Tarieven kerkhof
Tarieven 2021
De tarievenlijst is onder voorbehoud van zet- en drukfouten.

Artikel 1 Grafrechten (huur voor 20 jaar):
Voor een overledene boven 12 jaar 1.050,00
Voor een overledene 2 tot 12 jaar 460,00
Voor een kindergraf 260,00
Artikel 2 Begraafrecht:
Voor een overledene boven 12 jaar 1.050,00
Voor een overledene 2 tot 12 jaar 460,00
Voor een kindergraf 260,00
Artikel 3 Verlenging grafrechten (huur voor 10 jaar):
Voor een overledene boven 12 jaar 615,00
Voor een overledene 2 tot 12 jaar 310,00
Voor een kindergraf 205,00
Artikel 4 Algemeen onderhoudsrecht:
Eenmalig bedrag per begrafenis 2.250,00
Artikel 5 Plaatsingsrecht gedenksteen 125,00
Artikel 6 Plaatsingsrecht grafkelder
Vergunning grafkelder 675,00
Artikel 7 Graven en dichten van graf
Graven en dichten van graf 475,00
Graven en dichten van graf (zaterdag en feestdagen) 535,00
Onderhoud
Het onderhoud van het graf respectievelijk grafmonument
is voor rekening van de rechthebbende.
Verwijderingsbijdrage van een graf met ingang van 2008 (vooraf te betalen). 365,00
Verwijderingsbijdrage urnennis 230,00
Urnen
Eigen urnennis voor 20 jaar 1.945,00
Vergunning en kosten gedenkplaat nis 65,00
Verlenging recht urnennis voor 10 jaar 870,00
Bijzetting van asbus (in grond en/of nis) 235,00
As verstrooien op strooiveld 175,00
Kosten H. mis
Kerk 300,00
Dagkapel 155,00
Wake in de Ark 95,00