Samenwerkingsgroep catechese
Eens per maand komen vertegenwoordigers van alle catechesegroepen bij elkaar. Er worden ervaringen gedeeld en gezamenlijke projecten opgepakt. Zo worden er jaarlijks rond de Advent en de Veertigdagentijd programma's samengesteld voor de jeugd. Ook andere activiteiten waaronder bedevaarten voor jong en oud worden georganiseerd vanuit de samenwerkingsgroep catechese.

Contactpersoon:
GabriŽlle Nieuwenhuis via .