Viering
Dinsdag 8 december 2020, van 19:00 tot 19:45 uur

Eucharistieviering
Hoogfeest van de Onbevlekte Ontvangenis van heilige maagd Maria

Plaats: Nicolaaskerk Baarn

Celebrant: J. Skiba
Koor: Koorgroep


Misintenties:
  • Uit dankbaarheid voor mijn aanstelling tot acoliet


Ga naar de agenda van de vieringen