Waarom vieren wij Kerst?
Wij vieren Kerst omdat wij geloven dat God ingegrepen heeft in de geschiedenis. Op zijn tijd heeft Hij zijn Zoon Jezus Christus mens laten worden. Reeds lang voorspeld door vele profeten. Jezus, geboren uit een vrouw, de maagd Maria. Zij was door God uitverkoren moeder van zijn Zoon te worden.

Paulus schrijft: Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, heeft God zijn Zoon gezonden, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, opdat Hij hen die onder de wet stonden zou bevrijden, opdat wij de rang van zonen (en dochters) zouden verkrijgen. Gal. 4, 4-5

Jezus, de naam betekent 'redder', heeft zijn volk verlost van de zonde door zijn kruisdood en verrijzenis. Hierdoor is er toegang tot de Vader. Met andere woorden: er is eeuwig leven.
Jezus heeft met zijn leven duidelijk gemaakt, dat ons leven hier op aarde maar een doortocht is. Ons uiteindelijke doel is het eeuwig leven bij de Vader.
Een Vader, die barmhartig is, die liefde is.

De evangelist Johannes schrijft: Zozeer immers heeft God de wereld liefgehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat alwie in Hem gelooft niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben. Joh. 3, 16

God vraagt geloof van ons. Geloof in Hem die Hij gezonden heeft, Jezus Christus. Aan ons om antwoord te geven.


Het Kind

Tweeduizend jaar geleden werd er een Kind geboren
wiens invloed we nu nog ervaren.
Er werd een Kind geboren voor wie liefde meer telde dan
prestatie.

Een Kind dat genegenheid gaf in plaats van angst op te roepen.
Dat de arme en de vreemdeling hoogachtte.
Dat de treurende een betere tijd aankondigde.

En dat de rijke waarschuwde voor zijn verwatenheid.
Tweeduizend jaar geleden
werd er een Kind geboren
In wiens voetsporen wij nu nog leven kunnen.

Heinz-GŁnter Beutler (bron Eucharistie en geestelijk leven)