Augustus... en het is tijd voor de oogst
Natuurlijk worden in de agrarische gebieden van ons land in deze maand overal oogst-dankfeesten gehouden met openluchtvieringen en met de gewassen van het land. In tijden van droogte of van veel te veel water, weet iedereen dat een oogst dankbaarheid verdient.

Het feest van Maria ten hemelopneming is ook een oogstfeest. Maria haalt de oogst van haar voorbeeldig leven binnen. Het is het feest van de Maagd Maria die mag delen in de heerlijkheid van God de Vader: de dag van haar "ontslapen" door de dood, de dag van haar ten hemelopneming.Dit feest bestaat al vanaf het concilie van Efeze (431). Klik hier voor meer informatie. Eerst in de Oosterse Kerk, en vanaf de 7e eeuw in de Latijnse Kerk van Rome. Het is ook een tijdje weg geweest, maar vanaf de 12e eeuw weer terug. In 1950 wordt de lichamelijke opneming van Maria in de hemel tot een geloofsdogma.

Volksgebruiken rond het feest

Tot op de dag van vandaag wordt in sommige streken van ons land bij dit feest de zegening van de kruiden in ere gehouden.

Het kruidenboeket dat voor de zegening speciaal wordt samengesteld bestaat uit een keuze van zeven verschillende kruiden, uit bloemen en uit korenaren: twee graansoorten (tarwe en rogge), twee kruiden met geneeskrachtige werking (duizendblad en boerenwormkruid), twee kruiden die het onweer kunnen weren (bijvoet en koninginnekruid ook wel donder- of leverkruid genoemd), wilgenroosjes en huislook en als zevende kruid walnotenblad (omdat de bliksem nooit op een walnotenboom zou inslaan).

7even

Omdat de traditie (naar een Syrische legende) zegt dat deze welriekende kruiden achterbleven in het graf van Maria toen haar lichaam ten hemel opgenomen was. Zeven zal ook wel te maken hebben met de symbolische betekenis van het getal 7.

Voor velen verwijzen de kruiden (die soms in de viering uitgedeeld worden) naar het lege graf van Maria en naar de toekomst die Jezus voor ieder van ons bereid heeft.

Maria

Grandioos teken aan de hemel! Zij is de vrouw, die bereid was haar levensgeschiedenis te laten schrijven met Gods Woord. Een vrouw van geloof, bereid zich te engageren in het geheim van de verlossing zonder daarvan alle diepten te bevroeden, noch de dramatiek die dat met zich mee zou brengen.

Maria heeft haar roeping op een wijze vervuld dat de Kerk de overtuiging heeft dat zij nu al met ziel en lichaam, heel haar wezen, deelt in de heerlijkheid van haar Zoon.

Zij heeft geleefd in geloof aan de boodschap van haar Zoon, in geloof ook in de persoon van haar Zoon en daar mag ze nu de vruchten van plukken: opgenomen bij Hem en in Gods volheid van het hemels koninkrijk. De Vader zelf heeft haar opgenomen. Het is een blij feest van leven. Het wordt gevierd op 15 augustus.
En het feest van Maria Tenhemelopneming leert ons nederig te staan voor Gods werken en het visioen van hoop, genade en goedheid te leven dag in dag uit.