van onze jongeren kwam op het idee om met de groep onze eigen happy stones te maken. Stenen met een boodschap van geloof, hoop en liefde. Dat is nog eens evangelisatie! Als u goed zoekt ziet u ze misschien binnenkort wel ergens in Baarn liggen...
22/04/2021 - Miniviering voor thuis (gearchiveerd op 26-04-2021)

Hoewel er deze zondag een eucharistieviering is in de kerk, hebben onze vrijwilligers toch opnieuw een mooie miniviering gemaakt. Deze viering is speciaal voor gezinnen met jonge kinderen. Je vindt de tekst hier.
27/04/2021 - Mariaviering 8 mei (gearchiveerd op 09-05-2021)

Overal op de wereld wordt de traditionele rozenkrans gebeden, vooral in de maanden mei en oktober. Zo ook bij ons in de Nicolaaskerk. Maar wist u dat de rozenkrans in deze welbekende vorm een voorloper heeft gehad? Dat was de "meditatieve rozenkrans" van Dominicus van Pruisen, uit de 14e eeuw.
Op zaterdag 8 mei, om 19.00 uur, bidden wij in de Nicolaaskerk deze rozenkrans van Dominicus van Pruisen. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. In de kerk, voor het altaar, zal de Zwarte Madonna van Altötting te zien zijn. Tijdens de viering hoort u meer over dit bijzondere Mariabeeld.
28/04/2021 - Lauden vervallen (gearchiveerd op 08-05-2021)

Van dinsdag 4 t/m vrijdag 7 mei vervallen de lauden.
30/04/2021 - Miniviering voor thuis (gearchiveerd op 03-05-2021)

Hoewel er deze zondag een eucharistieviering is in de kerk, hebben onze vrijwilligers toch opnieuw een mooie miniviering gemaakt. Deze viering is speciaal voor gezinnen met jonge kinderen. Je vindt de tekst hier.
01/05/2021 - Verruiming aantal bezoekers (gearchiveerd op 01-06-2021)

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten een beperkte verruiming toe te staan voor wat betreft het aantal aanwezigen bij vieringen. De verruiming geldt alleen voor grote kerkgebouwen die meer dan 300 reguliere zitplaatsen hebben. In deze grote kerken mag met ingang van 29 april maximaal tien procent van het totale aantal zitplaatsen bezet zijn. De huidige fase van de coronapandemie, die als 'zeer ernstig' geldt, laat nog geen verdere versoepeling toe vinden de bisschoppen.

Voor de Nicolaaskerk betekent dit dat er vanaf nu 60 bezoekers zijn toegestaan per viering. Dat is een verdubbeling ten opzichte van de oude situatie. Goed nieuws dus!

De bisschoppen benadrukken dat de huidige Covid-cijfers nog steeds vragen om voorzichtigheid en terughoudendheid. Daarom blijft het protocol 'Kerkelijk leven op anderhalve meter' binnen de Rooms-katholieke Kerk ook voor grote kerken onverkort gelden met alle regels over het onderling houden van afstand, reserveren, hygiëne enzovoort.
07/05/2021 - Miniviering voor thuis (gearchiveerd op 10-05-2021)

Hoewel er deze zondag een eucharistieviering is in de kerk, hebben onze vrijwilligers toch opnieuw een mooie miniviering gemaakt. Deze viering is speciaal voor gezinnen met jonge kinderen. Je vindt de tekst hier.
14/05/2021 - Miniviering voor thuis (gearchiveerd op 17-05-2021)

Hoewel er deze zondag een eucharistieviering is in de kerk, hebben onze vrijwilligers toch opnieuw een mooie miniviering gemaakt. Deze viering is speciaal voor gezinnen met jonge kinderen. Je vindt de tekst hier.
15/05/2021 - Kinderwoorddienst van start (gearchiveerd op 15-06-2021)

Nu er weer meer mensen tegelijk naar de kerk mogen, gaat ook de kinderwoorddienst weer van start. Vanaf zondag 16 mei worden kinderen tussen de 7 en 11 jaar weer uitgenodigd om tijdens de mis mee te gaan naar het Trefpunt. In het Trefpunt wordt het evangelie voorgelezen en besproken met voorbeelden uit het dagelijks leven die voor de kinderen begrijpelijk zijn. Natuurlijk hebben zij zelf ook hun inbreng en hun vragen. Dit leidt vaak tot verrassende gesprekken.
De kinderwoorddienst wordt afgesloten met de geloofsbelijdenis of een gebed, waarbij de kinderen hun eigen intenties kunnen aangeven. Tijdens de offerande komen de kinderen terug in de kerk, zodat ze vanaf dat moment kunnen deelnemen aan het vervolg van de eucharistieviering. Alle basisschoolleerlingen vanaf groep 4 zijn welkom! Opgave vooraf is niet nodig.
21/05/2021 - Miniviering voor thuis (gearchiveerd op 25-05-2021)

Hoewel er deze zondag een eucharistieviering is in de kerk, hebben onze vrijwilligers toch opnieuw een mooie miniviering gemaakt. Deze viering is speciaal voor gezinnen met jonge kinderen. Je vindt de tekst hier.
24/05/2021 - Gezinsmis 6 juni om 11.00 uur (gearchiveerd op 06-06-2021)

Jezus: het nieuwe verbond.
Nieuwe verbond?
Dus er was ook een oud verbond?
Jazeker!

Daarover lezen we in Exodus: God die zich, na allerlei gemopper en slecht gedrag van de mensen, helemaal aan hen verbindt. Heel bijzonder! Maar God kan nou eenmaal niet anders dan van mensen houden. Hij wil dat duidelijk maken met een verbond; zo kan Hij laten zien dat wát er ook gebeurt, Hij altijd bij hen is!

Jezus zegt tijdens het laatste avondmaal, wanneer Hij zichzelf schenkt, zijn lichaam en bloed: 'Dit is het nieuwe verbond.' Hij geeft zich helemaal aan ons, omdat Hij zoveel van ons houdt!
Zo kunnen wij bij elke eucharistieviering niet alleen dit wonderlijks herinneren. Néé! Elke eucharistieviering is het een opnieuw tegenwoordig stellen van het offer van Jezus!! Altijd is Hij met ons! In dit blijvend kostbare sacrament als zichtbaar teken van zijn nabijheid en liefde!

Van harte welkom om dit met ons mee te vieren!
28/05/2021 - Miniviering voor thuis (gearchiveerd op 31-05-2021)

Hoewel er deze zondag een eucharistieviering is in de kerk, hebben onze vrijwilligers toch opnieuw een mooie miniviering gemaakt. Deze viering is speciaal voor gezinnen met jonge kinderen. Je vindt de tekst hier.
03/06/2021 - Miniviering voor thuis (gearchiveerd op 07-06-2021)

Hoewel er deze zondag een eucharistieviering is in de kerk, hebben onze vrijwilligers toch opnieuw een mooie miniviering gemaakt. Deze viering is speciaal voor gezinnen met jonge kinderen. Je vindt de tekst hier.
11/06/2021 - Miniviering voor thuis (gearchiveerd op 14-06-2021)

Hoewel er deze zondag een eucharistieviering is in de kerk, hebben onze vrijwilligers toch opnieuw een mooie miniviering gemaakt. Deze viering is speciaal voor gezinnen met jonge kinderen. Je vindt de tekst hier.