Nieuwsbericht
Klik hier voor meer nieuws
25/01/2020 - Informatie over ons kerkhof

Wij willen de rechthebbenden of nabestaanden van rechthebbenden attenderen op het feit dat van de graven waarvan de grafrechten in 2018 zijn verlopen, de monumenten na Pasen zullen worden verwijderd. Dat zal gebeuren vanaf 13 april.
Via het informatiebord op het kerkhof (links van de ingang) heeft men nog een jaar lang kunnen vernemen dat bovengenoemde graven per 1 januari 2019 zijn vervallen.
Deze mededeling geldt ook rechthebbenden van de kindergraven die nog niet kenbaar hebben gemaakt of het verlengen van de grafrechten wenselijk wordt geacht.

Indien rechthebbenden of nabestaanden van rechthebbenden het verwijderen alsnog willen voorkomen, dienen zij uiterlijk 31 maart 2020 middels een schriftelijke reactie de beheerder hiervan in kennis te stellen.

P.J.F. van der Kruijf
Torenlaan 23 A
3742 CR Baarn
e-mail: