Nieuwsbrief 4 april 2008
HET DAK IS AF - KERKVEILING - SYMPOSIUM

4 april 2008 Nieuwsbrief:

De restauratie van het dak is afgerond en het werk is formeel in februari 2008 opgeleverd. De totale kosten waren EUR 462.000 die uit de reserves van de H. Nicolaaskerk zijn betaald.

Onze doelstelling blijft dat de EUR 2 miljoen geraamde kosten van de restauratie van dak, ramen en schilderwerk interieur gefinancierd worden met bijdragen van EUR 500.000 van zowel de kerk als de parochianen, en EUR 1 miljoen via gemeente, provincie, bedrijfsleven en een verscheidenheid van stichtingen en goede doelen organisaties.

De parochianen hebben inmiddels, in een relatief korte tijd, ruim EUR 115.000 bijeengebracht via donaties en met allerlei kleine en grotere acties. In dit kader vermelden wij graag nu al dat op vrijdagavond 3 oktober a.s. een grote Kerkveiling zal worden gehouden in het Groot Kievitsdal onder leiding van veilingmeester Frederik W. Baerveldt van het Gooise Veilinghuis Spengen in Hilversum.
Wellicht wilt u deze datum reeds in uw agenda noteren.

Ook zijn we zeer ge´nteresseerd in donaties van goederen en producten voor de veiling. Om u een idee te geven van wat wij reeds hebben ontvangen of is toegezegd: antieke stoelen en kast, staande klok, zeefdruk van Karel Appel, haardscherm, voedselpakketten van ongeveer EUR 100 van supermarkten, diners voor twee personen, logeerarrangementen, pianostemmen etc. Onze planning is gericht op 100-200 (kooplustige) aanwezigen en minstens 150 lots in de veilingcatalogus.

Contactpersonen voor dit veelbelovende project zijn: Pieter Pouw 035-6946350 en Corrie Nouwen 035-5416694.

Tot slot willen wij u al vast laten weten dat in november een Symposium over de historie van onze ruim 100-jaar oude kerk en de waardevolle gebrandschilderde glas-in-lood ramen gehouden zal worden. Tevens zal dan de noodzaak van de restauratie in beeld worden gebracht. Hiervoor zullen bestuurders en ambtenaren alsmede directies en medewerkers van vele fondsen worden uitgenodigd.
Met dit symposium willen wij goodwill opbouwen: daarna begint een grote wervingsactie..!

De reden dat wij dit pas in het najaar organiseren ligt in de overweging dat wij dan willen kunnen aantonen dat kerk en parochianen al een zeer groot bedrag bijeen hebben gebracht. Voorts verwachten we dat de restauratiewerkzaamheden pas in de loop van 2009 zullen aanvangen. Dit mede gezien de nodige goedkeuringen van de gemeente en het bisdom en de aanbestedingsprocedure.

Terug naar archief restauratie