Samenwerkingsgroep liturgie
Eens per maand komen vertegenwoordigers van de groepen bij elkaar die intensief zijn betrokken bij de liturgie. Alles wat liturgie betreft wordt hier besproken en georganiseerd. De groep houdt zich concreet bezig met de volgende zaken:

- Het verder invullen van het rooster van de vieringen op basis van het parochierooster
- Het invullen van de vieringen (muziek, aankleding, bemensing etc.)
- Het bespreken en oplossen van knelpunten rondom de liturgie
- Het invullen van beleid op basis van het beleid op parochieniveau en locatieniveau

Eens per jaar vindt een bredere vergadering plaats waarin alle groepen die een binding hebben met liturgie worden uitgenodigd.

Contactpersoon:
Debbie Hays via .