Cadeau voor de pastoor
Op initiatief van het kerkbestuur loopt sinds september 2009 de actie om de pastoor ter gelegenheid van zijn 55-jarige priesterjubileum aanstaande juli een gerestaureerd raam aan te bieden als een symbolisch cadeau met eeuwigheidswaarde.

Dit 'cadeau voor de pastoor' is een onderdeel van de activiteiten van het restauratiefonds en blijkt inmiddels een mooie extra impuls te zijn om voldoende fondsen bijeen te krijgen voor het in stand houden van de glas-in-loodramen van onze kerk. Een soort 'tussensprint' dus!

Met dankbaarheid zien we dat deze actie voorspoedig loopt en dat inclusief de 'tweede collecte' vanaf september tot en met januari al een bedrag van EUR 27.956,-- is ontvangen.

Het streefbedrag is EUR 50.000,-- en met nog vijf maanden te gaan hebben we goede hoop deze doelstelling te bereiken. Het banknummer waarop u ook kunt bijdragen is 13.98.87.393 van de Stichting Restauratiefonds Nicolaaskerk Baarn.

We zullen u regelmatig op de hoogte houden van de stand van deze actie.

Terug naar archief restauratie