Periodieke schenkingen
Wilt u ook dat de Nicolaaskerk blijft bestaan? Dat het dak niet lekt, dat de ramen op hun plaats blijven, dat het pleisterwerk wordt hersteld? Het restaureren van de ramen en het interieur kost veel geld. Het gebouw komt niet in aanmerking om aangewezen te worden als rijksmonument. Dat betekent dat er geen subsidie vanuit de overheid te verwachten is.
Wel is er een methode om de kerk financieel voordelig te steunen met schenkingen waarbij de fiscus een steentje bijdraagt. U kunt dit doen in de vorm van een periodieke schenking.

Wat is een periodieke schenking?
Een periodieke schenking is een schenking waarbij u jaarlijks, voor minimaal vijf jaar, een vast bedrag schenkt aan de Stichting Restauratiefonds Nicolaaskerk Baarn. De schenking dient plaats te vinden bij notariŽle akte.
Met een schenking via een notariŽle akte kunt u het bedrag volledig aftrekken van uw belastbare inkomen. Afhankelijk van uw inkomen ontvangt u 34% tot 52% van de gift terug. U kunt - en daar rekenen we een beetje op - dit voordeel (deels) aan de kerk ten goede laten komen door de schenking te verhogen met uw belastingvoordeel. De stichting hoeft over de schenkingen geen belasting te voldoen. Voor de voorwaarden van een inkomstenbelastingaftrek kunt u kijken op www.belastingdienst.nl.
De Stichting Restauratiefonds Nicolaaskerk Baarn heeft een overeenkomst met de Baarnse notarissen Smit Delen Ligthart, die de notariŽle akte kosteloos zal maken bij een schenking van minimaal Ä 200,00 per jaar.

Hoe werkt het?
Vul een volmacht in, maak voor uzelf een kopie. Onderteken de volmacht (zowel uzelf als uw eventuele huwelijks- of geregistreerde partner) bij de Baarnse notarissen aan de Eemnesserweg 12, 3741 GA Baarn. Vergeet niet u(w) (beider) geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitsbewijs of rijbewijs) mee te nemen. U kunt hier de volmacht downloaden.
De officiŽle schenkingsakte wordt door de notaris opgemaakt en een kopie hiervan wordt naar u gestuurd. De stichting ontvangt eveneens een kopie. Voor het einde van de maand na ondertekening van de akte dient de eerst jaartermijn van de schenking betaald te worden op bankrekeningnummer NL 35 RABO 0139 8873 93 ten name van Stichting Restauratiefonds Nicolaaskerk Baarn. Bij uw aangifte inkomstenbelasting maakt u melding van de schenking, zodat u belastingteruggaaf ontvangt.

Terug naar Restauratiefonds