Nieuwsbericht
Klik hier voor meer nieuws
01/05/2021 - Verruiming aantal bezoekers

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten een beperkte verruiming toe te staan voor wat betreft het aantal aanwezigen bij vieringen. De verruiming geldt alleen voor grote kerkgebouwen die meer dan 300 reguliere zitplaatsen hebben. In deze grote kerken mag met ingang van 29 april maximaal tien procent van het totale aantal zitplaatsen bezet zijn. De huidige fase van de coronapandemie, die als 'zeer ernstig' geldt, laat nog geen verdere versoepeling toe vinden de bisschoppen.

Voor de Nicolaaskerk betekent dit dat er vanaf nu 60 bezoekers zijn toegestaan per viering. Dat is een verdubbeling ten opzichte van de oude situatie. Goed nieuws dus!

De bisschoppen benadrukken dat de huidige Covid-cijfers nog steeds vragen om voorzichtigheid en terughoudendheid. Daarom blijft het protocol 'Kerkelijk leven op anderhalve meter' binnen de Rooms-katholieke Kerk ook voor grote kerken onverkort gelden met alle regels over het onderling houden van afstand, reserveren, hygiŽne enzovoort.