Lezingen van de dag
zo ma di wo do vr za
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31


Lezingen van 21 mei 2022

Zaterdag na de vijfde zondag van Pasen

Vrije gedachtenis van de heilige Christophorus Magallaen, priester, en gezellen, martelaren
De heilige Cristůbal Magallanes Jara werd geboren in Mexico in 1869. Onder de toenemende vervolging van de Kerk onderging hij samen met vierentwintig andere priesters en lekenchristenen, afkomstig uit verschillende streken van Mexico en variŽrend in leeftijd, in het jaar 1927 het martelaarschap.


Eerste lezing: Uit de Handelingen der Apostelen, 16, 1-10.
In die dagen kwam Paulus te Derbe en Lystra. Er was daar een leerling, TimoteŁs genaamd, de zoon van een gelovig geworden Joodse vrouw, maar van een Griekse vader. Omdat hij bij de broeders van Lystra en Ikonium een goede naam had, wenste Paulus hem als reisgezel. Omwille van de Joden die in die streek woonden, liet hij hem besnijden, want iedereen wist dat zijn vader een Griek was. In de steden waar zij doorkwamen, kondigden zij voor de gelovigen de besluiten af, die genomen waren door de apostelen en oudsten in Jeruzalem. Zo werden de gemeenten versterkt in het geloof en ze namen met de dag in omvang toe. Daarna trokken ze door FrygiŽ en de landstreek GalatiŽ, omdat zij door de heilige Geest ervan weerhouden waren het woord te verkondigen in Asia. In MysiŽ gekomen maakten zij aanstalten om naar BityniŽ te reizen, maar de Geest van Jezus stond hun dit niet toe. Zij trokken dus door MysiŽ en gingen naar Troas. Daar had Paulus 's nachts een visioen; er stond een MacedoniŽr voor hem die hem smeekte: Steek over naar MacedoniŽ en kom ons te hulp. Na zijn visioen zochten wij onmiddellijk een gelegenheid om naar MacedoniŽ te vertrekken, want we maakten er uit op, dat God ons geroepen had om hun het Evangelie te verkondigen.


Tussenzang: Ps. 100 (99), 2. 3. 5.
Antifoon:Juicht voor de Heer, alle landen.

Juicht voor de Heer, alle landen,
dient met blijdschap de Heer,
treedt onbezorgd voor zijn aanschijn.

Waarlijk de Heer is God,
Hij is de Schepper en Meester,
wij zijn kudde, zijn volk.

Hij is ons goed gezind,
eindeloos is zijn erbarmen,
trouw van geslacht op geslacht.


Alleluia: Apok. 1, 5ab.
Alleluia. Jezus Christus, getrouwe Getuige, Eerstgeborene van de doden; Gij hebt ons liefgehad en van de zonden verlost in uw bloed. Alleluia.


Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes, 15, 18-21.
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Als de wereld u haat, bedenkt dan dat zij Mij eerder heeft gehaat dan u. Als gij van de wereld zoudt zijn, zou de wereld liefhebben wat haar toebehoort. Daar gij echter niet van de wereld zijt, maar Ik u uit de wereld heb uitgekozen, daarom haat de wereld u. Herinnert u wat Ik u gezegd heb: een dienaar staat niet boven zijn heer. Als ze Mij vervolgd hebben, zullen ze ook u vervolgen. Als ze mijn woord onderhouden hebben, zullen ze ook het uwe onderhouden. Maar dit alles zullen zij u vanwege mijn Naam aandoen, want Hem die Mij gezonden heeft, kennen zij niet.