Restauratienieuws mei 2005
Groot onderhoud kerkgebouw mei 2005

In het jubileumjaar 2005 werd begonnen met de kapconstructie van de kerk. In de loop van de tijd was het houtwerk aangetast door houtrot, houtworm en boktorren. Er moesten delen van de constructie vervangen worden. De boktorren moesten via chemische bestrijding verdreven worden.

Dit karwei heeft ongeveer drie maanden geduurd. Veel tijd ging zitten in het bouwen en weer afbreken van steigers in de kapconstructie zelf, om bij het aangetaste hout te komen.
Kosten van dit project zijn ongeveer € 40.000.

Er moet veel meer aan onze kerk gebeuren. Op dit moment wordt in kaart gebracht hoe deze werkzaamheden zo goed mogelijk gecombineerd en gecoördineerd kunnen gaan worden. De verwachting is dat het groot onderhoud over een periode van 10 jaar zal worden uitgespreid.


Balk uit de kap van de kerk aangetast door houtworm


Afplakken van de elektra voordat er chemische
bestrijding werd toegepast vanwege de boktorren


Gerepareerd stuk van de kapconstructie


Balk uit de kap van de kerk aangetast door houtrot

Terug naar archief restauratie