Talentenactie
Mei 2012

Beste medeparochianen,

U bent niet gewend van de restauratiecommissie dat we beginnen met een stukje uit het Nieuwe Testament. Deze keer is er alle aanleiding toe. In Mattes, hoofdstuk 25, vers 14-30, staat onder meer het verhaal over de talenten.

Het is als met een man die bij zijn vertrek naar het buitenland zijn dienaars bij zich riep om hun zijn bezit toe te vertrouwen. Aan de een gaf hij vijf talenten, aan de ander twee, aan een derde n, ieder naar zijn bekwaamheid. Daarna vertrok hij. Die de vijf talenten gekregen had, ging er terstond mee werken en verdiende er vijf bij. Zo verdiende ook degene die er twee gekregen had, er twee bij. Maar die dat ene gekregen had, ging een gat in de grond graven en het geld van zijn heer verbergen. Een hele tijd later kwam de heer van die dienaars terug en hield afrekening met hen. Die vijf talenten gekregen had, trad naar voren en bood nog vijf talenten aan met de woorden: 'Heer, vijf talenten hebt gij mij toevertrouwd; Zie hier, vijf talenten heb ik erbij verdiend.' Zijn meester sprak tot hem: 'Uitstekend, goede en trouwe dienaar, over weinig waart ge trouw, over veel zal ik u aanstellen. Ga binnen in de vreugde van uw heer.'

Uit dit mooie stukje Evangelie is de Talentenactie voortgekomen.

Zoals reeds aangekondigd, hopen wij nu dat alle parochianen van de H. Nicolaaskerk actief mee gaan doen om onze talenten goed te gebruiken en er voor te zorgen dat er bij de talenten die wij symbolisch gekregen hebben, er vele bij zullen komen.

De actie zal de komende vijf maanden plaatsvinden: van 1 mei tot en met 29 september. Waarom deze lange periode? Om iedereen de gelegenheid te geven om de envelop vol te krijgen met bedragen die wij verdiend hebben met allerhande klusjes en activiteiten.

Hieronder staan een aantal suggesties. U kunt op uw beurt een advertentie met vraag en aanbod plaatsen om zo uw talenten aan te bieden of gebruik te maken van de talenten van anderen. Download hier het vel voor de briefjes met vraag en aanbod.

Regelmatig houden wij u op de hoogte van de stand van zaken en het geldbedrag dat is binnengekomen, want als er geld in de envelop zit, mag u het bedrag afgeven bij mevr. Nouwen, Kerkstraat 21 (achter de kerk), tel. 5416694 (ook voor alle info en vragen).

Met de Paasbloemenactie is al 400,00 opgehaald. De bloemengroep heeft zo al haar eerste bijdrage geleverd... Welke groepen nemen dit goede voorbeeld over?

Individueel kunt u natuurlijk ook van alles verzinnen om ervoor te zorgen dat uw actie te gelde wordt gemaakt of een succes wordt.

Het bedrag waar wij echt van dromen is 40.000! Wij wensen iedereen, man, vrouw, jong en oud, gezinnen, heel veel succes en maak de droom waar, zodat we aan het einde van de actie kunnen zeggen: we hebben het gehaald! Ga met ons de uitdaging aan, want we doen het allemaal voor de restauratie van nze kerk!

Corrie Nouwen en Pieter Pouw

Suggesties:
Artikelen te koop aanbieden
Boodschappen doen
DVD-verkoop
BBQ organiseren
Taarten bakken
Computerles
Gebakverkoop
Koffieochtend (muziek)
Kinderspelen
Pannenkoeken bakken
Sponsorloop
Indische maaltijd
Massage
Behangen
Muziekavond
Vervoer naar...
Wandelen
Koken
Oppassen
Tuin opschonen
Autoritje
Honden uitlaten
Graven opknappen
Schoenpoetsen
Workshops
Irakese maaltijd
Auto wassen
Bloemschikken
Planten watergeven
Miniconcert
Klusjes in huis
Bloemstukje bestellen
Gras maaien
Schilderen
Fietstocht organiseren
Voorlezen (krant)
Grimeren (verjaardag)
Boekenmarkt
Poppenkast
Fietsschoonmaken
Driegangendiner
Strijken
Wijnverkoop/proeverij
Ramen zemen


Terug naar archief restauratie