Stichtingbestuur
Het bestuur van Stichting Restauratiefonds Nicolaaskerk Baarn bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Vertegenwoordiger parochiebestuur
Dhr. A. van den Eshof

Dhr. C. Jansen

Mw. J. Stokkermans-Stam

Mw. M. Nota-van Kampen


Zoals in de oprichtingsacte staat opgenomen (artikel 3 lid 5), ontvangen de bestuurders geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte onkosten.

Statutair adres: Kerkstraat 17, 3741 AJ Baarn

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. C. Jansen via .

Inschrijving bij Kamer van Koophandel Amersfoort, nr. 32128456.
Fiscaal erkend als algemeen nut beogende instelling (art. 32 lid 1, onderdeel 3 en art. 33 lid 1, onderdeel 4 van Successiewet 1956).
Bankrekeningnummer NL 35 RABO 0139 8873 93.

Terug naar Restauratiefonds