Nieuwsbericht
Klik hier voor meer nieuws
27/08/2020 - Stagiair-diaken

Daags voor Pinksteren stond op de Gerarduskalender een tekst waarin geluk wordt voorgesteld als een vriend die je leven zin geeft. Wanneer je het beste van jezelf geeft, elkaar liefhebt, dan gaat het geluk met je mee, is het geluk je metgezel. Dan ben je nooit alleen. God wil die vriend zijn, en je vindt Hem bij de ander, je naaste.
Iemand die zich daartoe geroepen voelt, is Josef Großerüschkamp. Hij volgt de diakenopleiding en gaat in het nieuwe seizoen stage lopen in onze beide parochies, dus ook in de Nicolaaskerk. In het M&M-magazine stelt hij zich uitgebreid aan u voor.