Restauratienieuws november-december 2007
Van de Fondsenwervingcommissie:

In het Kerkvenster heeft u kunnen lezen dat het kerkbestuur aan de fondsenwervingcommissie een bedrag van € 33.777,-- heeft toegezegd (dit was een foutje, het moest € 31.777,-- zijn). De commissie is hier uiteraard zeer blij mee, temeer omdat het kerkbestuur er een extra bedrag van een éénmalige gift uit 2005 van € 5.488,-- aan heeft toegevoegd.

Leienactie:

De opbrengst van de leienactie tot nu toe is € 2.600,-- (maar dit bedrag wordt nog veel hoger), daarbij komt de opbrengst van de verjaardag van de pastoor, niet schrikken! € 9.500,--. Hartelijk dank aan de pastoor en alle parochianen die geld hebben gegeven! Geweldig! Maar ook dank aan de kardinaal, die vijf leien schonk.

Plus de overige giften uit 2007 totaal € 22.906,00.

Begint het voor u al een beetje te duizelen? We zitten nu al op een totaal bedrag van € 72.271,-- (tweeënzeventig duizend euro!) Een vliegende start mag je wel zeggen... en we gaan met volle energie er tegenaan want we zijn er tenslotte nog lang niet; na het dak komen de ramen. Op naar de € 80.000,00 en wedden... dat we die vóór de Kerst nog halen?


Voortgang werkzaamheden

De leien op het dak en het haantje op de kleine torenspits.
De werkzaamheden op het dak vorderen met de dag, het weer is goed en de leidekkers werken hard door. Als u de uitzending van maandag 12 november gehoord hebt op radio Utrecht, dan hebt u kunnen horen hoe precies de leidekkers te werk moeten gaan om de leien recht op het dak te bevestigen. 'Vakmanschap is meesterschap' is hier zeker van toepassing!

14 december 14.00 uur

Op vrijdag 14 december hebben er rond het dak enige plechtigheden plaatsgevonden:
De leien die gegraveerd zijn hebben dan officieel hun plaats op het dak gekregen.
Deze leien bedekken het dak boven het hoofdaltaar.
Om 14.00 uur is tevens het Haantje geplaatst op de kleine torenspits. Voor foto's klik hier!
Terug naar archief restauratie