Volkszangkoor
Samen zingen in de Nicolaaskerk

Toen:
3000 jaar geleden (!) al maakte David psalmen om te zingen. In de Joodse eredienst nemen psalmen en liederen een grote plaats in. Ook Christus zal thuis, in de synagoge en in de tempel, met zijn ouders en andere Joden deze psalmen en liederen gezongen hebben in de taal van zijn tijd.

Nu:
Wij zingen in de eucharistieviering van 19.00 uur op elke eerste en derde zaterdag van de maand de Nederlandse liederen en psalmen die in het misboekje staan. Samen zingen versterkt onze band met de Heer en met elkaar; het is bij uitstek gemeenschapsvormend. Ons koortje dient daarom al meer dan 25 jaar niet zozeer om muzikale prestaties te leveren, maar juist om samenzang te stimuleren.

Spirit:
De Heer zelf geeft ons geestkracht en adem om tot Hem te zingen in de oude woorden van de psalmen die Hijzelf reeds zong. Deze woorden spreken ervan dat Hij ons verlost uit onze noden en dat Hij hen troost die om welke reden dan ook gebroken van hart zijn.

Repetitie:
Onder leiding van de dirigent/organist Willem Vonk zingen en repeteren wij (behalve in de vakantiemaanden) iedere donderdagavond vroeg, van 18.15 - 19.00 uur in het Trefpunt.

Stem:
Een muzikale scholing of fraaie stem is geen vereiste; al zingende leert men.
Kom eens kijken of geef u op als lid of vraag inlichtingen aan:
Corien van den Hengel via

Het is niet toevallig dat de psalmist in de laatste en 150e psalm roept: "Looft God in zijn heilig domein. Alles wat adem heeft love de Heer"