Het kerkelijk jaar

Het kerkelijk jaar loopt van vier weken vr Kerst (in de tekening op 6 uur), dan met de klok mee tot het laat in november eindigt.

Hierin wordt de hele kringloop van de mysteries van onze verlossing in Christus gevolgd, vanaf de profeten die Hem aankondigden in de Advent, de geboorte en de openbaring, het lijden, sterven en verrijzenis. Gevolgd door Hemelvaart en Pinksteren, de jonge en eerste Kerk, tot aan de terugkeer van Christus en de voleinding van de wereld.

Ook Maria heeft haar bijzondere plaats in deze blijde boodschap.