Viering
Zondag 26 januari 2020, van 11:00 tot 12:30 uur

Eucharistieviering (gezinsmis)
3e zondag door het jaar

Plaats: Nicolaaskerk Baarn

Celebrant: R. Oldenampsen
Koor: de Kerkuiltjes

Er is crèche
De bibliotheek is geopend na afloop
De boekentafel is aanwezig

Misintenties:
  • Overleden familie Messing-van Klaarwater
  • Overleden familie Vlaming
  • Gerard en Marian Boersma
  • Overleden familieleden Van 't Ent
  • Jan en Annie Groot-Albers
  • Overleden familieleden en bekenden
  • Overleden echtgenoot Remy de Jong en overleden ouders Hart-Mak en familie
  • Overleden ouders Voskuilen-Roest en gezinsleden


Ga naar de agenda van de vieringen