Het sacrament van boete en verzoening
Dit sacrament is een Paascadeau van Jezus.

Op de eerste dag van zijn verrijzenis stond Jezus 's avonds opeens temidden van zijn leerlingen. Hij zei: "Vrede zij u." Nu toonde Hij zijn handen en zijn zijde.

De leerlingen waren vol vreugde toen zij Jezus zagen. Opnieuw zei Jezus: "Vrede zij u. Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo zend Ik u." Na deze woorden blies Hij over hen en zei: "Ontvangt de heilige Geest. Wier zonden gij vergeeft, hun zijn ze vergeven, en wier zonden gij niet vergeeft, hun zijn ze niet vergeven." (Joh. 20, 23-24)

Jezus zelf gaf dus de macht om zonden te vergeven aan zijn Kerk. De Kerk heeft de vorm vastgesteld waarin dit moet gebeuren.

Jezus komst op aarde was om ons met de Vader te verzoenen. Alle schuld van de mensen nam Hij op zich om ons te zuiveren van de zonde. (De zonde is een vrijwillige overtreding van Gods wet.) Als we over Jezus' liefde nadenken, zullen wij klein worden. Wat heeft Hij niet voor ons overgehad! Wanneer we enkel al denken aan zijn lijdensweg op weg naar Golgotha...

Op het kruis zegt Hij: "Ik heb dorst." Hij heeft dorst naar ons en naar onze zonden. Hij roept ons op ons met God te verzoenen. Dat we dit in praktijk brengen. Dat we dit ook uitdragen.

En laten we dan vertrouwen op de Goddelijke Barmhartigheid.

In de Catechismus van de Katholieke Kerk vinden we vijf namen voor dit sacrament:
 • Sacrament van bekering, omdat het op sacramentele wijze Jezus' oproep tot bekering verwezenlijkt.
 • Boetesacrament, omdat het de persoonlijke en kerkelijke weg van de zondige christen tot bekering, berouw en voldoening heiligt.
 • Sacrament van de biecht. Biechten betekent belijden. En onze zonden belijden is een wezenlijk onderdeel van dit sacrament. Tevens belijden we hier ook Gods grootheid mee.
 • Sacrament van de vergeving, omdat God door de sacramentele absolutie van de priester aan de boeteling "vrijspraak en vrede" verleent.
 • Sacrament van verzoening, omdat het aan de zondaar Gods verzoenende liefde schenkt. (KKK. 1423-1424)

Voorwaarden om dit sacrament te ontvangen:
 • Je moet je klein maken voor God
 • Je moet eerlijk zeggen: "Ik heb gezondig"", dus niet de ander de schuld geven
 • Je moet vragen om de gave van berouw, spijt
 • Je moet denken: ik ga tegen Jezus mijn zonden zeggen. Je zegt het wel tegen de priester, maar deze is daar in de persoon van Jezus. De priester heeft een biechtgeheim
 • Je moet bedenken dat Jezus het is die je de zonden vergeeft
 • Na afloop krijg je een penitentie. Deze moet je voldoen. Meestal is het een gebed.

De priester zal de volgende absolutieformule uitspreken:

"God, de barmhartige Vader, heeft de wereld met zich verzoend door de dood en de verrijzenis van zijn Zoon en de heilige Geest uitgestort tot vergeving van de zonden. Hij schenke u door het dienstwerk van de Kerk vrijspraak en vrede. En ik ontsla u van uw zonden in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest."