Legaten
Wilt u ook dat de Nicolaaskerk blijft bestaan? Dat het dak niet lekt, dat de ramen op hun plaats blijven, dat het pleisterwerk wordt hersteld? Het restaureren van de ramen en het interieur kost veel geld. Het gebouw komt niet in aanmerking om aangewezen te worden als rijksmonument. Dat betekent dat er geen subsidie vanuit de overheid te verwachten is.
Wel is er een methode om de kerk financieel voordelig te steunen met schenkingen waarbij de fiscus een steentje bijdraagt. U kunt dit doen in de vorm van een legaat.

Wat is een legaat?
Een legaat is een testamentaire beschikking. Naast gewone schenkingen ten behoeve van de stichting kunt u de Nicolaaskerk ook steunen door de parochielocatie in uw testament op te nemen. Dit kunt u dus doen in de vorm van een legaat (een vast bedrag) of door de parochielocatie tot erfgenaam te benoemen (een breukdeel van uw erfenis). U kunt hiervoor contact opnemen met een notariskantoor. Kerkelijke instellingen hoeven geen successierecht/erfenisbelasting te betalen over hetgeen zij uit een nalatenschap krijgen.

Terug naar Restauratiefonds