Stand van zaken oktober 2009
De goedkeuring van het bisdom heeft even op zich heeft laten wachten. Echter juli 2009 ontving het kerkbestuur de machtiging van het bisdom om de zeven gebrandschilderde ramen aan de koorzijde volledige te restaureren en de niet-historische ramen aan beide zijden van de kerk waar nodig te repareren. Deze machtiging is voor ruim € 880.000,--.

Op dit moment wordt de aanbesteding voorbereid en hopen wij binnenkort de opdracht te kunnen gunnen.

Nu de goedkeuring binnen is, kunnen de fondsenwervingsactiviteiten in de richting van instellingen, goede-doelenstichtingen en overheden actief worden gestart. Gezien het huidige economische en financiële klimaat zijn we matig optimistisch over onze kansen om op korte termijn resultaten te boeken en zullen we daarom met extra energie de uitdagende taak moeten aanpakken.

Daarom: hebt u ideeën, of mogelijk ingangen bij instellingen, dan houden wij ons zeer aanbevolen.

Ondertussen zijn er doorlopend parochieactviteiten.
  • De veiling van vorig jaar was goed voor € 21.000,--.
  • Acties rond Kerst en Pasen hebben € 5.000,-- opgebracht.
  • Er zijn donaties binnengekomen waaronder bijna € 30.000,-- via 5-jarige fiscaal aftrekbare schenkingsakten.
  • De wekelijkse 'tweede' collecte brengt op jaarbasis € 25.000,-- op.


Al met al meer dan voldoende om aan te tonen dat de parochianen van onze kerk in ruime mate bijdragen, wat voor vele instellingen een voorwaarde is om voor subsidie in aanmerking te komen.

Mocht u vragen opmerkingen, maar vooral goede suggesties hebben, dan zien wij deze graag tegemoet.

Terug naar archief restauratie