Lectoren
In de Nicolaaskerk lezen lectoren vooral een deel van Gods woord in de liturgie. Het woord lector betekent lezer. Zowel voor vieringen in de kerk als in de dagkapel zijn er lectoren. In de kerk op zaterdag, zondag en bij doordeweekse hoogfeesten, in de dagkapel op andere weekdagen.

De taak van de lector tijdens de eucharistieviering is het voorlezen van de lezing(en), en daartussen eventueel het psalmgebed. Aan het eind van de woorddienst gaat de lector voor bij de voorbeden. Zo nodig leest hij/zij ook de mededelingen aan het eind van de viering.

De lectoren voor de kerk kunt u bereiken via .