Het sacrament van het huwelijk
Het sacrament van het Huwelijk is een sociaal sacrament. Je ontvangt het niet alleen, maar als man en vrouw samen.

Weet je waaraan je begint?
Temidden van de vele ervaringen is de liefde tussen man en vrouw er een die blijft verbazen:
zoiets moois en krachtigs maken mensen niet vaak mee.
Sommigen staren je dan ook aan: " Weet je wel waar je aan begint?".
"Nee", zal het antwoord dan zijn.

Reeds in het scheppingsverhaal blijkt de waardering van God voor het huwelijksverbond tussen man en vrouw. Meer nog: God heeft het zelf gewild en "zag dat het heel goed was."
In zijn evangelie vertelt Johannes over Jezus op de bruiloft te Kana (Joh. 2, 1-11). Hij, Jezus, schenkt de huwenden zijn aanwezigheid Ún overvloed van wijn. Hij, Jezus, maakt van hun samenzijn een echt feest.

Liefde en trouw is heel belangrijk. Zo ook de voorbereiding op het huwelijk. Men moet er goed achter komen hoe de partner in het dagelijkse leven is. Je kunt dat vooral ook goed merken als je erop let hoe iemand tegen zijn of haar eigen moeder of broer doet.

Als je wilt trouwen heb je een doopbewijs nodig, dat hooguit een half jaar geldig is.

Een gezin stichten vergt van man en vrouw de totale inzet van hun persoon. Het is daarom dat Jezus het menselijk huwelijk heeft verheven tot een sacrament. Het geeft aan de gehuwden kracht en moed om elkaar te helpen en lief te hebben, maar ook vreugde en bereidwilligheid om kinderen te aanvaarden en op te voeden.

Het huwelijk wordt gesloten door het wederzijdse ja-woord van beiden. Zo ontvangen ze door de genade dezelfde liefde en trouw als die welke Christus had voor zijn Kerk.
Want, zoals Paulus schrijft, verwijst de huwelijksliefde tussen man en vrouw naar de liefde tussen Christus en zijn kerk:

"Mannen, hebt uw vrouw lief,
zoals Christus de kerk heeft liefgehad:
Hij heeft zich voor haar overgeleverd
om haar te heiligen."

Dit geheim heeft een diepe zin. Ik voor mij betrek het op (de liefde van) Christus en de kerk. (Ef. 5, 25-32) Een huwelijk is onontbindbaar, tenzij men eigenlijk niet had kunnen trouwen om bepaalde redenen.

Ook kan het gebeuren dat een priester een huwelijk sluit zonder toestemming van de pastoor. Dan is het niet geldig. De bisschop kan het dan eventueel saneren via de kerkelijke rechtbank.

Er is een mooi lied dat goed bij een huwelijkssluiting gezongen kan worden:

'k Heb je lief met de liefde van de Heer
'k heb je lief met de liefde van de Heer
want ik zie in jou de grootheid van zijn Naam
'k Heb je lief met de liefde van de Heer.
Surf ook eens naar www.athanasius.nl.
Hier vindt u veel handige informatie in de aanloop naar het huwelijk en voor de viering van uw huwelijksjubileum.