Gezinsmis
Voor elke gezinsmis wordt er op basis van de lezing voor een thema gekozen. In de preek wordt door de priester op een verhalende wijze uitgelegd wat de betekenis is van de lezing. Ook in de liederen van het kinderkoor komt dit tot uitdrukking. Een aantal kinderen doet een voorbede en alle kinderen bidden samen met de priester op het priesterkoor het 'Onze Vader'.

Na afloop is er een gezellig samenzijn en de gelegenheid om met de priester en diaken een kopje koffie of iets fris te drinken in het Trefpunt.

Het bijwonen van de gezinsmissen is een goede gelegenheid om de kinderen van alle leeftijden kennis te laten maken met het geloof. Voor de allerkleinsten is er een crèche (in het Trefpunt).

Het kinderkoor oefent de liedjes voor de gezinsmis bijna elke vrijdagavond van 19.00 tot 19.30 uur in het Trefpunt.
De aankondiging voor de gezinsmissen is te vinden in de nieuwsbrief, het Kerkvenster, de Baarnsche Courant en de website.

Wilt u meer informatie over de gezinsmissen, dan kunt u contact opnemen met Alice Nieuwenhuis via .