Nieuwsbericht
Klik hier voor meer nieuws
20/03/2024 - Reliek heilige Bernadette

De heilige Bernadette Soubirous komt naar ons land. Een bijzondere schrijn met haar reliek, een stuk van het gebeente, komt in april vanuit Lourdes naar Nederland en maakt dan een rondgang door het land.
Relieken zijn overblijfselen van heiligen. De verering van relieken speelt al eeuwenlang een belangrijke rol in het geloof van christenen. Het brengt de herinnering aan de betreffende heilige dichterbij en daarmee ook zijn of haar geloof in Christus. Voor gelovigen nodigt het nabij weten van heiligen uit om hun voorbeeld na te volgen en hun voorspraak bij God in te roepen.
Met de rondgang van de reliek van Bernadette door Nederland wordt ook de boodschap van Lourdes opnieuw onder de aandacht gebracht als plaats waar mensen kracht en troost kunnen vinden.

Tussen 1 en 29 april wordt de reliek in alle zeven Nederlandse bisdommen ontvangen. Op al die plekken worden vieringen, processies en activiteiten rond de reliek georganiseerd. In ons bisdom zal dat zijn van 17 tot en met 20 april. Het programma is nog niet bekend, maar houd onze website en die van het aartsbisdom in de gaten voor actuele informatie.