Waarom vasten?
Vasten, waar komt dat vandaan?

Het niet gebruiken van voedsel.

De katholieke Kerk heeft het vasten niet uitgevonden. Ze heeft die praktijk geleend van het Jodendom en de ideen geleend van de Grieks-Romeinse wereld. Het Jodendom kende slechts n voor ieder geldende vastendag: de Grote Verzoendag; toch werd het ook als een teken van vroomheid gezien om tweemaal per week, op maandag en donderdag, gn of minimaal voedsel te gebruiken, = te vasten.

En bij grote tijden van nood of bijzondere dagen wordt het vasten er (zie de Bijbel) gebruikt om Gods hulp in te roepen: het afzien van het aardse voedsel werd gezien als een gebed tot God om zijn hemels voedsel aan zijn volk te schenken.

De vroeg-christelijke Kerk neemt het gebruik om twee maal per week te vasten, = af te zien van voedsel, over. Maar ze neemt de woensdag en de vrijdag; vrijdag is de dag van de kruisiging van Jezus Christus.

En toen...
Bij de verspreiding van het christendom in het Westen, vastte men vaak daarbij k nog op zaterdag als voorbereiding op de zondag.
Oudere mensen hier kennen nog het woord Quatertemperdagen. Quater (4), omdat het vier keer per jaar zo was dat men op woensdag, vrijdag plus zaterdag vastte. Meestal voor een grote feestdag, zoals Kerstmis.

Nu twee dagen

Momenteel zijn er in de Kerk twee aangewezen vastendagen:
  • Aswoensdag (dit is de dag na carnaval, op 40 dagen vr Pasen)
  • Goede Vrijdag (de sterfdag van de Heer: Jezus Christus)

Op deze dagen neemt men genoegen met slechts n volle maaltijd, en gebruikt men geen vlees.
Dit vasten is voor gezonde, volwassen personen tussen 18 en 60 jaar. Tenzij men zwaar werk heeft, of zwanger is.

Waarom vasten?

Om werk te maken van de bezinning op eigen leven, inclusief eigen kwaad.
Om je open te stellen voor voedsel uit de hemel
Om solidair te zijn met wie niet eten kan
Om een open blik en open oren te krijgen
Om Christus in zijn vasten te volgen
Om de genezende werking voor lichaam en geest
Om zelfbeheersing, tegen zelfgenoegzaamheid
Om innerlijke vrijheid en tevredenheid
Om het geven van aalmoezen
Om naastenliefde en barmhartigheid te kunnen waarmaken
Om met hoofd, hart en lijf te bidden
Om boete en verzoening te ondersteunen