Giften en donaties
Wilt u ook dat de Nicolaaskerk blijft bestaan? Dat het dak niet lekt, dat de ramen op hun plaats blijven, dat het pleisterwerk wordt hersteld? Het restaureren van de ramen en het interieur kost veel geld. Het gebouw komt niet in aanmerking om aangewezen te worden als rijksmonument. Dat betekent dat er geen subsidie vanuit de overheid te verwachten is.
Wel is er een methode om de kerk financieel voordelig te steunen met schenkingen waarbij de fiscus een steentje bijdraagt. U kunt dit doen in de vorm van een gift of donatie.

Elke financiŽle bijdrage is van harte welkom en draagt bij om onze kerk in stand te houden. Niet alleen voor nu, maar ook voor de toekomst ten behoeve van volgende generaties gelovigen en kerkgangers. U kunt uw gift overmaken op rekening NL 35 RABO 0139 8873 93 ten name van Stichting Restauratiefonds Nicolaaskerk Baarn. Een dergelijke gift kunt u onder bepaalde voorwaarden aftrekken van de belasting. Kijk voor meer informatie over inkomstenbelastingaftrek op www.belastingdienst.nl.

Bij voorbaat onze hartelijke dank voor uw gift!

Terug naar Restauratiefonds