Bezinningsdag
Sinds 1991 is de bezinningsdag in de H. Nicolaaskerk een traditie. Als regel twee keer per jaar (in de Veertigdagentijd en rond het begin van de Advent). Elke bezinningsdag staat in het teken van een onderwerp of thema, dat met geloof en Kerk te maken heeft en waarvoor een spreker wordt uitgenodigd.

Zo'n dag ziet er als volgt uit: een eucharistieviering, twee conferenties of overwegingen en een viering als afsluiting. Bovendien is er op deze dag gelegenheid tot aanbidding, gelegenheid om het sacrament van boete en verzoening te ontvangen en om elkaar te ontmoeten.

Het doel van de bezinningsdag is jezelf even terug te trekken uit de drukte van het leven, om daardoor je hart te kunnen openen voor Jezus. Hierdoor leer je Hem en zijn Kerk beter begrijpen, waardoor je geloof verdiept wordt.

Tijdens iedere bezinningsdag kan er voor de jeugd een aangepast programma zijn.

Er zijn geen kosten aan de dag verbonden. Aan hen die kunnen en willen, wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd om de kosten te bestrijden. Tijdens de eucharistieviering zal er daartoe een collecte gehouden worden.


Dagindeling
10.00 uurEucharistieviering
11.00 uurKoffie/thee
11.15 uurEerste overweging
12.00 uurLunchpauze, gelegenheid voor aanbidding en om het sacrament van boete en verzoening te ontvangen
13.30 uurTweede overweging
14.15 uurTheepauze
14.30 uurAfsluitende viering


Een boekentafel is aanwezig.

Wilt u meezingen tijdens de eucharistieviering? Graag om 9.15 uur aanwezig bij het Trefpunt.
Wilt u met kinderen komen? Bespreek dit tijdig, dan organiseren wij een leuk kinderprogramma.

Meer info bij GabriŽlle Nieuwenhuis via .