Piet van Oostrum
Missionarissen uit de Nicolaasparochie: Pater Piet van Oostrum, * 6 september 1924, te Baarn.

Piet van Oostrum was de zoon van een creatieve tuinman en een moeder die hem een welwillende, ruime godsdienstige opvoeding gaf. Haar katholiek zijn betrof alle mensen als kinderen Gods. De grootvader naar wie Piet vernoemd was, had de gave ontvangen om te 'belezen' en zo onder andere zijn medemensen te helpen op de weg naar vrede en geluk.

In deze lijn van de geschiedenis vindt father Peter zich, in de historie die verder reikt dan hijzelf, in de keuze die God doet, vrij en liefdevol. (Van zichzelf zegt pater Piet: "een eenvoudig missionaris, een meelevende medemens en met hart en ziel voor het Rijk Gods in de uitgebreide familie van de Hemelse Vader.")

6 september 1924
Geboren te Baarn, Eemnesserweg 100. School: Bonifaciusschool, Kerkstraat, Baarn.

1936
Piet, die voor de missie voelt - hij was in 1935 al bij een lezing die pater B. van Klaarwater tijdens diens vakantie hield in het Baarnse Nicolaasgebouw, en hij had een heeroom* bij de Witte Paters - fietst op aanraden van pastoor Van Oppenraay naar missiehuis St. Jan te Soesterberg: kennismaking met wereldmissie.

April 1937
Vader en grootvader dragen Piet over aan het missiehuis St. Jan te Soesterberg. Het hier gewenste studiegeld wordt door pastoor Van Oppenraay alias de parochie Baarn betaald.

1943
Noviciaat in Helvoirt en verdere vorming te Teteringen.

1949
Na veel omzwervingen vanwege WO ll en gezondheid, tot priester gewijd bij de S.V.D. in Teteringen. Benoemd tot leraar aardrijkskunde en biologie te Soesterberg. Want vanwege zijn gezondheid mag Piet nog niet naar de missie. Tevens werkzaam in de procuur, en in de pastoraal (op assistentie) onder andere in de Baarnse Nicolaasparochie: in de 'Bavo' (het vroegere badhotel aan de Julianalaan in Baarn). Door de streptomicine waarmee zijn tweede tbc-aanval werd bestreden loopt hij een blijvende gehoorbeschadiging op. Dit is voortaan een handicap voor hem, voor wie 'luisteren' en communicatie wezenlijk zijn. Maar Piet leert er goed mee leven en draagt een apparaatje mee.

31 oktober 1962
Uitgezonden naar de berglanden van Australisch Nieuw-Guinea (thans Papua New-Guinea), eerst als secretaris/procurator van de bisschop van Goroka en tevens als pastoor te Kefamo, Tafeto en Yamiyvfa, een parochie in opkomst. In deze eerste 9 jaar heeft pater Piet als procurator, behartigend de materiŽle en financiŽle zaken van het bisdom, ook van doen met plantages, vooral koffieplantages. Veel werkt hij samen met de Lutheranen, hetgeen in die tijd niet gebruikelijk is.

Van kind af aan vertrouwd met de wonderlijke natuur, met het beeld van de Schepping, met 't paradijs, voelt pater Van Oostrum zich gauw thuis bij de natuurmensen in Papua Nieuw-Guinea. Het Godsbeeld van een Hemelse Vader is vanzelfsprekend.

1970 Ė 1992
pastoraat in de parochies Catholic Mission Tafeto-Yamiyvfa.

Hier werkt Piet in een mengeling van verkondiging en praktisch welzijn: 2 kerken, enkele gebedshuizen, 2 scholen, waterprojecten, ziekenhuis, en vooral intermenselijk contact. Ook het oecumenisch werk, vooral met de Lutheranen, komt nu tot volle ontplooiing. Dit alles in de turbulente tijd van ontwikkeling vanuit een stenen tijdperk naar een westerse economie en westerse levenswijze. En naar een tijd toe waarin men het eventueel zonder vaste priester moet kunnen stellen.

1992 Ė 2001
Parochie Yombar in het nabijgelegen bisdom Kundiawa. Erger dan in Tafeto staken hier sommige slechte gewoonten van vroeger frequent de kop op, zoals onder andere stammengevechten.

In beide perioden zet Piet er alles op om tot een eigen vitale christelijke gemeenschap te komen. Bij dit alles is hij ook regelmatig beschikbaar voor cursussen op de pastorale centra. Zijn meest geliefde cursus is die van het 'Onze Vader'.

19 juni 2001
Terug in Nederland. In Teteringen. Uiteraard vol verhalen.

De man van de spiritualiteit van de Schepping, en van de spiritualiteit met God onze Vader, een man van de realiteit ook, vat samen voordat hij de vliegtuigtrap op gaat: "Ikzelf verlaat Papua Nieuw-Guinea met veel aangename herinneringen. Inderdaad, het is ongetwijfeld zwaar, om dit alles nu los te laten. Maar ik dank God van harte, dat Hij mij zo'n wondermooi leven heeft geschonken."


* heeroom: een oom die priester is.