Redactie
Sinds 1 januari 2013 zijn de redacties van het parochieblad en de website binnen onze locatie samengevoegd tot één centrale redactie. Nu de krachten gebundeld zijn, kunnen we slagvaardiger en efficiënter te werk gaan.
Omdat alle informatie op één punt verzameld wordt, is het nu duidelijk waar men moet zijn om iets gepubliceerd te krijgen op de website en in het parochieblad.

De redactie bestaat uit een aantal redacteuren die binnen de website en het parochieblad verantwoordelijk zijn voor de vulling van de pagina's. Daarnaast hebben enkele redacteuren een speciale controlerende functie waardoor we beter in staat zijn een kwalitatief hoogwaardige website en parochieblad te maken. Er wordt onder meer gelet op spellingfouten en de vormgeving. Onze hoofdredacteur is Hanneke van den Eshof.Behalve de bijdragen van de redacteuren zijn ook bijdragen van vrijwilligers, parochianen, websitebezoekers en lezers van het parochieblad van harte welkom. Via Parochienet kunnen vrijwilligersgroepen zelf hun activiteitenagenda bijhouden waardoor de website op elk moment up-to-date blijft. Met een simpele handeling kan de redactie deze informatie verzamelen om in het parochieblad te zetten.
Door het slim koppelen van de verschillende systemen kunnen we samen, als gemeenschap, zorg dragen voor een goede en actuele informatievoorziening naar de buitenwereld zodat men kan zien wat er leeft binnen onze locatie en binnen de gehele parochie.

Klik hier voor het redactiestatuut.

U kunt ons bereiken via .
Parochienet Links Contact