H. Vormsel
Wat is dat?
Het vormsel is een van de zeven sacramenten die de Kerk kent. De eerste drie sacramenten horen helemaal bij elkaar. Het eerste is het doopsel dat velen op jeugdige leeftijd ontvangen. Bij het doopsel vertrouwt u uw kind toe aan God en belooft u het op te voeden en te begeleiden in het geloof. Het tweede is de eucharistie, waarin we doen wat Jezus ons gevraagd heeft. Het brood en de wijn worden veranderd in het Lichaam en Bloed van Christus. We mogen Jezus, de levende Heer, in de heilige communie ontvangen.
Het derde sacrament is het vormsel, het sacrament van de heilige Geest, dat onlosmakelijk verbonden is met het doopsel. Bij dit sacrament zal uw kind de heilige Geest ontvangen die kracht en steun zal geven gedurende zijn verdere leven. Reeds in de Handelingen van de Apostelen kunnen we lezen over het ontvangen van de heilige Geest.
Deze drie sacramenten noemen we samen de initiatiesacramenten.

Hoe bereiden wij de kinderen voor?
Wij willen uw kind graag voorbereiden op dit prachtige sacrament. Tijdens bijeenkomsten die ieder een eigen karakter hebben, willen wij vooral de liefde van Jezus door de heilige Geest benadrukken. Zo willen we uw kind, eventueel met u samen, op deze weg begeleiden en laten groeien naar het vormsel toe. Het is niet enkel luisteren, maar ook actief en zeer afwisselend bezig zijn. Af en toe met zijn eigen laptop of tablet. De ouders mogen, als ze dat willen, tijdens de bijeenkomsten aanwezig zijn. We komen samen in het Trefpunt achter de H. Nicolaaskerk.
Na iedere bijeenkomst krijgt uw kind een korte samenvatting van datgene wat we besproken hebben mee in de vorm van een kleurrijk boekje in A5-formaat. Een overzicht van de bijeenkomsten wordt vooraf gegeven en ook per mail naar u toegestuurd.

Geloof en praktijk
Geloof en praktijk horen bij elkaar. In het dagelijks leven laten we dit zien. Daarnaast vragen we of de kinderen aanwezig kunnen zijn bij de gezinsmissen. Als er een actie gehouden wordt ten bate van een goed doel of een parochieactiviteit, doen we een beroep op uw kind. Met de vormelingen willen we als groep ook nog het een en ander ondernemen, zoals een bezoek aan de zusters van Moeder Teresa in Amsterdam. Wij bieden uw kind de mogelijkheid het sacrament van boete en verzoening te ontvangen rond Kerstmis, Pasen en de vormselviering.

Benodigd materiaal en kosten
Er wordt gezorgd voor een A5-multoband met de samenvattingen.
De kosten bedragen 25,00 voor de hele voorbereiding.

Contactadres
Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met Aleid Nieuwenhuys-Vooren via .


Klik hier voor het verslag van het bezoek van de vormselgroep aan de zusters van Moeder Teresa op 17 november 2019.

Voor foto's van de laatste vormselviering kunt u het beste contact opnemen met de leiding van deze groep.

Agenda Vormsel:
DatumTijdActiviteit
08-09-202018.45De tien geboden I
22-09-202018.45De tien geboden II
06-10-202018.45De liefde van Jezus
13-10-202018.45Kind, huisgenoot van God zijn
10-11-202018.45De roeping van Paulus
24-11-202018.45De heilige Geest en de Kerk
23-03-202118.45Herhalen vorige bijeenkomsten
06-04-202118.45Zalig die niet gezien...I
20-04-202118.45Zalig die niet gezien....II
18-05-202118.45Leven van Carlo Acutis
01-06-202118.45Goede werken van C. Acutis
15-06-202118.45Werken van Barmhartigheid verv
29-06-202118.45Laatste keer vr de vakantie