Het belang van de restauratie
De Nicolaaskerk is door de Provincie Utrecht bestempeld als monumentaal en zeer waardevol. Voor de parochianen is dit kerkgebouw het centrum van gebed, viering en gemeenschap. Daarnaast voelen vele Baarnaars zich met dit gebouw verbonden door de concerten en muziekuitvoeringen. Deze prachtige neogotische kerk is ook een passende locatie voor huwelijk of begrafenis. In een tijd dat vele kerkgebouwen worden gesloopt of een geheel andere bestemming krijgen is het belangrijk om zuinig te zijn op ons religieuze, culturele en monumentale erfgoed.

Enkele bijzonderheden van de Nicolaaskerk op een rij:
  • Gebouwd in 1904-1905 in neogotische stijl; interieur en exterieur zijn nog grotendeels origineel.
  • Zeven schitterende gebrandschilderde ramen uit het glazeniersatelier van F. Nicolas te Roermond met religieuze voorstellingen.
  • Vijftien grote glas-in-loodramen zonder religieuze voorstellingen.
  • Twee altaren uit het Utrechtse atelier van Wilhelm Mengelberg (1906).

Nu, na ruim 100 jaar, is de kerk dringend aan restauratie toe. Het dak is in 2009 grondig aangepakt: Het gehele dak is voorzien van nieuwe leien, de dakgoten en ander lood- en zinkwerk zijn volledig gerenoveerd en de dakkapellen zijn vernieuwd. Bijzonder het vermelden waard hierbij is de actie "Alle parochianen het dak op". Eenieder kon daarbij een gegraveerde leisteen kopen, die een plaats op het dak zou krijgen. De tekst op de leisteen kon door de schenker zelf worden aangereikt. De leien zijn uiteindelijk geplaatst op het stuk dak boven het hoofdaltaar, als erfstuk aan volgende generaties. Klik hier voor het artikel van de leienactie en hier voor foto's.

De noodzakelijke projecten vragen veel geld, heel veel geld. Alleen al de restauratie van de zeven ramen is geschat op 1 tot 1,5 miljoen euro. Samen met de onkosten van de dakwerkzaamheden komen de totale kosten uit op ruim 2 miljoen euro. De parochiegemeenschap steekt de handen uit de mouwen om dit bedrag bij elkaar te krijgen. Zo is er elk weekend een extra collecte en zijn er allerlei acties ontplooid, waarvan de leienactie een voorbeeld is. Maar ook is er inmiddels een veiling geweest en zijn er op individuele basis allerlei verkoopactiviteiten van de grond gekomen, zoals het verkopen van Vietnamese loempia's en de Winkel van Ot en Sien. De ervaring leert echter dat al deze activiteiten - hoe waardevol, nuttig en samenbindend ook - bij lange na niet toereikend zijn om uit de kosten te komen. Het restauratiebedrag ligt eenvoudig ver boven de draagkracht van de parochiegemeenschap.

In 2010 wordt begonnen met de restauratie van de gebrandschilderde ramen. In de nabije toekomst moeten ook het schilderwerk en pleisterwerk in de kerk aangepakt worden.

Terug naar archief restauratie