Adventsgedachte Vrede
2000 jaar geleden.
IsraŽl.
Het volk zoekt naar vrede.
De Romeinen overheersen het land.
Vrijheid? Nee!
Onderdrukking? Ja.

Het volk zucht en klaagt.
Het wil verlossing.
Wanneer zal de messias komen?
Hij is toch al zo lang voorspeld?
De messias die hen vrij zal maken,
die de overheerser zal verslaan.

Veel mensen arm.
Veel mensen ziek.
Veel mensen uitgestoten.
Veel mensen die de ander de les lezen.
Veel mensen die teveel geld innen.
Veel mensen die de Liefde niet kennen.

2000 jaar geleden.
IsraŽl.
In de stilte van Nazareth.
Een engel.
Een belangrijke boodschap.
De Messias wordt aangekondigd.

Een maagd wordt uitverkoren.
Maria is haar naam.
Zij wil de dienstmaagd wezen.
Overgave aan God.
Vertrouwen in God.
Uw wil geschiede!

Direct dienstbaar.
Naar haar nicht Elisabeth.
Helpen en zorgen,
Liefde brengen.
Zal zo de Messias zijn?
Dienstbaar aan ons?

2006, in Nederland.
Verschil tussen arm en rijk.
Voedselbanken.
Overheersing van het kapitaal.
Verschil in ras.
Onenigheid door verschil in geloof.

Eenzaamheid.
Geen respect voor het leven.
Dorstigen naar Liefde.
Armoede.
Gevangenissen steeds voller.
Geweld.


De Messias?
Hij was toch geboren?
2000 jaar geleden?
Heeft Hij ons niet verlost?
De verschillen zijn er toch nog steeds?
Wie is Hij dan?
Jezus is zijn Naam.
Hij is de Verlosser,
Hij is de Zoon van God en Ö
Hij heeft als mens geleefd.
Hij heeft ons de Boodschap van Liefde gebracht.
Hij zegt:

Ik was hongerig en jij hebt Mij te eten gegeven.
Ik had dorst en jij hebt Mij te drinken gegeven.
Ik was vreemdeling en jij hebt Mij opgenomen.
Ik was naakt en jij hebt Mij gekleed.
Ik was ziek en jij hebt Mij bezocht.
Ik was in de gevangenis en jij hebt Mij bezocht

Onze Verlosser, onze Messias?
Hij is liefde, vreugde, vrede, geduld,
vriendelijkheid, goedheid, trouw,
zachtheid, ingetogenheid.
Door de H. Geest uit Maria geboren.
Door de H. Geest aan ons gegeven.
Jezus, onze Verlosser!

Velen proberen vrede te stichten,
maar dat is al gedaan.
God heeft het niet aan ons overgelaten.
Al wat wij hebben te doen:
ga die vrede binnen.