Stand van zaken augustus 2010
Velen van u vragen zich wellicht af wat er letterlijk allemaal achter de schermen van het hoofdaltaar gebeurt. Welnu, het werk van Glazenierbedrijf Koos Reijers verloopt voorspoedig. Van de vijf ramen achter de betimmering zijn er vier ontmanteld en deze bevinden zich in Harderwijk. Twee ramen zijn al volledig gerestaureerd. Het herplaatsen van de ramen kan pas plaatsvinden als bouwkundig alles is voorbereid. Zo zullen er nieuwe metselstenen in speciale vorm gebakken moeten worden om de pui op te bouwen waarbinnen de glasinloodpanelen worden bevestigd.

Ook gaat het werven van fondsen voortvarend. Op de barometer achter in de kerk staat de stand nu op ruim € 260.000,--. Dit bedrag bestaat uit de opbrengst van de tweede collecte, de vele giften die de stichting nog steeds regelmatig ontvangt – ook uit hoofde van de fiscaal vriendelijke 5-jarige schenkingen – en de baten van allerlei acties. De laatste actie ten behoeve van het 'cadeau van de pastoor' ter gelegenheid van zijn priesterjubileum was wel heel succesvol. Inclusief een nog nagekomen gift is de eindstand EUR 55.503,--. Een welhaast ongelofelijk cijfer (toeval?) voor dit 55-jarige jubileum. Dit bedrag wordt met de naam van monseigneur Kolkman symbolisch gewijd aan de restauratie van het middelste raam achter het hoofdaltaar met de Kruisdood van Jezus en in de onderste helft uit het Oude Testament, het offer van Abraham.

We gaan door op de lange weg die nog te gaan is! Volgende maand begint een grote actie waarbij een ieder een deel van de andere zes gebrandschilderde ramen kan sponsoren door een paneel of een segment op naam te adopteren. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang en binnenkort hopen we u hier meer over te kunnen schrijven en vertellen...

Financiële barometer voor het cadeau voor de pastoor:

januari € 27.956,--
februari € 31.286,--
maart € 32.616,--
juni € 44.947,--
streefbedrag € 50.000,--
25 juli € 55.503,--

Het banknummer waarop u een bijdrage kunt storten luidt: 13.98.87.393 t.n.v. de Stichting Restauratiefonds Nicolaaskerk Baarn.

Terug naar archief restauratie